Leveranciersbijeenkomst i wmo en go

0 %
100 %
Information about Leveranciersbijeenkomst i wmo en go

Published on March 7, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

iWmo & GO Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning Leveranciersbijeenkomst KING 7 maart 2014

Context HLZ AWBZ iWLZ Wmo 3D Jeugd Partici patie Zvw WLZ

Agenda informatievoorziening Wmo

Noodzakelijke  Overdracht gegevens naar gemeenten – project GO  Beleidsinformatie  Inkijk voor de burger?  Uitwisseling met ketenpartners:  Standaarden voor toewijzing en declaratie (gemeenten – zorgaanbieders). Daarvoor tevens regelen:  PIA, beheer, implementatie en communicatie  Hergebruik bestaande infrastructuur  Gemeenschappelijke taal gemeenten – zorgaanbieders (codetabellen)  Nieuwe versie HV & ZA standaard CAK (gemeenten – CAK) inclusief oplossen huidige knelpunten  Standaard voor uitwisseling SVB ihkv trekkingsrechten PGB  (Inzicht in) informatievoorziening samenwerking gem - vz

Pilots iWmo  Hergebruiken van vereenvoudigde standaarden uit de Awbz, en daarmee ook van gegevensdefinities  Toetsing in 9 pilotgroepen bestaande uit gemeenten, zorgaanbieders, hun softwareleveranciers en zorgkantoor  Toets met Jeugdzorg toewijzing en declaratie  Waarom deze aanpak:   Transitieperiode, gebruik ervaring en aansluiting zorgdomeinen Beperken administratieve lasten, overstapbarrières en investering  Conclusie uit pilots:  Geschikt voor HH, PV en begeleiding, minder voor rolstoelen e.d.  Met name voor outputfinanciering

iWmo toewijzing en declaratie  Aparte Wmo versie van de berichten, belangrijkste veranderingen:   Gemeentecode, BSN als sleutel, compliance Wmo 2015 Aandachtspunten: XML, velden schrappen of niet, codelijsten  Inclusief retourberichten en ‘beschikkingsbericht’  Operationeel beheer door CVZ en Vektis, strategisch en tactisch verder uit te werken met oa VNG/ KING  Documentatie, helpdesk, testvoorzieningen, communicatie  Aansluiten bij VISD voor implementatieondersteuning gemeenten en leveranciersmanagement

Planning toewijzing en declaratie  Consultatieronde afgesloten – op naar versie 0.3  Afstemming wijzigingen op 0.2 versie in maart  Living labs: toets op plek PVE en bij aanpak regie  Vaststellen (stuurgroep i-HLZ) versie 0.3 in april  Onderzoek gemeenschappelijke taal gereed in april  Ondersteuning operationeel beheer gereed in april  Versie 1.0 bevriezen in de zomer  Infrastructuur beschikbaar voor testen na de zomer Transitieaanbod gestimuleerd via diverse kanalen, (nog) geen wettelijke verplichting

Voorstel infrastructuur VWS/ ZN VNG/ VISD

Inleiding  1 januari 2015 AWBZ naar WMO  Extramurale begeleiding  Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen die nauw samenhangt met begeleiding, geen somatische aandoening of primaire medische problematiek)1    Kortdurend verblijf Beschermd wonen (RIBW) Doventolk  Overdracht cliëntgegevens vanaf 1 juli 2014, maar na publicatie van de wet in de Staatscourant  Overgangsregeling tot 31 dec 2015 1. PV: 1% aan zintuiglijke beperking, 2% aan verstandelijke beperking, 2% psychiatrische problematiek

Project doelstelling  Het leveren van informatie over de zorg van individuele cliënten, zodat  gemeenten het gesprek/onderzoek kunnen starten met de cliënten voor de overgang naar een Wmo maatwerkvoorziening (uiterlijk per 31 december 2015)

Belangrijke producten  Definiëren cliëntgroepen (filters)  Vaststellen set cliëntgegevens  Bepalen uitleverspecificaties  Ontwikkelen technische voorziening  Garanderen kwaliteit (inclusief interpretatie)  Inregelen beveiliging (in relatie tot privacy) Aan de ontvangende kant (de gemeenten) liggen ook diverse uitdagingen, maar deze maken geen deel uit van het project

Oplossingsrichting CIZ Selectie van: - Cliënten - Indicatiegegevens Goedgekeurde declaraties Vektis PGB Zorgkantoren Declaraties Bestanden per gemeente met cliëntgegevens CAK Klaarzetten Beveiligd portaal ophalen Gemeente … ... … Gemeente Vraagbaak en ondersteuning Zorgaanbieders

Gegevensset Identificerende gegevens Indicatiegegevens Zorgconsumptie gegevens BSN Geïndiceerde functie Leveringsvorm Naam cliënt (GBA) Geïndiceerde zorgomvang Functiecode Geboortedatum Dominante grondslag Prestatiecode Postcode (GBA) Secundaire grondslagen Geleverde zorgomvang Huisnummer (GBA) Besluitdatum indicatie Gegevens zorgaanbieder Ingangsdatum indicatie Einddatum indicatie Voorkeurleveringsvorm

Aanpak en tijdsplanning  Plan van Aanpak  Uitwerken oplossing  Start communicatie naar gemeenten  Realiseren incl. testen voorziening  Inrichten helpdeskfunctie  Uitvoeren overdracht 1-12-13 15-12-13 15-1-14 15-5-14 1-6-14 1-7-14

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst i wmo en go - Documents

Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten. Dia 1 Dia 2 Veranderingen AWBZ en WMO Gevolgen voor cliënten Dia 3 Ambitie Talant Talant is en blijft ...
Read more

WMO - Documents

WMO en de kerken WMO ... Leveranciersbijeenkomst i wmo en go 1. iWmo & GO Informatievoorziening Zorg en OndersteuningLeveranciersbijeenkomst KING 7 maart ...
Read more

WMO International Cloud Atlas - Home

WMO International Cloud Atlas ... Copyright © World Meteorological Organization (WMO). All rights reserved. Go to top ...
Read more

World Meteorological Organization - Facebook

World Meteorological Organization, ... go to your doctors, ... forma y peso se encuentran suspendidas en el aire.
Read more

www.wmo.int

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

World Meteorological Organization (WMO)

Ensuring the efficient and effective functioning of the six WMO Regional Associations in coordinating the meteorological, hydrological, ...
Read more

World Meteorological Organization (WMO) - google.com

The World Meteorological Organization (WMO) is a specialized agency of the United Nations.
Read more

World Weather Information Service - Home

World Weather / Climate Extremes Archive; ... 134 Members supply official weather forecasts for 1870 cities. 1841 cities from 166 WMO Members also have ...
Read more