Ladonja Rovinj 11.11. 2008.

82 %
18 %
Information about Ladonja Rovinj 11.11. 2008.

Published on November 12, 2008

Author: ladonja

Source: slideshare.net

Description

Prezentacija udruge građana Ladonja - saveza za još bolju Istru u Rovinju 11. studenog 2008.

Više informacija na http://ladonja.org

“ LADONJA” I NSIEME PER UNA CITTA ` MIGLIORE ASSEMBLEA COSTITUENTE ROVIGNO 11 NOVEMBRE 2008 “ LADONJA” ZAJEDNO ZA JOŠ BOLJI GRAD OSNIVAČKA SKUPŠTINA ROVINJ 11.STUDENI 2008

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA DI APERTURA E IMPOSTAZIONE DELL’ ELENCO DEI PARTECIPANTI, ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE SELEZIONE DEGLI ORGANI DELL’ ASSEMBLEA a) presidente b) presidenza c) consiglio di controllo d) segretario e) segretariato f) consiglio centrale DISCUSSIONE DNEVNI RED OTVARANJE SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE POPISA SUDIONIKA USVANJE STATUTA UDRUGE IZBOR TIJELA SKUPŠTINE a) predsjednik b) predsjedništvo c) nadzorni odbor d) tajnik e) tajništvo f) središnji odbor RASPRAVA

ASSEMBLEA DI APERTURA E IMPOSTAZIONE DELL’ ELENCO DEI PARTECIPANTI,

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

SELEZIONE DEGLI ORGANI DELL’ ASSEMBLEA

a) presidente

b) presidenza

c) consiglio di controllo

d) segretario

e) segretariato

f) consiglio centrale

DISCUSSIONE

OTVARANJE SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE POPISA SUDIONIKA

USVANJE STATUTA UDRUGE

IZBOR TIJELA SKUPŠTINE

a) predsjednik

b) predsjedništvo

c) nadzorni odbor

d) tajnik

e) tajništvo

f) središnji odbor

RASPRAVA

2. APPROVAZIONE DELLO STATUTO 2. USVAJANJE STATUTA

2. APPROVAZIONE DELLO STATUTO

2. USVAJANJE STATUTA

OBIETTIVI E ATTIVIT À PROMOZIONE,SOSTEGNO E IMPEGNO PER: - LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE, - LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ E DEI CITTADINI E I DIRITTI DEI CITTADINI, - IL BENESSERE DEI CITTADINI BASATE SULLA PARITÀ, - LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ MEDIANTE L’ATTO DI ASSOCIAZIONE, - ATTRAVERSO L ` ORGANIZZAZIONE DEI FORUM PUBBLICI, L ` ASSICURAZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI DI IDEE ED OPINIONI, - LA COLLABORAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E SOCIETÀ. CILJEVI I DJELATNOST PROMICANJE,PODUPIRANJE I ZALAGANJE ZA: - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, ZAŠTITU GRAĐANSKIH SLOBODA I PRAVA GRAĐANA, - DOBROBIT GRAĐANA NA OSNOVI JEDNAKOPRAVNOSTI, - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA KROZ DJELOVANJE UDRUGE - ORGANIZACIJOM JAVNIH TRIBINA,OSIGURANJEM PROTOKA INFORMACIJA,IDEJA I MIŠLJENJA, - SURADNJU SA DRUGIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA.

PROMOZIONE,SOSTEGNO E IMPEGNO

PER:

- LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE,

- LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ E DEI

CITTADINI E I DIRITTI DEI CITTADINI,

- IL BENESSERE DEI CITTADINI BASATE

SULLA PARITÀ,

- LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

MEDIANTE L’ATTO DI ASSOCIAZIONE,

- ATTRAVERSO L ` ORGANIZZAZIONE DEI

FORUM PUBBLICI, L ` ASSICURAZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI DI IDEE ED OPINIONI,

- LA COLLABORAZIONE CON ALTRE

ORGANIZZAZIONI E SOCIETÀ.

MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE È INTERESSATA A LAVORARE NELL’ ASSOCIAZIONE, PER L’ ADESIONE NELL’ ASSOCIAZIONE SI OTTIENE ISCRIVENDOSI NELLA EVIDENZA DEI MEMBRI DELLA ASSIOCIAZIONE. ČLANOVI UDRUGE SVAKA FIZIČKA I PRAVNA OSOBA KOJA JE ZAINTERESIRANA ZA RAD U UDRUZI, STJECANJE ČLANSTVA VRŠI SE UPISOM U EVIDENCIJU ČLANOVA UDRUGE.

OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE È INTERESSATA A LAVORARE NELL’ ASSOCIAZIONE,

PER L’ ADESIONE NELL’ ASSOCIAZIONE SI OTTIENE ISCRIVENDOSI NELLA EVIDENZA DEI MEMBRI DELLA ASSIOCIAZIONE.

SVAKA FIZIČKA I PRAVNA OSOBA KOJA JE ZAINTERESIRANA ZA RAD U UDRUZI,

STJECANJE ČLANSTVA VRŠI SE UPISOM U EVIDENCIJU ČLANOVA UDRUGE.

ORGANI DELL ASSOZIAZIONE ASSEMBLEA CONSIGLIO DI CONTROLLO PRESIDENTE PRESIDENZA SEGRETARIO SEGRETARIATO CONSIGLIO CENTRALE TIJELA UDRUGE SKUPŠTINA NADZORNI ODBOR PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVO TAJNIK TAJNIŠTVO SREDIŠNJI ODBOR

ASSEMBLEA

CONSIGLIO DI CONTROLLO

PRESIDENTE

PRESIDENZA

SEGRETARIO

SEGRETARIATO

CONSIGLIO CENTRALE

SKUPŠTINA

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIK

PREDSJEDNIŠTVO

TAJNIK

TAJNIŠTVO

SREDIŠNJI ODBOR

ASSEMBLEA L ` ORGANO SUPREMO DELL’ ASSOCIAZIONE, DECIDE VALIDO SE È PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE, LE SEDUTE SI OTTENGONO ALMENO UNA VOLTA ALL ` ANNO. SKUPŠTINA NAJVIŠE TIJELO UDRUGE, PRAVOVALJANO ODLUČUJE AKO JE PRISUTNO NAJMANJE NATPOLOVIČNA VEČINA ČLANOVA UDRUGE, SJEDNICE SE ODRŽAVAJU NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE.

L ` ORGANO SUPREMO DELL’ ASSOCIAZIONE,

DECIDE VALIDO SE È PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE,

LE SEDUTE SI OTTENGONO ALMENO UNA VOLTA ALL ` ANNO.

NAJVIŠE TIJELO UDRUGE,

PRAVOVALJANO ODLUČUJE AKO JE PRISUTNO NAJMANJE NATPOLOVIČNA VEČINA ČLANOVA UDRUGE,

SJEDNICE SE ODRŽAVAJU NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE.

CONSIGLIO DI CONTROLLO CONTROLLA LE PRESTAZIONI DELLA PRESIDENZA E DEL PRESIDENTE, È COSTITUITO DA 9 MEMBRI. NADZORNI ODBOR NADZIRE RAD PREDSJEDNIŠTVA I PREDSJEDNIKA UDRUGE, SASTOJI SE OD 9 ČLANOVA.

CONTROLLA LE PRESTAZIONI DELLA PRESIDENZA E DEL PRESIDENTE,

È COSTITUITO DA 9 MEMBRI.

NADZIRE RAD PREDSJEDNIŠTVA I PREDSJEDNIKA UDRUGE,

SASTOJI SE OD 9 ČLANOVA.

PRESIDENTE EGLI È ELETTO DALL’ ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DI TUTTI I MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE, LA DURATA DEL MANDATO È DI 4 ANNI, LO SOSTITUISCE IL VICE-PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE. PREDSJEDNIK BIRA GA SKUPŠTINA NATPOLOVIČNOM VEĆINOM SVIH ČLANOVA, MANDAT TRAJE 4 GODINE ZAMJENJUJE GA DOPREDSJEDNIK UDRUGE

EGLI È ELETTO DALL’ ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DI TUTTI I MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE,

LA DURATA DEL MANDATO È DI 4 ANNI,

LO SOSTITUISCE IL VICE-PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE.

BIRA GA SKUPŠTINA NATPOLOVIČNOM VEĆINOM SVIH

ČLANOVA,

MANDAT TRAJE 4 GODINE

ZAMJENJUJE GA DOPREDSJEDNIK UDRUGE

PRESIDENZA È COSTITUITA DA 9 MEMBRI, I MEMBRI DELLA PRESIDENZA HANNO LO STATUS DI VICE-PRESIDENTI. PREDSJEDNIŠTVO SASTOJI SE OD 9 ČLANOVA, ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA PO POLOŽAJU SU POTPREDSJEDNICI.

È COSTITUITA DA 9 MEMBRI,

I MEMBRI DELLA PRESIDENZA HANNO LO STATUS DI VICE-PRESIDENTI.

SASTOJI SE OD 9 ČLANOVA,

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA PO POLOŽAJU SU POTPREDSJEDNICI.

IL SEGRETARIO E IL SEGRETARIATO REALIZZA OPERATIVAMENTE I COMPITI DELL’ ASSOCIAZIONE, IN PARTICOLARE LE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA,DELLA PRESIDENZA E DEL PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE. L ` ASSEMBLEA ELEGGE IL SEGRETARIATO COSTITUITO DA 10 MEMBRI CHE AIUTANO NEL LAVORO IL SEGRETARIO. TAJNIK I TAJNIŠTVO OPERATIVNO REALIZIRA ZADATKE UDRUGE, A POSEBNO ODLUKE SKUPŠTINE I PREDSJEDNIŠTVA, TE PREDSJEDNIKA UDRUGE, SKUPŠTINA BIRA TAJNIŠTVO OD 10 ČLANOVA KOJE POMAŽE TAJNIKU U RADU.

REALIZZA OPERATIVAMENTE I COMPITI DELL’ ASSOCIAZIONE, IN PARTICOLARE LE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA,DELLA PRESIDENZA E DEL PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE.

L ` ASSEMBLEA ELEGGE IL SEGRETARIATO COSTITUITO DA 10 MEMBRI CHE AIUTANO NEL LAVORO IL SEGRETARIO.

OPERATIVNO REALIZIRA ZADATKE UDRUGE, A POSEBNO ODLUKE SKUPŠTINE I PREDSJEDNIŠTVA, TE PREDSJEDNIKA UDRUGE,

SKUPŠTINA BIRA TAJNIŠTVO OD 10 ČLANOVA KOJE POMAŽE TAJNIKU U RADU.

CONSIGLIO CENTRALE L ` ASSEMBLEA COSTITUISCE IL COMITATO CENTRALE CON ALMENO 40 MEMBRI PER PROMUOVERE GLI OBIETTIVI DELL’ ASSOCIAZIONE, LA GESTIONE DEL COMITATO E’ DIRETTA DAL PRESIDENTE DEL COMITATO. SREDIŠNJI ODBOR SKUPŠTINA OSNIVA SREDIŠNJI ODBOR OD NAJMANJE 40 ČLANOVA ZA PROMICANJE CILJEVA UDRUGE, ODBOROM RUKOVODI PREDSJEDNIK ODBORA.

L ` ASSEMBLEA COSTITUISCE IL COMITATO CENTRALE CON ALMENO 40 MEMBRI PER PROMUOVERE GLI OBIETTIVI DELL’ ASSOCIAZIONE,

LA GESTIONE DEL COMITATO E’ DIRETTA DAL PRESIDENTE DEL COMITATO.

SKUPŠTINA OSNIVA SREDIŠNJI ODBOR OD NAJMANJE 40 ČLANOVA ZA PROMICANJE CILJEVA UDRUGE,

ODBOROM RUKOVODI PREDSJEDNIK ODBORA.

IVO–UCCIO MILETIĆ PREDSJEDNIK / PRESIDENTE

IVO–UCCIO MILETIĆ

PREDSJEDNIŠTVO / PRESIDENZA Ksenija Jeromela Žibert Alen Laković Vinka Antolović Cerin Damir Mandekić Damir Ivetić Antonella Sošić Valter Krizmanić Raoul Privileggio

Ksenija Jeromela Žibert

Alen Laković

Vinka Antolović Cerin

Damir Mandekić

Damir Ivetić

Antonella Sošić

Valter Krizmanić

Raoul Privileggio

Domenico Bissi – PREDSJEDNIK / PRESIDENTE Dubravko Milanović – POTPREDSJEDNIK / VICEPRESIDENTE Milena Janković Ennio Mitton Gianluca Malusà Čedomir Labura Đenijo Prenc Boris Munđar Željko Sanković NADZORNI ODBOR / CONSIGLIO DI CONTROLLO

Domenico Bissi – PREDSJEDNIK / PRESIDENTE

Dubravko Milanović – POTPREDSJEDNIK / VICEPRESIDENTE

Milena Janković

Ennio Mitton

Gianluca Malusà

Čedomir Labura

Đenijo Prenc

Boris Munđar

Željko Sanković

Irina Ležaić – TAJNIK / SEGRETARIO Anton Soldatić Elvis Damijanić Mariana Civitico Sandro Poropat Dino Sošić Tina Krizmanić Vedran Modrušan Andreja Istrat Igor Kizem TAJNIK I TAJNIŠTVO / SEGRETARIO E SEGRETARIATO

Irina Ležaić – TAJNIK / SEGRETARIO

Anton Soldatić

Elvis Damijanić

Mariana Civitico

Sandro Poropat

Dino Sošić

Tina Krizmanić

Vedran Modrušan

Andreja Istrat

Igor Kizem

Alisa Milotić Ivan Badurina Tomić Marijana Lucić Marko Srečec Silvia Kancelir Zoran Božić Renata Grujić Alen Peteh Vilijam Banko Danijela Modrušan Šime Čakarun Ana Krizmanić Vladimir Stanojević Lana Doblanović 15. Bojana Gjurić 16. Ljube Briškoski 17. Sonja Devescovi 18. Maurizio Benussi 19. Simonetta Kercan 20. Denis Čekić 21. Sanda Bubičić 22. Sven Zvocak 23. Dijana Ružić 24. Bruno Martinčić 25. Zdenka Gudelj 26. David Sanković 27. Dolores Rojnić 28. Loris Perković PREDSJEDNIK / PRESIDENTE : Alen Laković 29. Fabricio Banovac 30. Snežana Đorđević 31. Slavko Vukmanov 32. Sara Supanc 33. Patrik Grujić 34. Milkana Lukić 35. Diego Giuricin 36. Dorijano Mišeta 37. Marko Glavan 38. Ozren Komadina 39. Edo Maružin 40. Pero Mišković SREDIŠNJI ODBOR / CONSIGLIO CENTRALE

Alisa Milotić

Ivan Badurina Tomić

Marijana Lucić

Marko Srečec

Silvia Kancelir

Zoran Božić

Renata Grujić

Alen Peteh

Vilijam Banko

Danijela Modrušan

Šime Čakarun

Ana Krizmanić

Vladimir Stanojević

Lana Doblanović

4. DISCUSSIONE 4. RASPRAVA

4. DISCUSSIONE

4. RASPRAVA

VOGLIAMO SAPPIAMO SIAMO IN GRADO Rovinj / Rovigno, 11. studeni / novembre 2008 MI TO ŽELIMO MI TO ZNAMO MI TO MOŽEMO

Rovinj / Rovigno,

11. studeni / novembre 2008

Add a comment

Related pages

Skupština udruge Ladonja, Bale 31. svibnja 2008. - YouTube

Skupština udruge Ladonja, održana u Balama 31. svibnja 2008. Skupština udruge Ladonja, održana u Balama 31. svibnja 2008. Skip navigation Upload.
Read more

Skupština udruge Ladonja - saveza za još bolju Istru - 31 ...

Skupština udruge Ladonja ... Skupština udruge Ladonja - saveza za još bolju Istru -održanoj 31. svibnja 2008. u Balama.
Read more

Manifestacije - rovinj.hr

50. obljetnica Udruženja obrtnika Rovinj These pages use Flash technology. This ...
Read more

Službene stranice Grada Rovinja

U jeku svjetskog financijskog sloma koncem 2008. godine, izborili smo se da Rovinj dobije najveća financijska ... politička stranka Ladonja treba ...
Read more

Istrien / Kroatien: Photos und Bilder aus Istrien ...

>> Hier geht es zum AdriaForum! Die besten Bilder | Die neusten Bilder | Partner | Suche | Unsere Empfehlungen 1 2 3 4 | Hier registrieren | Kroatien Blog ...
Read more

Festival der Chormusik in Rovinj - istrien-netz.de

... Vom 11.11. bis zum 14.11.2010 findet das Internationale Festival der Chormusik in Rovinj statt. ... Bereits in Rovinj etabliert: ... 2008-2015 Powered ...
Read more

njema ki ZADNJI - maistra.com

26.8.2010 Sommerfestival Rovinj: ... 11.-14.11.2010 Festival der Chormusik Rovinj 11.11.2010 St.-Martin-Fest Vrsar / Degrassi-Platz VERANSTALTUNGEN 2010.
Read more

HoteL IStRA - maistra.com

Aus dem Zentrum von Rovinj erreicht man das Hotel mit dem Hotelboot in 10 Minuten. Neben der Anlegestelle auf dem Festland ist
Read more