advertisement

Llocs GeomèTrics Del Triangle

50 %
50 %
advertisement
Information about Llocs GeomèTrics Del Triangle

Published on February 14, 2009

Author: howna

Source: slideshare.net

advertisement

LLOCS GEOMÈTRICS DEL TRIÀNGLE    PI de la unió dels  punts mitjans dels  Centre de gravetat del  Baricentre  costats amb els  triangle  vèrtex oposats  d’aquests   PI de les altures  Ortocentre  del triangle  nyam!!!     Circumferència inscrita en el  PI de les bisectrius  Incentre  triangle, equidistància amb  del triangles  els costats    PI de les rectes  perpendiculars al  Circumferència circumscrita  Circumcentre  costat  i que  en el triangle, equidistància  passen pel punt  amb els vèrtexs  mig d’aquest     

Add a comment

Related pages

Ateneu - Materials i recursos per a la formació ...

Llocs geomètrics, comandaments per a punts notables del triangle i corbes implícites
Read more

7. Llocs geomètrics - Matemàtiques 1r batxillerat

Aquests llocs geomètrics també s ... La circumferència és el lloc geomètric dels punts del pla que ... Si pensem en el triangle ...
Read more

polígons: triangles - no saps pas on ...

Es diu mitjana d'un triangle cadascuna de les tres rectes que passen per un vèrtex del triangle i pel punt mig del ... llocs geomètrics. polígons regulars.
Read more

Llocs geomètrics | Wikiteka, apuntes, resúmenes, trabajos ...

BISECTRIU - INCENTRE: Les bisectrius d'un triangle són les rectes que divideixen els seus angles en dues parts iguals. Als angles interiors del triangle ...
Read more

Punts i rectes notables d'un triangle - GeoGebra

Moveu els vèrtexs del triangle i seguiu observant. ... Dos d'aquests punts també es poden definir com a llocs geomètrics en relació amb el triangle, ...
Read more

Ateneu - Materials i recursos per a la formació ...

Pràctica 6: Llocs geomètrics, comandaments per a punts notables del triangle i corbes implícites ...
Read more

Llocs geomètrics - matesinteractives.cat

Matemàtiques interactives Interactua amb els objectes matemàtics! Cercar ... Inici ; ESO ; Batxillerat ; Geometria del triangle ; Lego
Read more

Llocs Geomètrics by Andrés Sixto Piccioni on Prezi

Llocs Geomètrics. No description by Andrés Sixto Piccioni on 2 March 2016 Tweet ... A la intersecció de les mediatrius en un triangle
Read more