Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein

49 %
51 %
Information about Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Informatievoorziening Sociaal domein Eduard Renger, VNG/KING

Agenda • • • • 2 Globale overview programma Planningsaspecten Inzoomen op standaarden Hoe kunt u inspelen op de 3D

Aanpak vervolg VISD 1. Starten vanuit de praktijk: Living Labs Enschede, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Zaanstad Plus hun regionale samenwerkingspartners 1. Ondersteuningsprogramma Coördineren en verbreden naar andere gemeenten Ophalen goede voorbeelden Coördineren veld (ict-leveranciers, ketenpartners) 3

Omgeving Landelijke standaarden Landelijke standaarden gegevensuitwisseling gegevensuitwisseling Gemeentelijk Gemeentelijk 3D 3D VISD gegevensknooppunt VISD gegevensknooppunt programma programma Systematiek beleidsinfo. VNG Systematiek beleidsinfo. VNG En statistiek + centrale En statistiek + centrale database database Referentiebestek ICTReferentiebestek ICTregiesysteem regiesysteem Landelijke Landelijke kaders en kaders en normen normen privacy privacy ImplemenImplementatie tatie onderondersteuning steuning Werkend burgerportaal Werkend burgerportaal Living Labs Living Labs Bestek ICTBestek ICTregiesysteem regiesysteem Kennis en expertise Kennis en expertise best practices best practices Prototypen Prototypen Zelfredzaamheid apps Zelfredzaamheid apps Departementale Departementale i-HLZ (i-WMO,Gustan, Gustan, Tranisitie i-HLZ (i-WMO, i-projecten Tranisitie Klik, GO) i-projecten Klik, GO) -bureaus -bureaus Landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen CORV, RBJ CORV, RBJ Landelijke standaarden Landelijke standaarden Business case Suwinet Business case Suwinet 4 Kennis en expertise Kennis en expertise best practices best practices Gemeenten Gemeenten

Wat krijgen gemeenten dan? Actielijnen Belangrijkste resultaten Beleidsinformatie Clearinghouse, integrale gegevensset tbv sturing en verantwoording, integrale monitor ‘sociaal domein’ Burgerportaal, zelfredzaamheidapps Inkijk van gegevens mogelijk maken, stroomlijnen bestaande contentcollecties, ordening markt zelfredzaamheidsapps PVE Set aan specificaties, marktscan en –consultatie, kostenefficiency-analyse, standaard offerte-uitvraag Standaarden Ketenanalyse bestaande standaarden, Roadmap te ontwikkelen standaarden Beveiliging Beveiligingsissues huidige situatie 3D, Risico-analyse BIG 3D, Modelplan informatiebeveiliging 3D Privacy Toolkit Privacy met best practices, modelconvenanten, stappenplan privacybeleid, privacy-issues terugleggen op landelijk niveau Knooppunten Analyse bestaande knooppunten, business architectuur, functioneel ontwerp, beheermodel, één gegevensbron ontsloten Ondersteuningsprogramma 5 Communicatie, kennisplatform, (generieke) implementatieondersteuning (bv accountmanagers)

Globale planning 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Leveranciersmanagement Leveranciersmanagement Implementatieondersteuning Implementatieondersteuning Ondersteuning Ondersteuning Standaard offerte-uitvraag Standaard offerte-uitvraag Markconsultatie Markconsultatie marktscan marktscan PVE PVE 11 oplevering PVE oplevering PVE marktscan marktscan Aanvullingen Aanvullingen ee Kostenefficiency-analyse Kostenefficiency-analyse Visie Burger2burger Visie Burger2burger apps apps Beleidsinform. Beleidsinform. Integrale gegevensset Voorbeeld dashboard Integrale gegevensset Voorbeeld dashboard knooppunt knooppunt Informatieanalyse Informatieanalyse Standaarden Standaarden Ketenanalyse Ketenanalyse Privacy Privacy Beveiliging Beveiliging 6 Pilot referentie Pilot referentie burgerportaal burgerportaal behoeftenanalyse behoeftenanalyse Burgerportaal Burgerportaal Pilot online platform Pilot online platform Integrale monitor Integrale monitor Opstellen Roadmap Opstellen Roadmap Aansluitprotocollen Aansluitprotocollen Uitgewerkte standaard Uitgewerkte standaard Inrichten en organiseren Inrichten en organiseren Toetsen BIG Toetsen BIG Toolkit Toolkit Modelplan Modelplan

Globale aanpak Lange termijn Indien nodig verbeteren gebruiksvriendelijkheid en robuustheid van de systemen Middellange termijn Wat ook heel belangrijk is, maar niet strikt noodzakelijk op korte termijn Korte termijn Strikt noodzakelijk om uitvoering participatiewet, jeugdwet en Wmo/AWBZ mogelijk te maken 1-1-2015 2016 2017 e.v. Parallel afspraken maken over en realiseren informatie-uitwisseling met ketenpartners (boven-sectorale afspraken)

Resultaten Standaarden Lange termijn Gedefinieerde standaarden worden opgenomen in het PvE Middellange termijn Plan doorontwikkeling standaarden 3D-Ketenanalyse van te gebruiken (bestaande) standaarden Inzicht in softwareaanbod van leveranciers t.b.v. 3D Korte termijn 1 uitgewerkte standaard • Convenant met samenwerkingsafspraken softwareleveranciers april-2014 • september-2014 Convenant en addenda Structureel beheer 1-1-2015 Parallel afspraken maken over en realiseren informatie-uitwisseling met ketenpartners en overige clusters (incl. boven-sectorale afspraken) Concept

GEMEENTE Gegevensuitwisseling Business view Applicatie view Infrastructuur view Standaarden, registers, voorzieningen en gegevensknooppunt 9

Hoe kunt u inspelen op decentralisaties Voortbouwen op bestaande samenwerkingsvormen  Deelname “Work in Progress” congres 27/3/2014  Inspelen op vragen / behoeften van gemeenten  Uw huidige software-aanbod inzichtelijk maken o.a. via softwarecatalogus.  Afspraken maken VISD convenant – overkoepelend (juni)  + Addenda per deelgebied/implementatie  Verwerving ICT regiesysteem functionaliteit o.b.v. PvE  Toepassen van ketenstandaarden voor aansluitingen op landelijke systemen, registers en knooppunten obv incl. compliancy maatregelen  (Zwaardere) informatiebeveiligingseisen / privacy  Marktscan globaal – meer concreet

VRAGEN?

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein

1. Informatievoorziening Sociaal domeinEduard Renger, VNG/KING 2. Agenda • • • •2Globale overview programma Planningsaspecten Inzoomen op ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst sessie corv - Documents

Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein 1. Informatievoorziening Sociaal domeinEduard Renger, VNG/KING 2.
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

Information about Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling. Published on October 7, 2014. Author: KING_Gemeenten. Source: slideshare.net ...
Read more

Leveranciersupdate iWmo en iJw 27 mei ... - i-sociaaldomein.nl

1 Leveranciersupdate iWmo en iJw Informatievoorziening sociaal domein 27 mei 2016 Inhoudsopgave: 1. Softwareleveranciersoverleg op 21 juni 2016
Read more