Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland

50 %
50 %
Information about Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
Education

Published on March 12, 2009

Author: sneuperdokkum

Source: slideshare.net

Description

Slides van de lezing door Anton Musquetier over het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland, ofwel het Staten Archief van Friesland 1813-1924.
Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is, noteer ik bij de familienamen een korte beschrijving/onderwerp op de site http://www.altijdstrijdvaardig.nl
In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn personen die komen uit Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,
Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen).

Familiewapen Musquetier volgens diverse lakzegels vanaf het jaar 1610

Familiewapen Musquetier volgens Vorsterman van Ooyen

Johan Daniel Musquetier Vice Admiraal

Neeltje Maria Vetter

Ick Doorotea Vermeulen ben gebooren int jaer 1648 den 24 e Junij enz. mijn man Arent Musquetier is gebooren int jaer 1647 enz. haar familie aantekeningen blz. 1

Dorothea Vermeulen gehuwd met Arend Musquetier haar familieaantekeningen blz. 2

Provinciaal Bestuurlijk Archief (de Staten) 1913-1924 Een onuitputtelijk archief voor de genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen de jaartallen. Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 behield de Griffie de Indeling van de onmiddelijke voorganger ; Het Bureau van de Prefectuur

Vergunning om te mogen varen in Friesland

Vergunning om te mogen varen in Friesland

Vergunning om te mogen varen in Friesland

De Grens van Sneek en IJlst in het jaar 1816 met waterverf ingekleurd

De Grens van Sneek en IJlst jaar 1816

A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer

A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer

A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer

A.N.W.B. aanvraag plaatsing wegwijzer

A.N.W.B. verklaring plaatsing wegwijzer

Menno van Coehoorn (foto bron stichting Menno van Coehoorn)

Correspondentie Praalgraf te Wijckel van Menno van Coehoorn (1641-1704)

1782 de eerste herstelling Graf Menno van Coehoorn (bron stichting Menno van Coehoorn)

Graf Menno van Coehoorn 2008 (bron stichting Menno van Coehoorn)

De Scheepsrampen Peasens en Moddergat en de Wierumer Visschersvloot

Belastingplichtigen in het jaar 1820 inwoners van Friesland die meer dan fl. 200 aan belasting moeten betalen

Grensscheiding Grieteny Het Bildt

Grensscheiding Grieteny Het Bildt

Grensscheiding Grieteny Het Bildt

Grensscheiding Grieteny Het Bildt

Grensscheiding Grieteny Het Bildt

Voorzijde School Oude Bildtzijl 1 Maart 1814

Achterzijde School Oude Bildtzijl 1 Maart 1814

 

Verzoek van de weduwe Peeters

Aanvraag voor een vergunning tot het bevaren van het kanaal van Groningen over het Jeukermeer en….

10 januari 1913 aanvraag Frans Hart Toneeldirecteur te Beverwijk

Drogeham 1837

Drogeham 1837

Een brief van het College van Regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp: Rumfordsche soep.

Een brief van het College van Regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp: Rumfordsche soep.

G. Pars te Franeker aan de Froonacker

Pakhuis van G. Pars Franeker 27-12-1909

Franeker 27-12-1909

Een gedeelte van de 75 handtekeningen die een protest brief hebben ingediend tegen de Schout Freerk Ymes Tichelaar

1898, Omslag van een Dienstregeling naar Schiermonnikoog

1898 Kaartje wat bij de Dienstregeling naar Schiermonnikoog zit

1898 Dienstregeling naar Nordseebad Schiermonnikoog

1898, Emden Schiermonnikoog en Borkum Schiermonnikoog

1817, Een Contributive Repartitie dorpe Balk

1817, Een Contributive Repartitie dorpe Balk

1918,Dienstregeling N.V. Stoomboot-Maatschappij Schiermonnikoog

1918,Dienstregeling N.V. Stoomboot-Maatschappij Schiermonnikoog

Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen

Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen

Waterschap Henshuizen een verzoek om een duiker te mogen plaatsen

Buitenlandse Zeevaart en Visserij

Bestek en Voorwaarden Marine

1879 Stoombootmy Drachten-Sneek

1879 Stoombootmy Drachten-Sneek

Sollicitatie voor de functie van Veldwachter

De Nederlandsche Tramwegmaatschappij te Utrecht

1882, Stoombootdienst Makkum-Bolsward-Sneek van M. Bonting

Stoombootdienst Amsterdam-Marken1901

Stoombootdienst Amsterdam Marken 1901

Stoombootdienst Amsterdam Marken de Dienstregeling Engels, Frans, Duits en in Nederlands 1901

Militaire zaken

31 Juli 1813 , Uitgaven van aller aard die nog betaald moeten worden door het voormalige District Rauwerderhem

Zegel met opschrift; Schoterland te Grit: Zegel

1817, Lakzegel met opschrift Gaasterl.

Bouwtekeningen school Gorredijk 1822

Bouwtekeningen school Gorredijk 1822

Veel documenten over vergane schepen op b.v. Ameland

In en Uitvoer Biljetten

Een lijst van 1825 waarop de namen van o.a. Medicine Doktoren

Opgave van Ambtenaren gevangenissen 1824

Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen in de overzeesche bezittingen 1841

Personen die toestemming hebben gekregen van het 7e reg. Infanterie om …..

Een lijst van de Royel Western Yachtclub…..

Nominative staat van eenige militairen deel 1

Nominative staat van eenige militairen deel 2

Bedank brief voor de verleende vergunning

Bericht van ontvangst 1904

Yacht “Lily Maid”

Yacht “Lily Maid”

Yacht “Lily Maid”

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online

Afgelopen zaterdag 7 maart gaf Anton Musquetier een presentatie voor NGV Friesland en het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy in It Aljemint te ...
Read more

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland ...

De officiële website van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Read more

Friesland Provinciaal Bestuurlijk Archief » Stamboom Gids

Friesland Provinciaal Bestuurlijk Archief. Titel. Friesland Provinciaal Bestuurlijk Archief. Beschrijving. Provinciaal Bestuurlijk archief van Friesland ...
Read more

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland online ...

... Provinciaal Bestuurlijk Archief Frieslandhttp://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=mmydocumentsprivepowerpointprovinciaalbest ...
Read more

Tresoar • Bekijk onderwerp - Lezing Bestuurlijk Archief ...

Hallo Allemaal Op zaterdag 7 maart 2009 zal ik een lezing houden over Het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (de Staten) met een PowerPoint
Read more

Lezing Bestuurlijk Archief van Friesland » Actualiteit ...

Hallo Allemaal. Op zaterdag 7 maart 2009 zal ik een lezing houden over Het Provinciaal. Bestuurlijk Archief van Friesland (de Staten) met een PowerPoint
Read more

Home Page van Anton Musquetier.

15 januari 2000 ben ik begonnen met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief ... de Provincie Friesland te ...
Read more

Lezing Provinciaal Bestuur Friesland Anton Musquetier ...

Lezing Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland Slides van de lezing door Anton Musquetier over het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland, ofwel het ...
Read more