Linksmos gėlės

33 %
67 %
Information about Linksmos gėlės
Entertainment

Published on March 14, 2014

Author: ritaskarzinskien

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: ŽIBUTĖS Nors tankmes liūliuoja sniegas, Jau prailgo miškui miegas. Jau įgriso pusnys, vėjas... Būtų gera pažiūrėjus, Ar jau ruošias šiaurėn šaltis? Ar ne laikas medžiams keltis? Miško ąžuolas seniausias Užsimerkęs tyliai klausia: - Žvarbios vėtros liovės pūsti, Kas pirmasis drįs pabusti? Kas man, seniui, pasakys, Ar galiu atmerkt akis? Ir staiga prie pat pakriūtės - Šen akutės, ten akutės, Kaip ugnelės melsvos švyti Pačios pirmosios gėlytės! Ir, į saulę pažiūrėję, Šaukia: - Jau pavasarėja! Saulėgrąža. Saulė. Mama. Aplinkui tokia ramuma. Taip šilta. Ir juokias dažai. O juoko - mažai ir mažai. Palinksta, visa šviesdama, Saulėgrąža. Saulė. Mama: Saulėgrąža. Saulė. Mama. Aplinkui tokia ramuma. Taip šilta. Ir juokias dažai. O juoko - mažai ir mažai. Palinksta, visa šviesdama, Saulėgrąža. Saulė. Mama Žarsto baltą smėlį Širvinta nurimus - Rymo ramunėlė Rudenio arimuos. Viesulai padaužos Jau sparnus pakėlę - Tai blaškys ir laužys Lauko ramunėlę. Kam viena likai tu Rudenio arimuos - Akmenėlius skaito Širvinta nurimus. : Žarsto baltą smėlį Širvinta nurimus - Rymo ramunėlė Rudenio arimuos. Viesulai padaužos Jau sparnus pakėlę - Tai blaškys ir laužys Lauko ramunėlę. Kam viena likai tu Rudenio arimuos - Akmenėlius skaito Širvinta nurimus. TULPĖ Raudona saulytė Padangėj nušvito, Tulpelė raudona Prieš saulę pražydo. O tulpėj gyvena Raudona mergytė Raudoni skruosteliai, Raudona skarytė. Ir saulė raudona Į vakarus suka. Raudona suknytė Jau šviečia pro rūką : TULPĖ Raudona saulytė Padangėj nušvito, Tulpelė raudona Prieš saulę pražydo. O tulpėj gyvena Raudona mergytė Raudoni skruosteliai, Raudona skarytė. Ir saulė raudona Į vakarus suka. Raudona suknytė Jau šviečia pro rūką PIENĖS Saulės šviesą gėrė Pievos ir laukai, Žemę apibėrė Spinduliai - vaikai. Žemės veidas žalias Nutviekstas lašų: Pienės - prie takelių, Pienės - prie beržų. Saule motinėle, Tu tokia dosni! Gal be spindulėlių Likti ketini? Ne galvelei puošti Pienes aš skinu - Vieną gražią puokštę Saulei grąžinu. : PIENĖS Saulės šviesą gėrė Pievos ir laukai, Žemę apibėrė Spinduliai - vaikai. Žemės veidas žalias Nutviekstas lašų: Pienės - prie takelių, Pienės - prie beržų. Saule motinėle, Tu tokia dosni! Gal be spindulėlių Likti ketini? Ne galvelei puošti Pienes aš skinu - Vieną gražią puokštę Saulei grąžinu. PIENĖS PŪKAS Pučia pienę Antanukas. Lekia baltas pienės pūkas. Ir nuskrieja pabaliais.. Kur pūkelis nusileis?- Kur nulėks per lauką platų, Kur pūkelis nusileis, Ten po metų, ten po metų Gelsvos pienės išsiskleis. : PIENĖS PŪKAS Pučia pienę Antanukas. Lekia baltas pienės pūkas. Ir nuskrieja pabaliais.. Kur pūkelis nusileis?- Kur nulėks per lauką platų, Kur pūkelis nusileis, Ten po metų, ten po metų Gelsvos pienės išsiskleis. HIACINTAS - Ar pažįstate hiacintą? tartum soste pasodintą? Matot žemėje svogūną? - Tokių sostų irgi būna! Kas dar turi tokią purią, Tokią kvepiančią kepurę? Aš karališkai augintas, Hiacintų hiacintas! Gyrės, gyrės Hiacintas, O dabar... žiūrėk - Nuskintas. : HIACINTAS - Ar pažįstate hiacintą? tartum soste pasodintą? Matot žemėje svogūną? - Tokių sostų irgi būna! Kas dar turi tokią purią, Tokią kvepiančią kepurę? Aš karališkai augintas, Hiacintų hiacintas! Gyrės, gyrės Hiacintas, O dabar... žiūrėk - Nuskintas. Pabuskite žolės ir medžiai, Čiurlenkit, šaltiniai, ar girdit Pavasario plakančią širdį? Ir žydi melsvoji gėlytė, Iškilus virš lapų pernykščių, Ir klausosi - antys atkrykščia... :  Pabuskite žolės ir medžiai, Čiurlenkit, šaltiniai, ar girdit Pavasario plakančią širdį? Ir žydi melsvoji gėlytė, Iškilus virš lapų pernykščių, Ir klausosi - antys atkrykščia... ŽIBUTĖ Žibutė, melsvoji gėlytė, Nors miškas sustingęs dar miega, Išlindo pro tirpstantį ledą. Nubudus iš baltojo sapno Ir veidą pakreipus į saulę, Prabilo: ,,Būk sveikas, pasauli,“. SAULĖS DUKRYTĖS Kas rasos tiek pripylė Į žiedų taureles? - Tai pavasaris myli Ir palaisto gėles. Gelsvos pienių galvytės Pūpso pievoj pilkoj, Tartum saulės dukrytės Vaikštinėtų lankoj. : SAULĖS DUKRYTĖS Kas rasos tiek pripylė Į žiedų taureles? - Tai pavasaris myli Ir palaisto gėles. Gelsvos pienių galvytės Pūpso pievoj pilkoj, Tartum saulės dukrytės Vaikštinėtų lankoj. MOTIEJUKAS Tai žaliasis Motiejukas! - Vienas šoka, Vienas sukas. Gėlės galvas Baukščiai kelia: Ar neluš Plona kojelė? : MOTIEJUKAS Tai žaliasis Motiejukas! - Vienas šoka, Vienas sukas. Gėlės galvas Baukščiai kelia: Ar neluš Plona kojelė? PAKALNUTĖS Nuo saulutės Ar nuo vėjo Pakalnutės Suskambėjo: - Mes pavėsyje išaugom, Pasakėlių pilį saugom... Neregėtą, nematytą, Pakalnutėm apkaišytą... Kokią pilį? Kas kalbėjo? Niekas nieko Negirdėjo. Tik nuo saulės Ar nuo vėjo Pakalnutės Suskambėjo. : PAKALNUTĖS Nuo saulutės Ar nuo vėjo Pakalnutės Suskambėjo: - Mes pavėsyje išaugom, Pasakėlių pilį saugom... Neregėtą, nematytą, Pakalnutėm apkaišytą... Kokią pilį? Kas kalbėjo? Niekas nieko Negirdėjo. Tik nuo saulės Ar nuo vėjo Pakalnutės Suskambėjo. PAPARTIS Skundžias paparčiai Tyliai, bet karčiai, Žalią širdelę gelia: - Jau žolynėliai Žiedus iškėlė, Norim ir mes žiedelio! - Čia ne vargelis, - Tarė drugelis. - Cit! Aš galiu patarti! Tik nusileisiu, Sparnus išskleisiu - Va, ir žydi, paparti! : PAPARTIS Skundžias paparčiai Tyliai, bet karčiai, Žalią širdelę gelia: - Jau žolynėliai Žiedus iškėlė, Norim ir mes žiedelio! - Čia ne vargelis, - Tarė drugelis. - Cit! Aš galiu patarti! Tik nusileisiu, Sparnus išskleisiu - Va, ir žydi, paparti! KARKLO KATINUKAI Ant plonos lanksčios vytelės Pumpuriukai tuoj pabus. Ką išskleis rausva vytelė - Žiedelius? O gal lapus? Oi, tai karklo katinukai, Į ąsotį pamerkti! Jei pabudo Katinukai! Jau pavasaris Arti! : KARKLO KATINUKAI Ant plonos lanksčios vytelės Pumpuriukai tuoj pabus. Ką išskleis rausva vytelė - Žiedelius? O gal lapus? Oi, tai karklo katinukai, Į ąsotį pamerkti! Jei pabudo Katinukai! Jau pavasaris Arti! RAKTELIAI Štai žolėj, Prie miško kelio, Šviečia Virtinė raktelių. Nieks nematė, Nieks nežino, Ką rakteliais Užrakino: Vabaliukas Savo gėlę, Ar varlytė Vandenėlį ... O rakteliai Auksu blizga - Nuo balos, Olos, nuo lizdo, - Kas, Pametęs raktelius, Neįeis į namelius?: RAKTELIAI Štai žolėj, Prie miško kelio, Šviečia Virtinė raktelių. Nieks nematė, Nieks nežino, Ką rakteliais Užrakino: Vabaliukas Savo gėlę, Ar varlytė Vandenėlį ... O rakteliai Auksu blizga - Nuo balos, Olos, nuo lizdo, - Kas, Pametęs raktelius, Neįeis į namelius? KAKTUSAI Mes pro šaltą sniego pūką Matom baltą smėlio pūgą. Tyliai liūdim, atsiminę Savo šiltąją tėvynę. Kur gyvatės susiraitę Snaudžia kaktusų giraitėj, Niekados nebūna šalta, Tik nuo karšto smėlio - balta... O kai miega smėlio pūgos, Mirga saulėje papūgos! Ten, šiltoj gimtoj šaly, Medžiai amžinai žali! Minim tolimą tėvynę Ir pražystam, ją atminę. : KAKTUSAI Mes pro šaltą sniego pūką Matom baltą smėlio pūgą. Tyliai liūdim, atsiminę Savo šiltąją tėvynę. Kur gyvatės susiraitę Snaudžia kaktusų giraitėj, Niekados nebūna šalta, Tik nuo karšto smėlio - balta... O kai miega smėlio pūgos, Mirga saulėje papūgos! Ten, šiltoj gimtoj šaly, Medžiai amžinai žali! Minim tolimą tėvynę Ir pražystam, ją atminę. PIENĖ Žydi pienė geltonplaukė Palei viešą kelią. Žiemkentėlis pienę šaukia Ir prišaukt negali. - Piene, piene, šviesuliuk, Su manim kartu pabūk, Pasakyk, kas tu esi Ir iš kur tokia šviesi. Ar tu saulės trupinėlis, Ar medaus kruopelė? Ar tu mažas žiburėlis Prie didžiulio kelio?: PIENĖ Žydi pienė geltonplaukė Palei viešą kelią. Žiemkentėlis pienę šaukia Ir prišaukt negali. - Piene, piene, šviesuliuk, Su manim kartu pabūk, Pasakyk, kas tu esi Ir iš kur tokia šviesi. Ar tu saulės trupinėlis, Ar medaus kruopelė? Ar tu mažas žiburėlis Prie didžiulio kelio ? KATPĖDĖLĖ Prabėgo katytė Per miško pievelę. Paliko katytė Mažytę pėdelę. Ir čia dar pėdelė Taip aiškiai matyti! Vaikai, pabandykim Surasti katytę! : KATPĖDĖLĖ Prabėgo katytė Per miško pievelę. Paliko katytė Mažytę pėdelę. Ir čia dar pėdelė Taip aiškiai matyti! Vaikai, pabandykim Surasti katytę! TULPĖ Žvirbliukai, Prie lango sutūpę, Čirškėdami Žiūri į tulpę: - Ne, nieko gražesnio nėra! Ko gero - čia saulės dukra! Gal ji per tą sniegą, per lietų Mums šviest kaip saulytė galėtų?.. Žvirbliukai prie lango tupi? Juos šildo geltona tulpė. : TULPĖ Žvirbliukai, Prie lango sutūpę, Čirškėdami Žiūri į tulpę: - Ne, nieko gražesnio nėra! Ko gero - čia saulės dukra! Gal ji per tą sniegą, per lietų Mums šviest kaip saulytė galėtų?.. Žvirbliukai prie lango tupi? Juos šildo geltona tulpė. ŽVANGUČIAI Parugėj vėjelis pučia - Tyliai sužvanga žvangučiai. Pažiūrėk! - pati gražioji Pievų laumė atvažiuoja! Aukso plaukus vėjas pučia... Žvanga nužvanga žvangučiai : ŽVANGUČIAI Parugėj vėjelis pučia - Tyliai sužvanga žvangučiai. Pažiūrėk! - pati gražioji Pievų laumė atvažiuoja! Aukso plaukus vėjas pučia... Žvanga nužvanga žvangučiai GĖLYTĖ Paryčiais nustojo lyti. Groja vėjas tarp gėlių. Grok, vėjeli, vėjelyti, Žalią džiaugsmą rageliu! Grok, vėjeli, vėjelyti! Kviesk į pievas ir mane. Aš pašoksiu kaip gėlytė, Kaip ramunė su piene. : GĖLYTĖ Paryčiais nustojo lyti. Groja vėjas tarp gėlių. Grok, vėjeli, vėjelyti, Žalią džiaugsmą rageliu! Grok, vėjeli, vėjelyti! Kviesk į pievas ir mane. Aš pašoksiu kaip gėlytė, Kaip ramunė su piene. NEUŽMIRŠTUOLĖS Puikiai žydi rožės Ir darželio gėlės, Betgi man puikiausios Neužmirštuolėlės. Neužmirštuolėlių Žydras žydras krūmas! Primena man dangų Toks skaistus žydrumas. Jų maži žiedeliai Vaiskūs kaip plaštakės, Kaip mamytės meilė, Kaip vaikučių akys! : NEUŽMIRŠTUOLĖS Puikiai žydi rožės Ir darželio gėlės, Betgi man puikiausios Neužmirštuolėlės. Neužmirštuolėlių Žydras žydras krūmas! Primena man dangų Toks skaistus žydrumas. Jų maži žiedeliai Vaiskūs kaip plaštakės, Kaip mamytės meilė, Kaip vaikučių akys! GĖLĖ IR VĖJAS Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė “tuoj”,- Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam Ir nerimtam. Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų, Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų. Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos, Ir trankės, klausinėdamas, kokios ji bus spalvos. Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, - Gėlė baltai pražydo ir baltą gėlę tą Lingavo vėjas šaukdamas: “Balta, balta, balta!”: GĖLĖ IR VĖJAS Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė “tuoj”,- Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam Ir nerimtam. Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų, Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų. Ir visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos, Ir trankės, klausinėdamas, kokios ji bus spalvos. Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, - Gėlė baltai pražydo ir baltą gėlę tą Lingavo vėjas šaukdamas: “Balta, balta, balta!” PowerPoint Presentation: Rita S.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gėlės internetu | Gėlių pristatymas į namus ...

Gėlės. Gėlių pristatymas Kaune. Gėlės internetu. Gėlės į namus Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Dovanos visiems ir vazonai gėlėms. Gedulingos ...
Read more

Linksmos dovanos - Gėlės internetu | Gėlių pristatymas ...

Žiūrėkite į gyvenimą linksmai! Linksmos, smagios, šmaikščio ir originalios dovanos - kiekvienai progai. Jei linksma dovana priverčia žmogų ...
Read more

Linksmos puokštės - Puokštės - Gėlių pristatymas į ...

gėlių užsakymas internetu, gėlės pristatomos į jums reikiamą vietą. Visada šviežios gėlės
Read more

Gėlės internetu | Gėlių pristatymas į namus ...

Gėlės internetu, gėlių puokščių pristatymas į namus. Dovanos visiems ir originalūs vazonai gėlėms. Gedulingos puokštės ir vainikai sunkiai ...
Read more

Gėlių kraitė - FloravitasFloravitas

Apvalus sezoninių gėlių krepšelis. Linksmos ir teisingos gėlės- tiks tiek vyrui tiek moteriai. Praktiška bei patogu-nereikia rūpintis kaip ...
Read more

Prekė detaliau - Gėlių pristatymas į namus internetu ...

gėlių užsakymas internetu, gėlės pristatomos į jums reikiamą vietą. ... Linksmos puokštės. Džiaugsminga. Maža, bet daili . Vidutinė . Didelė .
Read more

Doros gėlės - Dora myli gėles - Zaidimai.lt ...

Linksmos Dvirčių lenktynės Veiksmo Šaudymas Muštynės Karo žaidimai Bomberman ... Doros gėlės - Dora myli gėles Dalintis. 0.
Read more

Gėlės gyvų tapetai – „Android“ programos ...

Gėlės LWP atneša saulės maudytis pievos, ... Linksmos Valentino dienos su nuostabiu raudonos rožės arba švelnus ir subtilus saulučių puokštę.
Read more

gėlės | korsigita

Straipsniai apie gėlės kuriuos parašė korsigita. korsigita ... Tebūnie šių metų Velykos laimingos ir linksmos visiems, ...
Read more

Gėlės nuotraukose :: Linksmos, juokingos nuotraukos tema ...

Linksmos, juokingos nuotraukos įvairiomis temomis ... Linksmučiai žiedai :: Linksmos nuotraukos apie gėles Nuotraukos nuolatinis adresas | Kategorija
Read more