Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

33 %
67 %
Information about Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

Published on February 15, 2013

Author: zemnieks

Source: slideshare.net

Description

Prezentācija par LR kultūrpolitikas dokumentu kvantitatīvu kontentanalīzi.
No:
LU 71. konferences Socioloģijas sekcijas "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" (LU SZF, Lomonosova ielā 1a; 2013.gada 15. februāris)

Latvijaskultūrpolitiskodokumentu diskursi Jānis Daugavietis, LU SPPI LU 71. konference Socioloģijas sekcija "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" LU SZF, Lomonosova ielā 1a 2013.gada 15. februāris

‘Mākslinieciskā pašdarbība unLatvijas reģionu attīstība’ (prom.d.) • Kultūras vieta attīstības ideoloģijā un praksē • Mākslinieciskās pašdarbības sociālā nozīme Latvijas vietējās kopienās Mūsdienās dominējošajā ilgtspējīgas attīstības modelī, līdzās ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem mērķiem, par vienlīdz būtisku attīstības resursu tiek uzskatīta kultūra. Izmantojot sociālā kapitāla un kopienas attīstīšanas pieejas, tiek apgalvots, ka iedzīvotāju aktivitātes kultūras laukā var sekmēt attīstību.

Latvijas kultūrpolitikasdokumentu kvantitatīvā analīzeLatvijas kultūras jomu regulējošie dokumenti (38):•• kultūras jomu regulējošie likumi kultūrpolitikas plānošanas dokumenti•• kultūrpolitikas plānošanas dokumenti – izpildes ziņojumi KM stratēģijas• KM darbību regulējošie dokumenti No 1992. - 2011.gadam ~ 2 mlj. zīmju jeb 1000 lpp.

Hipotēzes......izriet no kultūrpolitikas dokumentu kvalitatīvās analīzes secinājumiem:1. Dominē vecā valoda un tiek atražota klasiskā ekonomiskā reģionālās izaugsmes pieeja (bet ne visos).2. Nav prioritāšu: kultūra ir gan mērķis, gan instruments.

Teorētiskais modelis, 1ASV sociālās labklājības pētnieki Marks Šterns (Mark J. Stern) un Sjūzana Seiferte (Susan C. Seifert) kultūrpolitikas pieeju klasifikācija:1.DidaktiskāMāksla un kultūra iedzīvotāju izglītojoši-politiskai ietekmēšanai, tikumu uzlabošanai.

Teorētiskais modelis, 22. DiskursīvāMāksla kā sociālās diskusijas un kritikas līdzekli, veids kā veicināt sociālās pārmaiņas.

Teorētiskais modelis, 33. EkoloģiskāIedzīvotāju iesaistīšana jebkāda veida kultūraktivitātēs, uzskatot to par vienu no pilsoniskās līdzdalības formām (sociālais kapitāls un kopienas attīstība).

Tehnika1.Klasiska kvantitatīvās kontentanalīzes procedūra teorētiskie modeļi tiek pārvērsti kategorijās , tās – jēdzienos, bet tie – atslēgvārdos2.Sintaktiski-semantiskā līmeņa kontentanalīze piem., ‘valsts’, ‘tīkls’3.Nomināla atslēgvārdu skala summēšana un ‘sadalīšana’ pa modeļiem (ar ‘QSR NVivo 8’).

Modelis Kategorijas JēdzieniDidaktiskais: Valsts (suverēns) kā amatiermāksla, labuma apgaismošana, augstais, avots/noteicējs/ demonstrācijas, dramaturģija,„mākslas un piegādātājs, un gars, iesaistīšana, ietekme, instrukcija, izdaiļošana,kultūras spēja kultūra viens no izglītošana, izpratne,izglītot un šādiem labumiem. kontrole, līmenis (pacelšana),pārliecināt Mākslas spēja ‘pacelt mācīšana, manifestācijas,iedzīvotājus” garu’, apgaismot manipulācija, masas, iedzīvotājus. mobilizācija, morāle, Kultūras dzīves pārmaiņas, pārraudzība, pārvalde un pārvlade, plāns, propoganda, standartizācija. simboli, skaistais, tauta, Klasiskā kultūras telpa, tikums, uzlabošana, uzraudzīšana, valsts, vide izpratne.

Kodi Hierarhiskie kodi (modeļi) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISamatieri,amatiermāksla, X Xpašdarbībacilvēks Xiesaistīšana X Xlabklājība Xvides kvalitāte Xkopiena X Xiedzīvotāji X

RezultātsDokumentu kopas Modeļi (%) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISlikumi 50 15 4īstenošanas ziņ. 51 42 14planošanas dok. 56 49 33vidēji 49 33 14

Secinājumi1. Likumos dominē vecā valoda2. Plānošanas dokumentos nozīmīgair arī jaunā valoda(sociālā kapitālapieeja)3. ... sadzīvo pretrunīgi diskursi

Problēmas... Kritika...Risinājumi...Diskusija... Paldies!

Add a comment

Related pages

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi [2013 ...

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi Jānis Daugavietis, LU SPPI LU 71. konference Socioloģijas sekcija "Zināšanu sabiedrība, identitāte un ...
Read more

dokumentu rekvizitai - Documents

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi Prezentācija par LR kultūrpolitikas dokumentu kvantitatīvu kontentanalīzi. No: LU 71. konferences ...
Read more

Jānis Daugavietis | Presentations - Academia.edu

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi [2013] more. by Jānis Daugavietis. Research Interests: Sociology, Cultural Policy, and Post-Soviet Studies.
Read more

Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un ...

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi Turpinot kultūras pārvaldes likumdošanas nacionālā līmeņa kultūrpolitisko dokumentu kopas analīzi ...
Read more

Jānis Daugavietis - Academia.edu

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi [2013] more. by Jānis Daugavietis. Research Interests: Sociology, Cultural Policy, and Post-Soviet Studies.
Read more

LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA

Latvijas Republikas Kultūras ministrija K. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364 Tālr.+ 371 7078110 Fakss + 371 7078107 E-pasts: pasts@km.gov.lv www.km.gov.lv
Read more

Jaunie zinātnieki diskutē par Eiropai un Krievijai ...

... diskursi ”, kas ... Kā informēja projekta koordinatore no Latvijas puses Latvijas Universitātes ... bet arī kā augstvērtīgu sava laika dokumentu.
Read more

Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu

Latvijas nacionālā ... Dažādās attieksmes ietekmē atsevišķu sabiedrības grupu kultūrpolitisko identitāti un ... Rādīt tikai dokumentu
Read more