Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ Achiziţii recente: feed-back 2012 - 2013

50 %
50 %
Information about Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ Achiziţii recente:...
Education

Published on March 14, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a IV-a Conferinţa Ştiinţifică BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI A CUNOAŞTERII Vineri, 11 octombrie 2013 Buletinul electronic informativ Achiziţii recente: feed-back 2012 - 2013 Lina MIHALUŢA director adjunct BŞ USARB

 Pentru o bună funcţionare a bibliotecii trebuie să existe o bună organizare a activităţii, a produselor şi serviciilor pe care le pune la dispoziţie, precum şi o eficientă informare a utilizatorului.  Misiunea Bibliotecii în viaţa comunităţii academice este de a crea noi servicii şi oportunităţi, care să raspundă cerinţelor de informare nu numai pe cale tradiţională dar şi electronică pentru toate categoriile de utilizatori: studenţi, cadre didactice, colaboratori elevi.

Un grup prioritar în activităţile de informare îl constituie corpul profesoral – didactic al Universităţii. La fiecare 2 luni pentru acest grup de utilizatori, în scopul informării asupra achiziţiilor recente, este elaborat şi difuzat prin diverse metode/căi Buletinul electronic informativ Achiziţii recente. Buletinul electronic informativ Achiziţii recente este oferit comunităţii academice prin intermediul paginii Web, cataloagelor deschise, expoziţiilor informative on-line începînd cu anul 2006 avănd o structură axată pe 4 domenii de ştiinţă şi o periodicitate bilunară etc.  Ştiinţe socio-umanistice. Drept. Economie  Ştiinţe reale şi aplicate (Medicină. Agricultură)  Ştiinţe filologice  Artă. Sport

Pentru a stabili care este gradul de satisfacţie şi impactul asupra culturii informaţiei a membrilor comunităţii Universitare cu privire la buletinul Achiziţii recente, Biblioteca desfăşoară periodic sondaje utilizând metoda anchetei. Un astfel de sondaj a fost realizat în anul 2011, în urma cărui a fost modificată structura Buletinului în corespundere cu solicitările cadrelor didactice şi elaborată o nouă decizie în vederea efectuării schimbărilor respective. Compartimentele Buletinului au fost modificate astfel ca să conţină mai multe domenii de ştiinţe pe profilul catedrelor.

În acest an a fost realizat un alt sondaj care a avut 7 întrebări. La el au participat 61 de subiecţi, cu precădere cadre didactice cu titlu: doctori, conferenţiari universitari, cu o experienţă mare în activitate. Din 65 de chestionare au revenit completate 61, ceea ce constituie 94%.

53 / 87% 8 / 13% Buletinul Achiziţii recente - parte componentă a sistemului de informare / documentare / cercetare a cadrului didactic Da Nu

30 / 49% 4 / 6% 2 / 3% 4 / 6% 1 / 1% 4 /6% 19 / 31% 1 / 1% 1 / 1% 14 / 23% 13 / 21 % 16 / 26% Căile de informare privind Buletinele informative

20 / 33% 23 / 38% 20 / 33% 11 / 18% Series1, Altele, 0 Modalitatea de informare privind noile apariţii editoriale

46 / 75% 44 / 72% 4 / 6%7 / 11% 15 / 25% Informaţiile obţinute sînt utilizate pentru

49 / 80% 12 / 20% Studenţii sînt informaţi de cadrele didactice despre Buletine informative elaborate de Bibliotecă Da Nu

12 / 20% 49 / 80% Series1, Foarte nemulţumit, 0 Series1, Nemulţumit, 0 Series1, Altele, 0 Gradul de satisfacţie privind conţinutul, structura, forma de prezentare şi difuzare a Buletinului informativ Achiziţii recente?

 transmiterea în format electronic pe poşta personală;  informarea profesorilor şi studenţilor pe adresele electronice ale acestora;  un seminar informative despre e-buletinul;  ar fi bine ca această informaţie să fie transmisă în cutia electronică a fiecărui cadru didactic al Universităţii;  mediatizarea personală;  calitatea serviciului mă satisface;  să fie un grafic de expunere pe domenii, să se anunţe catedra prin anunţ în foma tipărită despre existenţa e-buletinului;  sunt accesibile;  numai succese;  specializarea informaţiilor pe domenii de cercetare;  personal nici n-am auzit de el - 1

2012, ianuarie, 29 2012, februarie, 102 2012, martie, 80 2012, aprilie, 45 2012, mai , 38 2012, iunie, 56 2012, iulie, 7 2012, august, 7 2012, septembrie, 148 2012, octombrie, 438 2012, noiembrie, 196 2012, decembrie, 40 2013, ianuarie, 29 2013, februarie, 50 2013, martie, 122 2013, aprilie, 62 2013, mai , 40 2013, iunie, 29 2013, iulie, 12 2013, august, 12 2013, septembrie, 149 2013, octombrie, 0 2013, noiembrie, 0 2013, decembrie, 0 2013 2012

2013 2012

Calitatea comunicării cu utilizatorii are un impact puternic asupra evoluţiei instituţiei de aceea, precum ne recomandă literatura de specialitate, în Biblioteca noastră un accent important se plasează pe instruirea personalului bibliotecar. Numai un specialist care poate opera cu noile tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale va asigura o informare calitativă a comunităţii pe care o deserveşte. Analiza chestionarului ne permite să constatăm că:  cea mai mare parte - 87 % din respondenţi au demonstrat o bună cunoaştere a serviciilor oferite de Biblioteca Ştiinţifică;  s-a constatat că sursa principală de informare asupra apariţiei şi consultării buletinuuil electronic informativ Achiziţii recente este pagina Web a Bibliotecii şi avizul privind invitaţia la consultarea buletinului.  conţinuturile Buletinului electronic informativ Achiziţii Recente este un suport informaţional foarte util în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ Achiziţii ...

Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Audiobooks. Hand-picked favorites from our editors
Read more

achizitii recente 2013 - Documents - Discover, share ...

Download achizitii recente 2013. ... ACHIZIŢII RECENTE ÎN COLECŢIA BIBLIOTECII ... Lina Mihaluta. Buletinul electronic informativ ...
Read more

Elena Stratan: Profilul Bibliotecii în reţeaua de ...

Conferinţa Ştiinţifică anuală. CERCETĂRI BIBLIOTECONOMICE ÎN ANUL 2011: CONSTATĂRI CALIMETRICE by BibliotecaUSARB in Types > Brochures
Read more

Ana Nagherneac.Modelul bibliografului nou: calităţi ...

Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Audiobooks. Hand-picked favorites from our editors
Read more

estetica_an2 (2) - Scribd

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2013 ...

... Lina. Buletinul electronic informativ Achiziţii recente: feedback 2012 – 2013 / L ... rev/articole/20132/mihaluta-fisiere.pdf> 132. Mihaluţa, Lina.
Read more

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Buletinul informativ; Biblioteca ON-Line; ... Anul 2013; Anul 2012; Anul 2011; Anul 2010; Anul 2009; ... Comunicate de presă recente.
Read more

Raport BM 2014 by Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu - issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your ...
Read more