Leptir Zivota

50 %
50 %
Information about Leptir Zivota

Published on July 19, 2008

Author: dramin

Source: slideshare.net

Leptir života ” Jednog dana, pojavio se maleni otvor na čauri. Čovek je sedeo i gledao kako se leptir nekoliko sati muči, da bi izvukao svoje slabašno telo kroz taj maleni otvor.

Onda je leptir pre stao da se pomera . Činilo se da ne može dalje.

Zato je čovek odlučio pomoći leptiru: uzeo je makaze i ra sek ao čauru. Leptir je s a lakoćom izašao. Ali je imao krhko telo i smežurana krila.

Čovek je nastavio po s matrati leptira, očekujući da će se svakog trenutka krila otvoriti, povećati i raširiti , kako bi podržala leptirovo telo i osnažil a ga.

Međutim ništa se nije dogodilo! Leptir je ce o svoj život proveo puzeći okolo sa slabašnim telom i nerazvijenim krilima. Nikada nije polet e o.

Čovek u prkos svojoj ljubaznosti i dobrim namerama, nije razum e o da je poteškoće kroz koje je leptir morao proći, izlazeći iz čaure, osmislio Bog, kako bi krv iz tela leptira potekla u krila i kad se oslobodi čaure da bude spreman da leti.

Ponekad su poteškoće upravo ono što nam treba u životu.. Kad bi nas Bog oslobodio od svih prepreka, osakatio bi nas. Nikad a ne bi postali onoliko snažni koliko možemo biti. Nikad a ne bi mogli leteti.

Tražio sam S nagu ... I Bog mi je dao P oteškoće koje su me osnažile. Tražio sam M udrost ... I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo rešiti. Tražio sam B ogatstvo ... I Bog mi je dao Mozak i Telo da mogu raditi.

Tražio sam H rabrost .... I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo s a vladati. Tražio sam L jubav ..... I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam U sluge .... I Bog mi je dao prilike. “ Nisam dobio ništa od onog što sam tražio.... Ali dobio sam sve što mi je trebalo."

Živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati. Po š alji ovu poruku svojim prijateljima i pokaži im koliko ti znače u životu. Pošalji je svakome koga smatraš prijateljem , pošalji je čak i onome ko je tebi poslao. Ako ti se ova poruka vrati znaj da je prijateljstvo između tebe i tvojih prijatelja zaista iskreno.

Add a comment

Related presentations