Leiders met spirit

50 %
50 %
Information about Leiders met spirit
Real Estate

Published on January 24, 2013

Author: paullieverse

Source: slideshare.net

Description

Presentatie in dialoog bijeenkomst van christen artsen en moslim artsen

Paul Lieverse,anesthesioloog-pijnspecialist

 Ziekte in de klassieke tijd Lijden iets van alle tijden

 Collegiale verhouding met collega’s Behandeling ten nutte van de zieke Niets doen dat tot schade kan leiden ◦ Geen moord ◦ Geen euthanasie ◦ Geen abortus Geen misbruik van positie ◦ Seksueel genot zoeken ◦ Zwijgplicht negeren

 Caritas, naastenliefde Hospitium, voor bedevaarders, De hele mens zieken en hulpbehoevenden Tijd Interserve in Calcutta (1852) Aandacht en geduld Florence Nightingale (1820-1910) Weduwen en wezen Albert Schweitzer (1875-1965) Onkunde Diakonessen Hoge sterfte Bepaalde klooster-orden Bijgeloof Leger des heils Toen

 Caritas, naastenliefde  Kennis en techniek De hele mens  Orgaan-reparatie Tijd  Snelheid en gehaastheid Aandacht en geduld  Cosmetische chirurgie Weduwen en wezen  Productie Onkunde  Kosten Hoge sterfte  Efficiency Bijgeloof  Marktwerking en DBC’s Toen Nu

 Caritas, naastenliefde De hele mens Tijd Aandacht en geduld Weduwen en wezen Onkunde Hoge sterfte Bijgeloof Toen Ook nu?

 Geschapen: beeld van God (Genesis 1) Zondeval en cultuuropdracht (Genesis 3 en 9)Gevolgen Moeite, ziekte, ‘doornen en distelen’ Anderzijds: beloften en opdracht

 Vraagstukken van leven en dood ◦ Euthanasie ◦ Abortus Maar ook meer alledaagse zaken ◦ Cadeau van firma’s aannemen ◦ Trial om eigen eer ◦ Fout in doofpot stoppen ◦ Frauderen met declaraties

 Autonomie m.n. individuele autonomie Gelijk zijn van huwelijkse en niet-huwelijkse relaties Rechten i.p.v. gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef

 Voorbehoedmiddelen  veranderd beeld van seksualiteit Abortus  ongeboren kind als “vrucht” IVF  “kinderen maken”, “overblijfsel weg doen”

 Fysieke klachten  Psychisch lijden  Sociale pijn  Spirituele noden Palliatieve zorg niet te rijmen met euthanasieCicely Saunders (1918–2005)St. Christopher’s Hospice, 1967

 Acceptatie van de dood, realisme Deskundige symptoomcontrole Patiënt én naasten Hoop geven (!) Robert Twycross (1941)

 Religie maakt gezond en helpt bij coping – meestal… Er bestaat een duistere, bovennatuurlijke wereld – kan je ook overmatig aandacht aan schenken…

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...