Maksulaekumine 2016. aasta juunis

50 %
50 %
Information about Maksulaekumine 2016. aasta juunis

Published on July 7, 2016

Author: rahamin

Source: slideshare.net

1. Poolaastaga laekus makse 3,05 miljardit eurot ehk 8,1 protsenti rohkem kui mullu sama ajaga 7.07.2016

2. 2016. aasta laekumine Laekumised EELARVE 2016 (tuh EUR) juuni 2016 (tuh EUR) 6 kuud 2016 (tuh EUR) juuni v.e.a 6 kuud v.e.a EELARVE 2016 täitmine Keskvalitsuse maksud 6 259 425 524 096 3 051 047 2,0% 8,1% 48,7% Tulumaks 718 425 56 017 334 652 -25,8% 15,6% 46,6% Füüsilise isiku tulumaks 329 000 28 422 109 567 -17,4% 5,2% 33,3% Juriidilise isiku tulumaks 389 425 27 596 225 085 -32,9% 21,5% 57,8% Sotsiaalmaks 2 505 000 212 598 1 255 300 6,2% 6,8% 50,1% Raskeveokimaks 4 600 20 2 527 30,1% 1,7% 54,9% Käibemaks 2 012 700 168 469 944 654 3,8% 3,4% 46,9% Aktsiisid kokku 958 600 81 036 483 162 13,6% 16,5% 50,4% Alkoholiaktsiis 248 000 14 498 127 899 -10,7% 21,4% 51,6% Tubakaaktsiis 186 000 26 660 97 849 67,4% 14,5% 52,6% Kütuseaktsiis 489 500 37 294 238 671 2,2% 16,4% 48,8% Pakendiaktsiis 800 4 81 -96,2% -82,3% 10,2% Elektriaktsiis 34 300 2 580 18 662 1,0% 1,9% 54,4% Muu aktsiis 0 0 0 - - - Hasartmängumaks 25 300 2 069 13 078 -4,6% 24,2% 51,7% Tollimaks 34 800 3 887 17 673 53,6% 1,4% 50,8% EMK muutus 0 13 070 9 247 - -129,4% - Maksud EMK muutuse ja edasiantavate maksudega 7 499 425 644 695 3 687 904 6,2% 9,1% 49,2% KOV FITM 878 000 81 614 449 767 16,1% 7,2% 51,2%

3. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas mullusega võrreldes 7,4% 7.7% 6.0% 7,0% 6.6% 6.2% 0 50 100 150 200 250 300 350 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR Tööandja sm 2016 Erijuhtude sm 2016 Erisoodustuse sm 2016 FIE sm 2016 REsse 2014 REsse 2015

4. Palgasaajate arv kahaneb aastases võrdluses -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskmise palga kasv Saajate arvu kasv % v.e.a, 3kk

5. Suurematest tegevusaladest näitasid kiireimat palgafondi kasvu haldus- ja abitegevused 9.4 0.2 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % v.e.a Haldus ja abitegevused Ehitus Keskmine

6. Palgafondi kasv on suur finants- ja kindlustustegevuses TEGEVUSALA KESKMINE PALK TÖÖKOHTADE ARV PALGAFOND märts apr mai märts apr mai märts apr mai Töötlev tööstus 8,1% 4,9% 5,2% -0,4% -0,5% -0,4% 7,6% 4,4% 4,8% Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 10,1% 6,1%11,6% -6,4% -0,4% -6,5% 3,0% 5,6% 4,3% Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 9,5% 6,7% 5,8% 0,9% 1,5% 3,1% 10,5% 8,3% 9,1% Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 9,0% 9,2% 5,3% 1,9% 0,5% 0,4% 11,0% 9,8% 5,7% Veondus ja laondus 3,6% 9,3% 1,8% -1,1% -1,1% -1,2% 2,5% 8,1% 0,6% Ehitus 3,4% 2,2% 4,9% -2,8% -4,1% -4,5% 0,5% -2,0% 0,2% Haridus 6,8% 6,0% 7,6% -1,1% -1,4% -0,8% 5,6% 4,5% 6,7% Haldus- ja abitegevused 9,2% 7,6% 6,2% 0,0% 1,5% 3,0% 9,2% 9,2% 9,4% Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 4,8% 5,2% 4,7% 1,0% 0,7% 0,2% 5,9% 5,9% 5,0% Majutus ja toitlustus 6,6% 5,6% 2,3% -1,7% -2,2% -2,1% 4,9% 3,3% 0,2% Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 10,7% 6,7% 8,2% 0,0% -0,6% -0,5% 10,7% 6,1% 7,7% Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 9,9% 7,8% 7,5% -1,9% -2,8% -3,2% 7,9% 4,8% 4,0% Info ja side 8,0% 6,8% 2,7% 1,5% 1,3% 1,6% 9,6% 8,1% 4,3% Kinnisvaraalane tegevus 9,6% 8,9% 9,2% -1,4% -2,2% -3,3% 8,0% 6,5% 5,6% Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 7,5% 9,0% 5,1% -4,2% -5,4% -5,7% 3,0% 3,1% -0,9% Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 10,6% 8,3% 7,5% -1,9% -0,6% 2,0% 8,6% 7,7% 9,7% Finants- ja kindlustustegevus 4,9% 8,2% 4,7% 4,1% 4,4% 4,0% 9,3% 13,0% 8,9% Energeetika 12,3% 3,8% 3,5% -2,7% -2,0% -2,4% 9,3% 1,7% 1,0% Mäetööstus 6,9% -4,6% 9,8% -9,0% -10,3% -10,6% -2,6% -14,5% -1,8% KOKKU kasv v.e.a 7,9% 6,3% 6,1% -1,2% -0,7% -1,3% 6,6% 5,6% 4,7% Palgafondi kolme kuu keskmine kasv: Üle 10% Üle 3% Üle 15% Kiire kasv Üle keskmise Alla keskmise Üle keskmise Aeglane kasv Negatiivne Alla -5% Negatiivne Langus

7. Töökohtade arv kasvas võrreldes eelmise kuuga TEGEVUSALA TÖÖKOHTADE ARV MUUTUS VS EELMINE KUU märts apr mai märts apr mai Töötlev tööstus 99 708 100 196 100 303 464 488 107 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 65 063 65 214 66 532 211 151 1 318 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 45 926 46 452 46 747 122 526 295 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 36 491 36 284 36 244 -10 -207 -40 Veondus ja laondus 35 930 36 018 36 159 -13 88 141 Ehitus 32 431 32 628 33 356 158 197 728 Haridus 31 486 31 488 31 233 54 2 -255 Haldus- ja abitegevused 29 745 30 162 30 855 -117 417 693 Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 23 639 23 774 23 808 19 135 34 Majutus ja toitlustus 21 123 21 304 21 562 -98 181 258 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 19 960 20 096 20 114 -10 136 18 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19 460 19 494 19 611 162 34 117 Info ja side 18 011 18 239 18 151 58 228 -88 Kinnisvaraalane tegevus 14 931 14 928 14 818 -50 -3 -110 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 13 133 13 144 13 473 72 11 329 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 10 089 10 175 10 365 7 86 190 Finants- ja kindlustustegevus 9 982 10 064 10 007 139 82 -57 Energeetika 7 854 7 913 7 806 -6 59 -107 Mäetööstus 4 676 4 617 4 659 -69 -59 42 teadmata 2 394 2 410 2 468 39 16 58 KOKKU 542 032 544 600 548 271 1 132 2 568 3 671 Kasv vs eelmine kuu 0,2% 0,5% 0,7% Hõivatud töökohtade kolme kuu muutus: Top kasv Kasv alates 500 inimest Top langus Langus alates 500 inimest

8. Tulumaksu eraldis kohalikele omavalitsustele arvestati osaliselt hilinemisega -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR REsse tagastuseta Tagastus Juurdemakse Laekumine 2015 Laekumine 2014 Laekumine 2016

9. Tagastused ja juurdemääramised ületavad eelarves oodatud mahtu 0 5 10 15 20 25 30 Lapsed Koolitus Eluase III sammas Tagastused ootus tegelik 0 2 4 6 8 10 Muu vara Väärtpaberid Üür ja rent Mets Juurdemääramised ootus tegelik

10. KOVidele laekus füüsilise isiku tulumaksu varem eraldamata osa 8.9% 14.2% 4,8% 6.4% 16.1% 0 20 40 60 80 100 120 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR Laekumine 2016 REsse 2014 REsse 2015 -5,7%

11. Juriidilise isiku tulumaksu laekumist mõjutas erasektori väiksem kasumijaotamine 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets mln EUR Erasektori div tm Riigi div tm Erisoodustuse tm Muu Laekumine 2015 Laekumine 2014

12. Käibemaksu laekus juunis 3,8% mullusest enam 8,0% 14,8% -10,9% 0,2% 3,2% 3,8% -120 -15 90 195 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mln EUR Ühendusesiseselt Impordilt Tagastused 2016 2015 2014

13. Aasta esimese viie kuuga kasvas maksustatav käive 3,5% v.e.a -20 -10 0 10 20 30 % v.e.a hulgi jae ehitus mootorsõidukid toiduained kõik tegevusalad 6,4

14. Kütuseaktsiisi laekumise tagasihoidlik kasv viitab varude lõppemisele 35,6% 0 20 40 60 80 100 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR Bensiin Diislikütus Erimärgistatud kütus Maagaas 2014 2015 126,9% -44,0% -20,2% -4,1% 2,2%

15. Bensiini kogused on viie kuuga kasvanud 4,9% v.e.a 0 10 20 30 40 50 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln l 2016 2015 2014 57,4% -15,8% -10,4% -7,9% 1,9%

16. Diislikütuse tarbimine jääb eelmise aastale alla, kuid see on ootuspärane 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln l 2016 2015 2014 217,7% -69,7% -44,6% -18,9% -17,0%

17. Raske kütteõli tarbimine mais tavapäraselt madalam 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 1000 kg 2016 2015 2014

18. Alkoholiaktsiisi poolaasta laekumine kasvas 21,4 protsenti võrreldes mullu aasta sama ajaga -34,3% -5,3% 0 10 20 30 40 50 60 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR Kääritatud jook Muu alkohol Vahetoode Vein Õlu 2015 2014 524,4% -17,6% -10,1% -10,7%

19. Kange alkoholi tarbimisse lubatud kogused püsivad varude tõttu madalad terve esimese poolaasta 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL % 2016 2015 2014 -35,2%-31,9%-34,3% -22,6%

20. Õlle viie kuu deklareeritud kogused kasvasid eelmise aastaga võrreldes 3,4 protsenti 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL % 2016 2015 2014 27,7% -5,4% -1,4% -9,8% 12,7%

21. Veini deklareeritud kogused on viie kuuga kasvanud kokku 16,9 protsenti võrreldes mullu sama ajaga 0 5 10 15 20 25 30 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets HL 2016 2015 2014 123,4% -12,2% -5,1% 0,2% 21,4%

22. Tubakaaktsiisi laekumine oli juunis oodatult kõrge, kuna mais soetasid kaupmehed varusid -2,8% 3,1% 0 10 20 30 40 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln EUR 2016 2015 2014 12,8% 6,9 -3,7% 67,4%

23. Kaupmehed varusid ligikaudu 5,3 miljonit pakki sigarette 4,4% 0 2 4 6 8 10 12 14 jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets Mln pakki 2016 2015 2014 10,9% 1,0% -4,7% 67,7%

24. Kõige rohkem vähenes juriidilise isiku tulumaksu võlg 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2009 2010 2011 2012 2013 2014 .2015 2016 Mln € Käibemaks Sotsiaalmaks Ettevõtte tulumaks Kinnipeetud tulumaks Füüsilise isiku tulumaks Aktsiisid Maamaks Hasartmängumaks Töötuskindlustusmakse Kogumispensionimakse Raskeveokimaks Tollimaks

25. Maksuvõlg püsis samal tasemel Nõudelisamine 15,7 mln € Nõude suurendamine 1,3 mln € Nõude vähendamine 0,4 mln € Tasutud 13,7 mln € Mahakantud/ kustutatud 3,4 mln € Tühistamine 0,003 mln €

26. Aitäh! Rahandusministeerium press@fin.ee

Add a comment