LinkedIn - Business Sweden "Steps to Export" Karlshamn

50 %
50 %
Information about LinkedIn - Business Sweden "Steps to Export" Karlshamn
Education

Published on March 7, 2014

Author: PeterTilling

Source: slideshare.net

Description

LinkedIn - individnytta affärsnytta
Steps to Export - Business Sweden

LinkedIn individ och affärsnytta LinkedIn Steps to Export Karlshamn seminarier 2014

Syfte och mål   Förstå hur LinkedIn fungerar Förstå hur LinkedIn kan generera affärsmöjligheter Tips hur du kan:  Förbättra synligheten - personliga profilen  Förbättra intrycket av individen i den personliga profilen  Förbättra synligheten av företagssidan  Förbättra intrycket av företagssidan

Agenda 13.00-14.00  LinkedIn – affärsutveckling, kontaktskapande, nätverkande  Överblick av funktioner och användning  LinkedIn - individnytta/affärsnytta 14.15-15.30  Tips för en bättre individuell profil i LinkedIn  Tips för en bättre företagssida i LinkedIn  Tips för att arbeta med grupper  Exempel (Noda) 15.30-16.00  Diskussioner & Frågor

LinkedIn        LinkedIn, nätverk B2B, yrkesprofiler, företagsprofiler, grupper -relationer -kompetens - arbete >220milj globalt, 200 länder, >1 milj i SE Yrkesjaget -> LinkedIn (privata ->FB) Skapa kontakter, bygga nätverk Leta uppdrag/arbete/yrkesrelationer Skaffa kunskap och kundskap Profilera individ/företag via sidor/grupper

LinkedIn – publik personlig profil www.linkedin.com/in/ptilling

LinkedIn – full personlig profil

LinkedIn - startsida

LinkedIn – sök befattning

LinkedIn – sök kompetens

LinkedIn – sök företag

LinkedIn – sök grupper

Sociala medier (inkl. LinkedIn) Kanaler för b2b  LinkedIn (rätt använd, troligtvis bäst för b2b)  Twitter (sprid intresseväckare/länkar till följare/intressenter)  Youtube (+ TED board), länka till eget/annans content  Forum/Bloggar (finns målgrupper i kanal/forum/blogg  Facebook (individer påverkar, tar beslut, köper)  Goole+, Google Places (påverkar SEO)  Pinterest/Instagram, produkter/medarbetare (påverkar SEO)  Egen webbplats/blogg (kommenterbar), content marketing  Tjänster/appar med användarkommentarer (länka till)

Sociala medier - individnytta       Kompetensutveckling (dialog med kollegor/vänner, aktivitet i grupper/forum) Erfarenhetsutbyte i grupper och forum Få hjälp av nätverk vid problem (I jobbet:LinkedIn/Forum, Privat: Facebook ,-) Skapa/utveckla sitt personliga varumärke (bättre lön/nytt jobb, anseende/legitimitet) Bättre relationer med personal/kollegor Fånga upp synpunkter från personal/kunder/leverantörer (“vara med i matchen”)

Sociala medier – företagsnytta       Skapa branschkontakter och bygga nätverk/kluster Skaffa branschkunskap i grupper (bransch, intressenter) Skapa/kommunicera identitet (företag/varumärke) Kommunicera värderingar, skapa företagskultur Underlätta/förbättra/snabba upp rekryteringar Underlätta/förbättra kommunikation inom företag, med kunder/externa intressenter

LinkedIn Vad kan jag använda LinkedIn till?  verifiera min kompetens/erfarenhet (uppdrag)  verifiera/visa företagets kompetens (driva trafik)  utveckla nätverk för att hitta samarbeten, kunder, uppdrag  marknadsföra produkter/tjänster företaget erbjuder  skaffa kunskap om behov, bransch, kunder, marknad  leta kompetens/rekrytering, produkter/tjänster (sourcing)  leta och kontakta arbetsgivare, söka arbete/uppdrag

Målsättningar - LinkedIn     Verfiera mig och/eller företaget som leverantör - vilken information verifierar, varför, hur/vad kan jag göra Skaffa kunskap om bransch, behov, kunder och marknad - vad vill jag veta, varför, hur/vad kan jag göra Utveckla mitt nätverk - vilka kontakter behöver jag, varför, hur/vad kan jag göra Marknadsföra mig, företagets tjänster/produkter - vilken info är relevant och till vem/varför, hur gör jag

Nätverksstrategi och nytta   Hjälpa mig i nuvarande yrkesroll/befattning - öka kunskap - skapa nyttiga relationer - skapa affärer – ”givers gain” Hjälpa företaget att utvecklas - marknadsföra produkter/tjänster - visa samlad kompetens i företag - underlätta för intressenter att ta kontakt - kommunicera lösningar/case - länka till webbplats och annan information

En plan för LinkedIn     Målsättningar - leta uppdrag, skaffa kontakter, prospects/leads Personlig profil - stödjer mål?, verifierar, förklarar, visar/tydliggör Företagssida - stödjer mål?, verifierar, förklarar, tydliggör/visar Grupper - aktiviteter stödjer mål?, kunskap kontakter? - vilka grupper att göra vad i?

Synlighet och sökbarhet  Sökbarhet : - välj ut 2-3 viktiga nyckelord ”kompetens” - välj ut 2-3 viktiga nyckelord ”yrkesroll” - se till att de finns i din profil (titel/rubrik, current position etc) - använd headline/rubrik till att berätta vad du åstadkommer, summera din professionella identitet -Använd ”summary” + ”experience/erfarenhet” klokt (få med nyckelord i målgruppsperspektiv i beskrivningar)

LinkedIn – publik personlig profil www.linkedin.com/in/ptilling

LinkedIn – full personlig profil

Förbättra den personliga profilen    Yrkesrubrik (nytto-/seo optimerat) - certifiering, yrkesbevis, titel av betydelse - gärna förklaring, tillägg till befattning - vad åstadkommer du?, nyckelord sök av målgrupp Sammanfattning (nytto-/seo-optimerat) - yrkesroller, befattningar, kompetens, erfarenhet Erfarenhet/arbetsplats (nytto-/seo-optimerat) - företag, tid/längd, åstadkommit, nyckelord - projektpres/beskr, länkar till media/filer

forts Personlig profil  Kompetenser/skills, lägg till (fördef. eller egna) - intyga andras (via deras profil), ta emot Hjälp i LinkedIn: http://hjalp.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/6434

Sammanfattning pers. profil     Konsult/kompetenprofiler ur två perspektiv (sökbarhet + verifiering/legitimering) Synlighet/sökbarhet på både yrkesroll och pers.kompetens/erf. (person syns i sökresultat vid sökningar på yrkesroller/kompetens) Kopplingar tjänsteområden/företagssida och personliga profiler (Verifiera/legitimera individ och företag som en bra partner/lev.) Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper i Linkedin (bjuda på kunskap, skapa relationer leta kontakter/uppdrag)

Tips LinkedIn individ       LinkedIn profil, pers.pres/CV, uppdatera/optimera Tänk på hur målgrupp/arb.givare/uppdragsgivare söker Be om rekommendationer av medarbetare/fd. medarbetare, vänner, chefer etc. LinkedIn grupper (gå med i/skapa) intelligenta frågor och svar ger "kudos" (bygg pers.varumärke) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil

LinkedIn - företagssida

Linkedin Företagssida   En företagssida är en plats där företag kan tillhandahålla mer information om sina produkter och tjänster, aktiviteter, jobbmöjligheter och sin företagskultur. Alla medlemmar på LinkedIn kan följa företag med företagssidor och hålla sig uppdaterade på viktiga händelser.  Koppla individer till tjänster/produkter på ftg.sida  Sökoptimerad sida?

LinkedIn – företagssida tjänst/prod

Kopplingar Individ-Företag       Skapa kopplingar mellan tjänsteområden på företagssida och personliga profiler. Använd ”services/tjänster” för att beskriva fokusområden eller tjänsteområden (kundperspektiv) Koppla individer till tjänst/produkt Länka till hemsida för mer info (whitepaper etc) Be om rekommendation (kund ref., case ref.) Erbjudande?

LinkedIn – sök företag

Länktips LinkedIn Företag Företagssidor i 5 steg http://marketing.linkedin.com/sites/default/files/attachment/LinkedInCompan yPages_5Steps.pdf Video om att sätta upp företagssida http://www.youtube.com/watch?v=bTTDD-n8vE&list=PL27DE225FA29FC243&index=7&feature=plpp_video Skapa produkter/tjänster: http://marketing.linkedin.com/company-pages/more-resources/productservices/

Använda grupper      Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper Definiera intressanta grupper - leta kund (i vilka grupper finns kunder/beslutsf.) - leta personal (grupper för rekrytering) - utv. egen komptens (yrkesrelaterade grupper) Dela upp ansvar för att arbeta med/i grupper Kommunicera mål/syfte med grupp-arbetet Följ upp och dela med sig av erfarenheter

Linkedin grupper (kunskap+relation)

LinkedIn - grupper

LinkedIn – sök grupper

LinkedIn - profil-företag-grupp        Linkedin profiler, optimera för sök/målsättning Linkedin företagssida, tjänst/prod, kopplingar Linkedin grupper (skapa eller gå med i) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper/n-v) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil Synliggör/tydliggör ditt företag (företagssida) Skapa produkter/tjänster, erbjudanden på ftg.sida

LinkedIn - ads

LinkedIn Ads    Marknadsför produkt/tjänst till målgrupp Marknadsför uppdateringar/aktiviteter Skapa intressanta erbjudanden

CASE: NODA Intelligent systems Användningsområden LinkedIn  Leta och hitta kunder (sökning, individer, grupper, företag)  Bli hittad av intressenter, öka synlighet för målgrupper Sökord i LinkedIn att bli hittad på (sök i profil/företag/grupp)  Nyckelord för kompetensområden? (energikonsult, fastighetsingenjör, energideklaration)  Nyckelord för yrkesroller? (driftsingenjör, fastighetstekniker, fastighetsingenjör)  Nyckelord för tjänster? (energieffektivisering, energiförbrukning, fastighetsekonomi)

Målsättningar NODA     Mål: hitta kund prospects/leads att bearbeta (skapa relation- besöka) mål: öka medvetenheten hos målgrupper (driftspersonal/användare, beslutsfattare, ekonomer m.fl) mål: driva trafik från LinkedIn till webbplats för intresseanmälan, nedladdning, kännedom mål: hitta samarbetspartners/ÅF/distributörer (nationellt/internationellt)

”göra lista” NODA   Uppdatera personliga profiler med ”rätt” nyckelord (om utländska målgrupper, språk/ nyckelord?) Uppdatera företagssida med ”rätt” nyckelord (om utländska målgrupper, språk/nyckelord?) - skapa tjänster/prod./case med nyckelord i beskrivningar ex. ”varför, vem, vad, hur, resultat” - koppla personer till tjänster/produkter/case - länka produkter/tjänster till webbplats, PDF dokument etc. - skapa erbjudanden (energimätningar + andra relaterade tjänster=säljtillfällen)

Forts ”göra lista” NODA    Leta i grupper efter målgrupper (yrkesroller, bransch, kunskapsområde) Agera i grupper (ställ/svara på frågor till målgrupper, tipsa om kunskap/artiklar) Annonsera tjänster, gör sponsrade uppdateringar till målgrupper

Frågor och diskussioner Kontakt info: Peter Tilling, 0708-807002 peter@semseo.se www.semseo.se

Bilaga 1 Tips LinkedIn Företag       Linkedin profiler, gemensamma krav/innehåll/bild Linkedin företagssida, tjänst/prod karriär/kopplingar Linkedin grupper (skapa eller gå med i) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil Synliggör/tydliggör ditt företag (företagssida)

Bilaga 2 Tips LinkedIn individ       Linkedin profil, pers.pres/CV, uppdatera/optimera Tänk på hur framtida arbetsgivare söker Be om rekommendationer av medarbetare/fd medarbetare, vänner, chefer etc. Linkedin grupper (gå med i/skapa) intelligenta frågor och svar ger "kudos" (bygg pers varumärke) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil

Add a comment

Related presentations

Related pages

LinkedIn - individ och affärsnytta

LinkedIn Steps to Export Karlshamn seminarier 2014 . ... LinkedIn profil, ... b2b;semseo;Business Sweden;steps to export
Read more

Kerry Olsson | LinkedIn

LinkedIn is the world's largest business network, ... Business Sweden Steps to Export Steps to Export.
Read more

peter tilling (@ptilling) | Twitter

... ABAX around the world" by @pti_abax on @LinkedIn ... Quality Manager Sweden ... Dokumentation Business Sweden "Steps to Export" Karlshamn. LinkedIn ...
Read more

Sitemap - Företagande.se

Business Sweden butik ... Steps to Export, ... Så använder du Linkedin som alternativ eller komplement till rekryteringskonsulter;
Read more