Makale KarşıLaşTıRması

43 %
57 %
Information about Makale KarşıLaşTıRması
Education

Published on July 26, 2009

Author: cakirengin

Source: slideshare.net

Description

Envanter Politikası Belirlemede Benzetim Uygulaması Makalesi ile TALEP TAHMİNİNDE MONTE CARLO SİMULASYONUNUN
UYGULANMASI makalesinin karşılaştırılması

Makale Karşılaştırması Engin ÇAKIR 2008800078

Makale -1 Makale Adı: Talep Tahmininde Monte Carlo Simulasyonunun Uygulanması Anahtar Kelimeler: Talep Tahmini, Simülasyon, Monte Carlo Simülasyonu Yazarlar : Said PATIR M. Selami YILDIZ

Makale Adı: Talep Tahmininde Monte Carlo Simulasyonunun Uygulanması

Anahtar Kelimeler: Talep Tahmini, Simülasyon, Monte Carlo Simülasyonu

Yazarlar : Said PATIR

M. Selami YILDIZ

Makale -1 İşletmeler gelecekteki değişimi önceden tahmin etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere, talep tahminine ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin talep yapılarını belirlemede Monte- Carlo tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada, işletmelerin birçok sorununa çözüm bulan Monte-Carlo simülasyonu incelenmiş ve Malatya Maksan A.Ş. işletmesine uygulanmıştır.Bu işletmenin geçmiş iki yıla ait talep değerleri esas alınarak geleceğe yönelik talep tahmininde bulunulmuştur.

İşletmeler gelecekteki değişimi önceden tahmin etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere, talep tahminine ihtiyaç duyarlar.

İşletmelerin talep yapılarını belirlemede Monte- Carlo tekniği kullanılmıştır.

Bu çalışmada, işletmelerin birçok sorununa çözüm bulan Monte-Carlo simülasyonu incelenmiş ve Malatya Maksan A.Ş. işletmesine uygulanmıştır.Bu işletmenin geçmiş iki yıla ait talep değerleri esas alınarak geleceğe yönelik talep tahmininde bulunulmuştur.

Makale -1 Simülasyon modelleri birçok alana başarıyla uygulanmaktadır. Yapılan araştırma sonunda uygulama alanlarının yüzde dağılımı şöyledir: Elde edilen sonuçlardan, simülasyonun en çok kullanıldığı uygulama alanı üretimdir.

Simülasyon modelleri birçok alana başarıyla uygulanmaktadır. Yapılan araştırma sonunda uygulama alanlarının yüzde dağılımı şöyledir:

Makale -1 İşletmenin 2001 yılının gerçekleşen Şubat ayı talep değerleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

İşletmenin 2001 yılının gerçekleşen Şubat ayı talep değerleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Makale -1 Şubat ayı içerisinde satış yapılan 28 gün için üretilen tesadüfi sayılar ve bunlara karşılık gelen talep değerleri verilmiştir.

Şubat ayı içerisinde satış yapılan 28 gün için üretilen tesadüfi sayılar ve bunlara karşılık gelen talep değerleri verilmiştir.

Makale -1 İşletmenin gerçekleşen talepler ile gerçekleşme olasılıkları çarpılarak beklenen değer elde edilmiştir. E(T)=3*0.1428+5*0.25+7*0.3214+9*0.071+12*0.2148=7.1448 (7 birim/gün olarak hesaplanmıştır.

İşletmenin gerçekleşen talepler ile gerçekleşme olasılıkları çarpılarak beklenen değer elde edilmiştir.

E(T)=3*0.1428+5*0.25+7*0.3214+9*0.071+12*0.2148=7.1448 (7 birim/gün olarak hesaplanmıştır.

Makale -1 2001 yılı için simüle edilerek elde edilen günlük beklenen talep değeri ise; E(S)=3*0.1429+5*0.3214+7*0.3214+12*0.2143=6.8571(7 birim/gün olarak bulunmuştur. Bu hesaplamalardan da görüldüğü gibi, 2001 yılı Şubat ayı için gerçekleşen talep miktarı ve simüle talep miktarlarının günlük beklenen değerleri birbirine oldukça yakındır.

2001 yılı için simüle edilerek elde edilen günlük beklenen talep değeri ise;

E(S)=3*0.1429+5*0.3214+7*0.3214+12*0.2143=6.8571(7 birim/gün olarak bulunmuştur.

Bu hesaplamalardan da görüldüğü gibi, 2001 yılı Şubat ayı için gerçekleşen talep miktarı ve simüle talep miktarlarının günlük beklenen değerleri birbirine oldukça yakındır.

Makale -1 İşletmenin 2002 yılı gerçekleşen toplam talebi 2992 birim iken, 2003 yılı toplam simüle talebi 2943 birim olarak tahmin edilmiştir.

İşletmenin 2002 yılı gerçekleşen toplam talebi 2992 birim iken, 2003 yılı toplam simüle talebi 2943 birim olarak tahmin edilmiştir.

Makale -1 Uygulamada ele aldığımız Malatya Maksan A.Ş. işletmesinin yıllar itibariyle belirli bir satış trendine sahip olmasından dolayı aylık ve yıllık değerleri üzerinden yapılan tahmini talep değerlerinin sonuçları yöneticilere önerilmiştir.

Uygulamada ele aldığımız Malatya Maksan A.Ş. işletmesinin yıllar itibariyle belirli bir satış trendine sahip olmasından dolayı aylık ve yıllık değerleri üzerinden yapılan tahmini talep değerlerinin sonuçları yöneticilere önerilmiştir.

Makale -2 Makale Adı: Envanter Politikası Belirlemede Benzetim Uygulaması Anahtar Kelimeler: Benzetim, Envanter politikası, Yazarlar : Hayrettin Kemal Sezen Şenol Erdoğmuş

Makale Adı: Envanter Politikası Belirlemede Benzetim Uygulaması

Anahtar Kelimeler: Benzetim, Envanter politikası,

Yazarlar : Hayrettin Kemal Sezen Şenol Erdoğmuş

Makale -2 Bu çalışmada market-mağaza ekipmanları ticareti yapan bir firmanın satışını yaptığı digiterazilere ilişkin yapılandırılan benzetim uygulaması sunulmaktadır. Firma tedarik planını haftalık olarak yapmaktadır. Çalışmada öncelikle süreç analiz edilip, süreci etkileyen etmenler ortaya konulacaktır.

Bu çalışmada market-mağaza ekipmanları ticareti yapan bir firmanın satışını yaptığı digiterazilere ilişkin yapılandırılan benzetim uygulaması sunulmaktadır.

Firma tedarik planını haftalık olarak yapmaktadır. Çalışmada öncelikle süreç analiz edilip, süreci etkileyen etmenler ortaya konulacaktır.

Makale -2 Digiterazi satışına ilişkin müşteriler talep büyüklüğüne bağlı olarak beş grupta sınıflandırılmıştır. Geçmiş verilerden hareketle her bir müşteri sınıfına ilişkin sıklık dağılımı şu şekildedir:

Digiterazi satışına ilişkin müşteriler talep büyüklüğüne bağlı olarak beş grupta sınıflandırılmıştır.

Geçmiş verilerden hareketle her bir müşteri sınıfına ilişkin sıklık dağılımı şu şekildedir:

Makale -2 Firma digiterazileri yurtdışından ithal etmektedir. Tedarikçiden sipariş edilen ürünlerin firma deposuna ulaşma süresi aşağıdaki sıklık dağılımına göredir.

Firma digiterazileri yurtdışından ithal etmektedir.

Tedarikçiden sipariş edilen ürünlerin firma deposuna ulaşma süresi aşağıdaki sıklık dağılımına göredir.

Makale -2 Firma ürün tedariki için bankadan kısa vadeli kredi kullanmaktadır. Öz kaynak kullanımı durumunda kullanılan kaynağın alternatif maliyeti olarak yine kısa vadeli kredi faiz oranı temel alınmaktadır. Son 307 iş gününe ilişkin trend indirgenmiş kredi faiz oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Firma ürün tedariki için bankadan kısa vadeli kredi kullanmaktadır. Öz kaynak kullanımı durumunda kullanılan kaynağın alternatif maliyeti olarak yine kısa vadeli kredi faiz oranı temel alınmaktadır.

Son 307 iş gününe ilişkin trend indirgenmiş kredi faiz oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Makale -2 Maliyeti etkileyen parametreler şöyle sıralanabilir: Ürün birim alış fiyatı 450$’dır. Haftalık elde tutma maliyeti depolama; sigorta ve finans maliyetinden oluşmaktadır. Depolama ve sigorta maliyeti; birim başına (0.5)$’dır. Finans maliyeti; ürün birim fiyatı*yıllık kredi faizi/52 şeklinde hesaplanabilir. Sipariş maliyeti; sipariş başına ortalama 4000$’dır. Satış kaybı maliyeti; ürün başına 125$’dır.

Maliyeti etkileyen parametreler şöyle sıralanabilir: Ürün birim alış fiyatı 450$’dır.

Haftalık elde tutma maliyeti depolama; sigorta ve finans maliyetinden oluşmaktadır.

Depolama ve sigorta maliyeti; birim başına (0.5)$’dır. Finans maliyeti; ürün birim fiyatı*yıllık kredi faizi/52 şeklinde hesaplanabilir.

Sipariş maliyeti; sipariş başına ortalama 4000$’dır. Satış kaybı maliyeti; ürün başına 125$’dır.

Makale -2

 

 

Ortak Yanları Her iki makale talep tahminleri üzerine simülasyon denemeleri yapmaktadır. Bunu yaparken her iki makale de zaman serisinden yararlanıyor.

Her iki makale talep tahminleri üzerine simülasyon denemeleri yapmaktadır.

Bunu yaparken her iki makale de zaman serisinden yararlanıyor.

Farklı Yanları Makale-1’de rassal değişkenlerin nasıl ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Makale-2’de rassal değişkenler görülmemektedir ve bu sürecin nasıl işlediği bilinmemektedir. Her iki makale de zaman serisinden faydalanmasına karşın; Makale-2’de daha uzun bir zaman dilimi söz konusudur. Makale-1’de sadece 28 günlük talep miktarları ele alınmıştır.

Makale-1’de rassal değişkenlerin nasıl ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Makale-2’de rassal değişkenler görülmemektedir ve bu sürecin nasıl işlediği bilinmemektedir.

Her iki makale de zaman serisinden faydalanmasına karşın; Makale-2’de daha uzun bir zaman dilimi söz konusudur. Makale-1’de sadece 28 günlük talep miktarları ele alınmıştır.

Farklı Yanları Makale-2’de farklı faktörler de söz konusu; talep, teslim süresi, USD ($) kuru ve kredi faiz oranı. Makale-2 çok fazla output ile ilgilenir. Maliyeti simülasyona dahil ederek, olası karı/zararı simüle etmeye çalışmaktadır. Makale-1 ise bir sonraki yıl, talep ne olacak bununla ilgilenmektedir.

Makale-2’de farklı faktörler de söz konusu; talep, teslim süresi, USD ($) kuru ve kredi faiz oranı.

Makale-2 çok fazla output ile ilgilenir. Maliyeti simülasyona dahil ederek, olası karı/zararı simüle etmeye çalışmaktadır.

Makale-1 ise bir sonraki yıl, talep ne olacak bununla ilgilenmektedir.

Farklı Yanları Makale-1 talepleri simüle ederken, bunu grafik olarak sunmakta; gerçek taleple simüle edilmiş talebi karşılaştırmaktadır. Makale-1 tahminin geçerliliğini ölçmek için önce aylık simülasyonun ki - kare testiyle anlamlılığı araştırılmış, daha sonra da yıllık simülasyonun anlamlılığı araştırılmıştır.

Makale-1 talepleri simüle ederken, bunu grafik olarak sunmakta; gerçek taleple simüle edilmiş talebi karşılaştırmaktadır.

Teşekkürler!!! Engin ÇAKIR

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fıkra İle Makale Karşılaştırılması - Forum Lord

Fıkra İle Makale Karşılaştırılması 1. Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı ...
Read more

MAKALE-DENEME ; MAKALE-FIKRA BENZERLİK VE FARKLILIKLARI ...

MAKALE-DENEME ; MAKALE-FIKRA BENZERLİK VE FARKLILIKLARI (TABLO) edebiyat fatihi makale deneme benzerlikleri, makale deneme farklar ...
Read more

Makale - Deneme Türünün Karşılaştırılması

Makale ve Deneme Türünün birbiri ile çelişen yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz. * Makalede düşünce kanıtlanmaya çalışılır.
Read more

deneme ve makale arasındaki farklar - Türkçe ve Sosyal ...

DENEME VE MAKALE ARASINDAKİ FARKLAR DENEME: Bir yazarın herhangi bir konu hakkındaki şahsi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden anlattığı ...
Read more

Nedir - Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar

Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar Nedir Örnekleri Özellikleri Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar Ne Demek Anlamı
Read more

Sohbet İle Makale Arasındaki Farklar - yenimakale.com

Size makale ile sohbet arasındaki farkları söylemeden önce makale ve sohbetin tanımını yapmak, ne olduklarını bilmek ve o şekilde bir ...
Read more

Makale Türü ile İlgili Bilgi makale nedir özellikleri ...

Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar: sohbet ile makale arasındaki farkları üç madde etrafında toplamaktadır: 1 – ...
Read more

Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar - fibiler.com

Fıkra ve makale arasındaki farklar aşağıdaki gibi verilebilir : Makale bir fikri ispatlamak ve inandırmak için yazılır, fıkrada ise bu tür bir ...
Read more

Makale Ve Röportaj Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler ...

Makale ve röportaj yazı türlerinin ikisi de bir düşünceye dayalıdır. İki yazı türünde de fotoğraf ve yazılı belge gibi düşünceyi savunan ...
Read more