Leveranciersbijeenkomst toezicht enhandhaving

50 %
50 %
Information about Leveranciersbijeenkomst toezicht enhandhaving

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Ketenstandaardisatie Zaakgericht werken bij Toezicht & handhaving

Wat gaan we doen? Beeld van de zaal De baten van de standaard Toelichting op (StUF) RiHa Voorbeelden Vragen

Levert applicaties in het domein VTH, Zorg, of applicaties met eenhandhavings compoent….)? Wie Hanteert de RGBZ als informatiemodel? Heeft koppelvlakken in gebruik om informatie over het handhavingsobject uit andere systemen te halen / te leveren?

Poortwachter • • • • Ondersteuning Impactanalyses Sturing Pilots Routeplanner NUP Leveranciers • • • • • • • • i-NUP Academy i-Versnellers i-Coach i-Spiegel Gebr Ver 2.0 NUP congres Bemiddeling Opdrachtgeversch. Afspraken ICT inrichting • • • • Convenant Softwarecatalogus Standaardisatie Compliancy

Voeden Inspectieviews Informatieuitwisseling tussen V en TH applicaties VTH-gegevens beschikbaar over verschillende applicaties (RUD’s) Op locatie compleet inzicht in handhavingsobject Gebruik juiste en volledige basisgegevens

Gebruik van (StUF) RiHa • Model vanuit handhavingsperspectief • “Handhavingsobject” centraal • Gebruik Basisregistraties • Aansluiting bij Zaakgericht werken • Hergebruik van objecttypen en attributen zoals vastgelegd in RSGB, RGBZ,

Conclusie StUF RiHa • Huidige StUF RiHa • • • Bevat veel optionele velden. Is te omvangrijk Opstellen Berichtencatalogus • • • • Scherpe en testbare specificatie Toepassing <groep / elementstructuur> voor domein/gemeentespecifieke informatie. Voorbeeldberichten / testscenario’s Ook geschikt voor Inspectieviews

Voorbeelden • Parkeercontrole – Vraag: heeft deze auto (kenteken) een parkeervergunning? – Antwoord: Ja, tussen 19.00 en 07.00 in zone 2. Als extra informatie wordt meegeleverd of de auto APK gekeurd is. • Sociaal domein – Vraag: heeft deze persoon (bsn) al een WMO voorziening aangevraagd en wat zijn momenteel de lopende voorzieningen? – Antwoord: ja een rollator, huishoudelijke hulp voor 4 uur per week en een traplift. • Horeca – Vraag: welke vergunningen zijn verleend op etablissement Onze Huiskamer gevestigd te Kerkstraat 3? – Antwoord: terrasvergunning, drankvergunning, kansspelautomaat,….. Per vergunning kunnen aanvullende waarden zoals de kleur van de terrasstoelen worden getoond.

Aanpassing Informatiemodelen StUF RiHa Planning tot vaststelling Opstellen StUF Berichtcatalogus Openbare consultatie Planning Standaardisatie Toezicht en Handhaving Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Ondertekenen Addendum Releasematig opleveren koppelvlakspecificatie door ondertekenaars Addendum Vaststelling StUF regiegroep Jun StUF RiHa beschikbaar op inspectieview bedrijven Jul Aug Proef implementatie leden werkgroep Sep Okt Nov Dec

Vragen?

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst toezicht enhandhaving - Documents

1. Ketenstandaardisatie Zaakgericht werken bij Toezicht & handhaving 2. Wat gaan we doen? Beeld van de zaal De baten van de standaardToelichting op (StUF ...
Read more

Visie DNB toezicht 2006-2010_tcm46-146570 - Documents

Leveranciersbijeenkomst toezicht enhandhaving 1. Ketenstandaardisatie Zaakgericht werken bij Toezicht & handhaving 2. Wat gaan we doen?
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling. Tweet. ... Leveranciersbijeenkomst toezicht enhandhaving. Tweet. 07. 03. 2014 0 views
Read more