M20 W Bibliotece

50 %
50 %
Information about M20 W Bibliotece

Published on June 8, 2008

Author: bjasko

Source: slideshare.net

Jak łapać użytkownika w sieć? Elementy marketingu 2.0 w bibliotece Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Marketing w bibliotece . Ogólnopolska konferencja naukowa. Chorzów, 17-19 października 2007

Bibliotekarz 2.0 blogosfera płaski świat konwergencja mediów 2.0 kultura uczestnictwa zbiorowa inteligencja mobilność wiki open source creative commons RSS OAI-PMH webeo video na żądanie interaktywność search engine marketing reklama adwords podcasting telefonia internetowa 2.0 user generated content interactive expierience GNU GFDL Atom folksonomia 2.0 2.0 wikisfera user generated marketing tagowanie pay per click

blogosfera

Kultura konwergencji* Kultura uczestnictwa – aktywny udział członków społeczności w procesie komunikacji społecznej Zbiorowa inteligencja – kolektywne wykorzystanie informacji i wiedzy, jakimi dysponują jednostki Konwergencja mediów – przepływ treści i informacji pomiędzy różnymi platformami medialnymi * Henry Jenkins Convergence culture

Kultura uczestnictwa – aktywny udział członków społeczności w procesie komunikacji społecznej

Zbiorowa inteligencja – kolektywne wykorzystanie informacji i wiedzy, jakimi dysponują jednostki

Konwergencja mediów – przepływ treści i informacji pomiędzy różnymi platformami medialnymi

* Henry Jenkins Convergence culture

Web 2.0 si eć jako platforma tworzona z wykorzystaniem: dobrze zdefiniowanych, bezp ł atnych i sprawdzonych standardów (OAI-PMH, AJAX, RSS, Atom) oraz otwartych licencji (Creative Commons, GNU GFDL) szybko ść dzia ł ania, sprz ęż enia zwrotne, ł atwo ść u ż ytkowania architektura partycypacji, tre ść generowana przez u ż ytkowników – wykorzystanie zbiorowej inteligencji decentralizacja w ł adzy w społeczno ś ci otwarto ść – ka ż dy ma dost ę p do tre ś ci i mo ż e j ą dowolnie przetwarzać za pomoc ą mechanizmów takich jak takich jak blogi, wiki czy tagowanie (folksonomia)

si eć jako platforma tworzona z wykorzystaniem: dobrze zdefiniowanych, bezp ł atnych i sprawdzonych standardów (OAI-PMH, AJAX, RSS, Atom) oraz otwartych licencji (Creative Commons, GNU GFDL)

szybko ść dzia ł ania, sprz ęż enia zwrotne, ł atwo ść u ż ytkowania

architektura partycypacji, tre ść generowana przez u ż ytkowników – wykorzystanie zbiorowej inteligencji

decentralizacja w ł adzy w społeczno ś ci

otwarto ść – ka ż dy ma dost ę p do tre ś ci i mo ż e j ą dowolnie przetwarzać za pomoc ą mechanizmów takich jak takich jak blogi, wiki czy tagowanie (folksonomia)

Człowiek roku 2006 Yes You! You control the information age. Welcome to your world ! Time 2006 Vol. 176 No. 51 Dec. 25 – TY!!!

Yes You!

You control the information age. Welcome to your world !

Time 2006 Vol. 176 No. 51 Dec. 25

Web 2.0 + Library = Library 2.0 ?

?

Library 2.0 Michael Casey www.librarycrunch.com Biblioteka 2.0 to pewna filozofia usług bibliotecznych, na którą składają się trzy elementy: gotowość do wprowadzania zmian i wypróbowywania nowych działań, do nieustannego oceniania wartości i jakości usług oraz do wykraczania poza granice naszego bibliotekarskiego świata w poszukiwaniu nowych rozwiązań – zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych (zgodnie z założeniami koncepcji Web 2.0)

Michael Casey www.librarycrunch.com Biblioteka 2.0 to pewna filozofia usług bibliotecznych, na którą składają się trzy elementy: gotowość do wprowadzania zmian i wypróbowywania nowych działań, do nieustannego oceniania wartości i jakości usług oraz do wykraczania poza granice naszego bibliotekarskiego świata w poszukiwaniu nowych rozwiązań – zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych (zgodnie z założeniami koncepcji Web 2.0)

Library 2.0 Casey Bisson Biblioteka 2.0 nie polega na tym, by stosować nowoczesne technologie. Chodzi o to, by pozbierać cenne pomysły z zewnątrz i wykorzystać je w celu usprawnienia usług oraz dotarcia do nowych grup docelowych użytkowników. Jest to rodzaj nowej konstrukcji, w której zmiana stanowi ważny element wszystkich działań bibliotecznych. To właśnie w celu wypracowania nowego poziomu usług bibliotecznych wykorzystujemy nowoczesne technologie, w tym także technologie Web 2.0

Casey Bisson

Biblioteka 2.0 nie polega na tym, by stosować nowoczesne technologie. Chodzi o to, by pozbierać cenne pomysły z zewnątrz i wykorzystać je w celu usprawnienia usług oraz dotarcia do nowych grup docelowych użytkowników. Jest to rodzaj nowej konstrukcji, w której zmiana stanowi ważny element wszystkich działań bibliotecznych. To właśnie w celu wypracowania nowego poziomu usług bibliotecznych wykorzystujemy nowoczesne technologie, w tym także technologie Web 2.0

Library 2.0 Sarah Houghton Biblioteka 2.0 oznacza po prostu takie zorganizowanie przestrzeni bibliotecznej (zarówno fizycznej, jak i wirtualnej), by była ona bardziej interaktywna, oferowała większe możliwości wspólnych działań i rozwijała się zgodnie z potrzebami społeczności użytkownikó w

Sarah Houghton

Biblioteka 2.0 oznacza po prostu takie zorganizowanie przestrzeni bibliotecznej (zarówno fizycznej, jak i wirtualnej), by była ona bardziej interaktywna, oferowała większe możliwości wspólnych działań i rozwijała się zgodnie z potrzebami społeczności użytkownikó w

Library 2.0 Michael Stephens Zgodnie z zasadami Biblioteki 2.0 użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji oraz rozrywki w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, powinno się więc usuwać ograniczenia narzucane przez czas, przestrzeń czy przestarzałe formy działania. Jest to nowy paradygmat, w którym centralne miejsce zajmuje użytkownik i w którym najważniejsze są: wiedza, doświadczenie, współpraca, tworzenie nowych zasobów informacyjnych oraz silna, pozytywna motywacja do działania

Michael Stephens

Zgodnie z zasadami Biblioteki 2.0 użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji oraz rozrywki w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, powinno się więc usuwać ograniczenia narzucane przez czas, przestrzeń czy przestarzałe formy działania. Jest to nowy paradygmat, w którym centralne miejsce zajmuje użytkownik i w którym najważniejsze są: wiedza, doświadczenie, współpraca, tworzenie nowych zasobów informacyjnych oraz silna, pozytywna motywacja do działania

Library 2.0 Darlene Fichter Biblioteka 2.0 = (zbiory i us ł ugi biblioteczne + ludzie + pe ł ne zaufanie) x uczestnictwo

Darlene Fichter

Biblioteka 2.0 =

(zbiory i us ł ugi biblioteczne

+ ludzie + pe ł ne zaufanie)

x uczestnictwo

Library 2.0 Thomas Brevik Biblioteka 2.0 – przebiegający w sposób naturalny proces ewolucji usług bibliotecznych, w którym użytkownik biblioteki zdobywa coraz większą kontrolę nad czasem i sposobem docierania do interesujących go usług.

Thomas Brevik

Biblioteka 2.0 – przebiegający w sposób naturalny proces ewolucji usług bibliotecznych, w którym użytkownik biblioteki zdobywa coraz większą kontrolę nad czasem i sposobem docierania do interesujących go usług.

 

Library 2.0 Stała i zaplanowana zmiana Partycypacja użytkowników i współpraca z nimi Koncepcja Long Tail Wdrażanie nowych technologii

Stała i zaplanowana zmiana

Partycypacja użytkowników i współpraca z nimi

Koncepcja Long Tail

Wdrażanie nowych technologii

Marketing 2.0 w bibliotece szeroki i z ł o ż ony proces promowania us ł ug informacyjno-bibliotecznych z wykorzystaniem narz ę dzi Web 2.0 marketing usług informacyjno-bibliotecznych w ś rodowisku Web 2.0

szeroki i z ł o ż ony proces promowania us ł ug informacyjno-bibliotecznych z wykorzystaniem narz ę dzi Web 2.0

marketing usług informacyjno-bibliotecznych w ś rodowisku Web 2.0

Biblioteczna e-społeczność Idealny barometr satysfakcji użytkowników Informacje o postrzeganiu naszych usług źródłem podwyższania jakości usług Możliwość wykorzystania cennej i unikalnej wiedzy oraz umiejętności użytkowników Czerpanie inspiracji i pomysłów od czytelników Pozyskiwanie nowych użytkowników Budowa korzystnego wizerunku biblioteki

Idealny barometr satysfakcji użytkowników

Informacje o postrzeganiu naszych usług źródłem podwyższania jakości usług

Możliwość wykorzystania cennej i unikalnej wiedzy oraz umiejętności użytkowników

Czerpanie inspiracji i pomysłów od czytelników

Pozyskiwanie nowych użytkowników

Budowa korzystnego wizerunku biblioteki

Marketing 2.0 Serwisy społecznościowe Fora dyskusyjne, chaty Blogosfera Wikisfera Nowoczesne narzędzia i technologie Zachęcanie do tworzenia user generated content „ Wirusowe” przekazywanie informacji dalej

Serwisy społecznościowe

Fora dyskusyjne, chaty

Blogosfera

Wikisfera

Nowoczesne narzędzia i technologie

Zachęcanie do tworzenia user generated content

„ Wirusowe” przekazywanie informacji dalej

Marketing 2.0 w bibliotece Biblioblogi Biblioteczne forum dyskusyjne User generated marketing Wykorzystanie narzędzi i technologii: RSS, podcast, webeo, mashup Biblioteczny marketing wirusowy

Biblioblogi

Biblioteczne forum dyskusyjne

User generated marketing

Wykorzystanie narzędzi i technologii: RSS, podcast, webeo, mashup

Biblioteczny marketing wirusowy

Biblioblogi aktualne informacje o działalności biblioteki

Biblioblogi teksty przygotowywane przez bibliotekarzy dziedzinowych

Biblioblogi biblioteka od „kuchni”

Biblioteczne videoblogi http:// www.ahml.info / vlog /070207.asp

Biblioteczne audioblogi http:// www.lions-online.org / Podcasts.html

Biblioblogi e-kursy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.0

Biblioblogi podsumowanie Promowanie usług i placówki Informowanie o usługach Edukowanie użytkowników Obustronna komunikacja z czytelnikami Zjednywanie e-społeczności Pozyskiwanie nowych użytkowników Przełamywanie lęku przed biblioteką Budowanie korzystnego wizerunku Walka ze stereotypem

Promowanie usług i placówki

Informowanie o usługach

Edukowanie użytkowników

Obustronna komunikacja z czytelnikami

Zjednywanie e-społeczności

Pozyskiwanie nowych użytkowników

Przełamywanie lęku przed biblioteką

Budowanie korzystnego wizerunku

Walka ze stereotypem

Biblioteczne forum dyskusyjne Wymiana opinii i poglądów na tematy wspólne dla bibliotecznej e-społeczności Kolejny kanał informacji dla czytelników Barometr satysfakcji (anonimowość!) Propozycje usprawniania działalności biblioteki Dzielenie się wiedzą pomiędzy użytkownikami i bibliotekarzami Forum pozabiblioteczne (?)

Wymiana opinii i poglądów na tematy wspólne dla bibliotecznej e-społeczności

Kolejny kanał informacji dla czytelników

Barometr satysfakcji (anonimowość!)

Propozycje usprawniania działalności biblioteki

Dzielenie się wiedzą pomiędzy użytkownikami i bibliotekarzami

Forum pozabiblioteczne (?)

Forum czytelników i bibliotekarzy BUR Podziel się swoją wiedzą Recenzje Zobacz koniecznie Informacja naukowa Nasza biblioteka Propozycje O bibliotece Wydarzenia i imprezy Książka skarg i wniosków Niekoniecznie o książkach Hyde park I RPTS

Podziel się swoją wiedzą

Recenzje

Zobacz koniecznie

Informacja naukowa

Nasza biblioteka

Propozycje

O bibliotece

Wydarzenia i imprezy

Książka skarg i wniosków

Niekoniecznie o książkach

Hyde park

I RPTS

User generated marketing Wykorzystywanie umiejętności i potencjału klientów w tworzeniu przekazów promocyjnych Spot reklamowy firmy SONY stworzony przez 18-letnią Tyson Ibele Spot reklamowy chipsów Doritos Spot reklamowy telefonii POP „liczy się ostatnia minuta ”

Wykorzystywanie umiejętności i potencjału klientów w tworzeniu przekazów promocyjnych

Spot reklamowy firmy SONY stworzony przez 18-letnią Tyson Ibele

Spot reklamowy chipsów Doritos

Spot reklamowy telefonii POP „liczy się ostatnia minuta ”

User generated marketing w bibliotece (???) Użytkownicy (internauci) potrafią mieć niezwykłe i kreatywne pomysły reklamowe, a wykorzystanie UGM na rynku komercyjnym świadczy, iż chcą się tym dzielić z innymi – może warto spróbować to wykorzystać?

Użytkownicy (internauci) potrafią mieć niezwykłe i kreatywne pomysły reklamowe, a wykorzystanie UGM na rynku komercyjnym świadczy, iż chcą się tym dzielić z innymi – może warto spróbować to wykorzystać?

Edward Velmietti „ Wall of the book ” Ann Arbor Public Library

User generating content społecznościowy OPAC (1) przy opisach bibliograficznych – zdjęcie okładki książki nadawanie poszczególnym pozycjom w katalogu etykiet tj. tagów (tagowanie tj tworzenie słów kluczowych za pomocą których sami użytkownicy chcieliby dotrzeć do publikacji) na stronie głównej biblioteki / katalogu lista 10 najpopularniejszych etykiet (tagów), 10 ostatnio użytych etykiet i 10 ostatnio napisanych recenzji informacje dla użytkownika (pytania): pomoc w formułowaniu zapytania: Czy chodziło Ci o ...? Czy ta recenzja okazała sie przydatna? Użytkownicy, którzy pożyczyli ..., pożyczyli również

przy opisach bibliograficznych – zdjęcie okładki książki

nadawanie poszczególnym pozycjom w katalogu etykiet tj. tagów (tagowanie tj tworzenie słów kluczowych za pomocą których sami użytkownicy chcieliby dotrzeć do publikacji)

na stronie głównej biblioteki / katalogu lista 10 najpopularniejszych etykiet (tagów), 10 ostatnio użytych etykiet i 10 ostatnio napisanych recenzji

informacje dla użytkownika (pytania):

pomoc w formułowaniu zapytania:

Czy chodziło Ci o ...?

Czy ta recenzja okazała sie przydatna?

Użytkownicy, którzy pożyczyli ..., pożyczyli również

User generating content społecznościowy OPAC (2) na koncie użytkownika (oprócz „tradycyjnych” usług jak dane osobowe, wykaz wypożyczonych książek, prolongata, info o karach i opłatach...) dostęp do dodatkowych informacji: recenzje napisane przeze mnie recenzje komentowane przeze mnie moje wszystkie etykiety moje ostatnio dodane etykiety książki, które oceniłam za pomocą gwiazdek recenzje i komentarze, które uznałam za użyteczne

na koncie użytkownika (oprócz „tradycyjnych” usług jak dane osobowe, wykaz wypożyczonych książek, prolongata, info o karach i opłatach...) dostęp do dodatkowych informacji:

recenzje napisane przeze mnie

recenzje komentowane przeze mnie

moje wszystkie etykiety

moje ostatnio dodane etykiety

książki, które oceniłam za pomocą gwiazdek

recenzje i komentarze, które uznałam za użyteczne

User generating content społecznościowy OPAC (3) pisanie recenzji, komentarzy (pod rekordem bibliograficznym) uzupełnianie kolekcji cyfrowych przez dodawanie publikacji elektronicznych z prywatnych zbiorów poprawianie błędnego OCR w bibliotekach cyfrowych lista nowości przez RSS oraz w podcastach tworzenie linków do zasobów Internetowych tematycznie związanych z tematyką danej książki, powiązania z hasłami w Wikipedii itp. ocenianie pozycji katalogowych za pomocą gwiazdek, tworzenie rankingów

pisanie recenzji, komentarzy (pod rekordem bibliograficznym)

uzupełnianie kolekcji cyfrowych przez dodawanie publikacji elektronicznych z prywatnych zbiorów

poprawianie błędnego OCR w bibliotekach cyfrowych

lista nowości przez RSS oraz w podcastach

tworzenie linków do zasobów Internetowych tematycznie związanych z tematyką danej książki, powiązania z hasłami w Wikipedii itp.

ocenianie pozycji katalogowych za pomocą gwiazdek, tworzenie rankingów

PRIMO (Exlibris)

Marketing wirusowy Cel: zainicjowanie sytuacji, w której klienci dobrowolnie przesyłać będą między sobą i wymieniać informacje dotyczące firmy, produktu lub usług Efekt: lawinowe rozprzestrzenianie się i oddziaływanie komunikatu

Cel: zainicjowanie sytuacji, w której klienci dobrowolnie przesyłać będą między sobą i wymieniać informacje dotyczące firmy, produktu lub usług

Efekt: lawinowe rozprzestrzenianie się i oddziaływanie komunikatu

Marketing wirusowy - przykłady Dove Evolution Tea Partay

Dove Evolution

Tea Partay

Marketing wirusowy - slogany No to frugo! Prawie robi różnicę Z pewną taką nieśmiałością A świstak siedzi... Za wszystko inne zapłacisz kartą mastercard Stracona biblioteczna szansa...  nie wiesz? zapytaj w bibliotece!

No to frugo!

Prawie robi różnicę

Z pewną taką nieśmiałością

A świstak siedzi...

Za wszystko inne zapłacisz kartą mastercard

Stracona biblioteczna szansa... 

nie wiesz? zapytaj w bibliotece!

Biblioteczny marketing wirusowy The Adventure of Super Librarian

The Adventure of Super Librarian

Biblioteczny marketing wirusowy Super Librarian

Super Librarian

Czy mało mamy inspiracji ??? Propozycje z forum Ebib  Bibliotekarki robią to w ciszy Bibliotekarki czytają i nie przerywają Bibliotekarki robią to między regałami Bibliotekarki pokażą Ci najlepsze pozycje w katalogu Z życia biblioteki... Poproszę o „Wymię róży” Czy jest „Moralność Pani Dupalińskiej”? Zaraz będę zwracać Chciałbym sobie przedłużyć

Propozycje z forum Ebib 

Bibliotekarki robią to w ciszy

Bibliotekarki czytają i nie przerywają

Bibliotekarki robią to między regałami

Bibliotekarki pokażą Ci najlepsze pozycje w katalogu

Z życia biblioteki...

Poproszę o „Wymię róży”

Czy jest „Moralność Pani Dupalińskiej”?

Zaraz będę zwracać

Chciałbym sobie przedłużyć

Narzędzia i technologie: RSS RSS - Really Simple Syndication spos ób rozpowszechniania dynamicznych tre ś ci (serwisy informacyjne, aktualno ś ci, audycje radiowe i telewizyjne) , umo ż liwia u ż ytkownikowi ś ci ą ganie za pomoc ą specjalnego czytnika najnowszych informacji z interesuj ą cych go serwisów

RSS - Really Simple Syndication

spos ób rozpowszechniania dynamicznych tre ś ci (serwisy informacyjne, aktualno ś ci, audycje radiowe i telewizyjne) ,

umo ż liwia u ż ytkownikowi ś ci ą ganie za pomoc ą specjalnego czytnika najnowszych informacji z interesuj ą cych go serwisów

Narzędzia i technologie: podcast forma d ź wi ę kowej publikacji internetowej ukazuj ą ca si ę zazwyczaj w formie regularnych odcinków w formacie mp3, mp4, aac, ogg i in . podcast jako reklama reklama jako element podcastu ( ukazuj ą ca si ę w postaci jingla, reklama „wklejona” w tre ść podcasta, tzw. product placement w podcastach )

forma d ź wi ę kowej publikacji internetowej ukazuj ą ca si ę zazwyczaj w formie regularnych odcinków w formacie mp3, mp4, aac, ogg i in .

podcast jako reklama

reklama jako element podcastu ( ukazuj ą ca si ę w postaci jingla, reklama „wklejona” w tre ść podcasta, tzw. product placement w podcastach )

Narzędzia i technologie: mashup rodzaj strony internetowej tworzonej z po łą czenia (pomieszania) różnych gotowych i dostępnych usług, programów, czy narzędzi, w efekcie czego powstaje zupełnie nowa usługa dzi ę ki specjalnym edytorom (m.in. Microsoft Popfly, Yahoo!Pipes czy Google Mashup Editor) mashup może stworzyć nawet osoba nie posiadająca większej wiedzy programistycznej

rodzaj strony internetowej tworzonej z po łą czenia (pomieszania) różnych gotowych i dostępnych usług, programów, czy narzędzi, w efekcie czego powstaje zupełnie nowa usługa

dzi ę ki specjalnym edytorom (m.in. Microsoft Popfly, Yahoo!Pipes czy Google Mashup Editor) mashup może stworzyć nawet osoba nie posiadająca większej wiedzy programistycznej

Mashup - przykłady

Narzędzia i technologie: webeo dos ł ownie: web video, video w sieci “ interaktywne teledyski”, “teledyski sieciowe” interaktywne filmiki „zapraszające” użytkownika do środka hiperfikcji prace Dawida Marcinkowskiego „ Someday on the Misty Island ” „ Attitude ” webeo - pomysł na prawdziwie wirtualne wycieczki po bibliotece i wirtualne przewodnictwo w świecie informacji (???)

dos ł ownie: web video, video w sieci

“ interaktywne teledyski”, “teledyski sieciowe”

interaktywne filmiki „zapraszające” użytkownika do środka hiperfikcji

prace Dawida Marcinkowskiego

„ Someday on the Misty Island ”

„ Attitude ”

webeo - pomysł na prawdziwie wirtualne wycieczki po bibliotece i wirtualne przewodnictwo w świecie informacji (???)

Tu mówi do Ciebie avatar! http:// www.lot.com.pl / - Kathy http:// www.msdewey.com / - Ms. Dewey

http:// www.lot.com.pl / - Kathy

http:// www.msdewey.com / - Ms. Dewey

www.greatpockets.com

Aby marketing 2.0 był skuteczny liczy się... Wyrazistość przekazu Pomysłowość i skupienie się na odbiorcach Wiara we własny przekaz Odwaga i eksperyment Humor Umiejętność optymalnego wykorzystania technologii

Wyrazistość przekazu

Pomysłowość i skupienie się na odbiorcach

Wiara we własny przekaz

Odwaga i eksperyment

Humor

Umiejętność optymalnego wykorzystania technologii

7 zasad skutecznego marketingu 2.0 w bibliotece (1) Z rozum zasady dzia ł ania spo ł ecznych mediów w Internecie i naucz si ę ic h W ykorzystuj ą c umiej ę tno ś ci i kreatywno ść swoich pracowników opracuj „dwuzerowy” plan marketingowy S ta ń si ę uczestnikiem, do łą cz do dyskusji , zainicjuj komunikacj ę z u ż ytkownikami: zach ęć do komentarzy, stwórz mo ż liwo ść tagowania

Z rozum zasady dzia ł ania spo ł ecznych mediów w Internecie i naucz si ę ic h

W ykorzystuj ą c umiej ę tno ś ci i kreatywno ść swoich pracowników opracuj „dwuzerowy” plan marketingowy

S ta ń si ę uczestnikiem, do łą cz do dyskusji , zainicjuj komunikacj ę z u ż ytkownikami: zach ęć do komentarzy, stwórz mo ż liwo ść tagowania

Bą d ź atrakcyjny, przekazuj ciekawe tre ś ci, które u ż ytkownicy mog ą doda ć do Ulubionych, stale aktualizuj komunikaty S praw by materiały z bibliotecznego serwisu zacz ęł y kr ąż y ć po sieci, „zara ż aj” informacjami, stosuj nowe narz ę dzia; RSS, podcast 7 zasad skutecznego marketingu 2.0 w bibliotece (2)

Bą d ź atrakcyjny, przekazuj ciekawe tre ś ci, które u ż ytkownicy mog ą doda ć do Ulubionych, stale aktualizuj komunikaty

S praw by materiały z bibliotecznego serwisu zacz ęł y kr ąż y ć po sieci, „zara ż aj” informacjami, stosuj nowe narz ę dzia; RSS, podcast

7 zasad skutecznego marketingu 2.0 w bibliotece (3) Stań się częścią wielkiej multimedialnej fali, niech biblioteka i jej zasoby zaistnieją w serwisach Youtube.com, Flickr.com, Myspace.com M onitoruj stopie ń zaanga ż owania, ucz si ę i badaj

Stań się częścią wielkiej multimedialnej fali, niech biblioteka i jej zasoby zaistnieją w serwisach Youtube.com, Flickr.com, Myspace.com

M onitoruj stopie ń zaanga ż owania, ucz si ę i badaj

Dziękuję za uwagę Bożena Jaskowska [email_address] Wielkie dzięki również dla Agi Koszowskiej, Tomka Kaloty i Adama Dudczaka za konsultacje 

Add a comment

Related pages

M20 W Bibliotece - Business

1. Jak łapać użytkownika w sieć? Elementy marketingu 2.0w bibliotece Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Marketing w bibliotece ...
Read more

Organizacje Pozarządowe Gminy Morąg

W związku z tym serdecznie zapraszamy na seminaria: ... Karol Kowalski /17'00/ M20-1 2. Marek Brojek /17'51/ M20-2 3. Jacek Szczygłowski /18'06/ M40-1 4.
Read more

ICIM w bibliotece - Education - Discover, share, present ...

ICIM w bibliotece -tworzenie multimedialnychi drukowanych pomocy dydaktycznych IV FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ... M20 W Bibliotece 1.
Read more

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie -

O bibliotece . Jak korzystać z biblioteki . Katalog on-line . IBUK Libra . Nowości . Dyskusyjny Klub Książki . ... Programy, w których bierzemy udział:
Read more

DeAgostini Warszawa M-20 - Sprzedajemy.pl

Warszawa M20 Deagostini Numery 1-49,63-72; Witam.Dzisiaj do zaoferowania mam numery kolekcji Deagostini Warszawa » M20.Wszystkie numery są w oryginalnych ...
Read more

System RFID dla Bibliotek i Archiwów | Produkty | EBS Sp ...

M20; M21; M21R; AS7015; AS7016; AS7020; Energys; Systemy dla bankowości; ... Mogą być one zamontowane w dowolnym, widocznym lub ukrytym miejscu ...
Read more

Dławnica izolacyjna ML145 M20 - Monitoring IP, LAN, WLAN ...

Dławnica izolacyjna ML145 M20. Kod ... Dodatkowo chronią przewód przed przecięciem przez ostre krawędzie otworu w ... NOWOŚCI W BIBLIOTECE ...
Read more

CP-Symbols - Nakładka na Zwcad - oprogramowanie do ...

Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies. ... Zestawienie Polskich Norm w bibliotece CP-symbols (CP-symbole) Mechanika.
Read more