LOF innovations-indlæg - kultur og strategi

100 %
0 %
Information about LOF innovations-indlæg - kultur og strategi
Education

Published on February 22, 2014

Author: jonathanfenstenloew

Source: slideshare.net

Description

LOF indlæg om innovation og innovationskultur.

Bolden = Folkeoplysningens virkefelt Aben = Potentialet uden for loven

STRATEGI & KULTUR MIN HISTORIE LISTEN LOUDER INNOVATION OPSUMMERING

LYT TIL HINANDEN Brug 3 minutter med din sidemand om DIN historie. Fortæl om en fejl du har begået. Stor eller lille. Sjov eller alvorlig. Hvad lærte du af den? En “fejlkultur” handler ikke om at belønne fejl, men om at lære kollektivt af fejlene frem for at placere ansvar og skyld.

STRATEGI & KULTUR MIN HISTORIE LISTEN LOUDER INNOVATION OPSUMMERING

VIGTIGHED AF KULTUR • Mennesker er loyale overfor en kultur, ikke en strategi • Kulturer skaber en mulighed for at skille sig konkurrencemæssigt ud

VIGTIGHED AF KULTUR • Strategier kan kopieres. Det kan kulturer ikke. • Bundlinjen næste år vil i høj grad blive bestemt af den nuværende strategi. Bundlinjen de følgende år bestemmes af kulturen.

LYT TIL HINANDEN Brug 3 minutter med din sidemand om JERES kultur. LOF har en strategi for 201416. Har I også en kulturel strategi for denne periode? Hvis nej – hvad burde en sådan indeholde?

Strategi Kultur Innovation

STRATEGI & KULTUR MIN HISTORIE LISTEN LOUDER INNOVATION MINDSET & AFRUNDING

INNOVATION er muligheden for at etablere en kultur, hvor udviklingsarbejdet i LOF systematiseres. (citat 2006) Men eftersom LOF i høj grad har fokus på frivillighed, må vi samtidig lytte højere til vores WHY.

LYT TIL HINANDEN Brug 3 minutter med din sidemand om LOF’s WHY. Hvorfor gør I det, I gør? Hvad er det, der i fremtiden skal gøre LOF til et unikt sted at være anset eller frivillig? Hvad er det WHY og den KULTUR, som adskiller jer fra de andre?

KREATIVITET

Listen Louder innovationsmodel - At systematisere udvikling & kreativitet - Åbne op Udfordre Udvikle Prototype Implementere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idé Potentiale/problem Socialt ansvar Stakeholders Visioner & mål WHY Performance Proces Produkt Projekt HOW Co-creation Ideation Motivation Negativ brainstorm Scenariespil WHAT Rapid prototyping Pretotyping Research & refine Pilot test Pilot launch Launch Dataindsamling Evaluering

INNOVATION – AFSÆT - der ligger uudnyttede muligheder lige ved siden af os

INNOVATION – FOKUS - vi vil etablere processer for, hvordan vi lytter højere til kunderne

INNOVATION - IDÉUDVIKLING - vores idéer og udførsel skal bl.a. iværksættes af frivillige Solihull, UK

Forskning viser, at de fleste innovationer igangsættes af mellemledere og front-line ansatte. Scenarie: Faldende budget til vedligehold. Strategi: Gøre lokale borgere til ambassadører. Aktiv dialog omkring ”hvorfor skal vi gøre jeres arbejde?”. Co-deliver! Action-plan: • Invitere borgere til at udpege steder, der skal forbedres • Skabe små grupper med hver deres ”Champion” • Underskrive et ”Co-production charter” & mini-uddannelse Outcome: • 100 projekter og grupper i lokalområdet • Besparelser på over 2 mio. kr. om året

INNOVATION - PROTOTYPING - vi skal udvikle arbejdende udgaver af vores idéer

INNOVATION - IMPLEMENTERING - vi skal etablere effektive feedback-processer vi kan agere på

Listen Louder innovationsmodel - Et fælles sprog for det vi alle gør i LOF - Åbne op Udfordre Udvikle Prototype Implementere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idé Potentiale/problem Socialt ansvar Stakeholders Visioner & mål WHY Strategi Lokale ønsker Performance Proces Produkt Projekt HOW Sundhedspartnerskaber Skabe LOF-ambassadører Co-creation Ideation Motivation Negativ brainstorm Scenariespil WHAT Idéer til partnerskaber Idéudvikling Rapid prototyping Pretotyping Research & refine Pilot test Afprøvelse Teste i det små Pilot launch Launch Dataindsamling Evaluering Implementering Implementere og dele

STRATEGI & KULTUR MIN HISTORIE LISTEN LOUDER INNOVATION OPSUMMERING

Movie Great is the human who has not lost his childlike heart. Edward De Bono

behov

løsning

TAG TILVÆRTIFALD DETTE MED JER VIDERE

Åbne op Udfordre Udvikle Prototype Implementere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idé Potentiale/problem Socialt ansvar Stakeholders Visioner & mål Performance Proces Produkt Projekt Co-creation Ideation Motivation Negativ brainstorm Scenariespil Rapid prototyping Pretotyping Research & refine Pilot test Pilot launch Launch Dataindsamling Evaluering

KULTUR STRATEGI - Nye perspektiver på fastlagte opgaver - Nye perspektiver på udfordringer og logikken bag - Vokser oftest ud af dagligdagen - Igangsat af ledelsen - Kræver en udfordring af traditioner, roller og resultater - Kræver medarbejdere der kan tænke innovativt - Leder frem til endnu usete løsningshelheder - Kræver ledelse og medarbejdere tænker innovativt

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kultur og Identitet - Discover, share, present - DOCUMENTS ...

LOF innovations-indlæg - kultur og strategi LOF indlæg om innovation og innovationskultur. 02. Global kultur og kommunikasjon View more Subscribe to ...
Read more

Projekt strategi og innovation - Resumé

Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. LOF’s Landsorganisation ... og at virksomhedens kultur ændres mod en åben tilgang til ...
Read more

LOF Aftenskole - Kurser - Foredrag - Oplevelser - Sorø

LOF Sorø er en aftenskole med traditionelle kurser, foredrag og oplevelsesture. Aftenskolen har kurser i primært Sorø, men også udflugter til andre ...
Read more

Karsten Dressø | LinkedIn

Af tillidshverv kan nævnes medlem af landsstyrelsen og forretningsudvalget for LOF og medlem af ... strategi og ... Heute Kunst und Kultur.
Read more

Projekt innovation og strategi

Strategi og innovation i LOF Projektets titel: ”Udvikling af model til implementering af vedtagne ... om Danmark i kultur og oplevelsesøkonomi ...
Read more

NyX forum for kultur og erhverv

NyX forum for kultur og erhverv; Education: ... strategi, kompetenceudvikling og økonomi. ... LOF's landsorganisation.
Read more

LOF Karup - Aftenskole - Kurser - Foredrag - Oplevelser ...

LOF Karup er en aftenskole, som afvikler kurser, foredrag og oplevelsesture.
Read more

Jon Loft | LinkedIn

• Afklaring af DSS's erfaring og brug af CSR og fundraising • Udarbejdelse af strategi for fundraising og virksomhedspartnerskaber ... Kunst og kultur
Read more