Les estades argó a la facultat de filosofia i lletres. Departament de filosofia.

50 %
50 %
Information about Les estades argó a la facultat de filosofia i lletres. Departament de...

Published on July 12, 2016

Author: AlbaPS1

Source: slideshare.net

1. Les estades Argó a la facultat de Filosofia i Lletres: Departament de Filosofia Óscar Lacarta Adrià Gil Alba Prieto Adahil Lizarazo Raul Mirats

2. Índex  L’argumentació filosófica  Els comités d’ètica  Divulgacions audiovisuals  La recerca: dels arxius a la web  Filosofia i robótica  Estètica i arts  La mediació  Com fer una revista de filosòfica?

3. L’argumentació filosófica  És l'aportació de conceptes ben explicats i estructurats per tal de no fer ús de les falacies.  Les falacies són mentides que es basen en ocultar la veritat discretament.  Vam identificar diferents falacies comeses però diferents personatges públics

4. Els comités d’ètica  L'ètica es la branca de la filosofia que estudia les relacions entre el bé i la moral.  Es pot aplicar a totes les accions Humanes. En el nostre cas vam parlar de l'abort.

5. Divulgacions audiovisuals  Vam parlar de la utilització de plataformes a la red, com Youtube o Vimeo, per la divulgació de contingut filosófic.  El grup cultural Sofívoros va ser l’exemple més important de divulgació filosófica durant la xerrada.

6. La recerca: dels arxius a la web  Aprenentatge dels diferents sistemes de classificació dels ocntinguts necessaris per buscar informació per al nostre treball de recerca a Internet.  Activitat pràctica sobre recerca a les diferents biblioteques.

7. Filosofia i robótica  Explicació de les diferents utilitats que se li pot donar a un robot.  Exposició oral amb diapositives amb diferents robots guanyadors de premis i d’ alta intel·ligència.

8. Estètica i arts  L’estètica és la branca de la filosofia que estudia l’art i les emocions que provoca.  Serveix per a poder detectar les emocions que apareixen en obres artístiques.  L’estètica es pot aplicar en tots el camps tant de l’art com de la filosofia en general, sent un dels quatre pilars d’aquesta.

9. La mediació  Explicació teórica sobre la mediació correcta d’un problema.  Exercici pràctic on representavem judicis per parelles.

10. Com fer una revista de filosòfica?  Una revista es pot diferenciar d’un llibre perque recull diferents continguts de caire rigorós.  La manera principal de reconèixer una revista es perqué consten d’ISSN i no ISBN.  Els articles han de passar per un extens procés per tal de ser finalment publicats en revistes addient a la temàtica d’aquesta.  Activitat pràctica de recerca de revistes a la meroteca.

11. Gràcies per la vostra atenció!

Add a comment