Lop ppp

67 %
33 %
Information about Lop ppp

Published on March 23, 2014

Author: hoanganhduy3

Source: slideshare.net

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TÓM TẮT: QUAN HỆ NGANG BẰNG TRONG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NHÓM FLAPPY TEAM – DH28NH07

NỘI DUNG CHÍNH: • Trạng thái cân bằng thị trường • Ngang giá sức mua PHỤ LỤC: • Thuật ngữ. • Mở rộng. CẤU TRÚC

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 1. Giả định về môi trường thị trường THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Nhiều người mua/bán và thị trường tự do Chi phí giao dịch bằng 0 Không có sự can thiệp của chính phủ Hàng hóa như nhau Thông tin thị trường hoàn hảo

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 2. Trạng thái cân bằng thị trường (Market Equilibrium) • Dạng cân bằng thị trường Cân bằng thị trường cục bộ Cân bằng thị trường tổng thể • Trạng thái cân bằng thị trường Tương tác cung cầu trên thị trường Mức giá cân bằng thị trường • Động cơ thúc đẩy thị trường cân bằng Hoạt động Arbitrage

Khi đó thì trạng thái giá cân bằng ở 2 nơi xảy ra ngay lập tức. TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 3. Hoạt động Arbitrage Ví dụ: Khi giá vàng Tp.HCM cao hơn Hà Nội thì hoạt động Arbitrage diễn ra. Khi đó, người ta sẽ mua vàng ở HN và bán ở Tp.HCM, nhưng do thị trường hữu hiệu về thông tin nên mọi người ai cũng biết và cũng có thể thực hiện hoạt động này. Dẫn đến: Cung vàng ở Tp.HCM tăng Giá vàng giảm Cầu vàng ở Hà Nội tăng Giá vàng tăng. Arbitrage là hoạt động kinh doanh chênh lệch giá theo nguyên tắc: • Mua thấp, bán cao • Thực hiện mua bán đồng thời

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 4. Quy luật một giá (LOP) Nếu bỏ qua chi phí vận chuyển, hàng rào thương mại, các rủi ro và thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thì các hàng hóa giống hệt nhau sẽ có giá là như nhau ở mọi nơi khi quy về một đồng tiền chung. Khi Quy luật một giá bị phá vỡ, thì kinh doanh chênh lệch giá giúp thị trường khôi phục về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên cơ chế khôi phục diễn ra khác nhau ở chế độ tỷ giá cố định và chế độ tỷ giá thả nổi.

TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 5. Kiểm định LOP Kết quả kiểm định thực nghiệm LOP cho thấy có sự sai lệch do các nguyên nhân : • Thông tin thực tế không hoàn hảo như môi trường giả định • Mặt hàng so sánh không thuần nhất • Thị hiếu tiêu dùng và đầu tư có sự khác biệt giữa các thị trường khác nhau

NGANG GIÁ SỨC MUA

NGANG GIÁ SỨC MUA 1. Sơ lược về mức giá chung và lạm phát a. Mức giá chung Rổ hàng: g và w Chỉ số giá ( Price Index) Trong đó: w: tỷ trọng mình bỏ ra trong toàn bộ thu nhập.

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 1. Khái niệm ngang giá sức mua - PPP Theo khái niệm của kinh tế học: Ngang giá sức mua (PPP) là một phương pháp dùng để xác định tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của hai nước. Phương pháp PPP đo lường một đồng tiền sẽ mua được bao nhiêu theo tiêu chuẩn đo lường quốc tế (thương là đồng USD), bởi vì hàng hoá và dịch vụ có giá cả khác nhau ở các nước khác nhau. PPP là một phương pháp dùng để đo lường mối quan hệ về sức mua của đồng tiền các quốc gia trên cùng một khối lượng hàng hoá và dịch vụ.

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 2. Nguyên nhân xuất hiện ngang giá sức mua

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP Chênh lệch lạm phát Giá hàng nước ngoài↓ Nhu cầu hàng nước ngoài↑ Nhu cầu ngoại tệ↑, tỷ giá↑ Sức mua của 2 nước cân bằng Xét trên yếu tố tỷ giá của 2 quốc gia thay đổi: Do lạm phát làm giá cả hàng hóa giữa 2 quốc gia bị thay đổi, sức mua hàng hóa của người tiêu dùng đối với từng quốc gia cũng bị thay đổi. Để duy trì tính ngang giá → tỷ giá đồng tiền 2 quốc gia sẽ được điều chỉnh → giá cả 2 quốc gia bằng nhau ( sức mua của 2 nước cân bằng). 2. Nguyên nhân xuất hiện ngang giá sức mua

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 3. Công thức ngang bằng sức mua

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 4. Giải thích lý thuyết ngang bằng sức mua

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 4. Giải thích lý thuyết ngang bằng sức mua a. Hình thức tuyệt đối của lý thuyết PPP Cơ sở: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo & hữu hiệu Chung rổ hàng (g) và cơ cấu (w) Không có rào cản quốc tế, chi phí vận chuyển, hạn ngạch…

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 4. Giải thích lý thuyết ngang bằng sức mua a. Hình thức tuyệt đối của lý thuyết PPP Tỷ giá ngang bằng sức mua : Nội dụng: Giá cả của rổ sản phẩm giống nhau tại hai quốc gia khác nhau sẽ bằng nhau khi chúng được đo lường bằng 1 đồng tiền chung. Còn nếu có sự khác nhau trong giá cả tồn tại khi được đo lường bằng 1 đồng tiền chung, thì nhu cầu sẽ dịch chuyển để cho các mức giá này hội tụ.

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 4. Giải thích lý thuyết ngang bằng sức mua b. Hình thức tương đối của lý thuyết PPP Cơ sở:  Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo  Chung rổ hàng (g) & cơ cấu (w)  Có chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch….

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 4. Giải thích lý thuyết ngang bằng sức mua b. Hình thức tương đối của lý thuyết PPP Nội dung: Cho rằng giá cả của cùng một rổ hàng hóa ở các quốc gia khác nhau không nhất thiết giống nhau khi được đo lường theo một đồng tiền chung Tương quan lạm phát giữa 2 quốc gia trong một thời kỳ dự báo phải ngang bằng mức thay đổi kỳ vọng của tỷ giá trong cùng kỳ ấy.

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 5. Ngang bằng sức mua (PPP) tác động lên tỷ giá Xét trên hình thức tương đối của lý thuyết PPP TRƯỜNG HỢP 1 Tỷ lệ lạm phát của đồng nội tệ x, lạm phát của ngoại tệ y( x>y) Nhận thấy đồng ngoại tệ sẽ phải tăng giá Ef để phản ứng lại mức lạm phát x >y. Nhìn từ bối cảnh người tiêu dùng trong nước: Chỉ số giá cả hàng hóa nước ngoài sẽ cao bằng với chỉ số giá cả trong nước. Sự tăng giá ngoại tệ → chỉ số giá nước ngoài tăng → làm cho chỉ số giá ở 2 quốc gia cùng tăng → sức mua của người tiêu dùng là như nhau đối với hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài.

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 5. Ngang bằng sức mua (PPP) tác động lên tỷ giá Xét trên hình thức tương đối của lý thuyết PPP TRƯỜNG HỢP 2 Tỷ lê lạm phát của đồng nội tệ x, lạm phát đồng ngoại tệ y (x<y) Nhận thấy đồng ngoại tệ sẽ giảm Ef để phản ứng lại tỷ lệ lạm phát x<y Xét trên bối cảnh của người tiêu dùng trong nước: Chỉ số hàng hóa nước ngoài sẽ thấp bằng với chỉ số giá trong nước. Sự giảm giá của đồng ngoại tệ→ giảm chỉ số giá nước ngoài → giá cả ở hai quốc gia sẽ giảm → sức mua của người tiêu dùng là như nhau đối với hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 6. Phân tích Ngang bằng sức mua bằng đồ thị Điểm A trên hình biểu diễn cho ví dụ, theo đó tỷ lệ lạm phát của Mỹ ( xem như trong nước) và Anh giả định lần lượt là 9% và 5% , do đó Ef =4%. Dự đoán đồng bản Anh sẽ tăng giá 4% được minh họa bởi điểm A. 4-5 4 -5 % thay đổi tỷ giá giao ngay đồng ngoại tệ A Đường PPP

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 6. Phân tích Ngang bằng sức mua bằng đồ thị Điểm B phản ánh tình trạng tỷ lệ lạm phát ở Anh vượt quá tỷ lệ lạm phát ở Mỹ 5%, Ef = - 5%. Điều này dẫn đến việc ước đoán đồng bảng Anh sẽ giảm giá 5%, được minh họa ở điểm B4-5 4 -5 % thay đổi tỷ giá giao ngay đồng ngoại tệ A Đường PPP Vây lạm phát giữa 2 quốc gia có thể ảnh hưởng đến tỷ giá

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP Tỷ giá lạm phát nội địa tương đối cao Nhập khẩu sẽ tăng, xuất khẩu sẽ giảm Đồng nội tệ sẽ giảm bằng mức chênh lệch lạm phát Tỷ lệ lạm phát nội địa tương đối thấp Nhập khẩu sẽ giảm, xuất khẩu sẽ tăng Đồng nội sẽ tăng bằng mức chênh lệch lạm phát Tỷ lệ lạm phát và nước ngoài như nhau Không có tác động của lạm phát lên giá trị xuất khẩu và nhập khẩu Giá trị đồng nội tệ không bị ảnh hưởng bởi lạm phát 6. Phân tích Ngang bằng sức mua bằng đồ thị

NGANG GIÁ SỨC MUA - PPP 7. Kiểm chứng lý thuyết ngang bằng sức mua Trong ngắn hạn : PPP kém hiệu quả trong ngắn hạn Trong dài hạn: PPP sử dụng một cách hiệu quả hơn trong dài hạn Dự báo tỉ giá trong tương lai Dùng để so sánh mức sống của những người dân tại các quốc gia khác nhau Phương pháp Thống kê lý thuyết Phân tích đồ thị,…

Các nguồn tài liệu tham khảo Giáo trình tài chính quốc tế - Nguyễn Văn Tiến Giáo trình Madura http://www.quantri.vn/dict/details/8146-dac-diem-va-dieu-kien-ton-tai- cua-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao http://www.dankinhte.vn/canh-tranh-hoan-hao-canh-tranh-khong-hoan- hao-va-doc-quyen/ http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_ho%C3%A0n_h %E1%BA%A3o http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_c%C3%A 2n_b%E1%BA%B1ng_t%E1%BB%95ng_th%E1%BB%83#M.C3.B4_t. E1.BA.A3_l.C3.BD_thuy.E1.BA.BFt

PHỤ LỤC

THUẬT NGỮ • Ngang giá sức mua (purchasing power parity- PPP): thực chất là tỷ lệ trao đổi giữa 2 đồng tiền của 2 nước, trong kinh tế học đôi khi tỷ giá tính theo PPP củng đúng bằng tỷ giá hối đoái Spot. • Quy luật 1 giá: “Nếu bỏ qua chi phí vận chuyển, hàng rào thương mại, các rủi ro và thị trường là cạnh tranh hoàn hảo, thì các hàng hóa giống hệt nhau sẽ có giá là như nhau ở mọi nơi khi quy về một đồng tiền chung” • Kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage theorem): là việc thực hiện việc mua một đồng tiền ở nơi giá thấp và bán lại ở nơi giá cao hơn (hoặc ngược lại) tại cùng một thời điểm để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá hoặc ngược lại. • Tỷ giá thả nổi (floating exchange rate): điều chỉnh một cách tự động theo cung cầu ngoại tệ trên thị trường. • CIA : kinh doanh chênh lệnh lãi suất có đảm bảo.

THUẬT NGỮ • PPP trạng thái tĩnh (the static form of ppp): là sự biểu hiện tương quan sức mua của 2 đồng tiền tại “1 thời điểm” • PPP trạng thái động (the dynamic form of PPP): khác với PPP trạng thái tĩnh, nó biểu thị tương quan sức mua của 2 đồng tiền tại 1 khoảng kỳ hạn nhất định. • CPI (Consumer price index): chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian. • Hành vi đầu cơ: là hành vi của chủ thể tận dụng cơ hội của thị trường đi xuống để “tích lũy” sản phẩm, hàng hóa và thu lợi sau khi thị trường ổn định trờ lại. • ITG (internatonal tradeables goods): hàng hóa có thể trao đổi quốc tế. • NITG (international non-tradeables goods): hàng hóa không thể tham gia thương mại quốc tế.

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 2. Sang Malaysia sẽ mua được iPad rẻ nhất Thế Giới 3. iPhone 5S 'chém' người Việt đắt thứ 2 thế giới

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ a. Vài nét sơ bộ về sự kiện Nga ký hiệp ước tiếp nhận Crimea • Ngày 18/3/2014, tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo Crimea đã ký kết một hiệp ước, theo đó Crimea trở thành một phần lãnh thổ nước Nga, sau khi ông Putin ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một nước Cộng hòa độc lập, sau cuộc trưng cầu dân ý với đại đa số cử tri ủng hộ Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga vào ngày 17/3/2014. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140318/tong-thong-putin-ky-hiep-uoc-sap-nhap-crimea.aspx • Sự kiện này đã gây nên sự bất đồng trong cộng đồng thế giới, điển hình là Mỹ và EU công bố lệnh cấm vận đối với Nga và Crimea. http://tuoitre.vn/The-gioi/598544/my-eu-cong-bo-lenh-cam-van-voi-nga-crimea.html

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ b. Giá vàng giảm sau tin Crimea chính thức nhập vào Nga • Trên thị trường thế giới, chốt phiên đêm 18/3/2014, giá vàng tại New York giảm về 1.359 USD/oz. Hiện giảm về 1.358 USD/oz, tương đương 34,55 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng SJC trong nước 1,66 triệu đồng/lượng. • Giá vàng giảm có phần do tác động sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin với quốc hội Nga hôm qua, về việc Nga sẽ không tìm cách sáp nhập các khu vực khác của châu Á, sau khi sáp nhập Crimea. Đây được coi là hành động xoa dịu thị trường. http://www.thitruongtaichinh.vn/52163/gia-vang-giam-sau-tin-crimea-chinh-thuc-nhap-vao-nga.html

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ b. Giá vàng giảm sau tin Crimea chính thức nhập vào Nga • Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cho biết tại buổi họp báo sau phiên họp của FED rằng ngân hàng này có thể sẽ tính đến khả năng nâng lãi suất thấp ở mức kỷ lục hiện nay, giá vàng đã để mất 2% trong phiên giao dịch ngày 19/3/2014 trên thị trường New York trong bối cảnh đồng USD tăng cao.. Đây cũng là phiên sụt giảm mạnh nhất của giá vàng trong vòng ba tháng qua. http://citinews.net/kinh-doanh/gia-vang-lao-doc-FMHGBAQ/

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ b. Giá vàng giảm sau tin Crimea chính thức nhập vào Nga • Giá bạc còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với giá hợp đồng vàng giao tháng Năm giảm 40 cent, tương đương 1,9%, xuống còn 20,43USD/oz. • Trong ba phiên vừa qua, giá bạc mất khoảng 2,7%, rơi xuống đáy thấp nhất kể từ giữa tháng Hai. • Tại các sàn giao dịch khác, giá bạch kim tháng Tư tụt 16,9USD, tương ứng 1,2%, xuống còn 1.434,8USD/oz. • Giá paladi tháng Sáu nhích 3,45USD, tương đương 0,5%, lên 771,65USD/oz. • Giá đồng giao tháng Năm giảm 6 cent, tương đương 2%, chốt tại 2,93USD/pound.

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ c. Phố Wall đìu hiu sau tuyên bố của FED • Ngay sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, các nhà đầu tư đổ xô bán tháo cổ phiếu do lo ngại khả năng QE-3 có thể bị chấm dứt hoàn toàn trong năm 2014. • Động thái này đã khiến các chỉ số chủ lực tại thị trường chứng khoán New York đồng loạt ngả sắc đỏ.

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ c. Phố Wall đìu hiu sau tuyên bố của FED Nguồn: http://bizlive.vn/thoi-su/pho-wall-diu-hiu-sau-tuyen-bo-cua-fed-123022.html

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ d. Giá hàng hóa thế giới tăng mạnh do xung đột ở Ukraine • Bên cạnh giá xăng dầu, giá ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì cũng tăng ngoài dự đoán vì những lo lắng về nguồn cung bị gián đoạn khi khu vực đang căng thẳng là nguồn xuất khẩu chủ lực của thị trường thế giới. • Đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 2 USD/thùng và chạm mức cao nhất trong vòng 5 tháng rưỡi qua • Trong đó, cà phê arabica là mặt hàng tăng giá nhanh nhất, lên cao nhất trong hơn 2 năm. http://m.nguoiduatin.vn/gia-hang-hoa-the-gioi-tang-manh-do-xung-dot-o-ukraine-a126033.html

MỞ RỘNG 1. QUAN HỆ CĂNG THẲNG GIỮA NGA VÀ UKRAINE VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ d. Giá hàng hóa thế giới tăng mạnh do xung đột ở Ukraine Giá lúa mì tăng gần 5% lên 6,315 USD/bushel và ngô tăng 1,5% lên 4,75 USD/bushel vì khu vực Biển Đen là một trong những nhà xuất khẩu chủ lực của thế giới. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Nga và Ukraine sẽ xuất khẩu 26,5 triệu tấn lúa mì trong vụ 2013/14, chiếm 17% tổng xuất khẩu toàn cầu. Riêng Ukraine sẽ xuất khẩu 18,5 triệu tấn ngô, chiếm 16% tổng xuất khẩu ngô. http://m.nguoiduatin.vn/gia-hang-hoa-the-gioi-tang-manh-do-xung-dot-o-ukraine-a126033.html

MỞ RỘNG 2. Sang Malaysia sẽ mua được iPad rẻ nhất Thế Giới • Một chiếc iPad 16 GB phiên bản Wi-Fi và màn hình retina được bán với giá 1.094 USD ở Argentina, trong khi đó giá bán ở Malaysia là 473,77 USD, theo thống kê của CommSec, một đơn vị thuộc ngân hàng Commonwealth của Australia. • Theo đó, CommSec nhìn vào giá bán iPad của Australia để theo dõi đồng AUD (đô-la Australia) đang được định giá ra sao. Giá bán iPad ở Australia là 506,66 USD, rẻ thứ 6 thế giới sau Malaysia, Canada, Mỹ, Hong Kong và Nhật Bản. http://nguyentandung.org/sang-malaysia-se-mua-duoc-ipad-re-nhat-the-gioi.html

• Ngân hàng Dự trữ Australia cho rằng đồng AUD đang bị định giá quá cao – kết quả của sự bùng nổ khai thác mỏ trong thập kỷ vừa qua ở nước này. • Còn ở Việt Nam, mức giá iPad vào khoảng 554 USD, đứng thứ 14 (theo thứ tự giá thấp đến cao) trong bảng xếp hạng này. MỞ RỘNG 2. Sang Malaysia sẽ mua được iPad rẻ nhất Thế Giới http://nguyentandung.org/sang-malaysia-se-mua-duoc-ipad-re-nhat-the-gioi.html

MỞ RỘNG Tương quan giá trị của chiếc iPad 16GB Wifi trên toàn cầu:

MỞ RỘNG 3. iPhone 5S 'chém' người Việt đắt thứ 2 thế giới • Nếu người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập này muốn mua một chiếc iPhone 5S thì ít nhất phải bỏ ra tới 749,8 USD (bản 16GB khóa mạng của Viettel), tương đương 19,8% thu nhập một năm của họ. • Căn cứ theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế, thu nhập bình quân đầu người trong một năm tính theo ngang giá sức mua của Việt Nam là 3.788 USD. http://cafebiz.vn/xu-huong-cong-nghe/iphone-5s-chem-nguoi-viet-dat-thu-2-the-gioi-201311251007235503ca49.chn

MỞ RỘNG 3. iPhone 5S 'chém' người Việt đắt thứ 2 thế giới • Thậm chí, trên thực tế người Việt Nam vẫn thường phải mua iPhone 5S xách tay với giá khoảng 775,5 USD, tương đương 20,47% thu nhập bình quân đầu người tính theo ngang giá sức mua, do các nhà mạng cung cấp iPhone 5S một cách nhỏ giọt. Hay nói một cách khác thì người Việt kiếm tiền cả năm cũng chưa đủ mua 5 chiếc iPhone 5S. • So với các nước trong khu vực, để mua một chiếc iPhone 5S 16GB thì người Trung Quốc chi ra 9,57% thu nhập bình quân đầu người tính theo ngang giá sức mua, người Thái Lan chỉ cần bỏ 7,96%, còn người Malaysia chỉ mất 4,48%, trong khi Singapore thì tương đương 1,3%. http://cafebiz.vn/xu-huong-cong-nghe/iphone-5s-chem-nguoi-viet-dat-thu-2-the-gioi-201311251007235503ca49.chn

MỞ RỘNG 3. iPhone 5S 'chém' người Việt đắt thứ 2 thế giới • Mỹ là thị trường chính của Apple và cũng là nơi iPhone có mức giá khá thấp chỉ 1,3682% GDP, và Qatar là nơi iPhone 5s có mức giá rẻ nhất so với GDP tại quốc gia này, chỉ chiếm 0,7620%. • Singapore, Hồng Kông cũng nằm trong tốp 5 quốc gia có mức giá iPhone rẻ nhất so với GDP tại các quốc gia này, tương ứng 1,3004% và 1,4150%.

MỞ RỘNG Biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa giá iPhone 5S và GDP bình quân đầu người tính theo ngang giá sức mua trên toàn thế giới.

Add a comment

Related pages

THE MODERN THEORY OF THE LOP AND PPP: SOME IMPLICATIONS

THE MODERN THEORY OF THE LOP AND PPP: SOME IMPLICATIONS* John Pippenger Department of Economics University of California Santa Barbara, California
Read more

Lecture 12: Purchasing power parity and the law of one price.

The PPP hypothesis The law of one price (LOP) Pi = SP i where Pi and P i are the prices of good i in the home and foreign economy, respectively, and S is ...
Read more

List of Participants - UNECE Homepage

Number of Persons : 621 List of Participants PPP Days 2012 and UNECE Team of Specialists on Public -Private Partnerships Start Date: 21 Feb 2012 End Date ...
Read more

Law of One Price and PPP - Princeton University Press Home ...

Law of One Price and PPP Thelawofoneprice (LOP)states thatprices of identicalgoods from dif-ferent locations are the same after adjusting for ex-change rates.
Read more

Purchasing Power Parity 1. Law of One Price (LOOP) and PPP

1 Public Affairs 854 Menzie D. Chinn Spring 2013 Social Sciences 7418 University of Wisconsin-Madison Purchasing Power Parity 1.
Read more

The Modern Theory of the Lop and Ppp: Some Implications

The Modern Theory of the Lop and Ppp: Some Implications on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

PPP - What does PPP stand for? The Free Dictionary

PPP is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. PPP - What does PPP stand for?
Read more

The Modern Theory of the LOP and PPP: Some Implications ...

Title: The Modern Theory of the LOP and PPP: Some Implications. Author: Pippenger, John, University of California, Santa Barbara. Publication Date: 01-27-2004
Read more

Understanding debug ppp negotiation Output - Cisco

In dial-related applications,PPP is the most commonly usedencapsulation type. ... Understanding debug ppp negotiation Output. ... on line loop detection. LCP
Read more