Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea specialității de Drept.

50 %
50 %
Information about  Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea...
Education

Published on October 17, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

Description

COLLOQUIA PROFESSORUM
Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Secţiunea: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL NECESITĂŢILOR INFORMAŢIONALE ALE STUDENŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE, Bălți, 10 octombrie 2014

1. Ministerul Educaţiei Republicii Moldova Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Biblioteca Ştiinţifică COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică Ediţia a V-a 10 octombrie 2014 Secţiunea Biblioteca universitară în sistemul necesităţilor informaţionale ale studenţilor şi cadrelor didactice Importanţa instituţiei info-documentare în acreditarea specialitaţii de Drept Lina MIHALUTA director adjunct BS USARB e-mail aculina12@mail.ru

2. Colecţia Jurisprudenţă. Drept Jurisprundenţă. Drept 19 800 ex. în 6 100 titluri lb. rom. 3 711 titluri 3 ex. per titlu

3. 32 exemplare per student 10 titluri per student

4. Journal Donation Project ( JDP) – New- York, SUA 1994 126 titluri publicaţii periodice 4 461 ex. Domenii: Filosofie, Psihologie, Sociologie, Politică, Economie, Drept, Muzicologie, Filosofie, Istorie.

5. Achiziţii 2011 – 2013 Anul Titluri Exemplare Domeniul Drept (titl / ex.) % 2011 4 780 9 387 192/720 4,01 / 7,67 2012 5 863 10 282 294/852 5,01 / 8,3 2013 4 927 9 122 258/836 5,23 / 9,0 TOTAL 15 570 28 791 744 / 2 408 5,0 / 8,36 Achiziţii per 23 42 2 /4 student Catalog lectronic 6 100 titluri lb. română 3 711 titluri editate în anii 2014-2015 2 579 titluri în lb. română 2 072

6. Dotarea Lectoratelor la Facultatea Drept. Ştiinţe sociale  Dreptul muncii - 43 tit./98 ex. documente ştiinţifice;  Drept penal. Partea specială - 79 tit./262 ex. documente ştiinţifice şi didactice;  Drept penal. Partea generală - 41 tit./ 151 ex. documente ştiinţifice şi didactice;  Criminalistică - 27 tit./42 ex. documente ştiinţifice şi didactice;  Drept comercial - 40 tit./52 ex. documente ştiinţifice şi didactice;

7. Asigurarea cu literatură ştiinţifică, didactică şi metodică Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specialitatea Drept (în baza Catalogului electronic pentru anii 2004-2014) Ciclul I (studii superioare de licenţă) Discipline obligatorii

8. Discipline la libera alegere Documente ştiinţifice Manuale Disciplină titluri exemplare titluri exemplare Bazele culturii informaţiei 6 8 7 14 Protecţia muncii 2 2 Cultura comunicării 61 109 14 31 Integrarea economic europeană 44 92 2 2 Teoria actului juridic civil 4 5 2 2 *Clinica juridică 1 2 1 2 Calificarea infracţiunilor 1 2 1 1 Contenciosul administrativ 6 14 4 107 *Protecţia drepturilor consumatorului în UE 11 23 1 3 Arbitraj comercial 4 8 Jurisdicţia CEDO 11 15 Medicină legală 4 23 2 76 Drept probator 3 4 Metodologia investigaţiilor juridice 2 3 Total 160 310 35 238

9. Ciclul II Masterat Disciplină Documente ştiinţifice Manuale titluri exemplare titluri exemplare Sisteme administrative comparate 2 2 Psihologia conducerii 4 4 Managementul serviciilor 3 7 publice Controlul actului administrativ 2 2 Administraraţia publică locală 5 12 Istoria gîndirii politice 15 16 8 78 Sisteme politice contemporane 15 18 Sisteme electorale contemporane 8 45 2 4 Psihologia politică 6 6 1 1 Conflictologia 12 18 3 3 Negocierile politice 7 11 Istoria diplomaţiei 5 12 Teoria relaţiilor internaţionale 22 57 13 19 Geopolitica 19 71 1 1 Relaţii economice internaţionale 29 34 3 39 Organizaţii internaţionale guvernamentale 10 21 Drept diplomatic şi consular 6 8 Total 170 344 31 145

10. Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice  colecţie de 36 439 documete (20 226 cărţi) , 17 900 exemplare fiind din domeniul dreptului ( 50 %)  publicaţii în serie (16 180 volume), drept: 127 titluri: naţionale – 46; ziare - 4; internaţionale – 74, ziare -3.  resurse electronice (CD) – 33  Acces Internet, baze de date: EBSCO, MoldLex; OPAC  capacitatea sălii - 116 locuri

11. Comunicarea colecţiilor BŞ USARB Utilizatori 31 749 per zi 131 Intrări 262 494 per zi 1 080 per oră 120 Împrumuturi 816 581 per zi 3 360 per oră 373 Sala de lectură nr. 1 Utilizatori 3 508 Intrări 22 942 35% DŞS per zi 90 Împrumuturi 167 519 per zi 654

12. Publicaţii în serie Naţionale  Reviste curente - 8  Colecţii de reviste - 55  Ziare - 4 Internaţionale  Reviste curente - 4  Colecţii de reviste - 74  Ziare - 3

13. ANALE – 11 tit./ 29 ex.  Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi;  Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu;  Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir";  Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi;  Universitatea din Bucureşti;  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;  Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;  Нацiональний Унiверситет "Киево-Могилянська Академiя".

14. Expoziţii tematice  Anual - 42 de expoziţii tematice  expuse 2 046 documente şi împrumutate 4 039 ex.

15. Metode/practici de valorificare a noilor achiziţii http://libruniv.usarb.md http://sl1bsu.blogspot.com/

16. Accesibilităţi şi oportunităţi

17. RESURSE ELECTRONICE Biblioteca digitală - http://libruniv.usb.md/ Jurisprudenţă. Drept Fulltexte - Note de curs/lecţii /prelegeri ale profesorilor universitari 1. Anul 2013 - Anul European al Cetăţenilor : [Expoz. on-line] 2. Capcelea, Iulian. Elaborarea si adoptarea legii cu privire la instituirea executorilor judecătoreşti privaţi - imperativ al timpului 3. Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul deontologiei profesionale în efectuarea acţiunilor de executare silită de către executorul judecătoresc 4. Capcelea, Valeriu. Obligativitatea respectarii principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecatoresc, din perspectiva deontologiei profesionale 5. Cea de-a 60-a aniversare a Consiliului Europei : [Exopz. on-line] 6. Colecţia AGEPI - 26 aprilie - Ziua Mondială a proprietăţii Intelectuale : Expoz. tematică [on-line] 7. 23 aprilie - Ziua Mondială a cărţii şi a dreptului de autor : [Expoz. on-line] 8. Mohorea, Efim. Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului 9. Pop, Octavian. Criminologie generală : Manual 10. Pop, Octavian. Drept penitenciar : Note de curs

18. Resurse electronice tematice http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm http://www.csde.ro/

19. Infrastructura informaţională globală: Baze de date ştinţifice, inclusiv EBSCO  Academic Search Premier Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de publicaţii, inclusiv texte integrale din aproximativ 3 900 de titluri verificate de experţi:  Cambridge Journals Online oferă acces la o colecţie de peste 320 de reviste ştiinţifice cu full-text din diverse domenii, recunoscute la nivel mondial pentru calitatea lor, şi este una dintre cele mai valoroase colecţii de cercetare disponibile astăzi.

20.  Taylor and Francis oferă acces gratuit la revistele în format electronic din cadrul colecţiei „Social Sciences & Humanities”, unde găsim un numar de peste 1100 de reviste din diferite domenii  SpringerLink oferă 2 360 de reviste de specialitate în text integral, din care 1 493 de titluri sînt cotate ISI conform JCR 2012  DOAJ înlesneşte accesul liber la publicaţii periodice din diverse domenii academice. La Dispoziţia cititorilor sînt puse publicaţii ce acoperă toate domeniile de cercetare academică EU Bookshop EU Bookshop este un serviciu on-line, funcționînd ca librărie, bibliotecă și arhivă a publicațiilor UE editate din 1952 și pînă în prezent. Site-ul vă propune 100 000 de titluri și 190 000 de versiuni electronice ale acestora (în format PDF, e book, CD ROM, DVD etc.). Publicațiile sînt redactate în peste 50 de limbi, printre care şi cele 24 de limbi oficiale ale UE. http://bookshop.europa.eu/ro/legisla-ie-i-justi-ie-cbWTQKABsteF0AAAEjKpEY4e5L/ http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

21. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html Documentele UE Link-uri către documente (de la texte juridice pînă la documente istorice), sondaje şi studii recente, biblioteci şi centre de documentare. Explicaţii pe marginea terminologiei UE, glosare şi orientări privind redactarea şi publicarea textelor Comisia Europeană conţine acte elaborate de instituţiile europene, procese-verbale ale reuniunilor instituţiilor şi organismelor europene, comunicate şi articole de presă, discursuri ale liderilor europeni. Polpred conţine baza de date cu full texte din 235 de ţări în limba rusă, ce ţine de diverse domenii, inclusiv legislaţia şi jurisprudenşa internaţională. Baza de date cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date publicităţii, incepînd cu mijlocul anilor 1990, ce ţine de drepturile internaţionale ale omului.

22. Colecţii ale structurilor internaţionale Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale  Inaugurare: 2008 în baza Memorandului de Acord cu Banca Mondială de Reconstrucţii şi Dezvoltare.  Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică USARB, Oficiul Băncii Mondiale în Moldova, Centrul de Informare publică al BM.  Dotare: 1 237 titluri cărţi în cca 1 500 exemplare (studii şi sinteze conomice, articole tehnice, rapoarte, anuare, statistici) inclusiv 22 CD-uri, 33 titluri/ 66 ex. publicaţii periodice în limbile română, rusă şi engleză.  Acces gratuit la E-Library: World Development Indicators; Global Development Finance; Africa Development Indicators; Global Economic Monitor (5 600 lucrări ştiinţifice, articole etc.)  Domenii prioritare: Statistică, Demografie, Politică economică, Comerţ, Economie mondială, Ecologie, Management  Acces liber la raft

23. Colecţiile structurilor internaţionale Centrul de Documenbtare al ONU Colecţii speciale: 3 000 cărţi, 569 volume de periodice; 67 CD-uri; 177 documente AV; 4 computere, echipament multifuncţional scanner-printer, Consultare individuală şi în grup. Capacitatea sălii – 15 locuri , Sala de conferinţe: 100 locuri.

24. Punctul de Informare Documentare NATO www.nato.md  În 2010 a fost inaugurat Centrul de Informare şi Documentare NATO în Moldova; Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi; Ambasada Lituaniei.  Colecţia CID NATO se constituie din: dicţionare, ghiduri, publicaţii periodice, materiale promoţionale în limbile engleză, franceză, română, rusă ce tratează subiectul relaţii internaţionale;  2 computere, imprimantă, mobilier.  Acces liber la raft.

25. Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUi) Inaugurat de către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova - în anul 2011 Scopul CIUE: de a oferi publicului interesat informaţii şi literatură de specialitate despre UE din diverse domenii de interes didactic şi ştiinţific. Oportunităţi: Literatură europeană, instrumente UE pentru tineri şi studenţi. Reviste specializate din statele membre ale UE, informaţii cu privire la politicile UE, Legislaţia UE, cultura europeană, istorie, literatură artistică. Acces la platforma EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) în vederea selectării literaturii ce prezintă interes pentru activitatea didactică şi ştiinţifică.

26. Integrarea Bibliotecii Ştiinţifice în manifestările ştiinţifico-culturale  Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei din Republica Moldova Centrul de Informare al Uniunii Europene Centrul de Documentare a ONU Clubul ONU Nord  Seminare  Mese rotunde  Lecţii publice  Zile profesionale  Dispute etc.

27. Lunarului licenţiatului, masterandului, doctorandului Zilele Catedrei Achiziţii recente cu prezentarea documentelor din domeniul ştiinţelor juridice: Teoria generală a dreptului şi a sistemului ştiinţelor juridice, dreptul securităţii sociale, dreptul penal, sisteme constituţionale comparate, traficul de persoane, medicina legală Cercetare bibliografică Bazele de date accesibile în Biblioteca Pagina web a Bibliotecii. Rubrica: (PAGINA UTILIZATOR/cercetătorului). Ghid practic: Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: elementele referinţelor, modalităţile de citare conform standardului ISO 690 Serviciul Întreabă bibliotecarul

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în ...

Home; Education Lina MIHALUTA. Importanța instituției info-documentare în acreditarea specialității de Drept.
Read more

Lina Mihaluta - Education - documents.tips

Lina Mihaluta; Download. of 39
Read more

Elena Harconita, Lina Mihaluta. Cultura tehnologică ...

Slide 1 CONFERINŢA ANUALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA GENERIC: ... Lina Mihaluta. Cultura tehnologică instituţionala, ...
Read more

Lina Mihaluta - GOST 1.7.03 - Education - documents.tips

... de alcatuire” Lina Mihaluta, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică a US “A ...
Read more

Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ Achiziţii ...

Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ Achiziţii recente: feed-back 2012 - 2013; Download. of 17
Read more

Importanța indicatorilor lui hofstede asupra stilului de ...

×Close Share Importanța indicatorilor lui hofstede asupra stilului de negociere în japonia și românia gabriela simion caen1
Read more

Confluenţe bibliologice Nr. 3-4(37-38), 2014 by Biblioteca ...

... Importanța instituției info-documentare în acreditarea ... în acreditarea specialității de Drept; ... Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în ...
Read more

Importanța algoritmilor pentru problemele de la interviuri ...

Importanța algoritmilor pentru problemele de la interviuriTraian Rebedeatraian.rebedea@cs.pub.ro11.07.12 ROSEdu Summer Workshops 2. Cuprins• Introducere ...
Read more

Calaméo - Manifestări ştiinţifice organizate în Biblioteca ...

Lucrarea include contribuţiile ştiinţifice ale bibliotecarilor în evoluţia biblioteconomiei naţionale. Activitatea cercetătorilor Bibliotecii, ...
Read more