lastdays welsh

50 %
50 %
Information about lastdays welsh
Spiritual-Inspirational

Published on August 16, 2007

Author: Pumbaa

Source: authorstream.com

Diwrnodau olaf yr Iesu:  Diwrnodau olaf yr Iesu Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem:  Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai. Sul y blodau:  Sul y blodau Wrth i’r Iesu farchogaeth heibio i’r bobl yn y dyrfa, roeddynt yn chwifio canghennau palmwydd tuag ato ac yn eu gosod ger ei draed. Rydym yn galw y diwrnod yma yn 'Sul y blodau.' Ogof Lladron:  Ogof Lladron Aeth Iesu i mewn i’r Deml a gweld pobl yn prynnu a gwerthu nwyddau yn dwyllodrus. Gwrth droiodd y byrddau gan weiddi 'Dyma dŷ fy Nuw ond gwnaethoch chwi ef yn ogof lladron.' Y Swper Olaf:  Y Swper Olaf Geiriau’r Iesu:  Geiriau’r Iesu Eisteddodd Iesu gyda’i ddisgyblion yn yr Oruwch ystafell gan ddathlu y swper olaf gyda nhw. Fe gyhoeddodd mai 'ei gorff' oedd y bara ac 'ei waed' oedd y gwin. Dywedodd wrth y lleill y basai un ohonynt yn ei wadu 3 gwaith a basai un ohonynt yn ei fradychu gyda cusan. Gardd Gethsemane:  Gardd Gethsemane Aeth Iesu i weddio yng ngardd Gethsemane. Gofynnodd i’w Dad, 'Pam yr wyt ti’n gwneud hyn i mi?' Wedyn cusannodd Jwdas yr Iesu ac fe gafodd ei arestio gan y milwyr. Ar brawf:  Ar brawf Daethant â’r Iesu o flaen Pilat a ddywedodd ei fod yn golchi ei ddwylo o’r mater ac yn gadael i’r bobl benderfynnu. Roedd y dyrfa wedi pleidleisio i Barabas – lleidr – fynd yn rhydd a dedfrydu Iesu i farwolaeth. Slide9:  Gorfodwyd yr Iesu i gario ei groes ei hun i galfari. Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar ôl stopio sawl gwaith. Cynnigodd rhai pobl i’w helpu ond fe stopiodd y milwyr Rhufeinig nhw. Roeddynt eisiau gweld yr Iesu yn dioddef achos ei honiad taw Fe oedd Brenin yr Iddewon. Ar y Groes:  Ar y Groes Cafodd Iesu ei hoelio i’r groes trwy ei arddyrnau a’i draed. Gwisgodd Goron ddrain ar ei ben a wnaeth iddo waedu. Casglodd y bobl o gwmpas. Cafodd ei groeshoelio gyda dau leidr. Mae’r Diwedd yn Agos:  Mae’r Diwedd yn Agos Fe drywanodd milwr Rhufeinig yr Iesu yn ei ochr a phan ofynnodd am ddŵr, fe gafodd sbwng wedi ei ymdrochi mewn finegar. Gwnaeth hyn ef yn fwy sychedus ac roedd yn beth creulon I wneud. Dydd Gwener y Groglith:  Dydd Gwener y Groglith Ar unwaith fe droiodd yr awyr yn ddu ac roedd pawb yn gwybod bod Iesu wedi marw. Troiodd Un milwr Rhufeinig at ei ffrind a dweud, 'Hwn oedd mab Duw'. Roedd nawr yn credu. Cymerwyd yr Iesu i lawr o’r groes a’i gario i ogof o fedd dinesydd cyfoethog a gredai yn Iesu, mab Duw. At yr Ogof:  At yr Ogof Cafodd yr Iesu ei rwymo mewn dillad-claddu a’i eneinio â pheraroglau fel ‘sandalwood’. Gosodwyd ei gorff wedyn mewn bedd. Roedd y bedd wedi ei orchuddio â maen trwchus a gafodd ei dreiglo dros y fynedfa. Slide14:  Ar y dydd Sul ar ôl marwolaeth yr Iesu, aeth ei fam i lawr i’r bedd ond cafodd y maen wedi ei symud a doedd y corff ddim yno. Pengliniodd Mair ac wylo. Clywodd lais tu ôl iddi’n gofyn beth oedd yn bod… Atgyfodiad Mae’r Iesu yn Fyw:  Mae’r Iesu yn Fyw …Iesu oedd yn siarad gyda Mair. Roedd wedi dod nôl yn fyw a dywedodd wrth Mair am fynd i ddweud wrth y disgyblion. Roedd Mair mewn syndod ond gwnaeth fel yr oedd Iesu’n dymuno. Cychwynnodd ei thaith i’w darganfod. Esgyniad:  Esgyniad Siaradodd Iesu â’r disgyblion ac yna esgynnodd i’r Nef i eistedd ar ddeheulaw Duw, ei Dad.

Add a comment

Related presentations

Related pages

The Last Days of Dolwyn - Wikipedia, the free encyclopedia

The Last Days of Dolwyn; Directed by: Russell Lloyd ... The emotive content may also be based on Welsh reaction to the construction of the Elan Valley ...
Read more

Are We Living in the Last Days? Is Bible Prophecy Coming ...

The sign of ‘the last days’ is clear in Bible prophecy. News reports match what the Bible foretold at 2 Timothy 3, Matthew 24, and Luke 21.
Read more

Ray Gravell's last days battling diabetes chronicled in ...

The poignant last days of Welsh rugby hero Ray Gravell as he battled to recover from diabetes are to be shown in an unfinished documentary abandoned after ...
Read more

Fray - Our Last Days Lyrics | MetroLyrics

Lyrics to 'Our Last Days' by Fray. I wish I had cheated / At least that's a reason / I'd understand why you're leaving now / We both stopped breathing / It
Read more

Welcome to Palliative Care Wales

Last Days of Life . Care Decisions - Documents; Care Decisions Tool - Video; Teaching Resources; Syringe drivers; Projects & Groups . End of Life Board ...
Read more

WELSH HEALTH CIRCULAR - NHS Wales

3 Dear Colleague Summary 1. This Welsh Health Circular formally endorses the All Wales Care Pathway for the Last Days of Life, following the Minister for ...
Read more

The Last Days of Frank and Jesse James (TV Movie 1986) - IMDb

The Last Days of Frank and Jesse James (1986) TV Movie | 120 min | Biography, Western | 17 February 1986 (USA) 6.8 . Your rating: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-/ 10 ...
Read more

The Last Days of Dolwyn - Richard Burton Singing - YouTube

Starring Richard Burton in one of his earliest film roles, THE LAST DAYS OF DOLWYN (written and directed by Emlyn Williams) is released for the ...
Read more

1904–1905 Welsh Revival - Wikipedia, the free encyclopedia

The 1904–1905 Welsh Revival was the largest Christian revival in Wales during the 20th century. While by no means the best known of revivals, it was one ...
Read more

Portrait of the poet - last days of Dylan Thomas in new ...

Portrait of the poet - last days of Dylan Thomas in new BBC drama ... “I was fascinated by the idea of this Welsh poet wowing this Bohemian New York crowd.
Read more