lkgsdtmood

71 %
29 %
Information about lkgsdtmood
Education
lkg

Published on June 27, 2007

Author: TSBAIM

Source: authorstream.com

A LKG kalandjai az SDT-vel és Moodle-val:  A LKG kalandjai az SDT-vel és Moodle-val Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu/sdt/lkgsdtmood.ppt Az esettanulmány fejezetei:  Az esettanulmány fejezetei Miért pont a LKG? SDT: tapasztalatok, tippek Moodle: a vonzalom tárgya KIT érdekel(het) ez? Summázat Az egyik szereplő (LKG):  Az egyik szereplő (LKG) Vas Iskola: 3 gépterem, 4 MM tanterem, könyvtári gépek, tanári gépek, hálózat, információs rendszer, „kütyük', WiFi Otthon: tanárok többségének van gépe (27 fő SZT-IS-3/P-ben!) diákok (nappali): 98%-os számítógép-, 72%-os internet-ellátottság !!! diákok (felnőtt): 62%-os számítógép-, 44%-os internet-ellátottság  tanulásszervezési következmények?! Tudás Diák: hozza (?!), + „alapozó' informatika kezdő évfolyamokon Tanár: többségük rendelkezik legalább alapfokú ismerettel Tartalom Immár van! (Pl. SDT, Sunflower, NDA, CELEBRATE, NAVA, stb.) Előjáték:  Előjáték CELEBRATE 1. és 2. (European Schoolnet - e-learning fejlesztése) 2002/03, digitális tananyagok fejlesztése (10 tananyag) 2003/04, tananyagok kipróbálása, fejlesztése 85 tananyag kipróbálása, 9 fejlesztése, 6 adaptálása SDT 1. – „IKT középfokon' (OKI kutatás) 2004/05, Sulinet Digitális Tudásbázis „tesztelése' – TIP és TAP 5 tanár, 5 tantárgy, 50 tanóra, 160 diák SDT-monitor (OKI kutatás – iskolafejlesztés) 2005/06 tavasza 5 tanár, 8 tantárgy, 56 tanóra, ~120 diák SDT „tevékenységek' készítése 2006 nyara/ősze IKT kompetencia-fejlesztés (58 „tevékenység' elkészítése) Együttélés:  Együttélés Az eszközöket (tárgyakat, tudást) használni kell – nem informatika órán is! informatika „rendes' tantárgyak eszköz: érthetőbb, színesebb, taníthatóbb cél, tartalom, gyakorlat, visszajelzés Rozsdásodás! Erőforrások (óraszám, pénz, eszköz, tudás) SDT nyitólap (sdt.sulinet.hu):  SDT nyitólap (sdt.sulinet.hu) Szükséges szoftverek:  Szükséges szoftverek Böngészők: Internet Explorer 6.0 + Firefox 1.0 + Mozilla 1.7 + Netscape 7.2 + Kiegészítő szoftverek (kellenek!): Adobe Flash Player (animációkhoz) MathPlayer (képletekhez) Adobe SVG Viewer 3.0 (fogalomgráfokhoz) Java Virtual Machine (chat-hez) SDT alap-hierchia:  SDT alap-hierchia Műveltségi terület, tantárgy Téma Foglakozás (~ óra) Lap (~ képernyő) Elemek SDT elemek:  SDT elemek Önálló egységek!!! (~ újrafelhasználhatóság) Szöveg: összefüggő szövegrész Kép: fényképek, illusztrációk, ábrák, grafikonok Animációk, szimulációk (interaktívak?!) Filmek, mozgóképek,… Hivatkozás: külső, internetes erőforrásra (link) Tesztek: csak önellenőrzésre! Hang: zenei részletek, beszédek, zörejek, zajok, … Fogalom: tananyagban előforduló új ismeretek leírása TIP és TAP:  TIP és TAP Módszertani segítség, javaslat „A tanárnak vannak TIPpjei, a diák csak TAPogatódzik.' Hol használtuk?:  Hol használtuk? Tanórán frontális, egyéni/csoportmunka feladatlap! (egyértelmű utasítások; tevékenység!) + kiegészítő anyagok, tehetséggondozás, hátránykompenzáció Otthon hiányzás, ismétlés, háttéranyagok, házi feladatok(?), alacsony óraszám kompenzálása Nyomtatott feladatlap:  Nyomtatott feladatlap Digitális feladatlap (~weblap):  Digitális feladatlap (~weblap) Link-kezelés az SDT-ben:  Link-kezelés az SDT-ben Keresés az SDT-ben:  Keresés az SDT-ben Nem „teljes szövegű' kereső!! (ún. „metákban' keres!) Szűkíteni csak sok találat esetén érdemes! A regisztráció előnyeiről:  A regisztráció előnyeiről Regisztráció/bejelentkezés nélkül: Regisztráció/bejelentkezés után: Könyvjelző Munkacsoport Fórum Előadásszerkesztő Ami kell: e-mail cím Könyvjelző az SDT-ben:  Könyvjelző az SDT-ben Munkacsoportok, fórumok:  Munkacsoportok, fórumok Munkacsoport: regisztrált felhasználókból hozható létre Fórum: munkacsoport-tulajdonosként hozhatjuk létre Tanári: Ötletek, problémák, tapasztalatcsere, stb. Diák: Feladatok, linkek, konzultáció, stb. Előadásszerkesztő (friss! – 2006.12.08-án publikálva!):  Előadásszerkesztő (friss! – 2006.12.08-án publikálva!) SDT tevékenységek:  SDT tevékenységek SDT tananyag szerkesztése (SDT_WorkflowClient):  SDT tananyag szerkesztése (SDT_WorkflowClient) Miért is szerkesztenénk tananyagot?:  Miért is szerkesztenénk tananyagot? (Egy nap alatt megtanulható…) Mert… túl sok az információ, (lap  képernyő ?) túl kevés az információ, (újdonságok, érdekességek, stb.) felépítése nem szerencsés, (adott csoport, didaktika,…) szétszórtan lelhetők fel az anyagok… (pl. informatika) Privát publikus terület! (~ fából vaskarika) Nulláról csak akkor érdemes, ha… nincs iskolai weblap/portál nincs webszerkesztési tapasztalatunk nincs Moodle… További információk:  További információk www.sulinet.hu/sdt_kepzes/ A hályogkovács megszerelmesedik:  A hályogkovács megszerelmesedik A vonzalom jelei: 20% helyett 35%-nyi órán használtuk 6 db komplett tananyag készült el: latin érettségi felkészítő (5 „tanóra'), genetika (4 „tanóra'), titkosírások (6 „tanóra'), szénvegyületek (5 „tanóra'), növénytan (2 „tanóra') Moodle tanfolyam tanároknak (4 „ tanóra') közkívánatra(!) Moodle továbbképzés(ek) a tantestületnek közkívánatra(!) továbbképzés környező iskoláknak  diákok „nyomására'! De mi is az a Moodle? (www.moodle.org):  De mi is az a Moodle? (www.moodle.org) A Moodle olyan nyílt forráskódú programcsomag, amely elektronikus tanulás és tanítás komplex lebonyolítását teszi lehetővé egy tanulási környezeten keresztül. Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment CMS – Content/Course Management System LMS – Learning Management System VLE – Virtual Learning Environment Szabad forráskódú, ingyenes (GPL) Futtatási környezet a szerveren: „AMP' = Apache, MySQL, PHP Futtatási környezet a felhasználó gépén: tetszőleges böngésző, JavaScript és Cookie használattal. Moodle oldalak száma (2006. nov.):  Moodle oldalak száma (2006. nov.) Moodle szerverek a világban:  Moodle szerverek a világban 169 országban (73 nyelvi csomag) 19 097 regisztrált szerver, 7 739 612 felhasználó, … LKG ToP – a kapcsolat gyümölcse:  LKG ToP – a kapcsolat gyümölcse www.leovey.hu/moodle/ Miért e vonzalom?:  Miért e vonzalom? Ahogy a tanár és/vagy a diák látja: változatos tevékenységi formák (~ „érdekes az óra'), tanulói munka irányíthatósága, szervezhetősége, morzsákból való építkezés lehetősége, visszajelzések, ellenőrzés, (diák is igényli!) távmunka, távtanulás, távoktatás, viszonylag(!) egyszerű kezelés, egyéni tempó lehetősége, világos játékszabályok (teszt, feladat) kommunikációs lehetőség (tanár-diák, diák-diák) nyomonkövethetőség (hitelesítés, naplózás,…) Hol?:  Hol? Tanórán feladatlap-jelleg! (egyértelmű utasítások; címkék használata) + kiegészítő anyagok, tehetséggondozás, hátránykompenzáció Otthon hiányzás, ismétlés, háttéranyagok, házi feladatok(?), alacsony óraszám kompenzálása Oktatáson kívül közösség-építés; felmérések; … Afrodiziákumok, avagy milyen tevékenységekre kényszeríthető a diák a Moodle által? :  Afrodiziákumok, avagy milyen tevékenységekre kényszeríthető a diák a Moodle által? Tantárgyfüggő! Feladat (doc, xls, ppt, stb. beküldése) gyakran alkalmazható - viszonylag kevés előkészítő munka pontos specifikáció!; illik értékelni  utómunka! Fórum (szabályozott eszmecsere) viszonylag kevés előkészület – de számos esetben nehéz elképzelni jó témafelvetés!; gondok az érveléssel; egymásnak feladat Teszt (feleletválasztós, kiegészítő, igaz/hamis, párosító, kitöltő, stb.) meghökkentően népszerű ↔ azonnali visszajelzés, komoly előkészítő munkát igényel (Hot Potatoes import!) kötött formák - diszlexia, diszgráfia! Lecke (több oldal, elágazási pontokkal) a differenciálás egy eszköze És még: Wiki, Párbeszéd, Műhely, stb. Miként? :  Miként? Címkék eligazítás, teendők, utasítások Weblap (belső) formázott, képeket, linkeket, stb. tartalmazhat pl. pontos specifikáció; „olvasnivaló' Állományok képek, animációk, videók,… pl. kimenet képe, nyers állományok, elemzendő ábra, … Weboldal (külső) „olvasnivaló', kép, animáció, teszt, háttérismeret, stb. címke!: mit, hogyan használjon belőle! Egy példa…:  Egy példa… Másik példa…:  Másik példa… 2. példa folytatása:  2. példa folytatása Moodle-teszt:  Moodle-teszt Moodle-feladat:  Moodle-feladat Muszáj?:  Muszáj? 1. Számítógép + hálózat: jött, látott, győzött a kommunikáció, információszerzés, munkavégzés eszköze e-levelezés, információgyűjtés, csoportmunka, távmunka, távoktatás, stb.  digitális írástudás  digitális analfabétizmus ↕ diákjaink életesélyei 2. Média/internet-generáció az iskolapadokban információ-özönben, kattintva nőnek fel vizualitás (MM) iránti igény, hipertext↔szekvencia, … Iskola érdektelenné, hiteltelenné (nem „evilági'), anakronisztikussá válhat! Konfliktusok egy jó családban:  Konfliktusok egy jó családban nem (hogyan) működik az izé a SDT/Moodle-ban!? miért, mit, hogyan, minek tanítsak a SDT/Moodle-val? Történet 1.: ~1680 – Newton és Leibnitz: megszületik a kalkulus ~1850 – Cauchy és Weierstrass: korrekt matematikai leírás ~1920 – elemei a középfokú oktatásban megjelennek Történet 2.: ~1991 – megszületik a WWW ~2002 – Moodle, 2004 - SDT Csoda-e, hogy nincs minden a helyén, hogy bizonytalanok vagyunk a mit, a hogyan, a kinek kérdéseiben? ~250 év ~15 év Summázat:  Summázat Köszönöm a figyelmet! www.leovey.hu/sdt/ www.leovey.hu/moodle/ banhegy@leovey.hu MindenKIT (kellene, hogy) érdekel(jen)! Docendo discimus… PS.:  PS. „Az óra utolsó részében olyan feladatot adtam, amit csak az oldhat meg a tanórán, aki gyorsan megértette és el is sajátította az aktuális anyagot, így ideje és „ereje' is maradt a feladat megoldására. Ezt az osztály kb. 17%-a teljesítette is órán. További 25% már az óra végén papíron kész volt  a megoldással, amit megmutatott nekem, de digitális változatban már nem volt ideje feltölteni. További 50% a délután folyamán továbbította e-mailben, mivel nem sikerült otthonról az iskolai szervert elérniük. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek közel 90%-a adott választ egy olyan feladatra (még a szabadidejét is rááldozva), amit legtöbbször alapórán a tanár be sem mer vinni az órára.'

Add a comment

Related presentations

Related pages

2006.11.24LKG, SDT, Moodle - 20061 A LKG kalandjai az SDT ...

2006.11.24LKG, SDT, Moodle - 20061 A LKG kalandjai az SDT-vel és Moodle-val Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu/sdt/lkgsdtmood.ppt.
Read more

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos ...

... 20061 A LKG kalandjai az SDT-vel és Moodle-val Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu/sdt/lkgsdtmood.ppt. TÁMOP 3.1.4 projekt ...
Read more