Lifetime connection van de flexibele schil

50 %
50 %
Information about Lifetime connection van de flexibele schil
Recruiting & HR

Published on July 22, 2014

Author: fctb

Source: slideshare.net

Description

Steeds meer organisaties flexibiliseren hun personeelsbestand. Maar wat betekent dit voor de arbeidsverhoudingen? In de presentatie 'Lifetime connection van de flexibele schil' leest u er meer over.

18 juli 2014 Lifetime connection van flexwerkers Levenslang binden van de flexibele schil Judith Barneveld Barbara Kollen

Inleiding • Flexibele schil neemt steeds prominentere rol in • Verhouding vast-flexibel verschuift • Beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit flexwerkers daardoor steeds meer van invloed op functioneren en succes organisatie • Groeiend aandeel heeft consequenties voor arbeidsverhoudingen en vraagt om opbouwen structurele relatie met flexibele schil: van lifetime employability naar lifetime connection 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 2

Onderzoek • Kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder organisaties met een groeiende flexibele schil en intermediairs voor de flexibele schil • Meeste organisaties hebben nog nauwelijks visie op, laat staan beleid voor, aansturen van prestaties en stimuleren van ontwikkeling van flexwerkers • Nog weinig grip op flexibele schil en nog weinig hulpmiddelen beschikbaar • HR vaak slechts zijdelings betrokken, terwijl lijn verwacht dat HR ook hierin faciliteert en optreedt als sparring partner 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 3 • Soms aansluiting bij performance cyclus voor vast personeel • Ontwikkeling blijft over het algemeen opdrachtgericht • Organisaties verwachten meer zelfstandigheid bij evaluatie en ontwikkeling • Langerblijvende flexwerkers worden vaker meegenomen in bestaande cyclus • Binden van flexwerkers staat nog in kinderschoenen

Visie • Verschillen met vaste medewerkers worden steeds kleiner en feitelijk teruggebracht tot het verschil in verblijfsduur binnen de organisatie • Gericht HR-beleid voor de flexibele schil speelt enerzijds in op de beperkte verblijfsduur en bouwt anderzijds aan lifetime connection; het beweegt zich op vier terreinen: • Hieraan vooraf moet nog bepaald worden wat het karakter van de flexibele schil moet zijn: omvang en aard, in relatie tot het vaste personeelsbestand 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 4 Flex Value Proposition, als variant op de welbekende employee value proposition Flex Performance Cycle, de aansturing van prestaties van flexwerkers Flex Development, de ontwikkeling van de kwaliteit van flexwerkers Life Time Connection, binding van de flexibele schil aan de organisatie

Vier terreinen 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 5

Beleid • Het HR-beleid voor de flexibele schil heeft raakvlakken met het reguliere HR-beleid, maar kent ook belangrijke eigen accenten, ingegeven door de los-vastrelatie met de flexwerker Aanvankelijk past een sterk opdrachtgerichte benadering bij de aansturing van flexwerkers, waarbij vooral het resultaat telt Naarmate de flexwerker langer rondloopt in de organisatie of vaker terugkeert, worden de verhoudingen dynamischer, met meer focus op zaken als ontwikkeling en wederzijdse binding 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 6

Flex Value Proposition • Value proposition voor flexwerkers komt deels overeen met die voor vaste medewerkers: een succesvolle onderneming, professionele collega’s en inhoudelijke uitdaging • Flexwerkers hebben daarnaast specifieke behoeften, samenhangend met hun behoefte aan vrijheid en afkeer van regels en procedures 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 7 Aspect Vaste medewerkers Flexwerkers Organisatie • Aantrekkelijke producten • Maatschappelijk verantwoord • Succesvol Idem. Daarnaast: correcte omgang met flexwerkers. Cultuur • Professioneel • Prettige collega’s • Informeel Idem. Daarnaast: open voor flexwerkers. Management • Coachend • Proactief • Stimulerend Veeleer: resultaatgerichte aansturing, afspraken over terugkoppeling en beschikbaarheid op verzoek. Bovendien: scheutig met informatie. Functie • Uitdagend • Gevarieerd • Onafhankelijk Nadrukkelijk: inhoudelijk interessante en uitdagende opdrachten, die een beroep doen op professionele kennis en talenten. Arbeidsvoorwaarden • Primair • Secundair • Tertiair Tarief met dekking van reis- en communicatiekosten. Opdracht van enige omvang, op kleine afstand. Goede werkplek, meedelen in extraatjes. Ontwikkeling • Scholing en training • Loopbaanontwikkeling • Inzetbaarheid Zo nodig opdrachtgerichte opleidingen. Belangrijk: toegang tot bedrijfsinterne opleidingen. Eventueel: opleidingen voor verdere kwalificatie.

Flex Performance Cycle • De aansturing van de prestaties van flexwerkers vraagt om een cyclus die aansluit bij de tijdsduur van de opdracht 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 8 Start opdracht: afspraken over resultaatdoelstellingen, plus benodigde tijdsduur, over wijze van rapporteren en over benodigde faciliteiten en voorwaarden Eind opdracht: evaluatie eindresultaat en feedback op functioneren; gevolgd door nieuwe opdracht of periode waarin band wordt warm gehouden

Flex Development • Professionele flexwerkers dragen zelf zorg voor hun professionele ontwikkeling en bekostigen dit uit hun tarief • Organisatie voorziet in opleidingen die toerusten voor betreffende opdracht, waaronder bijzondere expertise en bedrijfsspecifieke kennis • Met name toegang tot relevante bedrijfsinterne opleidingen is belangrijk, om de werkzaamheden goed te kunnen plaatsen in de context van de organisatie 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 9

Lifetime connection • Deze verbinding maakt snel schakelen bij een nieuwe opdracht mogelijk en houdt de flexwerker betrokken en aangehaakt bij de organisatie • Lifetime connection opbouwen betekent een duurzame verbinding met flexwerkers, die eens in de zoveel tijd leidt tot een periode waarin de flexwerker werkzaamheden verricht voor de organisatie • Connection met individuele flexwerker: afspraken over vervolgopdrachten, toezegging tot tariefsverhoging, uitwisselen van referenties • Connection met flexibele schil: Community (online/offline) voor flexwerkers om hen te informeren over en betrekken bij ontwikkelingen Flexpool met enkele niet-concurrerende organisaties 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 10

Consequenties • HR moet als onderdeel van de strategische personeelsplanning een visie vormen op het belang en aandeel van een flexibele schil • HR moet aansprekend beleid ontwikkelen: Een onderscheidende flex value proposition Ondersteund door een flexcyclus van beoordelen en ontwikkelen En verbinding creëren en faciliteren middels een community 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 11

Slot • De groeiende betekenis van de flexibele schil voor het functioneren van organisaties past wat ons betreft in een ontwikkeling naar nieuwe organisatievormen (netwerkorganisatie) • Die ontwikkeling zet de gangbare aannames over arbeidsrelaties op losse schroeven en getuigt van de noodzaak om flexwerkers te omarmen en de urgentie om gericht beleid te vormen • Als artikel verschenen in PW De Gids, juli 2013 • Download het volledige artikel op http://www.fctb.nl/lifetime-connection-van-flexibele-schil/ 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 12

FCTB • Onafhankelijk organisatieadviesbureau • Helpt organisaties beter presteren door integrale ontwikkeling en hierbij medewerkers centraal te stellen • Opgericht in 2002 • Gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam • 26 gedreven medewerkers • Bewezen expertise bij aansprekende klanten 2-2018 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 13

Johannes Vermeerstraat 13 1071 DK Amsterdam The Netherlands tel: +31 20 471 33 17 fax: +31 20 471 55 19 www.fctb.nl info@fctb.nl 18 juli 2014Lifetime connection van de flexibele schil 14

Add a comment

Related presentations

Recruiting Purple Squirrels

Recruiting Purple Squirrels

October 24, 2014

HOW TO SUCCESSFULLY HIRE INNOVATORS, PURPLE SQUIRRELS, GAME CHANGERS AND PIONEERS ...

Stand out as dev   lpw final

Stand out as dev lpw final

November 10, 2014

A talk I gave at The Perl Workshop 2014 , The talk is aimed to help technical cand...

Créer l'esprit d'équipe

Il processo di candidatura ed assunzione, in genere, è la prima esperienza del can...

Su quali mercati i trend occupazionali viaggiano in tandem con l’economia e dove, ...

Conference season is a great time to catch up on leading-edge thinking, and get an...

Related pages

22 Flexibele schil - Homepage - De Werkwijze

Life Time Connection: binding van de flexibele schil aan de organisatie ... aandeel van een flexibele schil. De ontwikkelrichting van de organisatie is
Read more

Zo haalt HR meer uit de flexibele schil - Pw De Gids | HR ...

... dat enerzijds inspeelt op de beperkte verblijfsduur en anderzijds bouwt aan lifetime connection. ... Levenslang binden van de flexibele schil uit ...
Read more

Publicaties - De Werkwijze

Levenslang binden van de flexibele schil. ... (lifetime employability), ... lifetime connection.
Read more

Zo haalt HR meer uit de flexibele schil | Achtergrond ...

... bouwt aan lifetime connection. ... “Van professionele flexibele werknemers mag verwacht ... binden van de flexibele schil uit ...
Read more

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt - De focus op ...

de omvang van de flexibele schil, wanneer gecontroleerd wordt voor andere kenmerken, het grootst. 64 Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2014.
Read more

FLEXIBILISERING VAN ARBEID EN DE VERANDERENDE ROL VAN HR

FLEXIBILISERING VAN ARBEID EN DE ... externe professionals en het managen van de flexibele schil tot ... lifetime employment verdwijnt met de ...
Read more

Interview met ASML HR-directeur Harry de Vos

Wat is de strategie achter de flexibele schil van ... met zo’n grote flexibele schil? ... ‘Lifetime employment wordt lifetime connection. ...
Read more

FlexAdvisory | LinkedIn

De Specialisten op het gebied van flexibele arbeid! Bent u op zoek naar: √ (meer) grip op uw flexibele schil? √ ondersteuning in HR inkoop trajecten en ...
Read more

LIFETIME Kidsrooms | Homepage

LIFETIME staat voor Deens geproduceerde, innovatieve en flexibele kindermeubelen, ... Alle meubels van LIFETIME zijn gemakkelijk te monteren.
Read more