La tutorització: clau de volta en educació d'adults a distància

53 %
47 %
Information about La tutorització: clau de volta en educació d'adults a distància
Education
ges

Published on April 1, 2014

Author: jqueralt

Source: slideshare.net

Description

Presentació dels estudis de GES a l'IOC amb especial èmfasi en la tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització La tutorització La clau de volta en educació d’adults a distància Joan Queralt Gil i Constantí Serra Company Institut Obert de Catalunya ioc.xtec.cat 4/abril/2014 J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Índex L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Índex L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Índex L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Estudis que imparteix l’IOC GES Batxillerat CAS (Curs d’accés a CFGS des de CFGM) Curs de preparació a les proves d’accés a CFGS FP: CFGM i CFGS Idiomes (Anglès) J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Els estudis de GES donen una bona base En acabar els estudis els estudiants poden Millorar la vida laboral. Continuar estudis a distància: 1. CF Grau Mitjà 2. Batxillerat 3. Curs Preparació Proves accés CFGS 4. Idiomes J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

Estudiants Professorat Pla de treball Materials didàctics Activitats Tutoria Companys viernes 27 de septiembre de 2013

Estudiants Professorat Pla de treball Materials didàctics Activitats Tutoria Companys Trobades presencials Secretaria Virtual Sistema Avaluatiu Fons de materials i recursos Comunitat educativa Comunitat social, cultural i professional viernes 27 de septiembre de 2013

0 10.000 20.000 30.000 40.000 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 49003445 704 0000 7254 7067 5990 5082 644 00 12623 12153 10282 7602 4290 1800 1025 2431 2406 25952525 2382 17281615 8255 10806 86758716 488435253224 Evolució nombre alumnes GES Batxillerat FP PACFGS-CAS Idiomes viernes 27 de septiembre de 2013

Alumnat visitant 0 1.500 3.000 4.500 6.000 267 448 4885 55 5665 GES BTX PACFGS-CAS CFGM Total viernes 27 de septiembre de 2013

GES BTX FP Idiomes(bàsic) Idiomes (intermedi) 170616 1342 539 1079 0138 1247 532 1201 0 943 509 1076 0 628 367 942 0 311 341 758 036 305359 Graduacions 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 viernes 27 de septiembre de 2013

0 100 200 300 400 500 600 700 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 13 13 11 11 11 48545039524679 116115111100101 Professorat Col·laboradors/es PAS viernes 27 de septiembre de 2013

Motius per estudiar a l’IOC 12% 25% 2% 5% 14% 41% Laborals Familiars Distància Cirscumstàncies especials Interès ensenyament a distància Altres viernes 27 de septiembre de 2013

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Sincronització Estudis de GES trimestrals. Resta d’estudis quadrimestrals. Adaptació del calendari de matrícula. J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització El currículum per persones adultes Hi ha 3 àmbits: Comunicació. Científic-tecnològic. Social. Àmbits dividits en mòduls: Obligatoris. Optatius. 1 mòdul = 35 hores J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Els mòduls i el temps Durada dels estudis: Nivell I: 17 mòduls (mínim 3 trimestres) Nivell II: 17 mòduls (mínim 3 trimestres) Exigència de temps d’estudi: 1 mòdul = 35 h = 1 trimestre = 10 setmanes =⇒ 3,5 h/setmana Primer trimestre d’estudi: 4 mòduls−→ 14 h/setmana Resta de trimestres: màxim 6 mòduls−→ 21 h/setmana J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Els mòduls i el temps Entre trimestres El treball amb el portafolis. Els miniOPs: miniops.ioc.cat Curs de català en Autoformació. J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització L’ecosistema campus IOC Secretaria Moodle: Els mòduls curs Tutoria Comunitat GES El portafolis J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització El primer contacte Inici del trimestre Preinscripció en línia. Trobada presencial: L’acollida: detecció de necessitats i expectatives. Informació i elaboració de l’itinerari. Matriculació. J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització De la matrícula a l’inici d’estudis Inici del trimestre El curs de Tutoria: primer contacte amb el campus Secció fixa: Avisos i notícies i Fòrum de dubtes. Calendari Recursos Accés al portafolis. Tasques i Qualificador El correu intern El taller d’iniciació al Campus IOC. J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Seguiment de l’alumne Durant el trimestre Informacions a Avisos i notícies. Seguiment d’activitat a Secretaria virtual. Comunicació pel correu intern. J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Final de trimestre Informacions sobre: Dret a fer Proves de validació. Qualificacions obtingudes. Informes a la Junta d’avaluació (qualificacions + portafolis). J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Principi de trimestre Nova matrícula Tria de mòduls Tria de miniOPS Treball amb el Portafolis (intertrimestral) J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

L’IOC: estudis que imparteix Els estudis de GES Els moments de la tutorització Gràcies (per no adormir-vos). Tota la info a: http://goo.gl/OQCXbX J.Queralt C. Serra IOC La tutorització

Add a comment

Related presentations

Related pages

La clau de sol - Education - documents.tips

La clau de solParec un caragol, sóc la clau de sol. Abans era una G i ara estic molt millor. Estic al principi de cada cançó, amb mi podràs saber les ...
Read more

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG - Education

Presentació del Mòdul de Formació per al Treball Final de Grau (TFG): Metodologia de la Investigació en Educació (2a Sessió - Disseny, ...
Read more

Educació de dones en la Cañada Real - Education

Download Educació de dones en la Cañada Real. Transcript ...
Read more

La volta de la capella Sixtina - Education - documents.tips

Comentari PAU de la volta de la capella Sixtina de Miquel Àngel. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing; Design;
Read more