Leergang professionaliseren beleidsfunctie

50 %
50 %
Information about Leergang professionaliseren beleidsfunctie
Government & Nonprofit

Published on July 22, 2014

Author: povatu

Source: slideshare.net

Description

De rol van de gemeente beweegt steeds meer van het ‘bewaken' van het eigen organisatiebelang naar ‘vanuit wederkerigheid iets voor elkaar krijgen’. Zo ontstaat de netwerkorganisatie waarbij formele grenzen vervagen en de publieke professional de gemeentelijke rol vanuit persoonlijke kracht moet invullen. Dat vraagt nieuw vakmanschap en daar gaat onze leergang ‘professionaliseren van de beleidsfunctie’ over.

Wil je meer weten, zoek contact met ons: Bertram van der Wal 06 27 31 93 55 bertram.vanderwal@ hiemstraendevries.nl Ernelies Plant 06 25 33 67 63 ernelies.plant@ hiemstraendevries.nl Pol van Tuijl 06 22 66 90 65 pol.vantuijl@ hiemstraendevries.nl Leergang Professionaliseren van de beleidsfunctie De veranderende rol van de beleidsmedewerker De rol van de gemeente verandert. Het is niet langer logisch dat zij veel eindverantwoordelijkheid neemt. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en ervaren de gemeente te vaak als een belemmerende factor. Zij willen meer invloed. De roep om een gemeente als samenwerkende partner vraagt om een verschuiving van bewaken van het eigen organisatiebelang naar vanuit wederkerigheid iets voor elkaar krijgen. Organisatiegrenzen vervagen. Veel beleidsmedewerkers herkennen dit en zoeken hoe zij hun rol hierin vorm kunnen geven. Zij hebben de ambitie en krijgen de opdracht om samen te werken maar worden nog veel het stadhuis ingezogen. Daar wordt hen gevraagd het risico van de gemeente te beheersen (inkoop & aanbesteding, budgethouderschap, planning & control), de positie van het college veilig te stellen (beleidsnota’s, raadsvragen, adviseur van de portefeuillehouder) en inhoudelijk expert te zijn op hun beleidsonderwerp. Het vakmanschap van de publieke professional In stad, wijk en buurt, daar waar zij hun partners ontmoeten en samen met hen resultaten willen boeken, helpt deze situatie de beleidsmedewerker niet. Zij zullen meer architect moeten worden van hun eigen rol en positie. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Dat vraagt nieuw vakmanschap. Daar gaat de leergang ‘professionaliseren van de beleidsfunctie’ over. We hebben deze leergang opgezet op basis van onze ruime ervaring met en in gemeenten en samen met onze klanten verder ontwikkeld. Deze publieke professional denkt en handelt van buiten naar binnen, werkt samen en is in staat verbinding te maken, is gericht op continue leren en verbeteren, stimuleert dit binnen de gehele organisatie, en kan planmatig en projectmatig werken. Kortom, het is iemand die vanuit een scherpe zelfkennis, een duidelijke positie inneemt, regie neemt, resultaten boekt met anderen en overzicht houdt. Een leergang om te groeien Wij geloven dat in deze tijd juist de kleine maar essentiële veranderingen op persoonsniveau helpen om als organisatie succesvol te zijn. Doel is dat professionals zichzelf beter gaan kennen en zich bewuster inzetten. Daar komen tijdens de leergang al mooie resultaten uit voort. De leergang kent een aantal basiscomponenten, die we op maat inzetten. Uitgangspunt is dat wat de groep nodig heeft in relatie tot de ontwikkelopgave van de organisatie. De basiscomponenten zijn: • collectieve leermomenten: trainen van vaardigheden, opdoen van gemeenschappelijke taal en effectief handelingsrepertoire, aanreiken van inspiratie en nieuwe manieren van kijken. • begeleide intervisie: inzicht in persoonlijk handelen in actuele werksituaties dat direct doorwerkt in het anders aanpakken van de ingebrachte casus. Plus ‘leren leren’ (metavaardigheid) in het werk, door de methodiek van intervisie eigen te maken om zelf effectief te benutten. • individuele begeleiding in het dagelijks werk: begeleiding bij het toepassen van nieuw gedrag en werkwijzen, waardoor het in de praktijk beter gaat en de verandering zichtbaar en voelbaar wordt. Op basis van onze ervaringen tot nu toe, ziet de leergang er op hoofdlijnen als volgt uit: Samen op pad, ik in de relatie tot de ander | scherp beeld van de eigen kwaliteiten en voorkeuren en daardoor in staat aan te sluiten op de ander (Insights) Terug naar de bedoeling | architect van het realiseren van doelen, sturen en inspireren op de kern van de opgave, onderscheid tussen systeem, gedrag en essentie Aanspreken & afspreken | invloed in gelijkwaardige posities, heldere afspraken maken, scherpte op processen en posities Allianties | vakmanschap om op waarden samenwerkingsrelaties in te richten (Alliantiekunde)

Add a comment

Related presentations

Photos from Lodi Public LIbrary NJ of successful community partnership programs th...

This was presented at the Mauritius UNESCO Conference 2014 to celebrate the Inden...

The field of behavioral economics is revolutionizing the policy and business world...

Denne præsentation blev holdt 6/11-14 til et Rotary seminar. Indeholder tips og tr...

Related pages

Leergang Professionaliseren van de beleidsfunctie

Wil je meer weten, zoek contact met ons: Bertram van der Wal 06 27 31 93 55 bertram.vanderwal @ hiemstraendevries.nl Ernelies Plant 06 25 33 67 63
Read more

De publieke professional - Hiemstra en De Vries

Flyer Leergang professionaliseren beleidsfunctie (211 Kb) Ernelies Plant 06-25336763; Mail; Link; Meer informatie; Publieke professional Home; Ons bureau;
Read more

Pol van Tuijl - HubSlide

Leergang professionaliseren beleidsfunctie De rol van de gemeente beweegt steeds meer van het ‘bewaken...
Read more

Ministerie van Infrastructuur en Milieu | A R D I S ...

Leergang Lerend Bestuur; Ministerie van Infrastructuur en Milieu; ... Het doel was het professionaliseren van de beleidsfunctie in het departement.
Read more

Annemarie Vis - Bot | LinkedIn

Om deze reden ben ik van start gegaan met de leergang ... • Het professionaliseren van ... In deze beleidsfunctie op het hoofdkantoor van SHV ...
Read more

Berna de Jong | LinkedIn

Ruim 10 jaar werkervaring als senior HR adviseur in een allround HR advies- en beleidsfunctie. ... (leergang voor Hoger en ... en professionaliseren van ...
Read more

SG MAN2012-2013 by veerle smeers - issuu

Als u in het financiële vlak werkt is dit wellicht een prima manier om u verder te professionaliseren. ... functioneren in een beleidsfunctie te ...
Read more

Top 25 Beleidsfunctie profiles | LinkedIn

Here are the top 25 Beleidsfunctie profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more