Laboratorna robota 5

50 %
50 %
Information about Laboratorna robota 5
Education

Published on May 29, 2014

Author: ilona_viktorovna

Source: slideshare.net

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5  «Дослідження залежності  опору напівпровідників від  температури».

Мета роботи: Дослідним шляхом встановити закон зміни опору напівпровідника при його нагріванні визначити ширину забороненої зони і концентрацію зарядів у напівпровіднику при різній температурі. Прилади та матеріали: Експериментальна установка, яка має досліджуваний термоопір, термостат з нагрівачем і стабілізатор струму. Джерело постійної напруги(U=16В). Міліамперметр постійного струму (Імах=200мА). Цифровий вольтметр або мультіметр для вимірювання постійної напруги (Umax=20B).

Короткі теоретичні відомості: Напівпровідники - це речовини, які за своєю електропровідністю, мають проміжне місце між провідниками першого роду і діелектриками. Навідміну від металів вони мають від'ємний температурний коефіцієнт опору (в певних температурних інтервалах). Термістори - об'ємні опори, що виготовляють з напівпровідникових матеріалів. Вони мають від'ємний коефіцієнт опору, який у багато разів перевищує температурний коефіцієнт опору металів. Термістори можуть бути найрізноманітніших розмірів і форми, а також мають різні термічні та електричні властивості, високу механічну міцність. Залежність опору напівпровідників від температури у значних інтервалах описується виразом kTE AeR 2/∆ = Схема експериментальної установки

Ct 0 , 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ΑΙ ì, Β,1U Β,2U Β,ñðU ÎìR, 16 10,36 10,11 9,85 9,34 9,27 8,6 8,67 8,05 8,0 7,6 7,35 7,30

Розрахунки 235,10 2 11,1036,10 25 = + =ñðU 595,9 2 34,985,9 30 = + =ñðU 935,8 2 6,827,9 35 = + =ñðU 36,8 2 05,867,8 40 = + =ñðU 2 21 UU Uñð + =Β 8,7 2 6,70,8 45 = + =ñðU 65,14 2 30,735,7 50 = + =ñðU

64,0 16 235,10 25 ==R 56,0 16 935,8 35 ==R 6,0 16 595,9 30 ==R 5225,0 16 36,8 40 ==R I U R = 5,0 16 8,7 45 ==R 10,0 16 65,14 50 ==R

Контрольні питання 1.Які речовини належать до напівпровідників ? До напівпровідників, належать деякі хімічні елементи (кремній,германій, селен, бор, телур),а також окиси (СuО),сульфіди (CdS, PbS, JnS), телуриди (HgTe, Cd, Te) , фосфіди (CaP,JnP, JnP2).

2. Пояснити власну провідність напівпровідників У напівпровідниковому кристалі серед валентних електронів обов'язково є електрони, кінетична енергія яких настільки велика, що вони можуть залишити зв'язок і стати вільними. Якщо напівпровідниковий кристал помістити в електричне поле, то вільні електрони почнуть рухатися до позитивного полюса джерела струму і в напівпровіднику виникне електричний струм. Зі збільшенням температури середня кінетична енергія електронів збільшується, у результаті дедалі більше електронів стають вільними. Тому, незважаючи на те що йони внаслідок коливального руху ще більше заважають рухові вільних електронів, опір напівпровідника зменшується. Провідність напівпровідників, зумовлену наявністю в них вільних електронів, називають електронною провідністю, а вільні електрони — електронами провідності.

3. Пояснити домішкову провідність напівпровідників (донорна, акцепторна). До цього було розглянуто електричний струм у чистих напівпровідниках. У таких напівпровідниках кількість вільних електронів і дірок є однаковою. Проте якщо в чистий напівпровідник додати невелику кількість домішки, то картина дещо зміниться Домішки, атоми яких легко віддають електрони, називаються донорними домішками (від латин. сїопаге — дарувати, жертвувати). Домішки такого роду називаються акцепторними домішками (від латин, ассеріог — той, що приймає). У напівпровідниках з акцепторними домішками основними носіями заряду є дірки.

4. Як виникає діркова та електрона домішкова провідність напівпровідників? Провідність напівпровідників зумовлена рухом вільних електронів (електронна провідність) і рухом дірок (діркова провідність). Домішки,що викликають у напівпровіднику збільшення вільних електронів, називається донорними,а виликаючи збільшення дирок- акцепторні.

5. Що називається енергією, активації? Енергія активації - характерний параметр процесів, зокрема хімічних реакцій, кінетика яких описується рівнянням Арреніуса. Енергія активації вимірюється зазвичай у кДж/моль або ккал/моль. Активація - процес отримання з стабільних ядер радіоактивних ядер - являє ядерну реакцію.

6. Як залежить опір напівпровідників від температури і освітлення При низьких температурах електропровідність мала зменшення опору з ростом температурами пояснюється число носіїв заряду,тобто збільшується концентрація вільних електронів.

7. Що таке терморезистори і яке їх застосування ? Терморезистор, термістор — напівпровідниковий резистор, активний електричний опір якого залежить від температури; терморезистори випускаються у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб і бусинок; розміри варіюються від декількох мкм до декількох см; на їх основі розроблені системи і пристрої дистанційного та централізованого вимірювання і регулювання температури, протипожежної сигналізації та теплового контролю, температурної компенсації різних елементів електричного кола, вимірювання вакууму та швидкості руху рідин і газів та ін.

Ct 0 , 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ΑΙ ì, Β,1U Β,2U Β,ñðU ÎìR, 16 10,36 10,11 9,85 9,34 9,27 8,6 8,67 8,05 8,0 7,6 7,35 7,30 10,2359,595 8,935 8,36 7,8 14,65 0,64 0,6 0,56 0,5225 0,5 0,10

Add a comment

Related presentations

Related pages

Laboratorna robota 5 - HubSlide

Transcripts - Laboratorna robota 5. 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛІНІЙНОГО ...
Read more

Урок 25 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань ...

Урок 25 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника
Read more

Лабораторна робота № 5. Визначення довжини хвилі світла за ...

Лабораторна робота № 5. Визначення довжини хвилі світла за допомогою дифракційної ...
Read more

Біологія, 9 клас, Степанюк :: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 ...

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 БУДОВА ШКІРИ, НІГТЯ ...
Read more

Лабораторна робота №5 - literaturki.net

Тема: Облік видаткових операцій ТМЦ. Мета роботи – отримання практичних навичок ...
Read more

Биологи | VK

Contacts 5. Irishka Patsyora.
Read more

Біологія, 9 клас, Матяш :: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. БУДОВА ...

Перед Вами підручник з біології для учнів 9 класу Київського видавництва «Генеза ...
Read more

Laboratorna_robota__5 - studfiles.ru

Читать работу online по теме: Laboratorna_robota__5. ВУЗ: ПНУ. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Размер: 1.89 ...
Read more