Labovoorbereiding - Eigenschappen van halogenen

50 %
50 %
Information about Labovoorbereiding - Eigenschappen van halogenen
Education

Published on February 4, 2014

Author: tomor

Source: slideshare.net

7. Eigenschappen van de halogenen Algemeen STERKST REDUCEREND STERKST OXIDEREND Periodiek systeem: Groep VIIA: Dit betekent 7 buitenste elektronen F Cl Br I sterkst EN = 4,0 F2 is te agressief, gevaarlijk en te reactief Cl2 : javel + H2O + HCl Dus: Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.1 Jood: I2 7.1.1 Eigenschappen a) I2 is een zwakkere oxidator dan Br2, Cl2 en F2 b) I2 = apolair en goed oplosbaar in apolaire solventen c) sI2 in H2O verhogen door toevoegen van KI d) I2 kleurt zetmeel blauw http://chemed.chem.wisc.edu/ http://botit.botany.wisc.edu/ e) I2 ontkleurt door natriumthiosulfaat Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.1.2 Proefnemingen a) In droge gasklok zachtjes één joodschilfer verwarmen. Sublimatie b) Gasklok afkoelen + # dr. H2OAD en schudden. KI toevoegen & schudden → 3 PB + CHCl3 Kleur? Lab Algemene Chemie + zetmeel + Na2S2O3 Kleur? 1 BLT – 1 Chemie Kleur? Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.2 Broom: Br2 7.2.1 Eigenschappen a) Br2 is sterkere oxidator dan I2, maar zwakker dan Cl2 en F2 b) Br2 = apolair en goed oplosbaar in apolaire solventen. Oranje kleur in organische fasen c) sBr2 in H2O verhogen door toevoegen van KBr d) Br2 reageert NIET met zetmeel e) Br2 reageert met thiosulfaat f) Br2 tast de slijmvliezen aan. Het verwekt pijnlijke brandwonden. Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.2.2 Proefnemingen a) In een PB 1 ml Br2 water 1 ml CHCl3 toevoegen + schudden. Kleuren noteren in de twee lagen! b) In een PB 1 ml Br2 evenveel I- toevoegen. Kleur? Dan 1 ml CHCl3 toevoegen & na schudden kleur noteren in de twee lagen. c) In een PB 1 ml Br2 + dr. thiosulfaat tot volledige ontkleuring. Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.3 Chloor: Cl2 7.3.1 Eigenschappen a) Br2 is sterkere oxidator dan I2, maar zwakker dan Cl2 en F2 b) Cl2 is goed oplosbaar in H2O, maar reageert er ook mee! c) Cl2 is bleekmiddel en ontsmettingsmiddel. O.i.v. licht reageert HClO volgens: http://chemistry.about.com/ Globale reactie (b) + (c) : d) Cl2 reageert met hydroxidebasen. • Labarraquewater met NaOHverd • Javelwater met KOHverd e) Cl2 doet thiosulfaat oxideren tot sulfaat Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.3.2 Proefnemingen a) In een PB 1 ml Cl2 water evenveel Br- toevoegen. Kleur? Nog 1 ml CHCl3 toevoegen. Schudden & kleur noteren! b) Idem met I- en CHCl3 Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

7.4 Fluor: F2 a) ZEER STERKE OXIDATOR, sterker dan Cl2, Br2 en I2 b) Reageert hevig met zeer veel stoffen met kans op brand en explosie/ c) In reactie met water wordt er zuurstof gevormd. Met meer F2 wordt er ozon gevormd Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

Add a comment

Related presentations

Related pages

Halogeen - Wikipedia

Vanwege de andere niet-halogenide eigenschappen is het officieel geen halogeen. ... Behalve bij fluor zijn de oxiden van de halogenen alle zuurvormend.
Read more

Halogenen: Bespreking van de halogenen

In de halogenen groep, komen bij kamertemperatuur, alle drie aggregatie toestanden voor Algemene chemische eigenschappen van de halogenen Binding tussen de ...
Read more

Halogenen – algemene eigenschappen en reacties duidelijk ...

Gemeenschappelijke eigenschappen en reacties van halogenen. Gebruikelijke chemische eigenschappen van de halogenen ook uit hun responsiviteit.
Read more

Wat zijn halogenen? - Aljevragen.nl

Uitleg over wat halogenen zijn. Alje vragen.nl. Alje vragen.nl Toggle ... De vernieuwde examenbundels van Aljevragen zijn de perfecte voorbereiding op ...
Read more

Halogeenalkaan - Wikipedia

Alkanen reageren met halogenen via een radicalaire halogenering, ... Eigenschappen en reactiviteit ... Het gebruik van gehalogeneerde koolwaterstoffen ...
Read more

Periodiek systeem/Halogenen - Wikibooks

Eigenschappen Naar beneden gaand ... wat wil zeggen dat er een van de halogenen aan is toegevoegd op de plaats van een waterstofatoom. Halonen zijn ...
Read more