Les oracions compostes

67 %
33 %
Information about Les oracions compostes
Education

Published on May 22, 2012

Author: mar1013

Source: slideshare.net

Description

Petita presentació per veure la classificació de les oracions compostes.

LES ORACIONS COMPOSTES COORDINADES, SUBORDINADES I JUXTAPOSADES

LES COORDINADES• Proposicions independents i al mateix nivell: – Proposició1 + nexe+ Proposició2

ORACIONS COMPOSTES – COORDINADES• SN(SUBJ.) SV(PV o PN) NEXE SN(SUBJ.) SV(PV o PN) Proposició 1 Proposició 2 Oració composta coordinada

TIPUS COORDINADES• COPULATIVES: I, NI• DISJUNTIVES: O, O BÉ• ADVERSATIVES: PERÒ, SINÓ, SINÓ QUE, TANMATEIX• DISTRIBUTIVES: ARA...ARA, O...O, NI...NI, D’UNA BANDA... DE L’ALTRA...• CONSECUTIVES: PER TANT, DONCS, AIXÍ QUE, EN CONSEQÜÈNCIA, DE MANERA QUE• EXPLICATIVES: ÉS A DIR, O SIGUI

ORACIONS SUBORDINADES• Proposició principal + nexe+ proposició subordinada• El significat de la subordinada depèn de la principal.

ORACIONS COMPOSTES – SUBORDINADES• SN V NEXE SN(SUBJ.) SV(PV o PN) R Proposició subordinadaSN( SUBJECTE) SV(PV o PN) Oració principal Oració composta Subordinada

TIPUS SUBORDINADES• SUBSTANTIVES: Les funcions d’un NOM o un PRONOM. N’hi ha de relatiu, completives, d’infinitiu i interrogatives• ADJECTIVES: La funció d’un Adjectiu( CN). Introduïda per pronom relatiu que té doble funció(Nexe i funció dins de la subordinada) Especificatives i Explicatives• ADVERBIALS: Les funcions típiques d’un Adverbi

ORACIONS COMPOSTES – JUXTAPOSADES• SN(SUBJ.) SV(PV o PN) NEXE SN(SUBJ.) SV(PV o PN) (Signe de puntuació) R Proposició 1 Proposició 2 Oració composta juxtaposada( pot ser coordinant o subordinant)

Add a comment

Related presentations

Related pages

LES ORACIONS COMPOSTES - PARAULES I LLIBRES. Llengua ...

LES ORACIONS COMPOSTES Una oració composta és aquella que està formada per dos o més verbs, la qual cosa vol dir que la componen dos o més ...
Read more

Què és una oració composta? - edu365.cat

Les oracions compostes es poden dividir en tres grans grups: 1. Les oracions coordinades es caracteritzen perquè tenen una significació completa: ...
Read more

llengua catalana - les oracions compostes

Wikispaces Classroom is now free, social, and easier than ever. Try it today.
Read more

EXERCICIS DE SUBORDINADES - Scribd - Read Unlimited Books

EXERCICIS D’ORACIONS SUBORDINADES I SOLUCIONARI 1.- Ens vam banyar on tu ens vas indicar. 2. ... 3 controls d'oracions compostes coordinades i subordinades.
Read more

Les oracions compostes | Aprendre llengua i literatura

Com ja sabeu, els alumnes de 4t d'ESO teniu un control sobre l'oració composta el proper dia 10 de desembre. En aquest control haureu de demostrar els ...
Read more

LES ORACIONS SIMPLES I LES ORACIONS COMPOSTES

Title: LES ORACIONS SIMPLES I LES ORACIONS COMPOSTES Author: Usuari Last modified by: Usuari Created Date: 2/11/2011 8:38:19 PM Document presentation format
Read more

1. ORACIONS JUXTAPOSADES I COORDINADES - F-eines de ...

Les oracions juxtaposades i les coordinades tenen en comú que se situen al mateix nivell sintàctic. Així doncs, són proposicions que podrien ser ...
Read more

BATXILLERAT: LES ORACIONS I (L'ORACIÓ COMPOSTA)

D’altra banda, trobem oracions compostes per juxtaposició, ... Les oracions de relatiu poden ser de dos tipus: especificatives i relatives a) ...
Read more

L'ORACIÓ COMPOSTA - XTECBlocs

IES TORREFORTA Llengua catalana i literatura TARRAGONA oracions compostes L'ORACIÓ COMPOSTA 1. Digues si les següents oracions són coordinades ...
Read more