Labovoorbereiding - Bereiding van zuurstofgas

50 %
50 %
Information about Labovoorbereiding - Bereiding van zuurstofgas
Education

Published on February 4, 2014

Author: tomor

Source: slideshare.net

Practicum 2 5. Bereiding en eigenschappen van H2 Kristallisatie van ZnSO4∙7H2O Een stukje geschiedenis H2 (“inflammable air”) werd in 1766 ontdekt door Henry Cavendish. Henry Cavendish (1731–1810) Bron: A Short History of Chemistry, J. R. Partington, 3rd edition, (1957) Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

Eigenschappen van H2 • Uitzicht: kleurloos en reukloos gas • Lichter dan lucht • Brandt met blauwe vlam • Onoplosbaar in water • Reductor Animatie De Hindenburg brandt volledig door op 6 mei 1937 Bron: http://www.chemistryexplained.com/elements/C-K/Hydrogen.html Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1 Bereiding van H2 5.1.1 Principe Waterstofgas kan bereid worden door bijvoorbeeld 1. Elektrolyse van water –2 Kathode ⊕ – 0 Anode = oxidatie (+) Anode gas +1 0 Kathode = Reductie (–) 2( ) e– e– gas H+ Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie OH– Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1.1 Principe 1. Elektrolyse van water Opmerking. Elektrolyseapparaat van Hoffman Gewoon water is niet geleidend voor de elektrische stroom. Daarom + H2SO4 H2 O2 Niet juist dubbel zoveel H2 als O2 want 1. Niet ideale gassen 2. Drukverschil – ⊕ Bron: R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, General Chemistry, 8th Ed., Prentice Hall, 2002 Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1.1 Principe 2. Chemische omzetting van waterstofhoudende producten i. Metaal + zuren Niet met Cu! Het metaal moet elektropositiever zijn dan H! Voorbeelden ii. Metaal + basen Voorbeeld 0 +1 +2 0 oxidatiehalfreactie 2 reductiehalfreactie iii. Metaal + H2O Zéér elektropositieve metalen Voorbeelden (zeer exotherme vonken) Animatie -1 Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie 0 Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

Opmerking CaH2 en water Fenolftaleïne kleurt paars in basisch midden Bron: R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, General Chemistry, 8th Ed., Prentice Hall, 2002 Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1.1 Principe 3. Pyrolyse van waterstofhoudende produkten (ontbinding door warmte) i. Steenkool ii. Kraken van petroleum Langere koolstofketens die verbroken worden → alkanen, alkenen + iii. Aardgas (CH4) –4 +1 +1 +2 0 =synthesegas Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1.2 Uitvoering Reactie Bereiding verdund H2SO4 Langzaam toevoegen Zwavelzuur mag nooit gedoopt worden! 10 ml H2SO4 H2O 50 ml H2O H2SO4 Niet omgekeerd! Bijna 2x zoveel dan H2O! ∆H < 0 Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Εxotherm Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.1.2 Uitvoering Opstelling Veiligheidstrechter Veiligheiderlenmeyer 1/3 vullen met H2O Foto: Henri Adriaens Eerst: H2SO4 verdunnen in beker Daarna: Zn (10 g) in eerste erlenmeyer vooraleer men het apparaat luchtdicht maakt Apparaat moet luchtdicht zijn! Reactie pas starten na: 1. Controle door de laboverantwoordelijke van het luchtdichtzijn 2. Alles klaargezet te hebben voor de reacties in verband met de eigenschappen Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.2 Eigenschappen van H2 a. Knalgas ∆H = -488 kJ b. H2 brandt met een licht-blauwe vlam Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.2 Eigenschappen van H2 c. H2 is een reductor i. Droge reactie Spatelpunt Pb3O4 in gloeibuisje brengen & H2 over het loodmenie leiden. Noteer de kleurveranderingen! ii. Natte reactie Proefbuisreacties ? ? Reactiesnelheden Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.3 Verwerken van de reactierest: kristallisatie van ZnSO 4¢7H2O Voorbeeld van een berekening Theoretisch rendement (η ) 10,0 g Voor 0,153 mol overmaat Alle Zn reageert weg! Merk op! Allemaal in een 1:1-verhouding overmaat Tijdens - 0,153 mol - 0,153 mol Na overmaat + 0,153 mol + 0,153 mol 0,153 mol 0,153 mol 44,0 g ZnSO4¢7H2O normomstandigheden (25 °C en 101325 Pa) Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.3 Verwerken van de reactierest: kristallisatie van ZnSO 4¢7H2O Voorbeeld van een berekening Theoretisch rendement (η ) 10,0 g Voor 0,153 mol overmaat Alle Zn reageert weg! Merk op! Allemaal in een 1:1-verhouding overmaat Tijdens - 0,153 mol - 0,153 mol Na overmaat + 0,153 mol + 0,153 mol 0,153 mol 0,153 mol 44,0 g ZnSO4¢7H2O standaardomstandigheden (0 °C en 101325 Pa) Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

5.3 Verwerken van de reactierest: kristallisatie van ZnSO 4¢7H2O Voorbeeld van een berekening Theoretisch rendement (η ) 10,0 g Voor 0,153 mol Merk op! Allemaal in een 1:1-verhouding overmaat Alle Zn reageert weg! overmaat Tijdens - 0,153 mol - 0,153 mol Na overmaat + 0,153 mol + 0,153 mol 0,153 mol 0,153 mol 44,0 g ZnSO4¢7H2O standaardomstandigheden (0 °C en 101325 Pa) Opmerking! Schrijf rendementsberekeningen en uitgewerkte reacties op de linkerpagina van je laboschrift! Lab Algemene Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier Katholieke Hogeschool Leuven

Add a comment

Related presentations