Leveranciersbijeenkomst work in progress

0 %
100 %
Information about Leveranciersbijeenkomst work in progress

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Work in Progress 27 maart 2014 De Fabrique Utrecht

Het congres wordt georganiseerd door KING en VNG, met onder meer bijdragen vanuit Operatie NUP, Waarstaatjegemeente.nl, Informatievoorzi ening Sociaal Domein (vISD), Operatie BRP, Gemma en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

Thema’s • Decentralisaties • Ondernemersdienstverlening • Informatiebeveiliging

Programma • • • • 8.30 – 9. 15 9.15 – 9.45 10.00 - 15.45 16.00 – 17.30 Inloop Plenaire opening Sessies Borrel en plenaire afsluiting • Alle sessies 2x • Tijdig aan de borrel, geen grote plenaire afsluiting

Soorten sessies • • • • Werksessies Kennissessies Inspiratiesessies Leverancierssessies – Fundament – Casco – Inrichting In programma wordt samenhang en volgordelijkheid sessies aangegeven.

Werksessies In deze sessies gaan de deelnemers concreet aan de slag met een plan voor de eigen gemeente. De gekozen onderwerpen worden met de verantwoordelijke projectleider uitgewerkt volgens concept i-NUP Academy. Waar nodig aanmelding vooraf en huiswerk. Duur 110 minuten

Kennissessies Over een specifiek onderwerp binnen een thema. Bij voorkeur samen met een gemeente. Zijn inhoudelijk van belang voor de werksessies. Moeten meerwaarde KING kunnen onderstrepen. Duur 50 minuten

Inspiratiesessies • • • • • Lego bouw door leerlingen 3D printer Serious ambtenaar Nederland – België op standaarden Hackers Duur 50 minuten

Leveranciersessies Over een specifiek onderwerp binnen een thema. Bij voorkeur over hoe de oplossing van de leveranciers past binnen de architectuur en standaarden vanuit KING. Duur 25 minuten

Rode draad in alle sessies Wat draagt dit onderwerp/deze sessie bij aan: (minimaal 3 moeten in sessie terugkomen) • • • • • • Stelsel van Basisregistraties (verplicht!) Standaardisatie Opdrachtgeverschap Samenwerking Hoe betrek ik bestuurders Netwerksamenleving

Licentie debat • Nieuwe vormen van prijsstelling voor de overheid? • Zie ook LinkedIn discussie. Duur 50 minuten

Rol leveranciers • Hoe vullen we partnership in? • Welke toegevoegde waarde bieden wij elkaar? • Wat kan KING voor u doen voor, tijdens, na de beurs? • Bereid u uw mensen voor op zo een dag? • Aanhaken bezoeker met hoe standaarden en architectuur worden toegepast • .....

Afsluiting

Add a comment

Related pages

Work in Progress - Documents

Leveranciersbijeenkomst work in progress Work In Progress 1. OBJECTIVES There are several objectives which must be met to fully achieve this brief, some of ...
Read more

Agenda | KINGgemeenten.nl

Agenda jaaroverzicht work-progress-congres-2015. Toon overzicht van 2015 | 2016 | 2017. mei 2016; 19 mei: ... Leveranciersbijeenkomst: 16 september:
Read more

Leveranciersbijeenkomst op 7 maart | KINGgemeenten.nl

Eén-op-één gesprekken nieuw onderdeel tijdens KING Leveranciersbijeenkomst Op vrijdag 7 ... Dezelfde thema's staan centraal op het Work in Progress ...
Read more

Werkgroep RSGB 3.0 - GEMMA Online

De bijeenkomst van leveranciers is in verband met het KING Work In Progress congres ... 20150312 AGENDA werkgroep RSGB Leveranciersbijeenkomst ...
Read more

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Leveranciersbijeenkomst KING KING organiseert in maart een leveranciersbijeenkomst voor productmanagers, ... Het Work in Progress Congres staat dit
Read more

Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening ...

Leveranciersbijeenkomst outline marktscan leveranciersbijeenkomst 1. Marktconsultatie & Marktscan vISD Realisatieprogramma Vrijdag 13 juni 2014 Wijnand ...
Read more