Luovan toiminnan välineitä

50 %
50 %
Information about Luovan toiminnan välineitä
Education

Published on March 7, 2014

Author: JormaEnkenberg

Source: slideshare.net

Description

Luovan toiminnan välinbeitä hahmoteltuina hajautuneen kognition näkökulmasta

J. Enkenberg /2008/ Luovuustekniikat ja mielen työ lineet vä

2 Hajautunut kognitio “Ihmisen kognitio (tietämiseen liittyvä toiminta) ei sijaitse vain ihmisen mielessä. Se on hajautunut ihmisiin, artefakteihin sekä symboleihin jotka liittyvät ajatteluumme, reflektointiin sekä oppimiseen.” (Gavriel Salomon 1993) “Kognitiot ja ihmisen toiminta ovat hajautuneita ihmisiin ja niitä ohjaavat merkit (kieli) sekä työvälineet” (Hutchins 1995 mm.)

3 Hajautumisen tyypeistä a) Sosiaalinen hajautuminen - ilmenee työteon yhteydessä tiimiajattelussa sekä tiimin päätöksenteossa b) Symbolinen hajautuminen - liittyy merkkeihin, kieleen sekä tiedon esitysmuotoihin, jotka mahdollistavat ajattelumme c) Fysikaalinen hajautuminen - kattaa kaiken näkyvän alkaen kynistä ja paperista päätyen älykkäisiin tietokoneohjelmiin sekä kokeisiin

4 Toimintamme heijastelee usein jotain em. hajautumisen tyypeistä. Esim. Ryhmän toimintaan ongelman ratkaisun etsinnässä saattaa liittyä ideoiden visualisointi taululle niistä tapahtuvaa keskustelua varten (vrt. symbolinen ja fysikaalinen hajautumisen muodot)

Kognitiivinen työväline (cognitive tool) Muodostuu teknologiasta, joka tehostaa ja edistää ihmisen toimintaa ajattelussa, ongelman ratkaisussa sekä oppimisessa (vrt. Jonassen ja Reeves 1996) 5

6 Työ ja kognitiivinen työväline Ihmisen kognitio on hajautunut työtekijän ja kognitiivisen työvälineen kesken. Hajautumisen asteeseen vaikuttaa se, minkälaiseksi suunnittelija on välineen suunnitellut sekä se miten työntekijä päättää käyttää ko. välinettä.

7 Asiantuntijuuden olemuksesta Kapea tulkinta Taitava, korkeatasoinen suoriutuminen tiedonalueen piiriin luettavista tehtävistä tietyn Laajempi tulkinta Jokaisen meistä omaa jonkinasteista asiantuntemusta arkipäivän (työn) toimintojen alueella

8 Asintuntijuuden tyyppejä 1) Traditionalinen jaottelu Yleinen asintuntijuus (general expertise) Spesifi asiantuntijuus (spesifi expertise) 2) Nykyinen jaottelu Geneerinen asiantuntijuus (generic expertise) Spesifi asiantuntijuus Yleinen asiantuntijuus Ja lisäksi asiantuntijuuteen liittyy ulkoisia välineitä, joita asiantuntija käyttää tehtävän suorituksessa ja jotka kuuluvat osaksi asiantuntijuutta

9 Elinvoimainen tulkinta kognitiivisista työvälineistä ja niiden merkityksestä Kognitiivinen työvälinen muodostuu teknologiasta, jonka kanssa työtekijä (opiskelija) vuorovaikuttaa työtehtävän suorittamisessa tai ongelman ratkaisemisessa ja joka on suunniteltu liittämään tekijän asiantuntijuuden tehtävän suoritukseen osana muuta toimintaympäristöä (Kim ja Reeves 2007)

10 Yleiseen asiantuntijuuteen liittyvä kognitiivinen työväline Hyödyntää tiettyä symbolijärjestelmää tai symbolimuotoista esitysmuotoa tuoteen/työn tekemisessä tai oppimisessa Esim. Tietokoneohjelma, jota käytämme erilaisten artefaktien tekemisessä

11 Geneeriset kognitiiviset työvälineet Omaa ominaisuuksia, jotka mahdollistavat välineiden käytön hyödyntämisen laajasti tietyllä tiedon/osaamisen alueella Esim. Kohteiden käsitteelliseen kuvaamiseen käytettävät välineet (tietokoneohjelmat usein)

12 Spesifit kognitiiviset työvälineet Liittyy tietyn tiedonalueen käsitteisiin ja tukeutuu kohteiden konkreettisiin, todellisuutta niiden kautta välittäviin esitysmuotoihin Esim. erilaiset simulaatioympäristöt ja simuloinnit

13 Yhteenvetoa Asiantuntijuuden tyyppi Kognitiivisia työvälineitä Yleinen asiantuntijuus Tuottavuustyövälineet Geneerinen asiantuntijuus Visualisoinnin välineet Spesifi asiantuntijuus Simuloinnin välineet (kohteen toiminnan tutkiminen kokeilu avulla)

Add a comment

Related presentations

Related pages

OPINNÄYTETYÖN - Theseus

luovan toiminnan tilan multisensorista välineistöä olisi helppo käyttää ja integroida ... käytettäviä välineitä, myös osaa aistivälineistä.
Read more

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus - Livia - Ammattiopisto

välineitä ja tiloja toiminnassaan. tarjoaa asiakkaille ... luontevasti luovan toiminnan menetelmiä ja työtapoja kasvun tukemisen välineenä.
Read more

Asiantuntijuus€ja€oppiminen€työelämässä ...

Keinotekoisia€ älyllisen€ toiminnan€ välineitä€ voidaan ... vain€ käymällä€ lävitse€ vaikeuksien€ voittamisen€ ja€ luovan ...
Read more

Toiminnalliset menetelmät - Tervetuloa Elä! -Sivuille!

Toiminnan lopuksi supistuneet lihakset tietysti venytellään lempeästi ... joka antaa treenimenetelmiä ja –välineitä. ... Opas luovan naurun ...
Read more

VÄLINEET TUNTOAISTIKOKEMUSTEN TUOTTAJANA - Theseus

välineitä voi käyttää terapiaryhmissä tai apuna omassa työssään. ... siirrettävissä luovan toiminnan tilassa, ne eivät siis ole koko ajan esillä
Read more

Arvioinnin kohde - Opetushallitus - Etusivu

käyttää luovan toiminnan menetelmiä ja työtapoja kasvun tukemisen ... kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä. hyödyntää ...
Read more

Asiantuntijuus ja oppiminen työelämässä - psykologisia ...

Keinotekoisia älyllisen toiminnan välineitä voidaan kutsua ... joka syntyy vain käymällä lävitse vaikeuksien voittamisen ja luovan ...
Read more

Arvioinnin kohde - Livia - Ammattiopisto

käyttää luovan toiminnan menetelmiä ja työtapoja kasvun tukemisen ... kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä. hyödyntää ...
Read more