Leveranciersbijeenkomst sessie corv

50 %
50 %
Information about Leveranciersbijeenkomst sessie corv

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) Renate van Drunen (VenJ) Menno Gresnigt (VenJ) Bart Geerdink (KING) 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Inleiding Introductie functionaliteit CORV CORV overzicht en techniek Ondersteuningsprogramma KING Vragen 2 Bart Renate Menno Bart 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Introductie CORV Renate van Drunen (Ministerie van VenJ) 3 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Overzicht en techniek CORV Menno Gresnigt (Ministerie van VenJ) 4 7 maart 2014 KING leveranciersdag

VTO VTO MHS MHS NotG NotG NotR NotR ZOF ZOF 5 5 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Kenmerken CORV 1. Opdrachten; geen vrijblijvende berichten 2. Uniforme berichten; geen onderlinge bilaterale afspraken 3. Aflevergarantie; verzending onweerlegbaar, track & trace 4. 100% digitaal, beveiligd, snel 5. Geen opslag van persoonsinformatie 6. Aflevering op één aansluitpunt bij aangesloten partijen 6 6 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Aansluiting • Aansluiting door Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, gecertificeerde instelling is verplicht • Implementatie ondersteuning Justitie door project VenJ • Implementatie ondersteuning gemeenten door VNG/KING 7 7 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Netwerk topologie 8 8 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Informatie-uitwisseling, bijv. “Verzoek Tot Onderzoek” StUF EBV CO RV -s e rv i ce CORV is transparant voor de bedrijfsprocessen JSI 9 9 9 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Wat verwachten we van leveranciers ? • • • • • 10 10 Adviseren gemeenten Realiseren digikoppeling Optioneel: koppelen via berichtenmakelaar Realiseren applicatie JB/JR Implementatie ondersteuning 10 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Planning • 1 maart: concept verzoek tot onderzoek en notificatie • 30 juni: definitief • 1 maart: concept notificaties • 30 juni: definitief • Zorgmelding wordt ingepland • Medio 2014: opname in StUF testplatform KING en Softwarecatalogus • Continue gemeentelijke ondersteuning via VNG/KING 11 11 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Ontwikkeling, stavaza en beheer 1. Ontwikkeling CORV door Ministerie van VenJ 2. Partijen dienen zelf aan te sluiten 3. Praktijktoets met gemeenten Maassluis, Boxtel, Leiden, Eindhoven, Waalwijk, Hellendoorn, Enschede, Den Haag, Rotterdam 4. Gemeenschappelijk beheerarrangement - Centraal technisch beheer bij VenJ/JustID Financiering centraal beheer nog vast te stellen Gebruikersondersteuning binnen de eigen sector (Gemeenten/Justitie) Afspraken over gebruik: procesafspraken, service niveau, wijzigingen, … 12 12 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd voor gemeenten (focus op CORV) Bart Geerdink (KING) 13 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Ondersteuningsprogramma Poortwachter Ondersteuning • Impactanalyses • Praktijktoets • Sturing en escalatie • Accountmanagement • Communicatie en campagne • Werksessies • Monitoring • KING Academy • Marktscan ICT inrichting • • • • 14 Convenant Softwarecatalogus Standaardisatie en compliancy Praktijktoets 14 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Fasering Go-no go beslissing Jan Feb Mrt Apr Mei t/m Dec 2014 Fase 1 Activiteiten: •Impactanalyse •Accountmanagement •Leveranciersmanagement •Communicatie en campagne 15 Fase 2 Nader te bepalen activiteiten voor ondersteuning van gemeenten en leveranciers bij aansluiting en gebruik van CORV 15 7 maart 2014 KING leveranciersdag

www.visd.nl Samenhang CORV en 3D (VISD) 16 16 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Vragen en discussie 17 17 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Inschrijven verdiepingssessie Optie: 21 maart 09.30-11.30 locatie: VNG/KING 18 18 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Contactgegevens Ondersteuningsprogramma KING: • Bart Geerdink, projectleider bart.geerdink@kinggemeenten.nl • Kees Groeneveld, leveranciersmanagement kees.groeneveld@kinggemeenten.nl Project VenJ: • Renate van Drunen, projectleider r.h.j.van.drunen@minvenj.nl 19 19 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Aanvullende informatie Factsheets en nieuwsberichten • Factsheet CORV • Factsheet Beleidsinformatie • Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur Websites • www.visd.nl • www.voordejeugd.nl • www.vng.nl (dossier Jeugdzorg) 20 20 7 maart 2014 KING leveranciersdag

Add a comment

Related pages

Final KC web vers 6 juni YTube - YouTube

Opgenomen tijdens een 'normale' sessie met in dit geval groep 5. ... Final KC web vers 6 juni YTube ... radiomuseum Jan Corver - Duration: ...
Read more

Wenner van die Fotokompetisie 2015 - Beefmaster SA

Wenner van die Fotokompetisie 2015 ... “brainstorm-sessie”. ... MNR. P.H.C. CORVER POSBUS 437, HARRISMITH, 9880
Read more

8 August 1969: The Abbey Road cover photography session ...

Article on the photographic session for the front cover of The Beatles' Abbey Road LP, on the Beatles Bible website.
Read more

Mischa Coster | LinkedIn

View Mischa Coster’s professional profile on LinkedIn. ... E. Social media – 1. sessie strategie, 2. sessie tijdens de opleiding of 3. gastcollege
Read more

zappfour - YouTube

Typografische videoclip van het nummer Begin Oktober door Spinvis. Dank aan Erik de Jong alias Spinvis voor zijn muziek en het verrijken van mijn leven ...
Read more

Enable-U | LinkedIn

Enable-U delivers its services and ... Je neemt deel aan een interactieve sessie waarin je zelf ... #mijnoverheid #berichtenbox #LVWOZ #CORV #GGK #OLO ...
Read more