Managementberatung HBB PL

50 %
50 %
Information about Managementberatung HBB PL
Business & Mgmt

Published on February 5, 2014

Author: hbb7

Source: slideshare.net

Description

prezentacja firmowa Managementberatung HBB po polsku

1. strategia przedsiębiorstwa 2. Managementberatung HBB procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 1

przyszłość źródło: Mail S. Wallner, NetApp Dt., 29.10.2009 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja Udziałów w rynku nie zdobywa się w czasach dobrych tylko w ciężkich. 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 2

rozdziały 1. strategia przedsiębiorstwa obszary doradztwa procesy biznesowe strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty przetwarzanie informacji komunikacja zarządzanie procesami partnerzy wykłady end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 3

strategia przedsiębiorstwa 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe doradztwo przy ustalaniu strategii przedsiębiorstwa i procesów biznesowych w szczególności dla przemysłu poligraficznego i druku opakowań oraz dla budownictwa maszyn i urządzeń  druk opakowań branżowo neutralne doradztwo dot. struktury przedsiębiorstwa 3. przetwarzanie informacji dotyczące profili siedzib i podziału zadań, decyzji Make-or-Buy lub Outsourcing vs. Insourcing, szkolenia pracowników, zarządzania wiedzą itd. branżowo neutralne doradztwo dot. komunikacji 4. komunikacja obejmujące wewnętrzne i publiczne systemy informatyczne, Mobile Business, elektroniczną wymianę danych, zarządzanie dokumentami itd. Business Continuity Management 5. projekty czyli bezpieczeństwo instalacji i danych, ochrona danych osobistych oraz odpowiednie ustalenia organizacyjne włącznie z tzw. Compliance i zarządzaniem ryzykiem end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 4

strategia przedsiębiorstwa Trzecia Księga Mojżesza Starego Testamentu nazywa się też Leviticus  po niem. „ jemandem die Leviten lesen ” = po polsku „ prawić komuś kazanie ” 1. strategia przedsiębiorstwa zebranie menadżerów 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty Pozwoję sobie prawić wam kazanie ... end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 5

organizacja procesów biznesowych 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe wg. modelu MITO dr Binnera – ekspert MITO z certyfikatem całościowe instrumentarium do analizy, diagnozy, oceny i przygotowania decyzji na bazie cyklu Deminga z segmentami zarządzania ( Popraw ), input ( Zaplanuj ), transformacji ( Wykonaj ) i Output ( Sprawdź ) z możliwościami zastosowania w zarządzaniu jakością, przy ustaleniu strategii i nowych procesów biznesowych oraz w wielu innych sytuacjach Enterprise Ressource Planning 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja kompletny proces realizacji zleceń szczególnie dla przemysłu poligraficznego i druku opakowań oraz dla budownictwa maszyn i urządzeń Customer Relationship Management = „ zarządzanie powiązaniami z klientami “ w sensie podejścia - wspartego systemem CRM lub nie logistyka wewnętrzna i zewnętrzna 5. projekty tj. zarządzanie magazynami w różnych lokacjach, oznaczanie kodami kreskowymi, etykietami RFID lub innymi, Vendor Managed Inventory itd. Enterprise Information Management end tj. archiwizacja, zarządzanie dokumentami, Enterprise Content Management, zarządzanie wiedzą, ... Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 6

BPR – organizacja procesów 1. strategia przedsiębiorstwa kierownictwo przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. organizacja macierzowa kierownik działu 1 kierownik działu 2 kierownik działu 3 odpowiedzialny za proces 1 proces 1 odpowiedzialny za proces 2 komu- proces 2 odpowiedzialny za proces 3 proces 3 przetwarzanie informacji 4. nikacja 5. projekty funkcja 1 funkcja 2 funkcja 3 end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 7

BPR – projektowanie procesów Org./IT projektowanie nowego procesu 1. strategia przedsiębiorstwa ( na bazie obecnego procesu ) osoba odpowiedzialna za proces walidacja / weryfikacja walidacja / weryfikacja modelowanie np. w SYCAT zatwierdzenie procesu 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji QM 4. komunikacja 5. macierz z przyporządkowaniem procesów do metodyk i instrukcji projektowanie metodyki i instrukcji pracy pracownik przejęcie do księgi zarządzania jakością projekty drukowanie / komunikowanie czytający dostęp do księgi zarządzania jakością end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 8

BPR – model MITO dr Binnera źródło: Prof. Binner Akademie, Hannover, 9.9.2011 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 9

przetwarzanie informacji 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe Aplikacje Enterprise Ressource Planning Systems w szczególności dla przemysłu poligraficznego i druku opakowań oraz dla budownictwa maszyn i urządzeń Customer Relationship Management Systems 3. przetwarzanie informacji Enterprise Information Management Systems czyli systemy do zarządzania dokumentami i archiwizacji, ... Infrastruktura informatyczna 4. komunikacja 5. projekty czyli sieci lokalne, WAN i pamięci masowej, rozwiązania komunikacyjne, wirtualizacja klientów, serwerów i pamięci, Cloud Computing, rozwiązania dla wysokiej dyspozycyjności systemu, eCommerce, Social Networks itd. Bezpieczeństwo informacji czyli bezpieczeństwo instalacji i danych, ochrona danych osobistych oraz Business Continuity Management end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 10

zmiany technologii – Gartner Hype Cycle źródło: Gartner, lipiec 2011 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 11

Gartner Hype Cycle - objaśnienia źródło: Gartner, lipiec 2011 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 12

komunikacja 1. strategia przedsiębiorstwa Infrastruktura ICT 2. procesy biznesowe tj. określenie potrzeb komunikacji oraz struktury instalacji telefonicznej z włączeniem urządzeń przenośnych jak laptopy, komórki i tablety Unified Communication 3. przetwarzanie informacji tj. integracja wszystkich form komunikacji jak poczta, telefon, telefaks, e-mail ... oraz ich połączenie z tzw. Enterprise Information Management Videoconferencing 4. komunikacja za pomocą własnej techniki lub przez wykorzystanie infrastruktury obcej Serwisy społecznościowe 5. projekty tj. korzystanie z serwisów społecznościowych dla wsparcia procesów biznesowych oraz ich połączenie z tzw. Enterprise Information Management end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 13

ICT – ujednolicenie sieci źródło: J. Rauschenbach, DFN, 26./27.9.2000 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 14

zarządzanie projektami 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja Modelowanie procesów biznesowych rejestracja istniejących procesów na odpowiednim poziomie abstrakcji oraz określenie procesów przyszłych wspólnie z osobami je realizującymi i odpowiedzialnymi za te procesy Cele projektu ustalenie celów projektu z kierownictwem i załogą oraz definicja kroków projektowych, osi czasowej, budżetów i zespołów realizujących Wybór systemu wspierającego stworzenie planu projektu i katalogu wymagań, wykonanie analizy rynku, ustalenie kryteriów decyzyjnych oraz pertraktacje z wybranym partnerem dotyczące katalogu obowiązków i realizacji projektu Zarządzanie projektem 5. projekty nadzór nad postępami projektu i mediacja między kierownictwem, zespołami, partnerami poza firmą itd. end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 15

o sukcesie projektów decyduje początek źródło: U. Krumb, VMS, 24.03.2004 1. strategia przedsiębiorstwa 2. cele / strategia niejasne cele procesy biznesowe niedokładnie określone wymagania 3. przetwabrak detalicznego rzanie projektu informacji 4. komunikacja 5. projekty planu niedokładnie określone interfejsy brak odpowiedniej komunikacji między działami przedsiębiorstwa nie wystarczające zasoby wewnętrzne organizacja nieodpowiednia organizacja przedsiębiorstwa CRM jako czysty projekt oprogramowania niesystematyczny proces wyboru oprogramowania realizacja spojrzenie od wewnątrz zamiast orientacji na klienta cele projektu nie zostają osiągnięte rama czasowa oprogramowanie i organizacja nie pasują do siebie więcej koordynacji interfejsów niewystarczające uwzględnienie potrzeb użytkowników brak akceptacji gorsza marża niewystarczające szkolenie użytkowników potrzebne są znacznie większe zasoby krzywa kosztów end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 16

fazy projektów ICT 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 17

partnerzy 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty sycat IMS GmbH, Hanower, zarządzanie procesami biznesowymi Infosystems S. A., Warszawa, rozwiązania dla poligrafii oraz producentów opakowań ( systemy ERP/MIS, oprogramowanie dla prepress, portal internetowy ) Prof. Binner Akademie, Hanower, doradztwo strategiczne oraz Business Process Management Ascop GmbH, Hanower, drukarki i kopiarki w modelu PPP ( pay per page ), zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 18

partnerzy 1. ALNA group, Warszawa, wdrażanie rozwiązań na bazie Microsoft Dynamics AX/NAV i Outsourcing strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty Technitel Polska, Łódź, sieci światłowodowe oraz łącza satelitarne Eagle Peak GmbH, Schwäbisch-Gmünd, rozwiązania typu ERP dla firm małych i średnich oparte o procesy biznesowe 3Soft S. A., Katowice, rozwój specyficznego oprogramowania na żądanie klienta end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 19

kontakt 1. strategia przedsiębiorstwa Managementberatung HBB 2. procesy biznesowe doradztwo w zakresie informatyki i zarządzania procesami biznesowymi 3. przetwarzanie informacji 4. komunikacja 5. projekty dr Hans-Bernd Böttger Bromberger Strasse 8 318484 Bad Muender telefon +49/ 5151/ 52423 komórka +49/ 176/ 22626297 e-mail info@mbhbb.de end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 20

literatura 1 1. strategia przedsiębiorstwa Best Practices: Sarbanes-Oxley and Regulatory Compliance Issues for IT Organizations. Executive Summary w PDF, META Group, Inc., 2004 2. procesy biznesowe 3. przetwarzanie informacji Zarządzanie projektami informatycznymi. książka, M. Flasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji. książka, W. Bral, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2008 IT von A bis Z. 4. komunikacja 5. projekty Das schnelle und kompakte Nachschlagewerk. książka, T. R. Köhler, W. Kirchmann, F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen, Frankfurt/Main, 2008 Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne. książka, A. Bitkowska, K. Kolterman, G. Wójcik, K. Wójcik, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2011 end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 21

literatura 2 1. strategia przedsiębiorstwa 2. procesy biznesowe Handbuch der prozeßorientierten Arbeitsorganisation. Methoden und Werkzeuge zur Umsetzung. ( REFA-Fachbuchreihe Unternehmensentwicklung ) książka, H. F. Binner, Carl Hanser Verlag, München – Wien, 2005 ( wyd. 3 ) Prozessmanagement von A bis Z. 3. przetwarzanie informacji ( REFA-Fachbuchreihe Unternehmensentwicklung ) książka, H. F. Binner, Carl Hanser Verlag, München – Wien, 2010 4. komunikacja Systemy Zarządzania Zasobami Informacyjnymi – Enterprise Content Management. podręcznik, H.-B. Böttger, M. Kufel, Wyd. UMCS, Lublin, 2012 5. projekty Systemy Zarządzania Zasobami Informacyjnymi – Enterprise Information Management. książka ( eBook ), H.-B. Böttger, Wyd. VEASoft, Lublin, 2014 end Firmenpräsentation – Stand 2014-01-01 Managementberatung HBB – doradztwo w dziedzinach informatyki i zarządzania procesami biznesowymi – dr Hans-Bernd Boettger Seite 22

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

ELO Digital Office GmbH : Wydarzenia - ELO ECM Kongres ...

Dr. Hans-Bernd Böttger - Managementberatung HBB (wykład w języku polskim) ... Kodak Polska, Maciej Witkowski - high-soft.pl Sebastan Olszewski Prezentacje.
Read more

ELO ECM Kongres 2013 - forum.elo.com

Dr. Hans-Bernd Böttger - Managementberatung HBB (wykład w języku polskim) ... Możliwość rejestracji on-line na stronie: kongres.elo-digital.pl
Read more

Wien - Unternehmensberatung - Dienstleistung -Finanzen ...

Leopoldauer Pl 37, 1210 Wien FACIO Unternehmensberatung GesmbH ... HBB Höhn Managementberatung GmbH Marschnergasse 6/14, 1160 Wien
Read more

Handelsregisterauszug für neue Unternehmen aus KW37 2012

WIP Web Invest PL UG (haftungsbeschränkt) ... HBB Hanseatische Biobäckerei Verwaltungs GmbH & Co. KG ... A. M. Asset & Managementberatung e. K. ...
Read more

Handelsregisterauszug für neue Unternehmen aus KW31 2015

Asia HBB Consulting GmbH & Co. Betriebs- KG ... PL Sport Promotion GmbH B. Heermann GmbH & Co. KG Feinkost Beyer GmbH ACON GmbH & Co. KG Kreft ...
Read more

Teloos : Branchenführer (Branchen, die beginnen mit 1160)

HBB Höhn Managementberatung GmbH, Marschnerg 6, 1160 Wien: ACI Unternehmensberatung GmbH, ... Bestattung Wien GmbH, Richard-Wagner-Pl 19, 1160 Wien:
Read more

Maschinen & Technik | Juni 2015 by TB Verlag - issuu

Demonstration breiter Produktpalette B34-1200-60S-W und ein „Dappen“–Hydro Crusher HBB-600/450 zur Verfügung.
Read more

Alle Management firmen in Wien (Wien)

Alle Management firmen in Wien (Wien). Sie erhalten Informationen wie Adresse, Postleitzahl, Stadt, Telefonnummer und Website.
Read more