LIFE OF PI ACTIVITY PACK

50 %
50 %
Information about LIFE OF PI ACTIVITY PACK
Education

Published on March 6, 2014

Author: abg3

Source: slideshare.net

Description

An interesting collection of activities related to the wonderful film by Ang Lee LIFE OF PI.
You'll also find activities in Catalan.
http://abelsenglishpage.blogspot.com
http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/inici/pelicules/la-vida-de-pi/

Curs 2013 - 14 LA VIDA DE PI [LIFE OF PI] www.cinemaperaestudiants.cat Nivells: Cicle Superior de Primària / ESO / Batxillerats / Cicles Formatius / C. de Formació d’Adults - Àrees: Llengua anglesa / Religió / Coneixement del medi natural, social i cultural / Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania / Educació per a la ciutadania i els drets humans / Educació ètica cívica - Temes: Educació en valors / Adolescència. Joventut / Mitjans de transport. Educació vial / Diversitat cultural. Immigració. Emigració / Món animal i animals de companyia / Mort. Dol.

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA Suggeriments per al professorat Índex d’activitats Direcció: Ang Lee. País: USA. Any: 2012. Durada: 127 min. Fitxa Patel), artística; sinopsi ….............................................….... Gènere: Drama. Interpretació: Suraj Sharma (Pi tècnica i Irrfan Khan (Pi adult), Tabu (Gita Patel), Rafe Spall (escriptor), Adil El dossier que us fem Pi), Gérard Depardieu (Cuiner). Guió: David Hussain (pare de arribar conté un English Activities seguit d’activitats per treballar amb Magee; basat en la novel·la homònima The plot …............................................................................…………… de Yann Martel. l’alumnat dins l’aula abans o després de i Ang- Lee. Música: Mychael Producció: David Womark, Gil Netter - Who la projecció. Aquestes Claudio Miranda. Muntatge: is who in the film …………….…....................………………………..…… Danna. Fotografia: activitats són Tim Squyres. opcionals, deixant al vostre criteri, a Disseny de producció: David Gropman. - Names of animals …………….…..…………….....................................……. partir del coneixement real que teniu del - Prepositions of place ………..........................................................…… vostre alumnat, la manera de treballar el - Tiger info graphic ……………....….....................……………………………..…. film.SINOPSI - Famous castaways in the movies ……………………………….….....……..…. A La Vida de Pi coneixerem Pi Patel, - Reorder sentences and exercises with there is / there are ………..…. fill del propietari del - Reading: Survival at zoològic de la ciutat de l'Índia on viuen. La seva família decideix sea ………………………………………….….………..…. Direcció i concepció gràfica: una tempesta fa naufragar el vaixell en marxar al Canadà, però Cinema per a estudiants què viatgen. Pi aconsegueix salvar-se gràciesPensament i creences del protagonista, Pi Patel (en català) a una barcassa en la qual també hi ha un altre "passatger", un tigre de Bengala al - “Sincretisme religiós” ……………………………….………….………….….……….. Activitats eladaptació de textos: qual i jove intentarà domar per poder sobreviure. Pel·lícula Abelbasada en la novel·la homònima del canadenc Yann Martel. Gálvez i José Pica - Fe, força de voluntat i convicció en si mateix …………………..…………… Pàgines 3 4-5 6 7 8-9 10 11 - 12 13 14 - 15 16 17 - 18 1

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA Direcció: Ang Lee. Interpretació: Suraj Sharma (Pi Patel), Irrfan Khan (Pi adult), Tabu (Gita Patel), Rafe Spall (escriptor), Adil Hussain (pare de Pi), Gérard Depardieu (Cuiner). Guió: David Magee; basat en la novel·la homònima de Yann Martel. Producció: David Womark, Gil Netter i Ang Lee. Música: Mychael Danna. Fotografia: Claudio Miranda. Muntatge: Tim Squyres. Disseny de producció: David Gropman. Gènere: Drama. País: USA. Any: 2012. Durada: 127 min. SINOPSI A La Vida de Pi coneixerem Pi Patel, fill del propietari del zoològic de la ciutat de l'Índia on viuen. La seva família decideix marxar al Canadà, però una tempesta fa naufragar el vaixell en què viatgen. Pi aconsegueix salvar-se gràcies a una barcassa en la qual també hi ha un altre "passatger", un tigre de Bengala al qual el jove intentarà domar per poder sobreviure. Pel·lícula basada en la novel·la homònima del canadenc Yann Martel. 2

Looking for an idea for his second book, a writer visits a famous Indian storyteller, Pi Patel, in Montreal, Canada. Patel has an amazing tale that will make the writer believe in God. Patel is delighted to tell his story. [ENGLISH ACTIVITIES ] ACTIVITY ONE - THE PLOT Life of Pi is a fantastic movie telling the amazing adventures of Pi Patel at sea. Read the plot of the film and then choose the correct option in the comprehension questions. He was born in India in the territory of Pondicherry. His father was a zoo owner and named his son Piscine Molitor after a swimming pool in France. Piscine is bullied at school with cries of “Pissing Patel”, and he decides to change his name at “Pi”, after the mathematical symbol. Religion fascinates Pi, an unusual child, and he decides to add Christianity and Islam to his family’s Hindu faith. He is also fascinated by one of the zoo’s animals, a Bengal tiger which, like him, has a strange name, “Richard Parker”. Economic and political problems push Pi’s father into selling the zoo and deciding to emigrate to Canada, with his wife, Pi and Pi’s elder brother, plus a number of animals. The 16-year-old Pi boards a Japanese cargo ship with his family and most importantly Richard Parker. As the family queue for a meal in the ship’s kitchen one day, the cook insults Pi’s mother. Pi’s father attacks the cook. The ship encounters a fierce storm while sailing over the deepest part of the world’s ocean, and it starts to sink. Pi is on the deck watching the storm, and he does not realize the terrible danger on the ship. He tries to save his family, but a crew member throws him into a lifeboat, occupied apparently by just the cook. The ship disappears quickly beneath the waves. Pi quickly discovers that he is sharing the lifeboat with a zebra, an orangutan and a hyena… and the Bengal tiger. Pi’s faith is then put to the test. 3

1) Who visits Patel in Montreal? 2) Patel has got… 3) Patel was born 4) He was named after a… 5) He is fascinated by 6) How many religions does Pi have? 7) Pi also loves… 8) His family decides to emigrate to… 9) Who insults Pi’s mum on the ship? a) his father a) an amazing treasure a) in Vietnam a) swimming pool a) astronomy a) one a) the zoo a) Canada a) the cook b) Richard Parker b) an amazing story b) in India b) an actor b) ancient gods b) three b) a tiger b) France b) a sailor c) a writer c) an amazing map c) in Thailand c) a king c) religion c) two c) his mum c) Britain c) Richard Parker 10) How many people survive the shipwreck? 11) How many animals are there in the lifeboat? a) Pi and Richard Parker a) four b) Pi and his brother b) three c) only Pi c) only the tiger 4

ACTIVITY TWO - WHO IS WHO IN THE FILM Here, you have the pictures of the protagonists of the film. Re-read the plot and try to write the correct names below the correct pictures. The Japanese sailor Pi’s mum Pi’s brother (Ravi) The author Adult Pi The ship’s cook Piscine Molitor Patel (Pi) Pi’s father 1) ………………………… 2) ………………………… 3) ………………………… 4) ………………………… 5) ………………………… 6) ………………………… 7) ………………………… 8) ……………………… 5

ACTIVITY THREE – NAMES OF ANIMALS - Pi’s family owns a Zoo in Pondicherry, India. When they move to Canada, they board all the animals onto a cargo ship. Animals are very important in this film. Please, try to reorder these letters to form correct animal names. regti …………………………………………… abrez ………………………….……………… nyeha ………………………………………… torangaun ………………………………..… keatmers …………………………………… leawh ………………………………………… sihf lyfing …………………………………… ksahr ……………………………………….… 6

ACTIVITY FOUR – PREPOSITIONS OF PLACE Prepositions are words which relate one noun (or pronoun) to another, in time or space, such as "before" (school starts before 9 am), "with" (I went to the cinema with him), "by" (the house was destroyed by the earthquake) and so on. Prepositions are very important in English, and their use is quite different from Spanish or Catalan. Study this chart with prepositions of place and then have a look at the next pictures from the film. Can you fill in the blanks with the correct preposition? 7

The tiger is ………. the boat Pi is standing ………. the tarpaulin The flying fish fly ………. the boat The shark swims ………. the raft The cargo ship sinks ………. the Mariana trench. The meerkats climb ………. the tree Pi arrives ………. the shore and lies ………. the beach. Pi spends more than 200 days ………. sea. The shining jellyfish are ………. the raft. 8

ACTIVITY FIVE – TIGER INFO GRAPHIC 1) Tigers are well known for its orange coat and …………………. ………………… Click on the info graphic* below, read the information it gives you about tigers and complete the following sentences. 2) The noise of cats is called PURR, but tigers can make five different noises. What are they? …………………. , …………………. , …………………. , …………………. , …………………. * info graphic: information graphic, visual interpretation of data. 3) How many stripes does a tiger have? 4) Tigers can see BETTER / WORSE than humans at night. 5) A tiger’s roar can be heard a long way away TRUE / FALSE 6) Tigers use their ……………….. to keep balance when turning. 7) The only carnivore species larger than the tiger is the …………………… 8) Tigers have four paws with four claws in each one. TRUE / FALSE 9) Tigers are POOR / EXCELLENT swimmers. 10) If you find a group of tigers you must call it a ……………………. 11) Tigers mainly hunt at DAY / NIGHT 12) Tigers can jump a total of …………………. feet in one jump. It is an equivalent of …………………. metres. 13) Write the four different habitats where tigers can be found: ………………………. , ……………………………… , ……………………. , ……………………… 9

ACTIVITY SIX – FAMOUS CASTAWAYS IN THE MOVIES NAME OF FILM A person who is stranded at sea is called a “castaway”. This is the case of Pi, the protagonist of the film. In the history of films castaways have been protagonists of many stories. Read the next texts on page 12 and then decide which film each sentence describes. Can you write the names of the films beside the sentences? 1. The castaways in this film had a pirate attack. 2. The actress in this film was awarded for her poor acting. 3. The protagonist of this film had to put on weight and then lose it again. 4. This film is an adaptation of a novel. 5. The story of these castaways is not a film but a TV series. 6. These two films are starred by children and teens. 7. Three films involved a plane in the story. 8. The castaways in this film lived on a tree house. 9. The children in this story go wild on the island. 10. The protagonist of this film is addicted to working. 11. The island of this story was full of mysteries. 10

CASTAWAYS IN THE MOVIES Castaways have always been a very popular subject for movie-makers. Over the years there have been classics and turkeys, some of which you can see here. SWISS FAMILY ROBINSON (1960) LORD OF THE FLIES (1963) This is a Disney adaptation of a 1812 German novel. A family sailing to New Guinea is attacked by pirates and then shipwrecked on a deserted tropical island, where they create a home in a huge tree house. Filmed in Tobago, where there was little local wildlife, the studio imported animals from around the world. It was a brilliant adaptation of Nobel Prize-winner William Golding’s classic novel. A group of English schoolboys are evacuated from the country in the middle of a war by plane; the plane is shot down near a remote island. The children become savages after reaching land. Most of them had not read the book, so the result was highly improvised. THE BLUE LAGOON (1980) CAST AWAY (2000) TV SERIES LOST (2004-2010) It was a ridiculous romantic adventure, which cost $4.5 million and took an incredible $59 million at the box office. Two young children are marooned on a tropical island paradise. They grow up and fall in love. The actress was only 14 and had to testify in Congress that body doubles were used in her nude scenes. Tom Hanks gained 23 kilos for this film to make him look like an overweight, middle-aged man. After the “fat” scenes were filmed, Hanks had a year’s break to lose the extra kilos before filming began again. A “workaholic” business executive is marooned on an island after his plane crashes into the ocean. More recently, the latest boom of TV fiction created one of the best series of all time, Lost. This series is about the misfortunes of the survivors of a plane crash who find themselves on a mysterious tropical island. The series was a huge critical and popular success, and the last episode was watched worldwide. ACTIVITY SEVEN. 11

ACTIVITY SEVEN This is a short summary of the film, but the sentences were torn by the tiger at the zoo. Can you match the beginnings and endings? 1. Pi has … a. at the Zoo of Pondicherry. 2. Pi's classmates … b. to Canada because his father 3. Pi's father works … 4. A Bengal tiger called Richard Parker … sold the zoo. c. on the voyage to Canada. d. with Richard Parker and other animals in the lifeboat. 5. Pi's family has to move … 6. The ship sinks … Pi's family's zoo has a lot of beautiful animals. Complete these sentences using “there's a/an” or “there are”. Think whether the sentence is singular or plural. f. is the most wonderful animal at 7. Pi has to survive … ACTIVITY EIGHT e. an older brother called Ravi. the Zoo. g. call him funny names at school. .......................... tiger in the zoo. .......................... elephant in the zoo. .......................... giraffe in the zoo. .......................... a lot of flamingoes in the zoo. .......................... rhino in the zoo. .......................... parrots in the zoo. .......................... snake in the zoo. .......................... orangutan in the zoo. .......................... zebras in the zoo. .......................... lion in the zoo. .......................... Komodo Dragon in the zoo. 12

ACTIVITY NINE – SURVIVAL AT SEA After the ship sinks, Pi has a difficult time at sea, but his abilities help him survive the disaster. Read the next text, which has been adapted from the website www.wikihow.com . Then try to find the correct picture that describes each survival tip. HOW TO SURVIVE IF LOST AT SEA No one wants to contemplate their peaceful sailing vacation or boat trip turning into a disaster - and most mariners or ship passengers will have safe journeys. However, when faced with the unpredictable nature of the sea, it is best to plan for the worst. PLAN IN ADVANCE 1. Make sure your boat has the required supplies (seaworthy life raft, enough life jackets, dry suits, bottled water, radio transmitters, etc...). 2. Package your emergency items in waterproof containers above decks, preferably strapped into the lifeboat. 3. Create an emergency plan (one or two people should be in charge) and practice this emergency procedure with your shipmates. IN THE EMERGENCY 4. Move above decks if you are not there already. 5. Collect your survival objects and move toward the nearest lifeboat. If you are not able to board the raft from the deck, swim towards it. Your odds of being rescued are much higher if you are with the group on a large raft. 6. Take seasickness medication, even if you do not usually get seasick. 7. Cover the life raft. There is usually a cover provided. This will help protect you from the weather. 8. Signal a distress call on your radio. You must state the name of your vessel, your situation, your last known location, and the number of people with you. EXTREME SURVIVAL TACTICS 9. Collect seawater in a large container. Place a smaller container within this one, and cover both with plastic wrap. Place a small weight in the centre of the plastic wrap. Evaporation will cause the water to collect on the plastic, and drain inward, leaving the salt behind. 10. Catch fish using a curved piece of metal or plastic on a string. The shadow of the raft will attract fish, even further out at sea. If you have a net, you may try using this instead. Prepare the fish by removing all the guts (where parasites are most likely to be). Adapted from: http://www.wikihow.com/Survive-if-Lost-at-Sea 13

A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) 14

1. SINCRETISME RELIGIÓS [ACTIVITAT EN CATALÀ] PENSAMENT I CREENCES DE PI PATEL Llegeix aquests textos i comenta’ls a classe * El Yajur Veda és un dels quatre Vedes (les escriptures sagrades més antigues de l'Índia). "Vaig a explicar-te una història que et farà creure en Déu" (Pi Patel a l'escriptor) Una de les característiques de la societat actual és la barreja i la combinació d'elements de diferents cultures, fruit de la mútua relació que avui dia hi ha entre totes elles. Aquest procés de transculturització i mestissatge entre diferents cultures es reflecteix a la pel·lícula en el "sincretisme religiós" que professa el protagonista, en les reflexions filosòfiques i espirituals del qual val la pena fixar-se. D'entrada, el protagonista és originari de l'Índia i ha estat educat en el sistema de creences hindú. En aquesta religió, composta de diverses deïtats, els animals són tractats amb respecte. Alguns déus hindús són animals, com Hanuman, el déu mico, o Ganesh, el déu amb cap d'elefant. "No has d’utilitzar el teu cos donat per Déu per matar altres criatures de Déu, ja siguin humanes, animals o el que sigui." (Yajur Veda*, 12.32) "Abstenint-se de matar qualsevol ésser viu, s'obté l'aptitud per a la salvació." (Manusmriti, 6.60) 15

Però a més, Pi viu la seva infància a Pondicherry, al sud-est de l'Índia, una zona ocupada per França des de 1769 fins a 1954 i que va rebre la influència de la cultura francesa. A la pel·lícula, el protagonista explica que alguns barris de Pondicherry semblen pobles francesos. Gràcies al coneixement que Pi té de la religió cristiana portada allà pels francesos (Pi visita una església cristiana i demana als seus pares ser batejat) i de la religió musulmana (hi ha un barri musulmà a Pondicherry), el protagonista fa seves algunes idees de cada religió i acaba creant el seu propi pensament religiós, una mena de "sincretisme religiós" barreja de creences hindús, cristianes, musulmans i jueves. "La fe és una casa amb moltes habitacions" Imatge de Ganesh, el déu amb cap d'elefant Situació de Pondicherry a l’Índia (Pi Patel a l’escriptor ) 16

2. FE, FORÇA DE VOLUNTAT I CONVICCIÓ EN SI MATEIX La vida de Pi és una pel·lícula d'aventures on es barregen una història fantàstica i una història dramàtica, ambdues travessades per un profund missatge sobre la importància que tenen en la lluita contra les adversitats la fe, la força de voluntat i la convicció en nosaltres mateixos. Al llarg del film, el protagonista s'ha d'enfrontar a molts reptes, el més gran dels quals és les seves pròpies pors personals que poden acabar ocasionant-li la mort. Durant 32) seu solitari viatge per mar en companyia d'un tigre, Pi aprèn a aplicar els el ensenyaments rebuts i gràcies a ells aconsegueix tirar endavant. A més, Pi descobreix noves coses sobre si mateix que també l'ajudaran: com no perdre mai l'esperança i la convicció en què no s'ha claudicar, per molt dolentes que siguin les circumstàncies que ens envoltin. Aquestes idees, i la por a morir, són els motors que mantenen viu el protagonista. Ang Lee (director del film) i Suraj Sharma (Pi Patel) amb Richard Parker, el tigre de la pel·lícula Fent una lectura més general sobre els ensenyaments i el missatge que transmeten aquest film, podem concloure que a tots nosaltres, com li passa al protagonista, se'ns poden presentar a la vida circumstàncies que soscavin la nostra capacitat de resistència a diferents nivells (tant físic, com psicològic, emocional, etc.) i són en aquests moments quan es posa a prova el grau de convicció en nosaltres mateixos, la força de les nostres conviccions i ideals. Alguns de nosaltres es recolzaran en les seves creences i valors religiosos, altres en les seves creences i valors humans, alguns cercaran el consell i les paraules de tercers... però tots, com Pi, haurem d'aprendre a ser forts i a no deixar-nos vèncer per les adversitats, per molt grans que aquestes siguin. 17

www.cinemaperaestudiants.cat info@cinemaperaestudiants.cat 18

Add a comment

Related presentations

Related pages

Life of Pi - Activity Pack | Singapore - ReadPbn

Your shopping cart is empty! MENU. Professional Development
Read more

Life of Pi - Downloadable Activity Pack - Prestwick House

The captivating story of Pi, an Indian boy, who survives 227 days stranded on a lifeboat with a Bengal tiger, named Richard Parker. Show your students how ...
Read more

LIFE OF PI ACTIVITY PACK - 8 ACTIVITIES - NOVEL STUDY ...

Life of Pi Activity Pack - 8 Activities - Novel Study. ... thoughtful activities to accompany Yann Martel's Life of Pi. ... Animals and Humans Allegory ...
Read more

Life of Pi - Activity Pack - Prestwick House

The captivating story of Pi, an Indian boy, who survives 227 days stranded on a lifeboat with a Bengal tiger, named Richard Parker. Show your students how ...
Read more

Hyperbole life of pi

Hyperbole life of pi Nov 20, 2012 . ... Activity Pack™. Life of Pi. B y y ann M artel. Click here · to learn more. . Find an example of simile, ...
Read more

Life of Pi | San Mateo County Library | BiblioCommons

Life of Pi (Blu-ray Disc) : A ... Edition: Blu-ray+DVD combo pack. Characteristics: ... Community Activity. Comment (102) Age (9) Quotes (5 ...
Read more

A hyperbole in life of pi

Activity Pack™. Life of Pi. B y y ann M artel. Click here · to learn more. . Find an example of simile, personification, onomatopoeia, ...
Read more

Life of Pi, Movie Bible Study - Small Group Bible Studies ...

Study has been added to your pack! ... Life of Pi can stimulate discussions about the power of testimony, ... Paranormal Activity 2; Penelope;
Read more

Film Education | Resources

Film Education provides free online resources on films for primary and secondary students ... Life of Pi online ... activity sheets and teacher''s notes ...
Read more