Länkförteckning till IFAC:s material om nya ISRE-2400 (urval)

75 %
25 %
Information about Länkförteckning till IFAC:s material om nya ISRE-2400 (urval)
Business & Mgmt

Published on March 3, 2014

Author: Lassekerblad

Source: slideshare.net

Description

Baktanke: Kunde nya ISRE 2400 Översiktlig granskning, vara standarden för revision i mindre bolag?

För min artikel 2014 i tidningen Balanssi Lasse Åkerblad, GRM-revisor Version 2. mars, 2014 Kunde nya ISRE 2400 Översiktlig granskning, vara standarden för revision i mindre bolag? Länkförteckning över IFAC:s material (urval) Artikel, 15.11.2013 “Review Engagements for SMEs: Limited Assurance, Numerous Benefits” https://www.ifac.org/news-events/2013-11/review-engagements-smes-limited-assurance-numerousbenefits Powerpoint presentation, 2/2014 “Limited Assurance Engagements for Practitioners” http://www.slideshare.net/IFAC_Multimedia/ifac-guideto-reviewengagaementsorientationslides Artikel, 27.2.2014 ( by Phil Cowperthwaite, Member, IFAC SMP Committee). “Review Engagements—A Value-Adding Client Service” http://www.ifac.org/news-events/2014-02/review-engagements-value-adding-client-service Standarden i sin helhet (på engelska): ISRE 2400 (Revised) http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/B012%202013%20IAASB%20Handbook%20I SRE%202400%20(Revised).pdf ISRE 2400 Guide, 10.12.2013 “IFAC Guide to Review Engagements” http://www.ifac.org/publications-resources/guide-review-engagements Förnyat ramverk, 12/2013 “International Framework for Assurance Engagements”. (Med början fr. sida 71). http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ISAE%203000%20Revised%20%20for%20IAASB.pdf Pressmeddelande, 27.9.2012 http://www.ifac.org/news-events/2012-09/iaasb-continues-address-assurance-needs-smallerentities-issues-revised-standard Diskussionspapper, 9/2012: ”Basis for Conclusions Prepared by the Staff of the IAASB” http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ISRE-2400-(Revised)-Basis-for-ConclusionsFinal.pdf Article for Member Bodies, 12/2012: “THE STANDARD FOR LIMITED ASSURANCE REVIEW ENGAGEMENTS” http://www.ifac.org/sites/default/files/news/files/SMP-ISRS-2400-Review-Engagements-Article.pdf Flowchart,förslag, 11/2010 ”Engagements to Review Historical Financial Statements— Proposed Flowchart” (“further”= “additional” I den slutgiltiga versionen) http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/5839_1.pdf Standarden på svenska (FAR:s medlemmar, förutsätter inloggning): http://www.far.se 1

Add a comment

Related presentations

Related pages

Byggnadsvårdsbutiker | BYGGNADSVÅRDSBLOGGEN

Gamla tiders hantverkskunnande och material hade egenskaper ... Nu kan du få nya blogginlägg direkt till din e ... Få meddelanden om nya inlägg via ...
Read more