advertisement

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?"

0 %
100 %
advertisement
Information about Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?"
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Description

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas
advertisement

Kiviõli Seikluskeskus Parim turismiobjekt 2013

Mäe sünd - 1922 Koos põlevkivitööstuse rajamisega Ida-Virumaale hakati 1922.aastast alates ka Kiviõli poolkoksimäge kasvatama. Mägi koosneb põhiliselt poolkoksist ja põlevkivi tuhast, mille ladustamine mäele lõpetati 1967 aastal. Sellel aastal sai mägi 90 aastaseks- kaaludes 6,2 mln tonni, suhtelise kõrgusega maapinnast 96m ja merepinnast 137m.

Arendustööd 2001-2012 2001-2006 - Geotehnilised ja keskkonnaalased uuringud, detailplaneering 2005-2006 - Motokrossiraja projekteerimine ja ehitus 2007-2008 - Suusanõlvade kujundamine 2007-2008 - Projekti tasuvus- ja teostatavusuuring 2008-2010 - Taristu ja hoonete projekteerimine 2011-2012 - Keskuse lõplik välja ehitamine ja seadmete soetamine

Elamused Baltikumi kõrgeimal tehismäel 220 km raadiuses 7 mln elanikku • • • • Keskuse pindala 80ha, mäe suhteline kõrgus 96m (kõrgeim Baltimaades), merepinnast 137m Kaugus Tallinnast (Helsinki) 135km, Tartust 150km, Narvast 88, St Peterburist 220km 2001-2013 arendusprojektide maksumus kokku ca 6 mln eurot Suuremad kaasfinantseerijad KIK, EAS, Kiviõli linn, Kultuuriministeerium

Ärifilosoofia • Visioon: Saada kõige hinnatumaks moodsa aktiivse puhkuse keskuseks 2013 Eestis ning 2015 Soome lahe regioonis!! • Missioon: Aitame luua superkogemust, mis muudab päeva põnevaks ja elu rõõmsamaks. • Slogan: Vali ise oma seiklus • Edutegurid: Tegevuste paljusus, aastaringsus, unikaalsed tegevused, perekesksus, läbilaskevõime, ainulaadne objekt, asukoht, ligipääsetavus, kommunikatsioon, asjatundjate kaasatus, tugev turismialane koostöövõrgustik, teeninduse tase, innovatiivsed tehnoloogiad.

Kes on need inimesed meie mäel? • 2013. a. 2 kuuga külastas mäge 14 000 inimest • 2014. a. 1,5 kuuga külastas mäge 8 000 inimest Kes nad on? • 30% on kohalikud (sh. koolid + ettevõtted) • 55% on mujalt Eestist (sh. ettevõtted + seminar) • 15% on välisturistid Eelmise aastaga võrreldes: • Venemaalt tuntavalt rohkem külastajaid • Kooligruppe rohkem, kui 2013 • Pluss erinevate võistlustest osavõtjad VIDEO

Nad soovivad lisateenuseid ja pikemaks ajaks jääda

Mis see annam meie inimestele? • Virumaa turismialase atraktiivsuse ja üldise maine paranemine - pidev positiivne meediakajastus, • Uued otsesed- 30 ja kaudsed ca 100 töökohad, • Teenindussektori (toitlustus, majutus, jaekaubandus, jne) elavnemine, • Piirkonna investeerimiskeskkonna atraktiivsemaks muutumine, • Elukeskkonna atraktiivsemaks muutumine - noorte “väljarände” pidurdumine ja piirkonda tagasi toomine!

Meie inimestele on see võimalus!

Motofestival 02.- 03. august 2014 • Pange kuupäev juba kirja!

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Kes On Pildil - Documents

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" Kes memorija МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ...
Read more

Olt - Documents

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" GNM - Rez. Actiunilor 2011 - Olt, Progr. Guvernare 2009-2012 GUVERNUL ROMÂNIEI ...
Read more

Analisis strategi kajian kes | Documents & Tips - Sharing ...

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" Agent and multi agent systems technologies and applications third kes international ...
Read more