"Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e-kursuste esitlused

100 %
0 %
Information about "Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e-kursuste...

Published on March 24, 2008

Author: marko.puusaar

Source: slideshare.net

Description

Ainete "Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e-kursuste esitlused Estonian Business Schoolis 1. veebruaril 2008. Õppejõud Heikki Päeva.

Majandusmatemaatika ja statistika I KBE-11 2007/2008 sügissemester Heikki Päeva

Aine temaatika Majandusarvutuse alused Statistika alused Lineaaralgebra rakendused majanduses Funktsioonid majandusteoorias

Majandusarvutuse alused

Statistika alused

Lineaaralgebra rakendused majanduses

Funktsioonid majandusteoorias

Miks e-kursus? Maht 4 ap (6 ECTS) = 160 akadeemilist tundi = = 20 auditoorset tundi + 140 iseseisva töö tundi Kontsentreeritud moodulõpe, kestus 2 kuud Üliõpilased reeglina hõivatud tööülesannetega Vähe võimalusi vahetuks kommunikeerumiseks Paljudel keskkooli lõpetamisest möödunud aastaid, baasteadmised puudulikud

Maht 4 ap (6 ECTS) = 160 akadeemilist tundi =

= 20 auditoorset tundi + 140 iseseisva töö tundi

Kontsentreeritud moodulõpe, kestus 2 kuud

Üliõpilased reeglina hõivatud tööülesannetega

Vähe võimalusi vahetuks kommunikeerumiseks

Paljudel keskkooli lõpetamisest möödunud aastaid, baasteadmised puudulikud

Eesmärgid Fikseerida aine temaatika, ajajaotus (kalender), kontrollivormid ja hindamispõhimõtted (aineprogramm) Määratleda aine läbimisel omandatud teadmised ja oskused (väljund) Kontsentreerida iseseisvaks tööks vajalikud materjalid (teooria, näited) Luua harjutusülesannete ja nende vastuste kaudu võimalus iseseisvaks treenimiseks Luua virtuaalne kommunikatsioonikeskkond koostöötamiseks ja juhendamiseks Lihtsustada kodutöö ülesannete jaotamist, nende lahenduste esitamist ja tagasiside andmist Luua vajalike eelteadmiste kordamis- ja treeningukeskkond

Fikseerida aine temaatika, ajajaotus (kalender), kontrollivormid ja hindamispõhimõtted (aineprogramm)

Määratleda aine läbimisel omandatud teadmised ja oskused (väljund)

Kontsentreerida iseseisvaks tööks vajalikud materjalid (teooria, näited)

Luua harjutusülesannete ja nende vastuste kaudu võimalus iseseisvaks treenimiseks

Luua virtuaalne kommunikatsioonikeskkond koostöötamiseks ja juhendamiseks

Lihtsustada kodutöö ülesannete jaotamist, nende lahenduste esitamist ja tagasiside andmist

Luua vajalike eelteadmiste kordamis- ja treeningukeskkond

Mis on tehtud WebCTs? Aineprogramm Eksamiprogramm (väljund) Kalender Õppematerjalid loengute lõikes Harjutusülesanded koos vastustega loengute lõikes Koduülesanded

Aineprogramm

Eksamiprogramm (väljund)

Kalender

Õppematerjalid loengute lõikes

Harjutusülesanded koos vastustega loengute lõikes

Koduülesanded

Järgmised sammud Täiendada harjutusülesannete valikut Luua vajalike eelteadmiste kordamis- ja treeningukeskkond Luua toimiv kodutööde esitamise ja tagasiside keskkond Luua toimiv suhtluskeskkond

Täiendada harjutusülesannete valikut

Luua vajalike eelteadmiste kordamis- ja treeningukeskkond

Luua toimiv kodutööde esitamise ja tagasiside keskkond

Luua toimiv suhtluskeskkond

INFORMAATIKA I KBE-11, ÕBE-11, ÕBÄ-11 2007/2008 sügissemester Heikki Päeva

Aine temaatika Tabelarvutus ja selle rakendused ( MS Excel , …) = 75% mahust Elektroonsete esitluste koostamine ( MS PowerPoint , …) = 25% mahust

Tabelarvutus ja selle rakendused ( MS Excel , …)

= 75% mahust

Elektroonsete esitluste koostamine ( MS PowerPoint , …)

= 25% mahust

Miks e-kursus? Maht 2 ap (3 ECTS) = 80 akadeemilist tundi = = 16 auditoorset tundi + 74 iseseisva töö tundi Kontsentreeritud moodulõpe, kestus 2 kuud Õpperühmas kuni 25 üliõpilast – liiga palju selleks, et auditooriumis individuaaltööle orienteeruda; Mahukad kodutööd vajavad vastavat keskkonda Rakendusülesanded baseeruvad suures osas matemaatikal, seetõttu vajalik kiire ja lihtne juurdepääs vastavale temaatikale

Maht 2 ap (3 ECTS) = 80 akadeemilist tundi =

= 16 auditoorset tundi + 74 iseseisva töö tundi

Kontsentreeritud moodulõpe, kestus 2 kuud

Õpperühmas kuni 25 üliõpilast – liiga palju selleks, et auditooriumis individuaaltööle orienteeruda;

Mahukad kodutööd vajavad vastavat keskkonda

Rakendusülesanded baseeruvad suures osas matemaatikal, seetõttu vajalik kiire ja lihtne juurdepääs vastavale temaatikale

Eesmärgid Fikseerida aine temaatika, ajajaotus (kalender), kontrollivormid ja hindamispõhimõtted (aineprogramm) Määratleda aine läbimisel omandatud teadmised ja oskused (väljund) Keskenduda tabelarvutuse põhimõtete ja kasutusvõimaluste õpetamisele, mitte arvutiprogrammidele ja nende versioonidele Tagada juurdepääs iseseisvaks tööks vajalikele materjalidele, mis põhinevad enamkasutatavatel arvutiprogrammidel ja nende versioonidel (erinevad MS Excel i versioonid, OpenOffice , Google Docs , …) Luua harjutusülesannete kaudu võimalus iseseisvaks treenimiseks Luua virtuaalne kommunikatsioonikeskkond koostöötamiseks ja juhendamiseks Lihtsustada kodutöö ülesannete jaotamist, nende lahenduste esitamist ja tagasiside andmist Tagada kiire juurdepääs rakendusülesannete lahendamiseks vajalikele materjalidele (matemaatika, maksuarvutus, finantsarvutus, …)

Fikseerida aine temaatika, ajajaotus (kalender), kontrollivormid ja hindamispõhimõtted (aineprogramm)

Määratleda aine läbimisel omandatud teadmised ja oskused (väljund)

Keskenduda tabelarvutuse põhimõtete ja kasutusvõimaluste õpetamisele, mitte arvutiprogrammidele ja nende versioonidele

Tagada juurdepääs iseseisvaks tööks vajalikele materjalidele, mis põhinevad enamkasutatavatel arvutiprogrammidel ja nende versioonidel (erinevad MS Excel i versioonid, OpenOffice , Google Docs , …)

Luua harjutusülesannete kaudu võimalus iseseisvaks treenimiseks

Luua virtuaalne kommunikatsioonikeskkond koostöötamiseks ja juhendamiseks

Lihtsustada kodutöö ülesannete jaotamist, nende lahenduste esitamist ja tagasiside andmist

Tagada kiire juurdepääs rakendusülesannete lahendamiseks vajalikele materjalidele (matemaatika, maksuarvutus, finantsarvutus, …)

Mis on tehtud WebCTs? Aineprogramm Eksamiprogramm (väljund) Kalender Harjutusülesanded koos lahendustega Koduülesanded Eksam

Aineprogramm

Eksamiprogramm (väljund)

Kalender

Harjutusülesanded koos lahendustega

Koduülesanded

Eksam

Järgmised sammud Luua universaalne õppematerjalide kogu Täiendada ja mitmekesistada harjutusülesannete valikut Luua juurdepääs seotud teemasid käsitlevatele õppematerjalidele Luua toimiv suhtluskeskkond

Luua universaalne õppematerjalide kogu

Täiendada ja mitmekesistada harjutusülesannete valikut

Luua juurdepääs seotud teemasid käsitlevatele õppematerjalidele

Luua toimiv suhtluskeskkond

Add a comment

Related pages

LOENGU- ja SEMINARIVIDEOD õpiobjektidena Kursus ...

"Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e-kursuste esitlused Ainete "Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e ...
Read more

Andres Oopkaup: Statistika kogumise põhimõtted ja muutused

"Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e-kursuste esitlused Ainete "Majandusmatemaatika ja statistika I" ning "Informaatika I" e ...
Read more

E-õpe Estonian Business Schoolis

“Majandusmatemaatika ja statistika I” ning “Informaatika I” ... ka aasta parimate e-kursuste tegijaid e ... seminari esitlused. ...
Read more