Lietuva (j. strielkunas).37.

75 %
25 %
Information about Lietuva (j. strielkunas).37.
Education

Published on March 11, 2014

Author: miride

Source: slideshare.net

foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

1939 - 2010 foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

Lietuva — kaip šūvis į krūtinę, foto Petras Lozda

Lietuva — kaip skrydis lig dangaus, foto Petras Lozda

Kaip diena pirma ir paskutinė, foto Petras Lozda

Už kurios lyg skęstantis laikaus. foto Petras Lozda

Lietuva — akmuo prie slenksčio seno foto Petras Lozda

Ir lietaus lašelis debesy foto Petras Lozda

Lietuva — ugnis, kurią kūrenam foto Petras Lozda

Ir kurioj sudegsime visi. foto Petras Lozda

Lietuva su pagonybės mitais, foto Petras Lozda

Lietuva su šimtmečių lažu. foto Petras Lozda

Lietuva — grėsmingas dinamitas foto Petras Lozda

Tūkstančiuos sukilėlių laužų. foto Petras Lozda

Visos pievos, upės apraudotos foto Petras Lozda

Graudžiose lietuvės raudose. foto Petras Lozda

Švietė širdys protėvių raudonos — foto Petras Lozda

Požemiuos įkalinta dvasia. foto Petras Lozda

Mes visi tenai — gelmėj — užgimę foto Petras Lozda

Po lenktu sukilėlio dalgiu. foto Petras Lozda

Ir visus mus Lietuva augino foto Petras Lozda

Tarsi lauką želiančių rugių. foto Petras Lozda

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją, foto Petras Lozda

Ir keliai, nubėgantys kalvom... foto Petras Lozda

Kažkada iš Lietuvos atėję, foto Petras Lozda

Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon. foto Petras Lozda

Ir tenai, kur po visų klajonių foto Petras Lozda

Žemėn atsiguls mana galva, foto Petras Lozda

Nerašykit mano vardo, žmonės, foto Petras Lozda

Parašykit, žmonės: L i e t u v a. foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

foto Petras Lozda

Add a comment

Related presentations

Related pages

LIETUVA. J Strielkunas - YouTube

LIETUVA. J Strielkunas ... J. Strielkūnas - Lietuva - Duration: ... Jonas Strielkūnas "Laiškas" - Duration: 3:37.
Read more

Lietuva - Education - documents.tips

1. Lietuva 2. Trakų pilis 3. Gedimino pilis 4. Vilniaus televizijosbokštas 5. Kryžių kalnas 6. Puntuko akmuo 7. Vilniaus arkikatedra 8. Trijų…
Read more

Ieva Baranauskaitė | pagal Jono Strielkūno kūrybą | - YouTube

Ievos Baranauskaitės muzikinės interpretacijos su poeto Jono Strielkūno kūryba, ... 37. klajojantis ... „LIETUVA J Strielkunas“ 2014 ...
Read more

Adomaitytė Gintarė - Rašytojai - rasytojai.lt

B i b l i o g r a f i j a : Debesėlis ieško vardo: pasakos. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 1999. Laumžirgių namai: apysaka. – Vilnius: ...
Read more

www.upc.smm.lt

LIETUVA BRANGI http://www.antologija ... 23, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 ... article/4587-jonas-strielkunas-eilerasciai-is ...
Read more

Read bukletas_pataisytas_po1lapa - readbag.com

Pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... LIETUVA JUODØJØ EGLIØ ... J ...
Read more

bukletas pataisytas po1lapa - industrus.lt

37 HERKUS MANTAS Juozas Gruðas 10,50 11,45 ... 41 JAUNOJI LIETUVA Maironis 11,50 12,54 ... 8 LIETUVIØ NEOREALIZMO PROZA J. Tumas - Vaiþgantas ...
Read more