Lennard Voogt

67 %
33 %
Information about Lennard Voogt

Published on April 11, 2014

Author: NVMT-symposium

Source: slideshare.net

Analgesic effects of manual therapy in patients with musculoskeletal pain: a systematic review. Dr. Lennard Voogt Drs., Jurryt de Vries, Prof. Dr. Mira Meeus, Pof. Dr. Filip Struyf, Dr. Duncan Meuffels, Prof. Dr. Jo Nijs

1923-1924

1927-1928

1935-1936

Pijn modulatie: ‘top down’ of ‘bottom up’? • Pijnmodulerend systeem is onderdeel van de pijn neuromatrix Activiteit in pijn neuromatrix is het gevolg van … • Zintuiglijke indrukken, interpretaties, verwachtingen, herinneringen en emoties moduleren pijn evenals: • Lichamelijke activiteiten (waaronder ook: manuele therapie, massage, oefentherapie …) 1937-1938

1939-1940

Review (PRISMA-guideline) • Onderzoeksvraag: – Wat is het effect van manuele therapie op pijndrempels bij mensen met musculoskeletale pijn? – Definitie van manuele therapie • Mobilisatie • Manipulatie – Uitkomstmaat • Pressure, thermal, chemical thresholds 1960-1961

Review • Resultaten - 1 – Stroomschema • Search in: Embase, Medline, Web-of-Science, Cochrane, Google Scholar • N = 6362, eerste ronde N = 64, tweede ronde N = 13 – Design • 5 x rct • 8 x repeated measures cross over – Methodologische kwaliteit (SIGN criterialijst) • 3 x ++ • 8 x + 1961-1962

Review • Resultaten - 2 – Pijnmodel • Nek 4 x, elleboog 4 x, duim 2 x, schouder 1 x, knie 1 x – Manuele interventie • Mobilisatie 10 x (waarvan 3 x Mulligan mobilisatie) • Manipulatie 3 x – Lokaal – regionaal • Lokaal 13 x • Regionaal unilateraal 1 x • Regionaal bilateraal 3 x 1964-1965

Review • Effecten -1 – Lokaal (significant) • In 10 van de 13 studies een significant effect • In 7 studies een pijndrempel verhoging van > 15% • Epicondylitis lateralis 3 x (Férnandez-Camero et al 2011; Paungmali et al 2003, Vicenzino et al 1996), gonarthrose 1 x (Moss et al 2007), schouderpijn 1 x (Teys et al 2008), CMC arthrose 1 x (Villafañe et al 2011), chronisch nekpijn 1 x (Sterling et al 2001) • Mobilisatie 6 x, manipulatie 1 x (chronische nekpijn) • Methodologische kwaliteit: 6 x redelijk, 1 x goed 1968-1969

Review • Effecten - 2 – Lokaal (niet significant) • 3 studies 1 x ++, 2 x + • Pijnmodellen: enkel 1 x (Collins et al 2004), chronisch whiplash 1 x (Sterling et al 2010), CMC arthrose 1 x (Villafañe 2012) • Studie van Sterling (chronisch whiplash): significant effect in beide ‘armen van de studie’; manipulatie en ‘manueel contact’ leidt tot pijndrempelverhoging van respectievelijk 24% en 21%. 1970-1971

Review • Effecten - 3 – Regionaal • In drie van de zeven studies een significant effect – Bilateraal effect ter hoogte van de elleboog na een HVT op C5/C6 (Fernández-Camero 2008) – Bilateraal effect ter hoogte van de m. trapezius na mobillisatie van C5/C6 (Maduro de Camargo et al 2011) – Unilateraal effect ter hoogte van de hiel na mobilisatie van de knie (Moss et al 2007) 1973-1974

Review • Effecten – 4 – Musculoskeletale pijnmodellen (spinaal, bovenste extremiteit, onderste extremiteit) • Positieve resultaten voor schouder, knie en elleboog • Negatieve resultaten voor enkel • Inconsistente resultaten voor nek en CMC arthrose 1983-1984

Discussie – Methodologische reflectie • Kleine studies • Geen subgroepen – Wetenschappelijke reflectie • Manuele therapie heeft een pijnmodulerend effect • Klinische relevantie is onduidelijk • Duur van het effect? • Relatie dosis – effect? • Subgroepen? • Werkingsmechanisme? 1992-1993

Conclusie • Perifere beïnvloeding van de pijn matrix kan zinvol zijn bij mensen met musculoskeletale pijn. • Voldoende als enkelvoudige interventie? • Manuele technieken maken onderdeel uit van een bredere behandeling met (myofasciale technieken), pijneducatie, oefentherapie et cetera. • Verder onderzoek naar de werkingsmechanismen van pijnmodulatie zijn van belang voor de onderbouwing en legitimering van manueeltherapeutisch interveniëren. 1998-1999

Dank voor uw aandacht

Add a comment

Related pages

Lennard Voogt, PhD | LinkedIn

View Lennard Voogt, PhD’S professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Lennard Voogt ...
Read more

Lennard Voogt | LinkedIn

View Lennard Voogt’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Lennard Voogt ...
Read more

Lennard Voogt (Hogeschool Rotterdam, Rotterdam) on ...

Lennard Voogt of Hogeschool Rotterdam, Rotterdam with expertise in Rehabilitation Medicine, Anaesthetics, Physiotherapy is on ResearchGate. Read 11 ...
Read more

Lennard Voogt on Livestream.

Livestream.com Follow Lennard Voogt's profile on Livestream for updates on live events
Read more

Lennard Voogt - Citations

ResearchGate is a network dedicated to science and research. Connect, collaborate and discover scientific publications, jobs and conferences. All for free.
Read more

Lennard Voogt - Academia.edu

Lennard Voogt studies Michel Foucault, Physiotherapy, and History.
Read more

Profile: Lennard Voogt (L.P.) - Neuro

Lennard Voogt (L.P.) Email address: l.p.voogt@hro.nl: Phone number: (+31) 010 0: Fax number: (+31) 010 7044734: Room number: Ee177: Research group(s):
Read more

Dr. Lennard Voogt - Hogeschool Rotterdam

Als fysiotherapeut werkte Lennard de afgelopen twintig jaar in verschillende eerste-, tweede-, en derdelijns gezondheidszorginstellingen. Rode draad in het ...
Read more

Analgesic effects of manual therapy in patients with ...

Analgesic effects of manual therapy in patients with musculoskeletal pain: ... Lennard Voogt. Search for articles by this author Affiliations.
Read more