Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?"

0 %
100 %
Information about Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?"
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Description

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas

Kiviõli Seikluskeskus Parim turismiobjekt 2013

Mäe sünd - 1922 Koos põlevkivitööstuse rajamisega Ida-Virumaale hakati 1922.aastast alates ka Kiviõli poolkoksimäge kasvatama. Mägi koosneb põhiliselt poolkoksist ja põlevkivi tuhast, mille ladustamine mäele lõpetati 1967 aastal. Sellel aastal sai mägi 90 aastaseks- kaaludes 6,2 mln tonni, suhtelise kõrgusega maapinnast 96m ja merepinnast 137m.

Arendustööd 2001-2012 2001-2006 - Geotehnilised ja keskkonnaalased uuringud, detailplaneering 2005-2006 - Motokrossiraja projekteerimine ja ehitus 2007-2008 - Suusanõlvade kujundamine 2007-2008 - Projekti tasuvus- ja teostatavusuuring 2008-2010 - Taristu ja hoonete projekteerimine 2011-2012 - Keskuse lõplik välja ehitamine ja seadmete soetamine

Elamused Baltikumi kõrgeimal tehismäel 220 km raadiuses 7 mln elanikku • • • • Keskuse pindala 80ha, mäe suhteline kõrgus 96m (kõrgeim Baltimaades), merepinnast 137m Kaugus Tallinnast (Helsinki) 135km, Tartust 150km, Narvast 88, St Peterburist 220km 2001-2013 arendusprojektide maksumus kokku ca 6 mln eurot Suuremad kaasfinantseerijad KIK, EAS, Kiviõli linn, Kultuuriministeerium

Ärifilosoofia • Visioon: Saada kõige hinnatumaks moodsa aktiivse puhkuse keskuseks 2013 Eestis ning 2015 Soome lahe regioonis!! • Missioon: Aitame luua superkogemust, mis muudab päeva põnevaks ja elu rõõmsamaks. • Slogan: Vali ise oma seiklus • Edutegurid: Tegevuste paljusus, aastaringsus, unikaalsed tegevused, perekesksus, läbilaskevõime, ainulaadne objekt, asukoht, ligipääsetavus, kommunikatsioon, asjatundjate kaasatus, tugev turismialane koostöövõrgustik, teeninduse tase, innovatiivsed tehnoloogiad.

Kes on need inimesed meie mäel? • 2013. a. 2 kuuga külastas mäge 14 000 inimest • 2014. a. 1,5 kuuga külastas mäge 8 000 inimest Kes nad on? • 30% on kohalikud (sh. koolid + ettevõtted) • 55% on mujalt Eestist (sh. ettevõtted + seminar) • 15% on välisturistid Eelmise aastaga võrreldes: • Venemaalt tuntavalt rohkem külastajaid • Kooligruppe rohkem, kui 2013 • Pluss erinevate võistlustest osavõtjad VIDEO

Nad soovivad lisateenuseid ja pikemaks ajaks jääda

Mis see annam meie inimestele? • Virumaa turismialase atraktiivsuse ja üldise maine paranemine - pidev positiivne meediakajastus, • Uued otsesed- 30 ja kaudsed ca 100 töökohad, • Teenindussektori (toitlustus, majutus, jaekaubandus, jne) elavnemine, • Piirkonna investeerimiskeskkonna atraktiivsemaks muutumine, • Elukeskkonna atraktiivsemaks muutumine - noorte “väljarände” pidurdumine ja piirkonda tagasi toomine!

Meie inimestele on see võimalus!

Motofestival 02.- 03. august 2014 • Pange kuupäev juba kirja!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kes On Pildil - Documents

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" Kes memorija МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ...
Read more

Olt - Documents

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" GNM - Rez. Actiunilor 2011 - Olt, Progr. Guvernare 2009-2012 GUVERNUL ROMÂNIEI ...
Read more

Analisis strategi kajian kes | Documents & Tips - Sharing ...

Madis Olt- Kiviõli Seikluskeskuse esindaja: "Kes nad kõik on?" Agent and multi agent systems technologies and applications third kes international ...
Read more