Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers

50 %
50 %
Information about Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Uitwerking i-versneller

Wat gaan we doen? • Wie zit er in de zaal? • De essentie / aanpak van de winstpakkers • Op welke standaarden starten we winstpakkers? • Overzicht van winstpakkers? • Interesse gewekt?

Heeft addenda ondertekend? Verwacht ondersteuning bij ontwikkeling en test? Wie Betalen en Invorderen Services 1.0 MijnOverheid Berichtenbox koppelvak 1.5 Zaak- Document Services 1.0 Documentcreatie Services 1.0 Prefill eformulieren Services 1.0 Wabo – BAG Services 1.0 Gebruikt het StUF testplatform? Ontwikkelt de standaarden?

i-Versnellers Praktijkbeproeving Collectieve vraag Grootschalig aanbod Collectieve winst

Praktijkbeproeving • Proof of the pudding is in the eating • Werkbare oplossing tussen 2 leveranciers bij gemeente. (ontwikkeling, compliancy en installatie) • Aanpassingen in processen zijn door gemeente doorgevoerd • Evaluatie / lessons learned Collectieve vraag • Vraag is bepalend voor prioriteitsstelling • Clusteren gemeenten in homogene groepen (leveranciers / baten / ….) • Clusters ondersteunen bij collectieve marktactiviteiten (marktscan, ….) • Parallel of samen met leveranciers betrekken van vak/gebruikersver. Grootschalig aanbod • It takes two to tango • Actief ondersteunen bij • Ontwikkelen • Testen • Implementeren • Om afspraken addenda na te komen

Overzicht standaarden Legenda standaarden •Zaak- Document services 1.0 •Documentcreatie services 1.0 •Betalen en Invorderen services 1.0 •WABO – BAG services 1.0 •Prefill eFormulieren services 1.0

PLANNING Q1 Uitgaande facturen geautomatiseerd verwerkt in de inningen administratie WOZ beschikking digitaal versturen via Berichtenbox Q2 Q3 Q4 2015 Voorb. Onderst. Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling Voorb. Onderst. Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling Informatie uit sociaal domein ontsluiten via midoffice Voorb. Onderst. Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling Eenduidige opmaak en beheer van documenten Voorb. Onderst. Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling Niet naar de bekende weg vragen Voorb. Onderst. Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling Aanpassingen in Wabo tijdig bekend bij BAG-administratie Praktijk beproeving Oriëntatie Vraagarticulaie / vraagbundeling

Automatiseren van de keten voor Betalen & Invorderen De Baten: Doelgroep • • • • • • Facturen naar de juiste adressen. Eén bericht voor alle uitgaande factuurstromen Voorkomen overkloppelen Statusinformatie over vordering middels kennisgeving en/of bevraging beschikbaar. Doorgroei naar Berichtenbox Belastingsamenwerking (en achterliggende gemeenten). – – – • • Zij krijgen vanuit gemeenten middels StUF-FIN vorderingen door. Zij creëren en versturen de factuur Toezien op ontvangen bedrag (met starten mogelijk vorderingstraject) Manager dienstverlening, vergunningen, -Belastingen, -middelen FAMO

WOZ beschikkingen ontsluiten via Berichtenbox De Baten: Doelgroep • • Financiële businesscase al snel te maken: – – – • • Portokosten, Papier-, drukkosten Handling, etc. Beschikking naar het juiste adres. (adres is BSN -> geen “adres onbekend”) Groei van 1 mln naar 6 mln MO accounts Belastingsamenwerking (en achterliggende gemeenten). – • Creëren en versturen beschikkingen voor veel gemeenten G32 gemeenten – Directeur/Manager Belastingen

Informatie uit sociaal domein ontsluiten via midoffice De Baten: Doelgroep • • • • • Actueel en compleet beeld zaak Sociaal Domein inclusief documenten in Mid Office. Bevordert integraal werken in organisatie en maakt ketensamenwerking gemakkelijker haalbaar. Klantcontact heeft inzicht in informatie. Eenvoudig zaakstatus ontsluiten aan burgers via één of meerdere loketten (gemeentelijke website, mijnoverheid, burgerportaal,…) en in potentie aan zorgorganisaties. • • Focusgemeenten op basis van backoffice leveranciers Sociaal Domein en top 5 Mid Office leveranciers. Aandacht voor leveranciers vergunningen ivm woningaanpassingen. G32 gemeenten G4, pilot Rotterdam

Eenduidige opmaak en beheer documenten De Baten: Doelgroep • • • • Minder fouten door gebruik van authentieke gegevens Sneller werken door geautomatiseerd invullen van gegevens Eenvoudiger en mogelijk centraal beheer van templates en huisstijl voor eenduidige uitgaande correspondentie Nader te specificeren

Niet naar de bekende weg vragen De Baten: Doelgroep • • • • • Minder fouten door gebruik van authentieke gegevens Sneller werken door geautomatiseerd invullen van gegevens Investeringen in het maken van koppelingen zijn structureel Gemeenten krijgen een grotere vrijheid bij het implementeren van combinaties van softwarecomponenten Nader te specificeren

Aanpassingen in Wabo tijdig bekend bij BAGadministratie De Baten: Doelgroep • • • • Verleende vergunningen tijdig in BAG verwerkt Minder fouten door automatisch digitaal doorgeven van gegevens. Reductie van "Kloppelingen" (handmatig opnieuw invoeren van dezelfde gegevens in een ander systeem). Nader te specificeren

Wil deelnemen in één van de winstpakkers? (proefimplementaties) Betalen en Invorderen Services 1.0 MijnOverheid Berichtenbox koppelvak 1.5 Zaak- Document Services 1.0 Documentcreatie Services 1.0 Prefill eformulieren Services 1.0 Wabo – BAG Services 1.0 Heeft aandachtspunten voor de winstpakkers Wie Verwacht ondersteuning bij ontwikkeling en test?

Vragen?

Meer weten ?  10:20 uur Softwarecatalogus  Dirk Moree  10:40 uur Compliancy  Herman Timmermans  11:20 uur Vraagbundeling/articulatie “Winstpakkers”  Tjerk Venrooy  11:55 GEMMA 2.0 -> nieuwe ICT landschapsplaat  Theo Peters  13:15 : WABO-BAG standaard  Johan Boer  14:15 : Toezicht en handhaving standaard  Tjerk Venrooy  14:15: Work in Progress congres  Johan van der Waal

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers - Documents

1. Uitwerking i-versneller 2. Wat gaan we doen? •Wie zit er in de zaal?•De essentie / aanpak van de winstpakkers•Op welke standaarden starten we ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst plenaire presentatie - Documents

Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers 1. Uitwerking i-versneller 2. Wat gaan we doen? •Wie zit er in de zaal?•De essentie / aanpak van de ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst opening 26062015 - Documents

10. Overzicht Inzicht -groslijst- ontdekking uitwerking Business case Voorselectie projecten (welke) ... Leveranciersbijeenkomst winstpakkers 1.
Read more

Leveranciersbijeenkomst referentiecomponenten - Documents

... In de uitwerking wordt geprioriteerd obv. business-vragen, ... Leveranciersbijeenkomst winstpakkers 1. De Winstpakkeraanpak van Operatie NUP 2.
Read more