Lingua e docencia universitaria

50 %
50 %
Information about Lingua e docencia universitaria
Education

Published on November 21, 2008

Author: snl_udc

Source: slideshare.net

“ LINGUA E DOCENCIA UNIVERSITARIA” V Xornadas sobre Lingua e Usos PARANINFO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 12-14 de novembro 2008

“ AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DAS UNIVERSIDADES GALEGAS NA DOCENCIA” María Dolores Domínguez Santos Vicerreitora de Profesorado e Organización Académica. Universidade de Santiago de Compostela

Plan Estratéxico 2000-2010 Obxectivos Estratéxicos en docencia 10.“Normalizar e promover o uso da lingua galega na función docente” .

Obxectivos Estratéxicos en docencia

10.“Normalizar e promover o uso da lingua galega na función docente” .

Plan de Normalización Linguística Aprobado polo Claustro Universitario o 16 de Outubro de 2002 “ O proceso de normalización da Universidade de Santiago de Compostela debe contar como peza chave cun incremento significativo e progresivo no uso do galego nas tarefas propias do PDI”.

Aprobado polo Claustro Universitario o 16 de Outubro de 2002

“ O proceso de normalización da Universidade de Santiago de Compostela debe contar como peza chave cun incremento significativo e progresivo no uso do galego nas tarefas propias do PDI”.

Obxectivos Principais Promover a adquisición de coñecementos de lingua galega e a mellora da calidade lingüística do PDI Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos.

Promover a adquisición de coñecementos de lingua galega e a mellora da calidade lingüística do PDI

Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia.

Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos.

Medidas Mellorar a competencia lingüística do PDI En galego Fomentar a súa formación Deseñar programas de formación lingüística Utilización de novas tecnoloxías Desenvolver a formación pedagóxica do PDI Normativa de selección do PDI: valoración do coñecemento da lingua galega

Mellorar a competencia lingüística do PDI

En galego

Fomentar a súa formación

Deseñar programas de formación lingüística

Utilización de novas tecnoloxías

Desenvolver a formación pedagóxica do PDI

Normativa de selección do PDI: valoración do coñecemento da lingua galega

Medidas Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. En galego Elaborar materiais de apoio Priorizar a elaboración de textos propios e a traducción de textos doutras linguas Asesoramento na elaboración de materiais de apoio Garantir a publicación dos programas das materias Promover a elaboración de obras terminolóxicas Intercambio con outras Universidades de materiais propios de docencia

Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia.

En galego

Elaborar materiais de apoio

Priorizar a elaboración de textos propios e a traducción de textos doutras linguas

Asesoramento na elaboración de materiais de apoio

Garantir a publicación dos programas das materias

Promover a elaboración de obras terminolóxicas

Intercambio con outras Universidades de materiais propios de docencia

Medidas Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. En galego Garantir exames Fomentar a realización de traballos, titorías e outras actividades docentes Propiciar a regularización da oferta, con ocasión da creación de novas prazas motivadas por necesidades docentes Recoñecer o esforzo do profesorado mediante a redución de créditos docentes Establecer contratos-programa con centros e departamentos

Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia.

En galego

Garantir exames

Fomentar a realización de traballos, titorías e outras actividades docentes

Propiciar a regularización da oferta, con ocasión da creación de novas prazas motivadas por necesidades docentes

Recoñecer o esforzo do profesorado mediante a redución de créditos docentes

Establecer contratos-programa con centros e departamentos

Medidas Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos. En galego Convocar axudas para elaborar publicacións (divulgación) Reclamar a valoración da calidade da producción científica na actividade investigadora Promover o uso do galego en xornadas científicas Dotar premio anual ó mellor traballo científico en lingua galega

Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos.

En galego

Convocar axudas para elaborar publicacións (divulgación)

Reclamar a valoración da calidade da producción científica na actividade investigadora

Promover o uso do galego en xornadas científicas

Dotar premio anual ó mellor traballo científico en lingua galega

Expresións Sen prexuízo de.... Sempre que a capacidade o permita Incentivos si, incremento do cadro de persoal non Sen perfil lingüístico Agás na docencia doutras linguas Respetando naturalmente a especificidade da docencia doutras linguas Con carácter voluntario

Sen prexuízo de....

Sempre que a capacidade o permita

Incentivos si, incremento do cadro de persoal non

Sen perfil lingüístico

Agás na docencia doutras linguas

Respetando naturalmente a especificidade da docencia doutras linguas

Con carácter voluntario

Programación Pluriaual 2007-10 Reducir a distancia entre a Universidade e o resto do Sistema Educativo Galego no que se refire ó uso do idioma propio como mecanismo vehicular de educación. Aproximar o uso do galego nas aulas da USC ás ratios do bacharelato (50%).

Reducir a distancia entre a Universidade e o resto do Sistema Educativo Galego no que se refire ó uso do idioma propio como mecanismo vehicular de educación.

Aproximar o uso do galego nas aulas da USC ás ratios do bacharelato (50%).

Programación Plurianual 2007-10 Estimular a docencia en galego, novos grupos. Recoñecemento para os Departamentos máis dinámicos no que atinxe ó uso do galego na docencia. Accións de extensión de uso da lingua na docencia promovendo accións en centros específicos en forma de programas piloto

Estimular a docencia en galego, novos grupos.

Recoñecemento para os Departamentos máis dinámicos no que atinxe ó uso do galego na docencia.

Accións de extensión de uso da lingua na docencia promovendo accións en centros específicos en forma de programas piloto

INCENTIVOS Elaboración da RPT.... “ a progresiva normalización e o respecto ós dereitos lingüísticos para o que se poderá, establecer perfís lingüísticos ?? para algúns postos de traballo”. Normativas de selección do PDI: coñecemento do galego está considerado como mérito.

Elaboración da RPT....

“ a progresiva normalización e o respecto ós dereitos lingüísticos para o que se poderá, establecer perfís lingüísticos ?? para algúns postos de traballo”.

Normativas de selección do PDI: coñecemento do galego está considerado como mérito.

INCENTIVOS O Manual para a avaliación da calidade docente considera como mérito en tres das cinco dimensións avaliadas: O uso do galego no programa das materias O uso do galego na impartición da docencia A acreditación de competencias na comunicación oral ou escrita do galego na docencia

O Manual para a avaliación da calidade docente considera como mérito en tres das cinco dimensións avaliadas:

O uso do galego no programa das materias

O uso do galego na impartición da docencia

A acreditación de competencias na comunicación oral ou escrita do galego na docencia

INCENTIVOS A adopción de obxectivos de utilización da lingua galega na docencia polos Departamentos, dentro dos seus plans estratéxicos, terase en conta para asinar acordos USC-Departamentos.

A adopción de obxectivos de utilización da lingua galega na docencia polos Departamentos, dentro dos seus plans estratéxicos, terase en conta para asinar acordos USC-Departamentos.

CONCLUSIÓNS As conclusións que podemos extraer reflíctense nos gráficos e no cadro que presento a continuación.

As conclusións que podemos extraer reflíctense nos gráficos e no cadro que presento a continuación.

Debate: mérito - requisito ¿Permite a lexislación actual considerar o galego como un requisito para o acceso ós corpos e categorías de profesorado universitario?

¿Permite a lexislación actual considerar o galego como un requisito para o acceso ós corpos e categorías de profesorado universitario?

Evolución da porcentaxe de créditos impartidos en galego / castelán.

Evolución da porcentaxe de créditos impartidos en galego / castelán. 75 20 06 - 07 74,87 77,5 79,78 82,4 Castelán 20,16 20 17,21 17,6 Galego 07 - 08 05 - 06 04 - 05 03 - 04 Curso

Evolución das axudas para o uso do galego nos traballos de investigación básica

CONCLUSIÓNS O uso da lingua galega na USC non supera o 20% o que non é un dato alentador Certamente hai ó longo dos últimos cursos académicos un lixeiro incremento progresivo pero... ¿significativo?

O uso da lingua galega na USC non supera o 20% o que non é un dato alentador

Certamente hai ó longo dos últimos cursos académicos un lixeiro incremento progresivo pero... ¿significativo?

CONCLUSIÓNS As numerosas medidas que promoven o uso do galego na docencia ou non son suficientes ou non son eficaces ou ambas as dúas interpretacións. ¿É posible fomentar o uso do galego na docencia universitaria coas medidas que adoptan as Universidades, en concreto a USC, ou habería que promover outras intervencións desde outras administracións?

As numerosas medidas que promoven o uso do galego na docencia ou non son suficientes ou non son eficaces ou ambas as dúas interpretacións.

¿É posible fomentar o uso do galego na docencia universitaria coas medidas que adoptan as Universidades, en concreto a USC, ou habería que promover outras intervencións desde outras administracións?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lingua e docencia universitaria. V Xornadas sobre lingua e ...

Xesús M. - Lingua e docencia universitaria. V Xornadas sobre lingua e usos (Cursos_Congresos, Band jetzt kaufen. ISBN: 9788497493444, Fremdsprachige ...
Read more

Lingua e Docencia Universitaria

3 Lingua e Docencia Universitaria V Xornadas sobre Lingua e Usos Edición a cargo de Xesús M. Mosquera Carregal e Sara Pino Ramos Servizo de ...
Read more

Lingua e docencia universitaria: V Xornadas sobre Lingua e ...

Información del libro Lingua e docencia universitaria: V Xornadas sobre Lingua e Usos: [A Coruña, 12-14 de novembro de 2008]
Read more

LINGUA E DOCENCIA UNIVERSITARIA : V XORNADAS SOBRE LINGUA ...

lingua e docencia universitaria : v xornadas sobre lingua e usos : a coruÑa, 12, 13 y 14 de nov, mosquera carregal, xesÚs m.ed., pino ramos, saraed. lit.,
Read more

www.udc.es

Lingua e Docencia Universitaria D175/08. D./D.ª . María Jesús González López, con documento de identidade 00 000 000 R, asistiu con aproveitamento ás
Read more

Docencia Universitaria - Education

Lingua e docencia universitaria 1. “ LINGUA E DOCENCIA UNIVERSITARIA” V Xornadas sobre Lingua e UsosPARANINFO DAUNIVERSIDADE DA CORUÑA 12-14 de ...
Read more

da docencia na

docencia en lingua galega sobrepasa a modesta barreira do vinte ou vinte ... (UPV) e da Universidade Barcelona (UB). Na primeira, a docencia universitaria en
Read more

DOCÊNCA UNIVESITÁRIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR - UMC PÓS

DOCÊNCA UNIVESITÁRIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR Ilma Passos Alencastro Veiga1 As reflexões presentes neste artigo foram apresentadas no âmbito do VI ...
Read more

Docência | José António Costa Ideias

Docência. DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA - Em Portugal. 2006-2010 – Coordenador e docente da área de Grego Moderno (Língua e Cultura) – F.C.S.H. – U.N ...
Read more