Ligji i Okunitrrezarta[1]

50 %
50 %
Information about Ligji i Okunitrrezarta[1]
Education

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Makroekonomia II Ligji i Okunit Rrezarta Korbaj nëntor 2008

Ligji i Okunit Shpreh lidhjen në mes të: rritjes së prodhimit (GDP-së reale) ndryshimit të normës së papunësisë Do të thotë si ndikon rritja e GDP-së reale në ndryshimin e normës së papunësisë

Shpreh lidhjen në mes të:

rritjes së prodhimit (GDP-së reale)

ndryshimit të normës së papunësisë

Do të thotë si ndikon rritja e GDP-së reale në ndryshimin e normës së papunësisë

Ligji i Okunit

Rritja vjetore e prodhimit duhet të jetë më së paku 3%, që të parandaloj rrezikimin e normës së papunsisë. Kjo për shkak të dy faktorëve që i kemi lënë anash : - madhësia e forcës punëtore, dhe - produktiviteti i rritur i punëtorëve

Rritja vjetore e prodhimit duhet të jetë më së paku 3%, që të parandaloj rrezikimin e normës së papunsisë.

Kjo për shkak të dy faktorëve që i kemi lënë anash :

- madhësia e forcës punëtore, dhe

- produktiviteti i rritur i punëtorëve

Rritja e prodhimit për 1% nga norma e rritjes normale e zvogëlon normën e papunësisë për vetëm 0.4% ngase: 1.Firmat i përshtaten punësimit më të vogël sesa ti përgjigjen një për një devijimeve të rritjes së prodhimit nga norma e rritjes normale. Rritja e prodhimit 1% e rrit normën e punësimit për 0.6% - Kërkohen punëtorë të rinj, pa marrë parasysh nivelin e prodhimit - Trajnimi i punëtorve të rinj kushton shtrenjt 2.Një rritje në normën e punësimit nuk e zvogëlon një për një normën e papunësisë. Norma e rritjes së punësimit 0.6% e zvogëlon vetëm 0.4% normën e papunësisë. - Rritja e pjesëmarrjes në punë - Rritja e tregut të punës për të papunët Për të dy arsyet zvogëlimi i papunsisë është më i vogël sesa rritja e punësimit

Rritja e prodhimit për 1% nga norma e rritjes normale e zvogëlon normën e papunësisë për vetëm 0.4% ngase:

1.Firmat i përshtaten punësimit më të vogël sesa ti përgjigjen një për një devijimeve të rritjes së prodhimit nga norma e rritjes normale.

Rritja e prodhimit 1% e rrit normën e punësimit për 0.6%

- Kërkohen punëtorë të rinj, pa marrë parasysh nivelin e prodhimit

- Trajnimi i punëtorve të rinj kushton shtrenjt

2.Një rritje në normën e punësimit nuk e zvogëlon një për një normën e papunësisë.

Norma e rritjes së punësimit 0.6% e zvogëlon vetëm 0.4% normën e papunësisë.

- Rritja e pjesëmarrjes në punë

- Rritja e tregut të punës për të papunët

Për të dy arsyet zvogëlimi i papunsisë është më i vogël sesa rritja e punësimit

Koeficienti β (në shembullin e mëhershëm me vlerën -0.4) në ligjin e Okunit jep efektin në normën e papunsisë të devijimeve të rritjes së prodhimit nga normalja. Vlera e β prej 0.4% tregon se rritja e prodhimit prej 1% mbi normën e rritjes normale për një vit e zvogëlon normën e papunësisë për 0.4%. Kjo vlerë ndryshon nëpër vende dhe kohë. Tabela 1. Koeficienti β në Ligjin e Okunit për 4 vende në periudha të ndryshme kohore Vendi SHBA-të Britania e madhe Gjermania Japonia 1960 - 1980 β 0.39 0.15 0.20 0.10 1981 – 1998 β 0.42 0.51 0.32 0.20

Koeficienti β (në shembullin e mëhershëm me vlerën -0.4) në ligjin e Okunit jep efektin në normën e papunsisë të devijimeve të rritjes së prodhimit nga normalja.

Vlera e β prej 0.4% tregon se rritja e prodhimit prej 1% mbi normën e rritjes normale për një vit e zvogëlon normën e papunësisë për 0.4%. Kjo vlerë ndryshon nëpër vende dhe kohë.

Tabela 1. Koeficienti β në Ligjin e Okunit për 4 vende në periudha të ndryshme kohore

1960 - 1980

β

0.39

0.15

0.20

0.10

1981 – 1998

β

0.42

0.51

0.32

0.20

Add a comment

Related presentations