Management buy in (MBI) voor onderneming in de Zorg

100 %
0 %
Information about Management buy in (MBI) voor onderneming in de Zorg
Finance

Published on February 18, 2014

Author: mindhuntercorporatefinance

Source: slideshare.net

Description

In het recente verleden en ook nu nog, doen mensen een beroep op de overheid voor zorg, met een vanzelfsprekende gebruikmaking van traditionele zorginstellingen. In de toekomst zal men echter steeds meer zelf de regie moeten nemen en eigen keuzes moeten maken. Betreffende onderneming richt zich op particulieren in de zorgmarkt en speelt in op bovengenoemde ontwikkeling, met een breed aanbod van technologische oplossingen en overige hulpmiddelen.

De producten van deze onderneming kenmerken zich door een “innovatief” karakter, zijn niet bij de doorsnee winkel verkrijgbaar en zijn vaak nog onbekend bij potentiele afnemers/klanten. Onderneming zal met lokaal opererende formuleregisseurs (i.e. franchisenemers) en zorg-/wel-zijnsinstellingen samenwerken aan een grotere bekendheid van deze producten en daarmee ook het gebruik vergroten. De producten betreffen o.a. domotica, meer geavanceerde toepassingen voor persoonsalarmering, communicatiediensten, zorgproducten en ADL hulpmiddelen (voorzieningen bad-/slaapkamer, aan- en uitkleden, keukenaccessoires, huishouden, lezen en schrijven, GPS hulpmiddelen, therapeutische bewegingsstimulering, serious gaming).


De gezochte financiering van 250K wordt deels aangewend voor marketing/promotie en deels aangewend als werkkapitaal voor onder andere het aanleggen van voorraden. Onderneming wil in het eerste jaar groeien naar 10 formuleregisseurs, en in de komende jaren tot 40 formuleregisseurs. Op basis hiervan is de verwachting dat na 5 jaar een nettoresultaat van ruim een miljoen euro haalbaar zijn.

MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search MIND HUNTER Participations MIND HUNTER People Solutions (visitors) Statenlaan 26, Den Haag Telephone + 31 (0) 651 552 302 Telefax + 31 (0) 847 450 856 E-mail info@mindhunter.com Website www.mindhunter.com Onderneming gericht op particulieren in de zorgmarkt Uitrolfinanciering Disclaimer MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search BV (MHCFCS ) richt zich met haar projecten strikt op professionele investeerders en andere kapitaalverstrekkers uit het bedrijfsleven (zogenaamde business angels, informal investors, private investors, family offices, venture capital ondernemingen, management-buy-in kandidaten, management-buy-out kandidaten, investeringsfondsen, participatiemaatschappijen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen enzovoort) èn richt zich nadrukkelijk niet op consumenten of particulieren. Om de voor haar belangrijke doelgroepen te bereiken maakt MHCFCS gebruik van haar eigen opgebouwde bestanden, voegt zij via rechtstreekse benadering nieuwe partijen aan haar bestanden toe en kiest zij voor publicatie van projecten op èn via daartoe geëigende media. MHCFCS doet zulks omdat zij financiering zoekt voor ondernemingen welke zich rechtstreeks of via adviseurs of via bemiddelaars tot MHCFCS hebben gewend. Financieringsbehoeftes van de betreffende ondernemingen, zijn (initieel) altijd hoger dan 100.000 euro. In brede zin werkt MHCFCS zowel voor kapitaal zoekende als kapitaal aanbiedende partijen. Echter voor één en hetzelfde project zal zij nimmer adviserend, bemiddelend of anderszins optreden voor beide partijen tezelfdertijd. Een eventueel “conflict of interest” wordt terstond gemeld aan betrokken partijen. MHCFCS stelt informatie samen, op eigen initiatief of in samenwerking met partners en/of opdrachtgevers. Zij doet dit met zorg. Het primaire doel van de informatie is om een beeld te schetsen, op basis waarvan interesse kan ontstaan (de zogenaamde “teaser”). Potentiële investeerders en andere kapitaalverstrekkers worden er op gewezen dat informatie die MHCFCS over investeringsprojecten verstrekt niet volledig is en niet alle informatie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel over een project te vormen. Bij een eventueel vervolg dient een geïnteresseerde partij zich in rechtstreeks contact met de initiatiefnemers van een project èn op eigen initiatief te overtuigen van de kansen en risico’s. MHCFCS en de aan haar gelieerde ondernemingen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en aanvaarden tevens geen aansprakelijkheid voor derden welke informatie van MHCFCS aanpassen en/of herdistribueren, met name, doch niet beperkt tot, wanneer dit geschiedt via publicatie op en in daarvoor niet geëigende openbare media en andere publieke domeinen. Corporate Finance & Capital Search - Participations - People Solutions

Inhoudsopgave 1. De onderneming 2. Toekomstige aandeelhouders 3. Producten/ diensten 4. Verdienmechanismen 5. Waarom deelname in deze onderneming een succes zal worden 6. Financiële verwachtingen 7. Dealstructuur en investeringsbehoefte

1. De onderneming In het recente verleden en ook nu nog, doen mensen een beroep op de overheid voor zorg, met een vanzelfsprekende gebruikmaking van traditionele zorginstellingen. In de toekomst zal men echter steeds meer zelf de regie moeten nemen en eigen keuzes moeten maken. Betreffende onderneming richt zich op particulieren in de zorgmarkt en speelt in op bovengenoemde ontwikkeling, met een breed aanbod van technologische oplossingen en overige hulpmiddelen. De producten van deze onderneming kenmerken zich door een “innovatief” karakter, zijn niet bij de doorsnee winkel verkrijgbaar en zijn vaak nog onbekend bij potentiele afnemers/klanten. Onderneming zal met lokaal opererende formuleregisseurs (i.e. franchisenemers) en zorg/welzijnsinstellingen (zorgverleners) samenwerken aan een grotere bekendheid van deze producten en daarmee ook het gebruik vergroten. De producten betreffen o.a. domotica, meer geavanceerde toepassingen voor persoonsalarmering, communicatiediensten, zorgproducten en ADL hulpmiddelen (voorzieningen bad-/slaapkamer, aan- en uitkleden, keukenaccessoires, huishouden, lezen en schrijven, GPS hulpmiddelen, therapeutische bewegingsstimulering, serious gaming). De gezochte financiering van 250K wordt deels aangewend voor marketing/promotie en deels aangewend als werkkapitaal voor onder andere het aanleggen van voorraden. Onderneming wil in het eerste jaar groeien naar 10 formuleregisseurs, en in de komende jaren tot 40 formuleregisseurs. Op basis hiervan is de verwachting dat na 5 jaar een nettoresultaat van ruim een miljoen euro haalbaar zijn. Inmiddels is er een eerste investeerder die 50.000 euro heeft geïnvesteerd en die onder voorwaarden nog eens 50.000 euro beschikbaar stelt. 2. Toekomstige aandeelhouders/bestuurders De onderneming betreft een nieuwe BV, waarvan de aandelen thans nog volledig in handen zijn van de oprichter / initiatiefnemer. De oprichter / initiatiefnemer is ook de afgelopen jaren als ondernemer in de zorgmarkt actief geweest in een samenwerkingsverband met twee collega’s/partners. Deze al sinds 2007 bestaande onderneming richt zich met domotica oplossingen op zorginstellingen en niet op de particuliere zorgmarkt. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer/oprichter zich terugtrekt uit deze bestaande onderneming, zodra deze nieuwe onderneming voldoende basis heeft. De oprichter / initiatiefnemer heeft er mee ingestemd dat wanneer via deze weg een of meer investeerders worden gevonden, MIND Hunter een aandeel van vijf procent verkrijgt in de nieuwe onderneming. Daarnaast is de oprichter / initiatiefnemer bereid een groot deel van het resterende aandelenpakket over te dragen aan partijen die willen investeren, in de vorm van een lening dan wel door inbreng van risicodragend / eigen vermogen. Daarnaast is de oprichter / initiatiefnemer bereid een partner in het bestuur van de onderneming te verwelkomen.

3. Producten/Diensten Het assortiment van de onderneming omvat de onderstaande producten: - Domotica (plug-and-play door gebruiker in te zetten standaardproducten, maar ook specifiek op maat te installeren oplossingen op basis van offerte) Persoonlijke veiligheid (personenalarmering, al dan niet met abonnement en aansluiting op professionele zorgcentrale, sensoren, electronische sloten, passieve (video) monitoring Communicatiediensten (beeldtelefoons, beeldhorloge, diensten via internet) Gezondheid (telemonitoring, teleconsult, electronisch medicijndoosje, lichttherapievoorzieningen, medische hulpmiddelen, persoonlijke verzorging, voedingssupplementen, etc.) ADL hulpmiddelen (voorzieningen bad- en slaapkamer, aan- en uitkleden, keukenaccessoires, huishouden, lezen en schrijven, GPS hulpmiddelen, therapeutische bewegingsstimulering, serious gaming) 4. Verdienmechanismen Voor de nieuwe onderneming gelden de volgende verdienmechanismen: - De onderneming ontvangt een deel van de marge die wordt behaald op producten en diensten (ncl. abonnementen) die door formuleregisseurs of via zorgverleners worden verkocht, dan wel worden verkocht in het afgebakende gebied van een formuleregisseur; - De onderneming ontvangt op resterende, rechtstreekse verkopen of diensten een volledige marge; - De onderneming ontvangt een vaste / minimale fee per formuleregisseur; - De onderneming haalt inkomsten uit overeenkomsten met zorgverleners (instellingen, thuiszorgbureau’s, PGB bureau’s, etc.)  Vergoeding voor beheer specifieke webshop voor zorgverlener  Onderneming ontvangt een deel van de marge op verkoop producten en diensten  Vergoeding voor opleiding en training personeel van zorgverlener  Vergoeding voor installatie, onderhoud en support werkzaamheden 5. Waarom deelname in deze onderneming een groot succes zal worden Deelname in deze onderneming zal om de volgende redenen een groot succes worden:  De oprichter / initiatiefnemer kent de zorgmarkt goed en weet goed in te spelen op ontwikkelingen;  De zorg is een forse groeimarkt vanwege de (dubbele) vergrijzing, het langer thuis blijven wonen en meer eigen bijdragen / financiering door cliënten zelf;  (Toekomstige) ouderen hebben relatief veel te besteden;  Door hoge werkloosheid zijn thans veel mensen beschikbaar voor een rol als formuleregisseur;  Er zijn diverse alternatieve scenario’s beschikbaar om marktaandeel te verkrijgen, wanneer de afzet via formuleregisseurs niet lijkt te slagen (rechtstreeks, via zorgverleners, via bestaande zorginstellingen);  Er zijn nog voldoende mogelijkheden om nieuwe, meer winstgevende producten aan het assortiment toe te voegen;

 De exploitatie van de onderneming kan tegen betrekkelijk lage kosten (geen hoge kosten voor winkels, vastgoed of verkooppersoneel in eigen dienst) 6. Financiële verwachtingen EUR Omzet Winst voor belasting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 2.000.000 - 100.000 5.000.000 + 200.000 12.000.000 + 800.000 7. Deal structuur en Investeringsbehoefte De investeringsbehoefte bedraagt 250K EUR. Onderneming geeft er de voorkeur aan om in overleg met de investeerder/MBI-er de dealstructuur te bepalen. Inmiddels is er een eerste investeerder die 50.000 euro heeft geïnvesteerd en die onder voorwaarden nog eens 50.000 euro beschikbaar stelt.

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Pro-Ondernemer | Uw investeringspartner

... bedrijven groeien door kansen te creëren voor de initiatiefnemer, het management en de ... is management buy in, ofwel MBI? ... Onderneming overnemen ...
Read more

Management Buy Out en Management Buy In - rembrandt-fo.nl

... van buiten de onderneming, die tevens het management ... BUY OUT EN MANAGEMENT BUY IN Bij een MBI opereert een ... Zorg altijd voor een ...
Read more

10 succesvolle MBI-tips | Brookz

... een geslaagde management buy in! ... hoe zorg je ervoor dat jouw MBI ook zakelijk een ... zorg er toch voor dat je vaste lasten passen bij de ...
Read more

Marc Bons Consultancy » 2015: Management Buy In (MBI)

... Management Buy In (MBI) ... onderneming (zorg) gevraagd een MBI te begeleiden. Vooraf bepaalde doelstelling was realisatie van een reële waarde ...
Read more

Uw onderneming verkopen door een management buy-in? | MBI

... middels een management buy-in| MBI. Succesvol uw onderneming ... Management Buy-In. Vaak wordt er gekozen voor bedrijfsovername ... Zorg voor een goede ...
Read more

Management Buy In: Bodyswitch Job at Pro-Ondernemer ...

Management Buy In : Bodyswitch https ... ondernemers in de zorg. De basis voor het concept ... ter versterking van het management, zodat de onderneming ...
Read more

Management Buy In (MBI)investeringsgroep CapacityPartner ...

CapacityPartner vormt met haar organisatie een actieve marktpartij voor bedrijfsovername, MBI, Management Buy ... zorg te dragen voor ... onderneming met ...
Read more

MBI voor uitrol Dayclocks - pro-ondernemer.nl

Startup voor de zorg zoekt een MBI om groei te kunnen realiseren. ... MBI. Management buy-in ... Onderneming met innovatieve oplossingen voor ...
Read more

5 manieren om een bedrijf over te nemen | Ikgastarten

De Management Buy-In (MBI) ... Zorg; Dienstverlening ... zal besluiten zijn aandeel in de onderneming aan u te verkopen. Voor een succesvol verloop van een ...
Read more

Ervaren manager – ondernemer zoekt onderneming in ...

... handel / zorg. ... MBI-kandidaat staat open voor turnaroundsituatie. ... Management Buy In (MBI) Management Buy Out (MBO) Internationale overnames;
Read more