Ligj2

50 %
50 %
Information about Ligj2

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

Ligjërata 2: Treguesit makroekonomik Tetor 2008 1. Shëno treguesit kryesor makroekonomik? 2. CIlat janë metodat për llogaritjen e GDP-së? 3. Si shprehet dhe matet inflacioni dhe papunësia? 4. Dallimi në mes të GDP-së nominale dhe reale? 5. Llogarit GDP nominale dhe atë reale me çmime të vitit 2004? Viti Sasia Çmimi GDP nominal GDP real % Δ GDP % Δ GDP nominal real 2003 200 30 2004 180 40 2005 240 25 2006 300 20 6. Llogarit normën e papunësisë: të punësuarit 230,000; fuqia punëtore 650,000? Sa është numri I të papunëve? 7. Sa është pjesëmarrja në fuqinë punëtore kur: fuqia punëtore është 650,000 dhe numri I popullisë në moshë pune është 870,000? Diskuto arsyet për këtë dallim. 8. Çfarë është lidhja në mes të papunësisë dhe inflacionit. Ilustro në grafik dhe interpreto. 9. Çka nënkuptoni produktin potencial dhe aplikimi I këtij produkti?

Add a comment

Related pages

Menaxhimiiriskut-ligj2-121024113238-phpapp02 | Besim ...

MSc. Bashkim Nurboja ‘‘Fakti ësht që bankeret janë në biznesin e menaxhimit të riskut. Qartë dhe thjesht, kjo është biznesi I ...
Read more

VLERËSIMI I PROJEKTIT. - scribd.com

Menaxhmenti i Investimeve Ligj2. VLERËSIMI I PROJEKTIT INVESTUES. Pyetjete Nga Provimi - Menaxhimi Financiare[1] kontabiliteti_per_jopecialistet.
Read more

Hashtags for liga2 | MostUsedTagsInSocial.com

ligi2 ligj2 ligk2 ligl2 ligm2 lign2 ligp2 ligq2 ligr2 ligs2 ligt2 ligu2 ligw2 ligx2 ligy2 ligz2 liga ligaa ligac ligad ligae ligaf ligag ligah
Read more

Besim Bytyqi | 'FAMA' | Papers - Academia.edu

Besim Bytyqi, 'FAMA', Bank, Finance and Accounting Department, ... Menaxhimiiriskut-ligj2-121024113238-phpapp02 more. by Besim Bytyqi. Research Interests:
Read more

Besim Bytyqi | 'FAMA' - Academia.edu

Besim Bytyqi, 'FAMA', Bank, Finance and Accounting Department, ... Menaxhimiiriskut-ligj2-121024113238-phpapp02 more. by Besim Bytyqi. Research Interests:
Read more

Zhvillimt e Meanxhmentit Dhe Sfidat Bashkekohore 022012

Dr. M. Mustafa Teoria dhe praktika e meanxhmentit Zhvillimet e Menaxhmentit Perqendrimet bashkekohore Puna dhe aftësitë e menaxherit ( Ligj2.
Read more

Forms and Docs - Menaxhmenti bankar - Google Sites

Menaxhmenti bankar. Search this site. Mrs Smith's Classroom. Home. Extra Credit. Contact Me. ... Funksionetbankaredheroliityrenëekonomi-ligj2.pptx View ...
Read more

Kuptimi i investimeve - pt.scribd.com

Shenime per Investimet ... Welcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.
Read more