Leveranciersbijeenkomst programma van eisen

50 %
50 %
Information about Leveranciersbijeenkomst programma van eisen

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Programma van eisen Burgerportaal Informatiebeveiliging Soesterberg, 7 maart 2014

Agenda 1. Programma van eisen • Aanpak • Scope • Archetypen • Thematische aanpak 2. Burgerportaal 3. Informatiebeveiliging 2

Informatieketen als vertrekpunt Opdrachtgever Burger en omgeving Regie, integraal gesprek 3 Aanbieders, uitvoerders

Aanpak PVE 2013 Pve 0.92 2014 Pve (1e oplevering) 2015 Pve (aanvulling en detaillering) Marktconsultatie Rfi Marktscan Standaard offerte uitvraag Kosten –efficiency analyse Applicatierationalisatie April 4 Mei Marktscan

Aanpak PVE 2013 2014 2015 Pve (aanvulling en detaillering) Geg.knooppunt CORV iWMO Privacy Beleidsinfo Beveiliging Standaarden April 5

Scope PVE 6

Scope PVE en referentietypen 7

Welke inrichtingskeuzes hebben welke informatiekundige gevolgen? 8

Archetypen Transitieproof Totaal integraal Eén toegangspoort bij gemeente Geclusterd integraal Toegang via logische clustering van leefdomeinen Integraal in 2e instantie Alle bestaande kanalen in stand, pas in tweede instantie integraal Geclusterd integraal elders 9 Continuïteit van zorg en ondersteuning voorop Als geclusterd integraal, maar dan bij derden (bv ‘zorg’ integraal bij zorgverzekeraar i.c.m. LIZ en ZVW)

Vijf dominante inrichtingsmodellen Transitieproof Prioriteit bij inkoop van zorg en het kunnen afrekenen ervan Toegang tot zorg niet primair door gemeente bepaald Continuïteit van zorg en ondersteuning voorop

Vijf dominante inrichtingsmodellen Totaal integraal Alle doelgroepen 0e, 1e en 2e lijns 1 stroom data Overlap in doelgroepen Eén toegangspoort bij gemeente

Vijf dominante inrichtingsmodellen Integraal in 2e instantie Niet zelfredzaam Later opschalen naar integraliteit Preventieve werking is ‘minder’ Alle bestaande kanalen in stand, pas in tweede instantie integraal

Uit te werken thema’s korte termijn Signalen en meldingen Op welke (geautomatiseerde) wijze meldingen ontvangen, waar worden deze ingenomen en geregistreerd en wanneer, op welke wijze en door wie opgevolgd. Wie informeren over voortgang & opvolging. Registratie & gebruik gegevens Waar wordt welke informatie gebruikt in het proces? (informatiemodel) Zaakgericht werken Hoe zaakfunctionaliteit en de bijbehorende standaarden te gebruiken in het sociaal domein? Informatieveiligheid Noodzakelijke randvoorwaarden vanuit Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)? Sturing en bekostiging Welke specialistische ondersteuning is voor wie beschikbaar? Welke stuurinstrumenten zet gemeente daarop in, om kosten te begrenzen en prikkels te ‘plaatsen’, de relatie met het verzekerde domein vorm te geven en samenwerking bij inkoop in te richten en te operationaliseren? 13

Zaakgericht werken in sociaal domein? JA Enkelvoudig ondersteunen (eenvoudige of enkelvoudige aanvraag) NEE Meervoudig ondersteunen (regieproces), maar wel voor de onderliggende deeltrajecten/-arrangementen zoals WWB, schuldhulpverlening,…. Zaakgericht registreren op planniveau Ten behoeve van samenhang tussen de verschillende trajecten (burger/ regisseur/ professional) JA Samenwerken met ketenpartners op basis van zaakbericht, maar voor korte termijn gebruik van AZR-standaarden (declaratie en toewijzing) 14

Burgerportaal 1. Ontwikkelen van een burgerportaal om persoons- en zorggegevens in te zien en te beheren 2. Integraal beschikbaar stellen van content en een manier waarop deze content kan worden aangeboden (via vraaggeleiding) 1. Het bieden van een overzicht in handige tools voor burgers om (online) hun zorg zelf te kunnen organiseren 15

Burgerportaal Informatieanalyse behoefte burger Wat verwacht de burger van een dergelijke omgeving? Wat wil hij aan informatie kunnen inzien? Welke services of functionaliteit verwacht hij dat een dergelijk burgerportaal levert? Van welke tools wil hij gebruik maken? Analyse contentcollecties en vraaggeleiding Integraal beschikbaar maken van grote hoeveelheid (preventieve) informatie over het sociaal domein en wijze waarop deze content wordt aangeboden en ontsluiten van de content (instrumenten & vindbaarheid). Meta-analyse De inzet van ICT ter vergroting van de zelfredzaamheid leidt tot een aantal effecten. Het doel van deze meta-analyse is om uitspraken te doen over effectiviteit en efficiency van ICT-voorzieningen en zelfredzaamheidsapps Open data Vergroten van succes van zelfredzaamheidsapps met behulp van open en big data. Welke categorie gegevens, aard, wettelijke beperkingen tav verwerking, informatiemodellen/ open standaarden beschikbaar voor uitwisseling, eisen aan ontsluiting, gebruik en beveiliging ervan Burgerportaal 16

Beveiliging 17

Add a comment

Related pages

Programma van Eisen, Materialen: 1. De gebruikte ...

Programma van Eisen, Productbeleid: 1. De producten voor in het Tijdbankcafe moeten passen bij de huisstijl van het Tijdmuseum. More It is obvious that K ...
Read more

Programma van eisen - Wikipedia

Het programma van eisen: definieert een basis voor evaluatie, geeft richting aan een oplossing, bevordert teamwork, legt het juridische kader vast.
Read more

Programma van Eisen | Contact en feedback

Programma van Eisen . maandag 7 december 2015 . Introductie; Bouwproces; Doel van het Programma van Eisen; Wie schrijft het Programma van Eisen? Wat staat ...
Read more

Programma van Eisen | Introductie

Het is daarom een onderdeel van de opdracht aan een ontwerper. In het Programma van Eisen is nauwkeurig omschreven wat er van het product wordt verwacht.
Read more

PROGRAMMA VAN EISEN - Pianoo - Expertisecentrum Aanbesteden |

Programma van Eisen aanbesteding stads- en streekvervoer Groningen Drenthe (versie 1.3 11 augustus 2008)) 1 PROGRAMMA VAN EISEN Aanbesteding stads- en ...
Read more

Programma van eisen - Vereniging Eigen Huis behartigt de ...

Programma van eisen . Het programma van eisen geeft een goed beeld van uw wensen, de mogelijkheden, de verwachte kosten en de geschatte planning.
Read more

Leveranciersbijeenkomst amhk - Documents - Discover, share ...

Leveranciersbijeenkomst programma van eisen 1. Programma van eisen BurgerportaalInformatiebeveiligingSoesterberg, 7 maart 2014 2. Agenda 1.
Read more

Programma van Eisen - PvE & PvW - YouTube

Een video met uitleg van het 'Programma van Eisen
Read more

Programma van Eisen Deel 2 - Home - Nieman Raadgevende ...

In ’t Hart van de Bouw Programma van Eisen Deel 2: Technische eisen Project: Woningen boven commerciële ruimten & parkeergarage
Read more