libraries and social network ספריות ורשתות חברתיות

67 %
33 %
Information about libraries and social network ספריות ורשתות חברתיות

Published on February 12, 2008

Author: smadime

Source: slideshare.net

Description

libraries using social network as wiki, blog, media shering, discussion group and more
ספריות משתמשות בטכנולוגיות חדישות למטרות שיתופיות והעברת ידע כמו וויקי, בלוגים, פורומים, מדיה ועוד

שיתופיות , web 2.0 , רשתות חברתיות מילים גדולות - מה הקשר אל הספריות ? סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

תוכנות חברתיות – social software כלי ה - web2.0 הם חופשיים קלים לשימוש קשורים לאנשים הדדיים השתתפותיים משרים אוירה קהילתית משרים אוירה משתפת סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

כלי ה - web2.0 הם

חופשיים

קלים לשימוש

קשורים לאנשים

הדדיים

השתתפותיים

משרים אוירה קהילתית

משרים אוירה משתפת

בספריות ציבוריות אקדמיות בית ספריות מיוחדות קיבוציות תוכנות חברתיות – social software סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בספריות

ציבוריות

אקדמיות

בית ספריות

מיוחדות

קיבוציות

מאפשרות לאנשים : ליצור לפרסם את יצירתם להתקשר עם ... לשוחח להצביע לחלוק תוכנות חברתיות – social software סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מאפשרות לאנשים :

ליצור

לפרסם את יצירתם

להתקשר עם ...

לשוחח

להצביע

לחלוק

למה תוכנות חברתיות בספריה ? סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

הכלים החברתיים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן מדריך נושאים תוכנה חברתית Media Sharing רשתות חברתיות סימניות Second life מסרים מהירים פורומים בלוגים Wikis תשובות

וויקי ' ס Wikis קל לפרסום אין צורך לדעת שפות תכנות כלי טוב ל : עבודה בשיתוף הקמת בסיס ידע שאלות ותשובות אנציקלופדיה קשרים פנימיים ויקימילון , ויקיפדיה , סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

קל לפרסום

אין צורך לדעת שפות תכנות

כלי טוב ל :

עבודה בשיתוף

הקמת בסיס ידע

שאלות ותשובות

אנציקלופדיה

קשרים פנימיים

וויקי ' ס Wikis http :// he . web2 . wikia . com / http :// www . wiki . co . il סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

וויקי ' ס וספריות http :// he . wikipedia . org סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

וויקי ' ס וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

וויקי ' ס וספריות ארגון הספריות האמריקאי הסברים על הספרייה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

ארגון הספריות האמריקאי

וויקי ' ס וספריות הדרכה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

וויקי ' ס וספריות מיזם הקושר את כל אתרי ה ALA שיווק של הספרייה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מיזם הקושר את כל אתרי

ה ALA

וויקי ' ס וספריות תרומה לקהילה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פורומים קבוצות דיון קבוצת דיון היא קבוצה בעלת עניין משותף ה " משוחחת " ( בכתב ) על נושא נתון החלפת דעות , תגובות שאילת שאלות לצורכי לימוד הכרות עמיתים דו שיח א - סינכרוני סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

קבוצת דיון היא קבוצה בעלת עניין משותף ה " משוחחת " ( בכתב ) על נושא נתון

החלפת דעות , תגובות

שאילת שאלות לצורכי לימוד

הכרות עמיתים

דו שיח א - סינכרוני

פורומים וספריות מידע שאלות ותשובות לימוד קבוצתי סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פורומים וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פורומים וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פורומים וספריות פעילות הקבוצה safranym לאורך השנים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פורומים וספריות הפניה לקבוצות דיון סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות חברתי מידע רמה גבוה של קישורים קטגוריות מיון התחדשות שינוי שפה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

חברתי

מידע

רמה גבוה של קישורים

קטגוריות

מיון

התחדשות

שינוי שפה

בלוגים וספריות הסברים, שיווק סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות נושאי לימוד , לוח מודעות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות בארץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות בארץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בלוגים וספריות בארץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות קבוצת אנשים שמתקיים ביניהם קשר – עולם חברתי באינטרנט – אתר המספק במה להתקשרות חברתית . ניתן : לאתר חברים למצוא חברים חדשים להעביר מסרים לשחק לראות ולהראות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

קבוצת אנשים שמתקיים ביניהם קשר – עולם חברתי

באינטרנט – אתר המספק במה להתקשרות חברתית .

ניתן :

לאתר חברים

למצוא חברים חדשים

להעביר מסרים

לשחק

לראות ולהראות

רשתות חברתיות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות הפניות לקטלוג מקום מפגש נקודת מוצא לתכנים אקדמיים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות יעץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות מידע לספרנים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות בארץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

רשתות חברתיות וספריות בארץ סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות שיווק פרסום מה עושים בספריות אחרות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות הדרכה סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדיה שיתופית וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מסרים מהירים תיבת המסרים המהירים של הקפה תיבת המסרים של גוגל סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

תיבת המסרים המהירים

של הקפה

תיבת המסרים של גוגל

מסרים מהירים וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

Social bookmarking - סימניות ניהול הידע - איסוף המועדפים ברשת כולל תגים ניתן ליצור רשימת נושאים אישית / קבוצתית / שיתופית בקלות הצבעה משותפת http :// www . digg . com סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

ניהול הידע - איסוף המועדפים ברשת כולל תגים

ניתן ליצור רשימת נושאים אישית / קבוצתית / שיתופית בקלות

הצבעה משותפת

Social bookmarking - וספריות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

Second Life http :// secondlife . com סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

Second Life וספריות כנסים , מפגשים וריטואלים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

תשובות סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדריך נושאים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדריך נושאים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

מדריך נושאים סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

כל אלו למה ? סמדי מלמד - ספריית המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

Add a comment

Related pages

הבלוג החדש של יונית: אפליקציות לקריאת ספרים אלקטרוניים

... ספרים אלקטרוניים ורשתות חברתיות. ... , nook, Social Reading. אין ... ספריות ציבוריות הם מקומות ...
Read more

הבלוג החדש של יונית: ספריות והומלסים

מאמרים על ספריות, ספרים, ספרים אלקטרוניים ורשתות חברתיות. ... ספריות והומלסים ...
Read more

בלוג הספריות של אוניברסיטת תל-אביב | חדשות, אירועים, דעות ...

ספריות, נתונים מקושרים והווב הסמנטי – שירות ...
Read more

websec - vlib.eitan.ac.il

Social Engineering ... (Network Security Controls) ... אספקת הגנה מפני ניצול חולשות של ישומים ורשתות ...
Read more

Microsoft Volume Licensing - Volume Licensing Options for ...

Microsoft Partner Network; ... Public libraries and museums; ... Volume Licensing programs are tailored to your organization's size and needs, ...
Read more

להורדת המסמך בפורמט PDF - המרכז הלאומי להתמודדות עם איומי ...

להורדת המסמך בפורמט pdf - המרכז הלאומי להתמודדות עם איומי סייבר +
Read more

videozone 4 catalogue - spotidoc.com

videozone 4 catalogue +
Read more

אור התיישבות לאומית - אקטואלי, אזור תעשיה, הנדסה, היי טק ...

You will also have direct access to be key contributor in the development of cutting edge technology in network ... חברתיות. ... libraries, tools ...
Read more