Luat thue xnk 2016

50 %
50 %
Information about Luat thue xnk 2016

Published on June 6, 2016

Author: ngocvu1403

Source: slideshare.net

1. LOGO CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU SỐ 107/2016/QH13

2. Nguyễn Thị Phương Kiều Nội dung trình bày Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK Các quy định mới của Luật thuế XNK Những điểm cần lưu ý

3. Nguyễn Thị Phương Kiều 1. Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK 1. Một số quy định của Luật thuế XNK hiện hành chưa phù hợp với thực tế, chưa khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, gây khó khăn cho thực hiện; 2. Luật Thuế XNK hiện hành đã quy định về một số vấn đề nhưng quy định chưa đầy đủ hoặc chưa quy định một số vấn đề theo thông lệ quốc tế nên thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện; 3. Một số quy định của Luật thuế hiện hành đã được thay thế tại các Luật khác.

4. Nguyễn Thị Phương Kiều 2. Luật Thuế XNK 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Bao gồm: 5 chương, 22 điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Bao gồm: 5 chương, 22 điều Luật 107/2016/QH13 Chương I 4 điều4 điều Chương III 4 điều4 điều Chương V 3 điều3 điều Chương IV 4 điều4 điều Chương II 7 điều7 điều

5. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 1. Đối tượng chịu thuế (Điều 2): Bổ sung thêm: - Hàng hóa XNK tại chỗ; - Hàng hóa XNK của DN thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 2. Người nộp thuế (Điều 3): - Thay đổi thuật ngữ đối tượng nộp thuế thành người nộp thuế. - Bổ sung người nộp thuế: tổ chức nhận ủy thác XNK; người được ủy quyền, bảo lãnh, nộp thuế thay; người có hàng hóa thay đổi đối tượng không chịu, miễn thuế sang đối tượng chịu thuế

6. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 3. Phương pháp tính thuế: Bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp (là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối) (K. 2 Điều 6). 4. Quy định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan (Điều 7). 5. Bổ sung thời điểm tính thuế đối với trường hợp thay đổi đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan (K.2 Điều 8)

7. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 6. Giá tính thuế: Thống nhất với Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (K. 1 Điều 8): - Trị giá hải quan đối với hàng hóa XK là giá bán tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và vận tải quốc tế. - Trị giá hải quan đối với hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

8. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 7. Thời hạn nộp thuế: - Thống nhất với Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 - Bổ sung quy định đối với người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên (K. 2 Điều 9):  Được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 tháng kế tiếp.  Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

9. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 8. Thẩm quyền ban hành biểu thuế XNK, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: Thuộc thẩm quyền của Chính Phủ (K. 1 Điều 11). 9. Quy định rõ về điều kiện, nguyên tắc, thời hạn áp dụng đối với thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (Điều 12 – Điều 15).

10. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Các loại hàng hóa NK, XK để gia công (K. 6) - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK (K. 7). - Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định (Bổ sung một phần điểm a; điểm b, c, d, đ Khoản 9).

11. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng không nhằm mục đích thương mại (K. 10). - Hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế (K. 14). - Hàng hóa NK để phục vụ hoạt động dầu khí (Bổ sung điểm b Khoản 15). - Hàng hóa NK phục vụ in, đúc tiền (K.17)

12. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm (K.18). - Hàng hóa XNK để bảo vệ môi trường (K.19). - Hàng hóa NK chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục (K. 20)

13. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng hóa NK chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng (K. 22). - Hàng hóa XNK để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác (K. 23).

14. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 11. Hoàn thuế (Khoản 1 Điều 19): Bổ sung các trường hợp hoàn thuế: - Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm. - Hướng dẫn xác định số thuế được hoàn khi tái xuất đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập đã nộp thuế.

15. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các điểm cần lưu ý - Bãi bỏ miễn thuế hàng hóa là trang thiết bị NK lần đầu đối với các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. - Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK. - Miễn thuế hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định. - Hiệu lực thi hành của Luật thuế XNK: 01.09.2016

16. LOGO

Add a comment

Related pages

Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế ...
Read more

biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 | biểu thuế xnk năm 2016 mới ...

biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 bộ tài chính ban hành, sách biểu thuế xnk năm 2016 mới nhất của bộ tài chính nhà xuất bản ...
Read more

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016, biểu thuế xnk năm ...

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 của bộ tài chính áp dụng tại ... BIEU THUE XUAT NHAP KHAU 2016. ... biểu thuế xnk 2016;
Read more

biểu thuế XNK 2016 - danluat.thuvienphapluat.vn

Tất cả tags » biểu thuế XNK 2016. ... Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực từ năm 2016 và bãi bỏ hàng loạt các Thông ...
Read more

CHIA SẺ - LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016 SỐ: 107/2016/QH13 ...

CÁC QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ: 107/2016/QH13 (Các bạn tải thông tư phía cuối bài nhé) Luật này có ...
Read more

biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách biểu thuế xnk năm 2016 ...

biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 mới nhất song ngữ anh việt, sách biểu thuế xnk năm 2016 bộ tài chính áp dụng kê khai hải ...
Read more

Biểu thuế Xuất nhập khẩu ưu đãi theo Luật thuế XNK 107 ...

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh ...
Read more

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 song ngữ anh việt ...

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 ... sách biểu thuế xnk song ngữ anh việt năm 2016 tax export import tariff mới nhất;
Read more

Luật thuế XNK 2016 - thuvienphapluat.vn

Luật thuế XNK 2016. Triển khai Luật Thuế XNK: Doanh nghiệp nên hiểu rõ về Nghị định 134 11:43 | 07/10/2016.
Read more