Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

50 %
50 %
Information about Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Education

Published on March 12, 2014

Author: siltinam

Source: slideshare.net

LIAA pakalpojumi

LIAA pakalpojumi LIAA eksporta pakalpojumi ES fondu programmu administrēšana Investīciju piesaiste Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana LIAA pakalpojumi

Atbalsta instrumenti uzņēmējiem  Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās atbalsta programmas  Informatīvais materiāls tiek aktualizēts katru mēnesi  Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā sadaļā Uzņēmējdarbības ABC  Materiāls ir pieejams latviešu un krievu valodā

Aktuālās ES fondu programmas

Aktuālās LIAA programmas kurās var iesaistīties Biznesa inkubatori Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām Klasteru programma Kompetences centri

Biznesa inkubatori Latvijā

Biznesa inkubatora operatora sniegtie atbalsta pakalpojumi Minimālie pakalpojumi: • telpu noma un apsaimniekošana (gan biroja, gan ražošanas telpu); • komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese); • sekretariāta pakalpojumi; • biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas; • papildu atbalsta iespējas; • pārdošanas un mārketinga konsultācijas; • sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī; • personāla atlases pakalpojumi; • virtuālie inkubācijas pakalpojumi. Speciālie pakalpojumi (katrā inkubatorā var būt atšķirīgi): • prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana; • laboratorijas iekārtu izmantošana; • dizaina konsultācijas; • tehnoloģiju konsultācijas; • testēšanas pakalpojumi; • uzņēmumu procesu kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana; • uzņēmumu IT sistēmu ieviešana; • specializētie juridiskie pakalpojumi; • starptautiskā mārketinga pakalpojumi; • loģistikas konsultācijas; • eksporta veicināšanas pakalpojumi • u.c. pakalpojumi.

Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta • biedrības, komersanti un pašnodarbinātas personas nodarbināto apmācībām, viņu kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • līdz 80% (atkarībā no uzņēmuma lieluma) Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte Šobrīd notiek projektu īstenošana. Komersanti, vienojoties ar biedrībām (nozaru asociācijām), projektu īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem un apmācīt savus darbiniekus Līgumus ar LIAA ir noslēgušas 16 biedrības

Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 2.kārta

Atbalsta programma nodarbināto apmācībām 3.kārta • mikro un mazo uzņēmumu vadītāji un darbinieki apmācībām kvalifikācijas celšanai Atbalstu var saņemt • 80% Atlaide apmācībām Projektu īsteno „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”. Informācija par pieteikšanos apmācībām ir pieejama LIKTA mājas lapā www.mmu.lv Projekta laikā īsteno trīs līmeņu apmācības: • digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai • IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai • IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai

12 Projekta apmācību sniedzēji • Apmācības nodrošina Pretendentu apvienība, kuru pārstāv “SIA Baltijas Datoru Akadēmija” un kurā ietilpst: • SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”; • AS «Datorzinību centrs» • SIA FMS • Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”; • SIA Infinitum 8 • SIA “LatInSoft”

13 Apmācību kursu izmaksas: 1. un 2. līmenis • 1. līmeņa apmācības - «Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai» • Apmācību kursa cena vienam cilvēkam EUR 130.90 (LVL 92.00), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. • 2. līmeņa apmācības - «IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai» • Vienas apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 234.47 (LVL 164.80), no kuriem 80% izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam viena apmācību programma maksās EUR 46.89 (LVL 32.96) par vienu cilvēku.

Praktiskas apmācības „Tehnoloģiju rīki uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai” • 1. Tehnoloģiju rīki uzņēmējdarbības atbalstam (L201) • 2. Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana (L202) • 3. Uzskaite, aprēķini un grafiskā analīze, izmantojot elektroniskās tabulas (L203) • 4. Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas (L204) • 5. Datorizēta grāmatvedības uzskaite (L205) • 6. Prezentācijas tehnoloģijas un metodes (L206) • 7. Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai (L207) • 8. Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem (L208) • 9. E-komercija un interneta mārketings (L209) • 10. Projektu vadības pamati (L210)

15 Apmācību kursu izmaksas: 3. līmenis • Klientu attiecību vadības sistēmas un to ieviešana • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 971.80 (LVL 682.99), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 194.35 (LVL 136.59) par vienu cilvēku. • Tehniskie risinājumi pārdošanai interneta vidē • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 728.68 (LVL 512.12), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 145.73 (LVL 102.42) par vienu cilvēku. • Uzņēmuma specifikai atbilstoši IKT risinājumi biznesa un finanšu vadībai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 353.58 (LVL 248.50), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 7071 (LVL 49.70) par vienu cilvēku. • Saimniecisko procesu analīze, izmaiņu plānošana un optimizācija, izmantojot biznesa vadības sistēmas • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 853.66 (LVL 599.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 169.46 (LVL 119.99) par vienu cilvēku. • Biznesa vadības sistēmu ieviešanas principi saimniecisko procesu optimizēšanai • Apmācību programmas cena vienam cilvēkam - EUR 1280.52 (LVL 899.96), no kuriem 80% apmācību izmaksu līdzfinansē Eiropas Savienība. Komersantam apmācību programma izmaksās - EUR 256.10 (LVL 179.99) par vienu cilvēku.

16 Komersantu kvalifikācijas kritēriji • Ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā; • Darbojas atbalstāmajā nozarē; • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai; • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam; • Nav VID nodokļu parādu

Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts nozaru uzņēmumu un pētniecības institūciju savstarpējai sadarbībai rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā. IT kompetences centrs Meža nozares kompetences centrs Pharma and chemistry competence center of Latvia Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs Transporta mašīnbūves kompetences centrs Kompetences centri

Programma ir paredzēta, lai veicinātu sadarbību starp komersantiem, pētniecības, izglītības un citām institūcijām, tādejādi palielinot konkurētspēju, eksportu un jaunu produktu attīstību. Līgumus ar LIAA ir noslēguši 11 klasteri Klasteru programma

Aktuālās LIAA programmas kurās var iesniegt projektus Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings Atvērta līdz 2014.gada 30.aprīlim Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma Atvērta no 2012.gada 3.decembra līdz pieejams finansējums Augstas pievienotas vērtības investīcijas (4. kārta) Atvērta no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 7. aprīlim (ieskaitot) Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (2. kārta) Atvērta no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 30. aprīlim (ieskaitot)

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

• dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot ekspozīcijas laukumu • dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju) • komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs Atbalstu var saņemt • 50%, • de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR Atbalsta intensitāte • līdz 2014.gada 30.aprīlim Projektu iesniegšana • Par plānotajām atbalstāmajām darbībām • Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām Projektus var iesniegt Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

Svarīgi! Ja projekts tiek iesniegts par plānotu pasākumu, projekta iesniegumā minētās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas ar LIAA Jaunu projektu var iesniegt pēc tam, kad no LIAA ir saņemts Lēmums par iepriekšēju projektu Ja projekts tiek iesniegts par jau notikušu pasākumu, tad arī ir jāievēro visas programmā izvirzītās prasības Vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas atbalstāmās darbības

Saskaņā ar de minimis nosacījumiem: 200 000 EUR trīs gados Finansējuma apjoms SVARĪGI! Uzņēmums, kurš ir jaunāks par 3 gadiem un kuram pēdējā noslēgtā konsolidētā gada apgrozījums pārsniedz 18 971,62 EUR var izvēlēties projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu: 5 691.49 EUR vai 30% no pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma * Ja projektu iesniedz partnerībā, finansējuma ierobežojumi attiecas uz katru partneri atsevišķi Kopējās projekta attiecināmās izmaksas* Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts vairāk nekā 3 gadu pirms projekta iesniegšanas Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts mazāk nekā 3 gadus pirms projekta iesniegšanas Ne vairāk kā 30% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma 5 691.49 EUR vai ne vairāk kā 30% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma

Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, attiecināmas ir: starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, t.sk. organizatora noteiktā maksa par organizēšanu (vienam projekta iesniedzējam par vienu atbalstāmo darbību nedrīkst pārsniegt 2 845.74 EUR) Kādi līdzekļi ir atgūstami? (1/3)

Kādi līdzekļi ir atgūstami? (2/3)  organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 422.87 EUR vienai konferencei (semināram))  organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā  organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (komersantiem - ne vairāk kā 9 248.67 EUR vienā izstādē vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesniedzējiem - ne vairāk kā 18 497.33 EUR vienā izstādē vai konferencē (seminārā))

Kādi līdzekļi ir atgūstami? (3/3) komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem (kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas): dienas nauda izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)* ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas* līdz atbalstāmās aktivitātes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā Svarīgi! Aprēķinot dienas naudu un viesnīcu izdevumus tiek piemēroti 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

Check lists

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma

Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma” • 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta īstenošanu noslēgšanasMaksimālais projekta īstenošanas ilgums • 60%, bet nepārsniedzot 14228,72 EUR vienam komersantam • Programmā pieejamais finansējums – 2.8 miljoni EUR Maksimālais atbalsta finansējums Darbinieku skaits Apgrozījums Bilance Mikro (sīks) <10 <=2 milj. EUR <= 2 milj. EUR Mazs <50 <=10 milj. EUR <= 10 milj. EUR Vidējs <250 <=50 milj. EUR <=43 milj. EUR Svarīgi!! Projekta iesniedzējs nevar būt grūtībās nonācis komersants

Atbalstāmās darbības Atbalstāmās darbības produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei eksperimentāl ā izstrādne, tajā skaitā prototipu izgatavošana rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Pakalpojumu sniedzēji

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Projektu iesniegšana: no 2014.gada 21.marta līdz 2014.gada 31. martam (ieskaitot) Pieejamais finansējums ir 42,4 milj. EUR Atbalsta intensitāte ir 45% Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 50 000 EUR Maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 2 135 000 EUR

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Finansējumu piešķir iekārtu iegādei, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Atbalstāma ir arī kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegāde. Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem attiecināmas ir kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu iesniegšanai. Kopējās kredītiestādes garantiju izmaksas nepārsniedz 10% no visu avansa un starpposma maksājumu kopsummas.

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Neatbalstāmas ir jebkāda veida pārvietojamās tehnikas, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu iegādes izmaksas, ja tiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir nepieciešama reģistrācija CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā vai ja tie tiek reģistrēti Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā vai kādā no Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistriem, vai ja uz tiem attiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Svarīgi par pieteikšanos: Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants No projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma jāeksportē vismaz 30 % (vidēji nākamo triju kalendāra gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas) Projekta iesniegumam jāpievieno Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli četru procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma Projektiem, kuros attiecināmās izmaksas pārsniegs 70 000 EUR būs jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 Līdz 2014.gada 1.decembrim jāiesniedz avansa vai starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 35% no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Projekta atbalstāmās darbības* var uzsākt: pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kā arī – lielā komersanta gadījumā LIAA ir izvērtējusi, vai ir izpildīti MK noteikumu Nr.817 27. punktā minētie nosacījumi) pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu saņemšanas (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā); Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15. novembrim. * Par atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek parakstīts pirmais līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju.

Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, t.sk.: – zemē, kura ir īpašumā vai – zemē, par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību, vai – uz zemi ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Atbalstāmās nozares (klasifikācija pēc NACE 2. red.): Apstrādes rūpniecība (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares* Transports un loģistika (H49-52) Ar transportu un loģistiku saistītās nozares (H53) Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (J61-62) Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītās nozares (J58, J63) Veselības aprūpe (Q86-88)

Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta) Apstrādes rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares: Alkoholisko dzērienu ražošana (11. nodaļa, izņemot klasi 11.05 “Alus ražošana”, 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana") Tabakas izstrādājumu ražošana (12. nodaļa) Kuģu būve (klase 30.11) Sintētisko šķiedru ražošana (klase 20.6) Ieroču un munīcijas ražošana (klases 25.4 un 30.4) Tērauda rūpniecība, ja tiek ražoti MK noteikumu Nr.817 3. pielikuma 10. punktā uzskaitītie produkti

Paldies par uzmanību! LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 Tālrunis: +371 67039499 Fakss: +371 67039401 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija

Add a comment

Related presentations

Related pages

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta ...

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikasministrija. Subscribe Subscribed Unsubscribe 127 127.
Read more

Atbalsts uzņēmējiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas ... Latvijas Investīciju un attīstības ... atbalsta programmas uzņēmējiem
Read more

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts ...

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ... Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem ...
Read more

Atbalsts uzņēmējiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem; ... Latvijas Investīciju un attīstības
Read more

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ...

... „Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un ... uzņēmējiem un ... 2009. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir ...
Read more

Atbalsts uzņēmējiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas ... atbalsta programmas uzņēmējiem ... Latvijas Investīciju un attīstības ...
Read more

Aicinām uz semināru "Aktuālās atbalsta programmas ...

... atbalsta programmas uzņēmējiem ... Latvijas Investīciju un attīstības ... Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ...
Read more