Maksulaekumised 03-2014

43 %
57 %
Information about Maksulaekumised 03-2014
Economy & Finance

Published on April 29, 2014

Author: rahamin

Source: slideshare.net

Märtsis laekus riigieelarvesse 365,6 mln eurot makse, mida on 8,5% rohkem kui eelmisel aastal

2014. aasta laekumine Laekumised EELARVE 2014 (tuh EUR) märts 2014 (tuh EUR) 3 kuud 2014 (tuh EUR) märts v.e.a 3 kuud v.e.a EELARVE 2014 täitmine Keskvalitsuse maksud 5 467 410 365 660 1 253 248 8,5% 7,8% 22,9% Tulumaks 657 020 13 814 100 990 -30,5% 15,0% 15,4% Füüsilise isiku tulumaks 331 150 -100 19 014 -101,1% 38,4% 5,7% Juriidilise isiku tulumaks 325 870 13 914 81 975 26,9% 10,7% 25,2% Sotsiaalmaks 2 245 740 178 533 545 025 9,9% 8,2% 24,3% Raskeveokimaks 4 200 20 1 027 -32,6% 4,4% 24,5% Käibemaks 1 672 900 118 243 402 592 13,7% 7,0% 24,1% Aktsiisid kokku 836 850 50 505 190 510 9,2% 5,4% 22,8% Alkoholiaktsiis 225 000 10 761 50 112 8,2% 6,9% 22,3% Tubakaaktsiis 175 400 9 102 38 228 12,0% 14,4% 21,8% Kütuseaktsiis 402 000 27 673 92 597 9,9% 2,4% 23,0% Pakendiaktsiis 250 1 34 -94,9% -49,2% 13,4% Elektriaktsiis 34 200 2 968 9 540 -1,2% -3,6% 27,9% Muu aktsiis 0 0 0 - - - Hasartmängumaks 22 000 1 878 5 879 4,5% 7,7% 26,7% Tollimaks 28 700 2 667 7 225 6,0% -2,6% 25,2% EMK muutus 0 -10 877 -16 270 -159,4% -1469,4% - Maksud EMK muutuse ja edasiantavate maksudega 6 625 147 468 738 1 526 095 8,2% 8,6% 23,0%

Sotsiaalmaksu laekumine kasvas märtsis 9,9% v.e.a 7.4% 7.3% 9.9% 0 50 100 150 200 250 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR FIE sm 2014 erisoodustuse sm 2014 erijuhtude sm 2014 tööandja sm 2014 REsse 2012 REsse 2013

Palgatulu saajate arvu kasv aeglustus veebruaris 0,5%le v.e.a 0.5% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 400,000 420,000 440,000 460,000 480,000 500,000 520,000 540,000 560,000 580,000 600,000 in arv palgatulu saajate arv kasv v.e.a.

Suurematest sektoritest kasvas palgatulu saajate arv veebruaris enim jaekaubanduses (1,7%), hariduses oli suurim langus (-2,7%) -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 in arv haridus tervishoid avalik haldus veondus jae hulgi ehitus haridus kasv v.e.a. jae kasv v.e.a.

Palgatulu saajate arvu kasv aeglustus veebruaris 0,5%le Haridussektoris oli suurim langus (-2,7%) 0.5 -10 -5 0 5 10 15 % v.e.a avalik haldus jae veondus tervishoid haridus ehitus hulgi palgatulu saajad

Kogupalga kasv kiirenes veebruaris 8,7%le v.e.a 8.7% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 100 200 300 400 500 600 mln EUR kogupalk kasv v.e.a.

Suurematest sektoritest kasvas kogupalk veebruaris enim veonduses-laonduses (12,4%), kõige vähem ehituses (3,0%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 50 100 150 200 250 300 mln EUR haridus tervishoid avalik haldus veondus jae hulgi ehitus ehitus kasv v.e.a. veondus kasv v.e.a.

Kogupalga kasv kiirenes veebruaris 8,7%le Kiireima kasvuga oli veondus-laondus (12,4%), aeglaseim ehitus (3,0%) 8.7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 % v.e.a avalik haldus veondus tervishoid hulgi jae ehitus haridus palgatulu

Füüsilise isiku tulumaksu tagastati märtsis 28,8 mln eurot ehk 10,8 mln eurot rohkem kui aasta tagasi -110% -90% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR REsse tagastuseta tagastus juurdemakse kasv v.e.a.

Juriidilise isiku tulumaksu laekus märtsis 2,9 mln eurot rohkem v.e.a -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR erasektori div tm riigi div tm erisoodustuse tm muu kasv v.e.a. kasv v.e.a

Käibemaksu laekumise kasv märtsis 13,7% -150 -50 50 150 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Ühendusesiseselt Impordilt Tagastused REsse 2014 REsse 2013

Maksustatav käive teist kuud järjest languses -15.0 -5.0 5.0 15.0 25.0 % v.e.a hulgi jae ehitus mootorsõidukid toiduained kõik tegevusalad -2,6%

Hoolimata märtsikuu laekumise kõrgest kasvust võrreldes eelmise aastaga, jäi kütuseaktsiisi laekumine eelarve ootustele alla 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Bensiin Diislikütus Erimärgistatud kütus Maagaas Muu REsse 2013 REsse 2012 -3,2% 9,9% 2,4%

Veebruarikuu bensiini deklareerimise 5,6% kasv võrreldes eelmise aastaga tuleneb eelmise aasta madalast baasist 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln L 2014 2013 2012 2011 2,2% 5,6%

Diislikütuse deklareerimine langes võrreldes aasta varasemaga 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln L 2014 2013 2012 2011 5,3% -3,9%

Eriotstarbelise diislikütuse koguste vähenemine jätkus ka veebruaris, ühe põhjusena saab viidata oluliselt soojemale talvele võrreldes eelmise aastaga 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln L 2014 2013 2012 2011 -23,8% -19,4%

Alkoholiaktsiisi laekumine vastab eelarve ootustele 0 5 10 15 20 25 30 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Kääritatud jook alla 6 % Kääritatud jook üle 6 % Muu alkohol Vahetoode Vein Õlu Õlu (soodusmäär) REsse 2013 REsse 2012 10,2% 8,2% -5,8%

Veebruarikuu kange alkoholi kogused kasvasid võrreldes eelmise aastaga 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HL 2014 2013 2012 2011 5,2% -15,6%

Sarnaselt kangele alkoholile kasvasid veebruaris võrreldes eelmise aastaga ka õlle kogused 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HL 2014 2013 2012 2011 -4,4%% 5,2%

Tubakaaktsiisi laekumine jäi mõnevõrra alla eelarve ootustele, kuid aasta kokkuvõttes ületab laekumine eelarve ootusi 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR 2013 2013 2012 2011 12,1% 8,9% 66,4%

Veebruarikuu sigarettide deklareerimised ületasid eelmise aasta taset, kuid jäid alla eelarve ootustele seoses oodatust mõnevõrra suurematele varudele detsembris 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln pakki 2014 2013 2012 72% 8,5%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 jaan.09 veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan.10 veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan.11 veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan.12 veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan.13 veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets jaan.14 veebr märts apr mln EUR Käibemaks Sotsiaalmaks Ettevõtte tulumaks Kinnipeetud tulumaks Füüsilise isikus tulumaks Aktsiisid Maamaks Hasartmängumaks Töötuskindlustusmakse Kogumispensionimakse Raskeveokimaks Tollimaks Maksuvõlg vähenes märtsis

Märtsis maksuvõlg vähenes Nõudelisamine 14,6mln € Nõude suurendamine 1,1 mln € Tasutud 10,6 mln € Mahakantud/ kustutatud 4,6 mln € Nõude vähendamine 1,3 mln €

Add a comment

Related presentations

Rapport Bale III - le texte en français - Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

La economía española tiene problemas de 1. productividad del trabajo y 2. de aprov...

El presente trabajo realizará un análisis comparativo del sector de bienes de equi...

- Η προβληματική κατάσταση της ευρωζώνης - ABS -αγορά “τιτλοποιημένων απαιτήσεων...

This presentation gives a short and simple description of the Ponzi Scheme and the...

Neste artigo, analisa-se a estratégia política econômica adotada pelo novo gove...

Related pages

Eesti 2016. aasta riigieelarve

1. 2016. aasta riigieelarve eelnõu 2. 2016. aasta riigieelarve – vastutustundlik eelarve Valitsuse prioriteedid 2016.–2019. aastaks on • Eesti ...
Read more

rahandusministeerium - teema viimased uudised - Postimees

06.03.2014, Kadri Inselberg. E24. Rahandusministeerium: Bitcoinide ost-müük ei ole Eestis keelatud. ... maksulaekumised annavad märku oodatust paremast ...
Read more

majandusprognoos - teema viimased uudised - Postimees

12.03.2014, E24. E24. Leev Kuum: ootused alanud aastale on positiivsed. ... Ligi: maksulaekumised annavad märku oodatust paremast majanduskasvust.
Read more

Valga linna 2010

Ka maksulaekumised on suurenenud, aga kahjuks mõjutab see negatiivselt riigi poolt saadavaid toetusi, mis paraku kasvavad minimaalselt. Maksud.
Read more

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal - RMP.ee

10.03.2014: Mida andekam inimene on, seda rohkem ta endas tavaliselt kahtleb. ... Jaanuari maksulaekumised kasvasid aastaga 10,6 protsenti: Seadus/maksud:
Read more

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal - RMP.ee

Oktoobri maksulaekumised võrreldes eelmise aastaga vähenesid: Seadus/maksud: ... 25.03.2014: töötaja on soome isikukoodiga [erlend / 4] Raamatupidamine:
Read more

Uudised | Luunja vald

Jõulukuu 16. päeval täitus Luunja Kultuuri- ja vabaajakeskus taas pisimate vallakodanikega. Vallavanema vastuvõtule olid palutud Luunja valla pered ...
Read more

www.riigikogu.ee

Sheet3 Sheet2 Sheet1 Valitsemisala, tegevusvaldkond, strateegiline eesmärk, indikaator, meede. Olulised tegevused ja uued algatused Vahetud tulemused
Read more