Laboratorna robota 2

100 %
0 %
Information about Laboratorna robota 2
Education

Published on May 29, 2014

Author: ilona_viktorovna

Source: slideshare.net

Тема: «Визначення опору методом мостової схеми» Лабораторна робота №2

Мета роботи: Вивчити метод мостової схеми і визначити невідомі опори цим методом. Прилади і приналежності: відомий опір (R=470 Ом), невідомі опори (Rx1, Rx2, Rx3); реохорд і гальванометр (нуль-індикатор); джерело постійної напруги. Теоретичні відомості Метод вимірювання опору при допомозі моста Уітстона засновано на порівнянні невідомого опору з відомим опором. Нехай струм в плечах моста і в діагоналі CD спрямовані так, як показано на рис.1, тоді, згідно правилам Кирхгофа для розгалуженого кола, можна скласти такі 5 рівнянь з п’ятьма невідомими: Для вузла С: Іх-Іх-Іх=0 Для вузла D: I1-I2-Ir=0 Для контура ACDA: IxRx+IrRr=I1R1 Для контура ABEA: I1R1+I2R2=U Для контура CBDC: IR-I2R2-IrRr=0 Де Rr – опір гальванометра; R2 і R1 – опір «плечей» l1 i l2 – реохорда.

Виконання роботи 1. Скласти схему відповідно рис. 1 з резистором Rх. 2. Після перевірки схеми викладачем включити електроживлення. Переміщуючи повзунок (рухомий контакт) реохорда l1і l2, записати результати в таблицю вимірів. 3. По формулі знайти невідомий опір. Результати занести у таблицю. 4. Роз’єднати Rх1 і підключити замість нього Rх2, потім Rх3, повторити виміри і визначити Rх2 і Rх3. Результати занести до таблиці. 5. Приєднати до клеми А і С три резистори з’єднані послідовно (Rх1, Rх2, Rх3) і виміряти їх загальний опір згідно пункту 2 і 3. Результати занести до таблиці. 6. Приєднати до клеми А і С три резистори Rх1, Rх2, Rх3 з’єднаних паралельно і виміряти їх загальний опір згідно пункту 2 і 3. Результати занести до таблиці. 7. Знаючи величину опорів при Rх1, Rх2, Rх3 вирахувати по теоретичним формулам опір при їх паралельному і послідовному з’єднані. Записати результати до таблиці. 8. Знайти похибку метода вимірювання враховуючи, що ΔR = Rтер – Rдосл. 321. RRRRзаг  321 1111 RRRRзаг  %2%100   òåðR R

Підставляючи значення R2 і R1 в співвідношення, отримаємо формулу для визначення питомого опору: 2 1 l l RRx  Результати отримані дослідним шляхом Теоретичні розрахунки № Rпосл Rпар Rпосл Rпар 1. 2. 3. 4. 5. 26 8,5 21 32 7 9 26,5 14 3 28 1l 2l 1Rx 2Rx 3Rx послідовне паралельне В позначені клітинки повинні бути заповнені

Розрахунки: 1. 2 1 l l RRx  3,1777,1357 9 26 4701 Rx кОм 75,150 5,26 5,8 4702 Rx кОм 705 14 21 4703 Rx Ом 2. 2 1 l l RRx  33,5013 3 32 4704 Rx Ом 5,117 28 7 4705 Rx Ом

321. RRRRзаг 3. - Послідовне з`єднання 52,221370575,15077,1357. Rçàã 321 1111 RRRRзаг  - Паралельне з`єднання 4. 00874,00014,00066,000073,0 705 1 75,150 1 77,1357 11  çàãR 00874,0 00874,0 11  çàãR Ом

5. %2%100    òåðR R Å ΔR = Rтер – Rдосл. ,де 81,992733,501352,2213Rïîñë³äîâíî  %10026,1 52,2213 81,2799 ïîñëÅ 49,1175,11700874,0Rïàðàëåëüíå  %1009,3442,1 00874,0 49,117 ïîñëÅ

777,13571 R Висновок: У даній лабораторній роботі вивчили метод мостової схеми і визначили невідомі опори цим методом. ; Ом ; Ом. Результати отримані дослідницьким шляхом при послідовному з`єднані Ом, а при Ом. А при теоретичних розрахунках Ом, Ом. Ом 75,1502 R 7053 R 33,5013Rïîñë  5,117Rïàð  52,2213Rïîñë  008740,0Rïàð 

Контрольні питання. 1. Сформулювати і записати правило Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа (Закон струмів Кірхгофа) говорить, що алгебраїчна сума струмів, що збігаються у вузлі ланцюга дорівнює нулю (значення випливають струмів беруться зі зворотним знаком):   n j jI 1 0 Другий закон Кірхгофа (Закон напруг Кірхгофа) говорить, що алгебраїчна сума падінь напружень по будь-якому замкнутому контуру кола дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють уздовж цього ж контура. Якщо в контурі немає ЕРС, то сумарне падіння напруги дорівнює нулю: для постійних напруг       n k m k m k kkkk IRUE 1 1 1

2. Запишіть формулу опору довгого провідника. S l R Формула опору довгого провідника: де  - питомий опір провідника, l – довжина провідника, s- поперечний переріз провідника. Вимірюється в омах (1 Ом).

3. Сформулюйте закон Ома для повного кола та для ділянки кола. Закон Ома для ділянки кола- сила струму І у провіднику прямопропорційна напрузі И між двома філосованими точками провідника та оберненопропорційна опору провідника R U   rRÅ  / Закон Ома для повного кола- сила струму І у замкненому колі прямопропорційна ЕРС джерела Е і оберненопропорційна сумі зовнішньому та внутрішніх опорів.

4. Що таке питомий опір? Питомий опір – це опір конкретного матеріалу, який приходиться на одиницю довжини і одиницю поперечного перерізу. Питомий опір є табличним значенням. Визначається за формулою: l SR  

5. Як визначити повний опір при послідовному та паралельному з’єднані провідників? При послідовному з`єднані провідників загальний опір дорівнює сумі опорів окремих його провідників. 2 1 2 1 R R U U  R=R1+R2+…+Rn, При паралельному сполучені провідників опір дорівнює сумі провідностей окремих віток nRRRR 1 ... 111 21 

Результати отримані дослідним шляхом Теоретичні розрахунки № Rпосл Rпар Rпосл Rпар 1. 2. 3. 4. 5. 26 8,5 21 32 7 9 26,5 14 3 28 1l 2l 1Rx 2Rx 3Rx 1357,7 150,7 7,05 5013,3 117,5 2213,4 0,0088

Add a comment

Related presentations

Related pages

Laboratorna robota _2 - HubSlide

Laboratorna robota _2. leka1401. Біофізика Published on: Mar 4, 2016. Published in: Education . Transcripts - Laboratorna robota _2. 1.
Read more

Laboratorna robota _2 - Education - documents.tips

Laboratorna robota _2. by leka1401. on Aug 17, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 14. views. Comments. Description. Download ...
Read more

Laboratorna robota _2 - Education - documents.tips

1. Лабораторна робота № 2 «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом ...
Read more

Laboratorna robota 1 - lino - en.linoit.com

Playing a videoStop) Laboratorna robota 1. by tatyanas40. 1 days ago 194 views
Read more

Laboratorna robota 2 - Education - docslide.nl

1. Тема: «Визначення опору методом мостової схеми» Лабораторна робота №2 2. Мета ...
Read more

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 ... - kursak.net

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 «Використання функції для роботи з масивами» 1. Ознайомитись з ...
Read more

Laboratorna robota 5 - HubSlide

Transcripts - Laboratorna robota 5. 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛІНІЙНОГО ...
Read more

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 2. Розробка проектів на базі циклічних алгоритмів опрацювання ...
Read more

Laboratorna_robota_2 - studfiles.ru

Читать работу online по теме: Laboratorna_robota_2. ВУЗ: ПНУ. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Размер: 279 ...
Read more