Művészettörténeti tájékoztatás

50 %
50 %
Information about Művészettörténeti tájékoztatás
Books

Published on September 16, 2008

Author: habosvilla

Source: slideshare.net

Description

Művészettörténeti tájékoztatás könyvekből, újságokból és honlapokról. Készítette Detáryová Ida, Habók Lilla, Péterffy Alexandra és Taba Zsófia

Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia

Répertoire d’art et d’archéologie… Párizs, 1910-1989, évente Folyóirat, topográfiai rendszerezés + tematika

Répertoire d’art et d’archéologie…

Párizs, 1910-1989, évente

Folyóirat, topográfiai rendszerezés + tematika

BHA (Bibliography of the History of Art). Angol + francia, index külön kötetben, összefoglalókkal 1991-től, évente

BHA (Bibliography of the History of Art).

Angol + francia, index külön kötetben, összefoglalókkal

1991-től, évente

RILA (International Repertory of the Literature of Art) Referáló lap – kortárs írásokról ARTbibliographies (Modern) 1968-tól. Művészek, irányzatok. Folyóirat + könyv

RILA (International Repertory of the Literature of Art)

Referáló lap – kortárs írásokról

ARTbibliographies (Modern)

1968-tól. Művészek, irányzatok.

Folyóirat + könyv

Pelican history of art. szerk. Pevsner, Nikolaus. New Haven; London : Yale University Press. 1958-tól Propyläen Kunstgeschichte. Berlin : Propyläen-Verlag, kb. 1920-tól E. H. Gombrich: A művészet története. Bp.: Gloria, 2002

Pelican history of art. szerk. Pevsner, Nikolaus. New Haven; London : Yale University Press. 1958-tól

Propyläen Kunstgeschichte. Berlin : Propyläen-Verlag, kb. 1920-tól

E. H. Gombrich:

A művészet története.

Bp.: Gloria, 2002

Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. szerk: Galavics Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli Tünde. Bp. : Corvina, 2001 Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Beke László [et al.]. Corvina, 2002 Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavics Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Gondolat, 1983

Magyar művészet

a kezdetektől 1800-ig. szerk: Galavics Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli Tünde. Bp. : Corvina, 2001

Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Beke László [et al.]. Corvina, 2002

Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavics Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Gondolat, 1983

A magyarországi művészet története. szerk. Fülep Lajos. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1964. 2 köt. Andrási Gábor [et al.]: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina, 1999

A magyarországi művészet története. szerk. Fülep Lajos. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1964. 2 köt.

Andrási Gábor [et al.]: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina, 1999

Castiglione László: Görög művészet. Corvina. 1967 Castiglione László: Római művészet. Corvina, 1971 Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, cop. 1987

Castiglione László: Görög művészet. Corvina. 1967

Castiglione László: Római művészet. Corvina, 1971

Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, cop. 1987

Marosi Ernő: A román kor művészete. Budapest : Corvina, 1972 Entz Géza: A gótika művészete. Budapest : Corvina, 1978 Marosi Ernő: A középkor művészete. Corvina, 1997-1998

Marosi Ernő: A román kor művészete. Budapest : Corvina, 1972

Entz Géza: A gótika művészete. Budapest : Corvina, 1978

Marosi Ernő:

A középkor művészete.

Corvina, 1997-1998

Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete. Corvina, 1998 Kelényi György: A manierizmus. Corvina, 1995 Kelényi György : A barokk művészete. Corvina, 1985

Vayer Lajos: Az itáliai

reneszánsz művészete.

Corvina, 1998

Kelényi György: A manierizmus. Corvina, 1995

Kelényi György : A barokk

művészete. Corvina, 1985

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika: A XIX. sz. művészete. Corvina, 1976 A művészet története. sorozatszerk. Petz György. Budapest : Magyar Könyvklub, 2000-200. 16 köt. (Vince, Taschen sorozatok)

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika: A XIX. sz. művészete. Corvina, 1976

A művészet története. sorozatszerk. Petz György. Budapest : Magyar Könyvklub, 2000-200. 16 köt.

(Vince, Taschen sorozatok)

Építészet Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály: Az építészet rövid története. Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004 Az építészet története (sorozat): Őskor; Ókor; Romanika; Reneszánsz; Barokk; Historizmus; Modern. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991-2007 Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története. Corvina, 1983

Építészet

Szentkirályi Zoltán,

Détshy Mihály:

Az építészet rövid története. Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004

Az építészet története (sorozat): Őskor; Ókor; Romanika; Reneszánsz; Barokk; Historizmus; Modern. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991-2007

Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története. Corvina, 1983

Festészet Michael Levey: A festészet rövid története. Corvina, 1983 Szobrászat Francesca Romei: A szobrászat az ókortól napjainkig : korszakok, technikák, művészek. Budapest : Falukönyv-Ciceró, 1996

Festészet

Michael Levey: A festészet rövid története. Corvina, 1983

Szobrászat

Francesca Romei: A szobrászat az ókortól napjainkig : korszakok, technikák, művészek. Budapest : Falukönyv-Ciceró, 1996

Iparművészet Az iparművészet könyve 1-3., szerk. Ráth György. Szekszárd : Babits, 2002 Textil V. Ember Mária: Régi textíliák. Bp.: Magyar Helikon : Corvina, 1980 Ötvösség Kovács Éva

Iparművészet

Az iparművészet könyve 1-3., szerk.

Ráth György. Szekszárd : Babits, 2002

Textil

V. Ember Mária: Régi textíliák.

Bp.: Magyar Helikon : Corvina,

1980

Ötvösség

Kovács Éva

Üveg Luca Melegati: Az üveg : stílustörténeti kalauz az ókortól napjainkig. Budapest : Officina Nova, 1995 A képzőművészet iskolája. Szerk. Solymár István. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976 1., A festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai 2., A rajz, a festészet, grafika és a szobrászat újabb eszközei és eljárásai, a restaurálás, a térábrázolás, a fény- és színtan, a művészeti anatómia

Üveg

Luca Melegati: Az üveg : stílustörténeti kalauz az ókortól napjainkig. Budapest : Officina Nova, 1995

A képzőművészet iskolája. Szerk. Solymár István. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976

1., A festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai

2., A rajz, a festészet, grafika és a szobrászat újabb eszközei és eljárásai, a restaurálás, a térábrázolás, a fény- és színtan, a művészeti anatómia

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Budapest : Fo-Rom Invest, [2004]- Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikonja 1-2. szerk. Szabó Ákos András. Nyíregyháza : NBA K., 2002 Kortárs magyar művészeti lexikon 1-3. főszerk. Fitz Péter. Budapest : Enciklopédia, 1999-2001

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Budapest : Fo-Rom Invest, [2004]-

Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikonja 1-2. szerk. Szabó Ákos András. Nyíregyháza : NBA K., 2002

Kortárs magyar művészeti lexikon 1-3. főszerk. Fitz Péter. Budapest : Enciklopédia, 1999-2001

Művészlexikon 1-4. Corvina, 1994-1995 Az 1983-as Encyclopaedia Britannica Internationalból Ki kicsodák Who's who in art. Havant : Art Trade Press, 2000

Művészlexikon 1-4. Corvina, 1994-1995

Az 1983-as Encyclopaedia Britannica Internationalból

Ki kicsodák

Who's who in art. Havant :

Art Trade Press, 2000

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest : Jel, cop. 2000 A keresztény művészet lexikona. szerk. Jutta Seibert. Corvina, 2004 Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp. Balassi, cop. 2005

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest : Jel, cop. 2000

A keresztény művészet lexikona. szerk. Jutta Seibert. Corvina, 2004

Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp. Balassi, cop. 2005

Építészeti szakszótár. szerk. Zádor Anna. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1984 Művészeti szótár. szerk. Végh János. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1997

Építészeti szakszótár. szerk. Zádor Anna. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1984

Művészeti szótár. szerk. Végh János. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1997

Giorgio Vasari (1511-1574): Le vite de'piú eccelenti pittori, scultori e architettori Bellori, Giovanni Pietro: Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, II. Pisa, Presso Niccolo Capurro, 1821. Cesare Ripa (1555 k- 1622): Iconologia. Budapest : Balassi, 1997 Andrea Palladio (1508-1580): Quattro libri dellarchitettura Négy könyv az építészetről. Budapest : Képzőművészeti Alap, 1982

Giorgio Vasari (1511-1574): Le vite de'piú eccelenti pittori, scultori e architettori

Bellori, Giovanni Pietro: Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, II. Pisa, Presso Niccolo Capurro, 1821.

Cesare Ripa (1555 k- 1622): Iconologia. Budapest : Balassi, 1997

Andrea Palladio (1508-1580): Quattro libri dellarchitettura Négy könyv az építészetről. Budapest : Képzőművészeti Alap, 1982

Vitruvius Pollio (i.e. 1.sz.): De architectura libri decem. Bp.: Képzőművészeti Kiadó, 1988 Középkori művészet történetének olvasókönyve (XI.-XV). szerk. Marosi Ernő. Budapest: Balassi, 1997

Vitruvius Pollio (i.e. 1.sz.): De architectura libri decem. Bp.: Képzőművészeti Kiadó, 1988

Középkori művészet történetének olvasókönyve (XI.-XV). szerk. Marosi Ernő. Budapest: Balassi, 1997

Kunsthistorisches Museum, Bécs. (A világ nagy múzeumai). Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1991 Sigismundus rex et imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában : 1387-1437 : kiállítási katalógus. szerk. Takács Imre. Mainz : Philipp von Zabern, 2006

Kunsthistorisches Museum, Bécs. (A világ nagy múzeumai). Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1991

Sigismundus rex et imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában : 1387-1437 : kiállítási katalógus. szerk. Takács Imre. Mainz : Philipp von Zabern, 2006

Archaeologiai Értesítő : a MTA Archaeologiai Bizottságának és az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak közlönye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1863 Művészettörténeti értesítő. szerk. Jávor Anna (2002-). Budapest : Tankönyvkiadó Váll., 1952-. Évenként két füzetben (2006-) Félévenként (1953-1956) Negyedévenként (1956-2005).

Archaeologiai Értesítő : a MTA Archaeologiai Bizottságának és

az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak közlönye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1863

Művészettörténeti értesítő. szerk. Jávor Anna (2002-). Budapest : Tankönyvkiadó Váll., 1952-. Évenként két füzetben (2006-) Félévenként (1953-1956) Negyedévenként (1956-2005).

Műemlékvédelmi szemle : az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója. főszerk. F. Mentényi Klára (1998-). Budapest] : OMF, 1991- . Évente kétszer. Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténeti szemle. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága ; főszerk. Walter Ilona. Budapest : Gondolat Könyv-, Lapk. és Terjesztő Váll., 1957- . Negyedévenként.

Műemlékvédelmi szemle : az

Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója. főszerk. F. Mentényi Klára (1998-). Budapest] : OMF, 1991- . Évente kétszer.

Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténeti szemle. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága ; főszerk. Walter Ilona. Budapest : Gondolat Könyv-, Lapk. és Terjesztő Váll., 1957- . Negyedévenként.

Új Művészet : Kortárs Képzőművészeti Folyóirat. főszerk. Sinkovits Péter. Bp.: Új Művészet Alapítvány. Havonta. www.uj-muveszet.hu Art-Magazin. főszerk. Topor Tünde. Bp.: Artmagazin. Havonta (kissebb cikkek, színes) Múzeumi Hírlevél. fel. Kiadó Dr. Kováts Tibor. Bp.: MNM és NKA, 1980-. havonta

Új Művészet : Kortárs Képzőművészeti Folyóirat. főszerk. Sinkovits Péter. Bp.: Új Művészet Alapítvány. Havonta. www.uj-muveszet.hu

Art-Magazin. főszerk. Topor Tünde. Bp.: Artmagazin. Havonta (kissebb cikkek, színes)

Múzeumi Hírlevél. fel. Kiadó Dr. Kováts Tibor. Bp.: MNM és NKA, 1980-. havonta

Balkon : kortárs művészeti folyóirat. főszerk. Hajdu István. Budapest : Enciklopédia K., 1993-. Havonta. www.balkon.hu Műértő : Művészeti és műkereskedelmi folyóirat. főszerk. Andrási Gábor. Budapest : HVG Rt., 1998- . Havonta.

Balkon : kortárs művészeti folyóirat. főszerk. Hajdu István. Budapest : Enciklopédia K., 1993-. Havonta. www.balkon.hu

Műértő : Művészeti és műkereskedelmi folyóirat. főszerk. Andrási Gábor. Budapest : HVG Rt., 1998- . Havonta.

http://muveszettortenet.lap.hu/ http://www.sze.hu/muvtori/ Műv.töri kezdetektől a napjainkig http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html http://www.mult-kor.hu/ http://www.wga.hu/ Web Gallery of Art http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tananyag&Itemid=2

http://muveszettortenet.lap.hu/

http://www.sze.hu/muvtori/ Műv.töri kezdetektől a napjainkig

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html

http://www.mult-kor.hu/

http://www.wga.hu/ Web Gallery of Art

http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tananyag&Itemid=2

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tájékoztatás | University Library Service

Tájékoztatás; Gyűjtemények. Digitális gyűjtemények. ... Címlap » Könyvtárak » Művészettörténeti Intézet Könyvtára. Tájékoztatás.
Read more

Copy of Művészettörténeti alapfogalmak by Hargitai Bea ...

Művészeti tájékoztatás 1. (kollokvium) Tematika Vizsga: szóbeli, 2 tétel húzása Habók Lilla habosvilla@gmail.com A művészet ágai Festészet ...
Read more

Tájékoztatás | University Library Service

Tájékoztatás. Egyetemi Könyvtári Szolgálat. Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár. ... Művészettörténeti Intézet Könyvtára.
Read more

Tatai Erzsébet - Művészettörténeti Ismeretek - Documents

Művészettörténeti tájékoztatás Művészettörténeti tájékoztatás könyvekből, újságokból és honlapokról. Készítette Detáryová Ida ...
Read more

Akadémiai Kiadó / Folyóirat / Termékek ...

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat folyóirata. ... Tájékoztatás bankkártyás fizetésről; Általános Szállítási Feltételek;
Read more

Művészeti tájékoztatás

Művészeti tájékoztatás Egervári Dóra ...
Read more

Művészeti tájékoztatás előadásaim - Az élet nem ...

Művészeti tájékoztatás előadásaim ... de inkább a művészettörténeti részre koncentráltak, és nem magolták be a könyvek íróit és címeit.
Read more

Mit kell tudni a szakdolgozatról? – a hallgatóknak ...

Mit kell tudni a szakdolgozatról? Tájékoztató a Szőke Annamária szakdolgozati szemináriumait látogató, valamint az őt témavezetőnek választó ...
Read more